Wednesday, December 16, 2009

Metafizika obmane, III dio

Šta da se radi?


Popušili smo ga…multidimenzionalno!

mali Mujo


Neki kažu da ne treba iznositi problem na svjetlost dana ukoliko ne postoji rješenje za njega. Međutim, ukoliko je stanje stvari na terenu stvarno onakvo kao što je prezentirano u prošla dva dijela ovog teksta ili bar blizu toga; a kako smo vidjeli, postoji dosta indikacija da jeste (doduše, neka svako to prosudi sam); onda prva asocijacija koja može pasti na pamet onome koji je razumjeo suštinu problematike, vjerovatno bi bila ova gorenavedena izjava bosanskog mislioca malog Muje. Kad je pružanje otpora 4D OPS silama u pitanju, druga asocijacija koja čovjeku može pasti na pamet, mogla bi biti onaj stari vic na temu – kako dejstvuje albanska protiv-avionska odbrana!? (Albanac gleda u nebo, posmatra neprijateljske avione, prijeti prstom i viče – “Kad siđete dole, hebaću vam majku!”) Treća asocijacija bi bila ova vijest o poduzimanju direktnih astralnih napada na te sile, koja je objavljena na internetu još prije nekoliko godina:

Incident na astralu

Od našeg specijalnog i anonimnog dopisnika s druge strane upravo smo saznali da je nedavno došlo do jednog međudimenzionalnog incidenta kojeg je izazvao niko drugi do čuveni bosanski mislilac, mali Mujo. Čini se da je sve počelo kad je Mujo pao u sihičku krizu, otišo u kafanu kod Ahme i dohvatio se rakije šljive, u narodu poznate kao – brlja, ne bi li došao sebi. Kad je popio prvu flašu, počeo je da trne, onda je dobio osjećaj kao da lebdi, a tamo negdje, kod druge flaše, odjednom se ukočio i zvekno o patos ko fosna, odmah ispod šanka. Prisutnima je sve izgledalo tako kao da je Mujo pao mrtav jer je pio a nije mezio, međutim, on nije umro nego se spontano i iznenada astralno projicirao iz Ahmine kafane - direktno u 4D. Uletjeo gore ko flak, brzo se snašo i odmah počeo da pravi belaje. Prvo je, za svaki slučaj, potražio Hrkljuša, pa kad je vidjeo da ga nema, kao što je i prepostavljao, on se gadno razbjesnio i momentalno se dao u potragu za onima koji su ga izmislili. "Sad ću da vam jebem majku džubrad jedna četverodimenzionalna"!!! - vikao je Mujo dok je rasturo lizije i grejse po astralu… "Koga ste vi našli zajebavat majku vam jebem fašističku"!!!

Da je stvar bila ozbiljna zaključujemo po tome što je i čuveni Umbaba Samahongo, za kojeg tvrde da je i sam Hrkljuš bio stvoren prema njegovoj slici i prilici, morao hitno da napusti tu vremensko-prostornu zonu. Navodno, Umbaba, koji se uz puno dima i vatre još davno (prema našem vremenu), lično prikazao Mojsiju, uspio je da izmakne Muji u posljednji čas, (prema 4D vremenu). Međutim, iste sreće nije bio i njegov jaran Gabrijel (to je onaj kojeg je Umbaba poslao da se prikaže Muhamedu). On je navodno još uvijek u komi, nakon što ga je Mujo propustio kroz ruke. Čujemo da ni onaj anđeo Moroni Mormonijević, (koji se po Umbabinom nalogu prikazao Jozi Smitu) takođe nije nimalo dobro prošao kad ga je Mujo dohvatio. Prema posljednjim izvještajima, ljekari se još uvijek bore za njegov život.

Navodno, Umbabu je spasilo samo to što je komšija Živorad dao Muji vještačko disanje u pravi čas, tako da se ovaj povratio nazad prije vremena, što je Umbabi omogućilo da mu izmakne iz ruku. Prema izjavama svjedoka, kad se Mujo vratio sebi, prvi riječi su mu bile: "E, jebiga Živko, đe sad nađe da me vraćaš nazad!? Taman sam se bio zagrijo."

Reptilska sredstva informisanja prećutala su stvarni broj pretrpljenih žrtava prilikom ovog interdimenzionalnog incidenta, dok je Umbaba lično sazvao hitan sastanak 4D OPS Savjeta Bezbjednosti, sa samo jednom tačkom dnevnog reda – kako da se stane u kraj malom Muji i njegovim astralnim izletima. S obzirom da je ovaj sastanak bio održan iza zatvorenih vrata, naš dopisnik s druge strane, nije uspjeo da sazna šta su tamo zaključili, tako da će to ostati misterija. U međuvremenu, nedugo nakon što je došao sebi, mali Mujo je otpočeo sa specijalnim pripremama za nove astralne napade ali ovaj put zajedno sa jaranom Živoradom, koji takođe ima neke nerasčišćene račune sa Umbabom Samahongom i njegovom 4D bratijom.

"Vidjeće oni svog Hrkljuša, ima na nos da im izađe! – rekao je Živko našem reporteru, a Mujo je dodao: “Pokazaćemo mi njima pošto Musa dere jarca"! To je bilo ono što su ovi hrabri hiperdimenzionalni ratnici, izjavili ekskluzivno za www.galaksija.com dok su se marljivo pripremali u Ahminoj kafani, odakle će se najvjerovatnije obaviti njihovo sljedeće astralno lansiranje u 4D.

A onda, neka je Umbabi Hrkljuš na pomoći.

[IZVOR: http://www.galaksija.com/djeca_matriksa_11.htm]Međutim, kako smo vidjeli iz gornjeg primjera, ova vrsta ratovanja na njihovom terenu zahtijeva delikatne pripreme koje je malo ko od nas u stanju izdržati, tako da su tu naše sposobnosti prilično ograničene. S tim u vezi, moraćemo se spustiti na zemlju i ispitati neke druge mogućnosti.

***

Dakle, živimo u jednoj realnosti koja je kotrolisana sa dva nivoa; sa vrha ove naše 3D piramide i iz onog njenog dijela koji se proteže u OPS oblast 4-og denziteta a koji je simbolično predstavljen onim okom na vrhu piramide koja je otisnuta na novčanicama od jednog američkog dolara. S tim u vezi, može se reći da je i naša svijest – kontrolisana i manipulisana u skladu s njihovim potrebama.

Naravno, da bi se pokušao potražiti odgovor na pitanje - “šta da se radi?”, prvi preduslov bi bio da se čovjek što je moguće bolje upozna sa stanjem stvari na terenu, odnosno, da što bolje razumije prirodu ove realnosti, događaja koji se u njoj dešavaju, kao i onih u kojima on lično učestvuje. Poznavanje samog sebe je takođe veoma bitno. Doduše, potpuno poznavanje situacije je u našim uslovima skoro nemoguće jer postoji dosta i onih faktora koji nam nisu poznati, te tako nismo u stanju ni da ih uzimamo u obzir prilikom analize situacije. Neki od tih faktora pripadaju našoj ravni postojanja dok drugi pripadaju višim ravnima postojanja ali se i ovdje manifestuju.

Što nam više pođe za rukom da sagledamo stvari objektivnije, utoliko ćemo više biti u stanju i optimizarati naše odluke, pa tako i ponašanje.

Dosta će zavisti i od prirodne suštine svakog pojedinca odnosno od njegove ‘frekvencije’. Oni čija je suštinska frekvencija ‘entropičnog’ (OPS) tipa, u ovim vremenima će se sve više polarizirati u tom pravcu (skrivene psihopate će sve više postajati otvorene psihopate), te će oni kao takvi sve izražajnije igrati ulogu onih "podređenih članova negativne hijerarhije" i zastupati njihove interese, što se treba razumjeti.

M. Topper: "U momentu kada je negativna polarizacija izabrana kao rezultat prerogativa Slobodne Volje, “subjekat” odmah postaje jedan funkcionalni “dio” tog više-dimenzionalnog entiteta koji je na prvom mjestu odgovoran za indukciju tog njegovog izbora, bez obzira na to što je to ostvareno uz pomoć prevare, ili uvjerljivih lažnih prikaza koji su korišteni kod kondicioniranja i koji su uslovili donošenje kobnog izbora. Drugim riječima, konfuzija, fizički i/ili emocionalni/mentalni bol, iscrpljenost, ucjenjivanje, pa čak i određeni oblici mučenja predstavljaju legitimne modele “ubjeđivanja”."

Podređeni članovi te negativne hijerarhije su svi međusobno povezani kao cigle u nekoj ogromnoj građevini i funkcionišu kao disciplinovani produžetci i “djelići” jednog uma/tijela - organi i ekstremiteti procesa koji svaki sa svog nivoa služi tom negativnom planu i programu - Nadvijenog Vrha ili “Oka Piramide”.


S druge strane, oni čija je suštinska frekvencija u rezonanciji s ‘kreativnim silama’ (OPD), polariziraće se u tom pravcu bez obzira na ‘smetnje’ sa strane.

Dok možda postoje neke praktične mogućnosti izlaska na kraj s 3D-patokratijom, načine borbe protiv 4D-OPS sila možemo za sada svrstavati u domen čiste teorije jer njihovu prirodu i načine dejstvovanja ne poznajemo dovoljno. S tim u vezi, na neku uspješnu strategiju bitke za oslobađanje čovječanstva od kontrole ovih sila, u ovom momentu bi bilo veoma teško nadoći. Naravno, to istovremeno ne znači i da ne treba pokušati racionalizovati stvar koliko je to moguće i da nećemo biti u stanju da se nosimo s njima u budućnosti.

Nivo svijesti/svjesnosti čovjeka, odnosno, čovječanstva bi ovdje bio od ključnog značaja, pa s tim u vezi možemo pretpostaviti da bi bilo potrebno ostvariti jedan određeni ‘kritični prag’, da bi se nešto efikasno moglo poduzeti. Međutim, dovoljno je samo okrenuti se oko sebe i vidjeti u koliko dubokom snu se ‘normalni’ ljudi trenutno nalaze, pa da se čovjek već obeshrabri. Onda se samo po sebi postavlja pitanje, da li će spasavanje biti na individualnom nivou u smislu onoga: “Spašavaj se ko može”! Tu bi naravno spadali oni koji su došli do tog nivoa svjesnosti da se mogu sami spasiti u smislu one poslovice: “spas davljenika leži u njegovim vlastitim rukama”.

Naravno, čovjek treba poštovati i one koji smatraju da će im u poslednji čas stići božja pomoć direktno ili indirektno, preko nekog od njegovih čuvenih izaslanika, te ih pustiti da vjeruju i uživaju u svojim vjerovanjima. Ima mnogo i onih koji smatraju da je bolje živjeti kao miš, nego rizikovati da umru kao lavovi. To je otprilike nivo svjesnosti kojeg su oni dokučili u svom životu do sada i to treba poštovati. Postoji mnogo i onih koji će uz pomoć meditacije i projiciranja lijepih želja i ljubavi na realnost, pa čak i zamišljanjem kojekakvih ‘svjetlosnih balona’, pokušavati da je preokrenu u svoju korist ili se na taj način zaštite od zlih sila. Nadalje, neki će možda čekati na pojavu naše kosmičke braće “koja su nam sve do sada potajno pomagala u našoj evoluciji”. Bez obzira na to što je većina toga rezultat mentalnih programa koji su ubačeni u našu realnost ‘odozgo’, ko se upecao, - upecao se. Tu se ne može mnogo šta mijenjati. Treba poštovati tuđu slobodnu volju, onakvu kakva ona jeste, bez obzira na to koliko ona bila izmanipulisana.

Međutim, sve ovo nas ne treba obeshrabriti s obzirom da sam ljudski duh po svojoj suštini ne priznaje poraz ili predaju, tako da iako stvari u nekim momentima mogu izgledati crno, to istovremeno ne znači da je situacija beznadežna. Neki kažu, da nema patnje, ne bi bilo ni podsticaja za napredak, mada važi i ono - što čovjek više zna – manje se pati. Čini se da upravo to neprestano trenje između dva suprotna polariteta obezbjeđuje uslove za kretanje i napredak!?

**

Možda se može reći i to da postoji jedna prirodna realnost/matriks, izvan ove naše, pa bi se za ovu našu onda moglo reći da ona na neki način predstavlja jedan vještački ‘matriks-u-matriksu’, nešto slično onom podrumu koji je predstavljen u Kusturicinom filmu Podzemlje. Dakle, “drug Marko” (4D-OPS sile) je davno zatvorio čovječanstvo u podrum (“matriks-u-matriksu”) u kojem smo se i mi u međuvremenu rodili. Sada se postavlja pitanje, da li ćemo biti u stanju da izađemo na vrijeme napolje iz njega, dok ga drug Marko ne uništi?!

Doduše, u pomenutom podrumu, u pomoć je pristigao majmun (priroda), tako što je pucnjem iz topa (Talas?), napravio rupu u zidu (portal?), što su neki podrumaši iskoristili da izađu napolje. Međutim, većina njih je ipak ostala i dalje unutra u skladu sa stanjem svoje (izmanipulisane) svijesti.


Izlaz iz podruma ili pospremanje podruma?

[Neki aspekti ove problematike već su predstavljeni u člancima Život u kontejnerima i Izlaz iz kontejnera, tako da ću se ovdje truditi da što manje ponavljam ono što je tamo već izneseno.]

Ovdje naravno možemo teoretisati na temu mogućnosti da “majmun” neće napraviti rupu u zidu podruma, te da ćemo morati ostati da se vrzmamo u njemu do daljnjeg. U tom slučaju, trebalo bi možda razmišljati o sređivanju situacije u podrumu u korist većine podrumaša. Tu bi naravno jedan od prvih koraka podrazumijevao - neutralisanje patokratije.

Međutim, da bi se to uspješno uradilo, takođe je potrebno razumjeti suštinu problematike i ostvariti jedan kritični prag svjesnosti o tome koji bi bio adekvatan istinskim ljudskim bićima. Istovremeno, trebalo bi raditi na vlastitoj ‘dekontaminaciji’ od psiho-patološkog materijala kojim smo u međuvremenu i sami inficirani.

Oni koji su čitali knjigu Lobačevskog, Politička ponerologija, mogli su primjetiti da je on u vezi s tim pitanjem zauzeo jedan human stav što bi podrazumijevalo da bi se mi tu trebali postaviti prema njima kao prema nekom članu naše porodice koji je psihički poremećen. Dakle, s jednim razumijevanjem i bez nasilja. Mi moramo biti svjesni toga da psihopate nisu krivi za genetiku koju su nasljedili, te stoga nisu u stanju da osjete osjećanja, isto kao što ni daltonisti nisu krivi što nisu u stanju da percipiraju boje. Daltoniste smo spriječili da obavljaju određene poslove jer smo svjesni da usljed te svoje mane oni mogu ugrožavati živote drugih ljudi, (npr. oni ne mogu da rade kao vozači autobusa). Međutim, kad je psihopatija u pitanju, čini se da mi još uvijek nismo dorasli tom problemu!? Njih smo pustili da se infiltriraju na pozicije vlasti, vojske, policije, medicine, religije, ekonomije, obrazovanja itd., te nas odatle ugrožavaju daleko više nego što bi to daltonisti bili u stanju kad bi bili vozači sredstava javnog prijevoza. Tačnije rečeno, individue s tim psihičkim poremećajem koštale su nas milijarde ljudskih života a o razaranjima, patnji i stradanjima da ne pričamo.

[Koliko je to pitanje "senzitivno", dovoljno je samo da potražimo preko interneta materijale na temu nasilja u školama. Tu ćemo primjetiti kako kojekvi ‘eksperti’ duvaju na tu temu kao na vruću čorbu, izbjegavajući da nazovu stvari pravim imenom dok je veoma lijepo poznata činjenica da je psihopatija nasljedna, što znači da su psihopate – psihopate i za vrijeme svog djetinjstva.

Na primjer, prošle godine je jednom australijskom listu objavljena sljedeća vijest:

Snimci mozga otkrivaju ushićenje kad drugi pate

Angela Saurine

November 19, 2008 12:00am

Nova istraživanja snimaka mozga uz pomoć magnetne rezonancije (MRI) pokazuju nam da djeca siledžije uživaju kad vide druge ljude kako pate, na isti način kao što neki doživljavaju ushićenje prilikom kockanja ili uživanja droga.

Australijski eksperti vjeruju da ovo otkriće djelomično objašnjava zašto su neki ljudi ushićeni stvarima koje se drugima gade.

Ova otkrića mogu pomoći u razvijanju programa za borbu protiv anti-socijalnog ponašanja kod omladine.

Snimci mozga agresivne djece i omladine koje su napravili naučnici sa Univerziteta u Čikagu, pokazali su osvjetljavanje jednog područja u mozgu koje je povezano sa osjećajem zadovoljstva prilikom gledanja filmova sa scenama mučenja ljudi. Mozak djece koja nisu nasilna po svojoj prirodi nije pokazivao istu reakciju.

"Ovo je prvi put da se MRI snimci koriste za proučavanje situacija koje bi normalno kod ljudi izazvale osjećaj empatije,” rekao je Dr Jean Decety, profesor psihologije i psihijatrije.

Dr Ian Hickie, direktor Sidnejskog instituta za proučavanje mozga i uma, izjavio je da se ovdje radi o jednom veoma važnom otkriću. "Ovo istraživanje potvrđuje ono što smo uvijek i mislili – da ljudi koji uživaju u toj vrsti ponašanja, prerađuju informacije, uključujući i emocionalne informacije, drugačije od drugih ljudi," rekao je on.

(…)

[IZVOR: http://www.news.com.au/dailytelegraph/story/0,,24673248-5001021,00.html]


***


Naravno, s obzirom da patokratija kontroliše i nauku, ova problematika je prilično zamagljena njihovim redefinisanjem psihopatije novim pojmom ‘anti-socijalnog poremećaja ličnosti’ dok se istovremeno veliki napori ulažu u predstavljanje psihopatije kao jednog stečenog poremećaja a ne urođenog, odnosno, nasljednog. (Tako se "loše vaspitanje" te djece, odnosno, njihov "pogrešan odgoj", uglavnom navode kao uzroci njihovih psihičkih poremećaja, odnosno, agresivnog ponašanja). U suštini, taj psihički poremećaj je nasljedan i neizlječiv.

Jedno zrelo ljudsko društvo bi se pobrinulo da se još u ranom dobu ta djeca identifikuju kao takva i da im se pruži jedno posebno vaspitanje i obrazovanje. Nadalje, u obrazovni sistem bi obavezno trebalo uključiti tu tematiku, tako da se ljudi sa normalnim filogenetskim supstratom dobro upoznaju s tom vrstom psihičkog poremećaja, kako bi bili u stanju da se adekvatno nose s tim kao i da se osposobe za zaštitu. Naravno, sada je već vjerovatno kasno jer smo se našli u situaciji da psihički poremećene individue kroje sudbinu zdravog dijela čovječanstva, dok su u međuvremenu u svojim rukama skoncentrisali toliku vojnu moć da mogu razoriti ovu planetu nekoliko puta. Mi smo sada njihovi taoci.]

**

U vezi sa rješavanjem ovog problema, Lobačevski kaže:

"Nauka o uzrocima zla treba da ojača moralnu disciplinu jednog društva i da ima profilaktičko dejstvo. Često je dovoljno samo to da se čovjeku saopšti činjenica da se nalazi pod uticajem neke patološke individue, pa da dođe do prekida tog destruktivnog ciklusa.

Odatle, odgovarajuća psihoterapija bi trebala biti dio svake mjere poduzete s ciljem suprostavljanja zlu. Na žalost, ako neko puca na nas, mi mu moramo uzvratiti, pa čak i preciznije. U isto vrijeme, međutim, mi trebamo vratiti nazad zakon oproštaja ili pomilovanja, taj stari zakon mudrih suverena. Nakon svega, on ima duboke moralne i psihološke temelje i u nekim situacijama mnogo je efikasniji od svake kazne.

(…)

Ne možemo nikoga kriviti što je naslijedio neke psihološke anomalije od strane svojih roditelja, ništa više nego što možemo kriviti bilo koji slučaj fizičkih ili fizioloških anomalija kao što je daltonizam. Takođe, moramo prestati s okrivljavanjem ljudi koji su potpali pod uticaj trauma ili bolesti koje su iza sebe ostavile oštećenja moždanog tkiva ili one koji su postali žrtvama nehumanih pedagoških metoda.

Za njihovo vlastito dobro i za dobro društva, mi trebamo koristiti silu u vezi s takvim ljudima, što bi ponekad uključivalo prisilnu psihoterapiju, nadzor, prevenciju i njegu. Bilo kakvo optuživanje ili okrivljavanje samo bi nam otežalo da se ponašamo na način koji je ne samo humanitaran i koristan, nego takođe i efikasan.
Kad se bavimo jednim makrosocijalnim fenomenom, posebno onim čiji je život duži od aktivnog života neke individue, njegov trajni uticaj prisiljava čak i normalne ljude da mu se adaptiraju u određenom stepenu. Da li smo mi, koji imamo normalne instikte i inteligenciju, i prema kriterijumima našeg moralnog pogleda na svijet, u poziciji da procjenjujemo krivicu onih drugih za djela koja su počinili unutar patokratskog kolektivnog ludila? Suđenje njima u skladu s tradicionalnim zakonskim regulativama činilo bi povratak na nametanje prisile normalnog čovjeka psihopatskim individuama, tj. povratak na prvobitno stanje koje je omogućilo patokratiji da se pojavi. Da li je njihovo podvrgavanje osvetničkoj pravdi vrijedno produženja trajanja patokratije samo za jednu godinu, a kamo li na neodređeno vrijeme? Da li bi eliminacijom određenog broja psihopata mogli značajno smanjiti teret tih anomalija na genetski fond društva i tako doprinjeti rješenju problema?

Na žalost, odgovor je - ne!

(…)

U stvarnoj situaciji u današnjem svijetu, postoji samo jedno moralno i naučno opravdano rješenje, koje može izlječiti ovu sadašnju propast nacija, a takođe i obezbjediti jedan propisan početak za rješavanje problema genetskog tereta društva, imajući u vidu i bućnost. To bi bio jedan odgovarajući zakon zasnovan na najboljem mogućem poimanju makrosocijalnih patoloških fenomena i njihovih uzroka, koji bi ograničio ogovornost patokrata samo na one slučajeve (obično kriminalno sadističke prirode) kod kojih je teško prihvatiti nesposobnost razaznavanja značenja jednog takvog akta. Ništa drugo ne može omogućiti društvima normalnih ljudi da preuzmu vlast i oslobode svoje unutrašnje talente, koji bi mogli osigurati povratak jedne nacije ka normalnom životu.

Takav jedan akt opraštanja je u stvari prirodno opravdan, jer on proističe iz poznavanja psihičkih uzročnih faktora koji navode čovjeka da čini zlo, kako unutar opsega naše kognicije, tako i izvan područja koje smo u stanju razumjeti. Taj opseg koji je pristupačan naučnoj kogniciji, povećava se zajedno sa napretkom opšteg znanja; međutim, kod patokratije odnos između uzroka i posljedice toliko dominira cijelom slikom da je za neku mogućnost slobodnog izbora ostavljeno veoma malo prostora. U stvari, mi nikada ne bi trebali biti u poziciji da određujemo obim slobodne volje s kojom je neka individua obdarena. Opraštanjem, mi potčinjavamo naše umove prirodnim zakonima do jednog određenog stepena.

(…)

Ljudima koji su izgubili sposobnost da obavljaju nadničke poslove, morali bi se obezbijediti podnošljivi životni uslovi kao i pomoć u njihovim naporima da se prilagode novim uslovima. Troškovi koje će društvo tu morati da snosi biće sigurno manji od onih koje bi zahtijevalo bilo koje drugo rješenje. Sve to će tražiti ulaganje određenih organizacionih napora zasnovanih na tom načinu razumijevanja takvih stvari, što će biti daleko od tradicionalne pravne prakse.

Patokratama se to mora obećati a ta obećanja se onda moraju pošteno i održati, kako to i priliči jednom društvu normalnih ljudi. Odatle, takav jedan čin i njegovo sprovođenje, trebao bi se unaprijed pripremiti s moralne, pravne i organizacione tačke gledišta.

Isto kao što će ova, ovdje iznesena ideja, naići na živahan odaziv kod ljudi kojima je iz ličnog iskustva poznat gorenavedeni makrosocijalni fenomen, ona će vrijeđati osvetnička osjećanja kod mnogobrojnih političkih emigranata koji su zadržali stare, tradicionalne metode u vezi društvenih i moralnih problema. Tako, s tog područja možemo očekivati i veću opoziciju, koja će biti rezultat jedne moralne indignacije. S tim u vezi, treba uložiti potrebne napore da se i oni uvjere u optimalnost ovakvog rješenja.

(…)

Zakoni naše civilizacije su proizašli prvo iz tradicije rimskog zakona, a onda iz polaganja prava suverena da vladaju "božjom voljom", što je jedan sistem koji na predvidiv način brani njihovu poziciju. Iako su oni imali zakon pomilovanja, oni su se ispostavili kao skoro bezdušni i osvetoljubivi sa stanovišta današnjih zakonskih regulativa. Takvo stanje stvari je više poboljšavalo nego sprječavalo pojavu patoloških sistema baziranih na sili.

To objašnjava stvarnu potrebu za izvođenjem jednog suštinskog proboja i za formulacijom novih principa proizašlih iz razumijevanja čovjeka, uključujući i razumijevanje neprijatelja i zlotvora. Pojavljujući se iz jedne velike patnje i razumijevanja njenih uzroka, takva legislacija bi bila mnogo modernija i humanija, isto kao i efikasnija na području zaštite društva od proizvoda ponerogeneze. Veličansvena odluka da se oprosti, slično proističe iz najkredibilnijih pravila vječnog moralnog učenja, što je nešto što je takođe u skladu s modernom evolucijom i društvenom misli. To ispoljava jednu praktičnu brigu, isto kao i naturalističko razumijevanje geneze zla. Samo jedan takav čin milosti, bez presedana u istoriji, može slomiti ovaj vijekovima star lanac poneroloških ciklusa i otvoriti vrata kako za nova rješenja za ove dugogodišnje probleme, tako i za nove pravne metode zasnovane na razumijevanju uzroka zla."

kraj izvoda


Naravno, s tačke gledišta žrtava aktivnosti ovih individua, ovakav jedan stav može da izgleda naivno, neprihvatljivo, pa čak i utopijski. Međutim, moramo imati na umu i to da na isti koncept i psihopate koje se nalaze na pozicijama vlasti gledaju s podsmijehom, smatrajući da su oni ti koji imaju pravo da određuju ko je zdrav a ko bolestan i kako će se s kim postupati.
Bez obzira na to kako se stvari u budućnosti odvijale i u čiju korist, razumijevanje ovog ‘fenomena’ je jedna od obaveznih lekcija svakog normalnog čovjeka na putu njegovog razvoja.

**


Podrum je - podrum.

Dakle, u ovoj tački vremena/prostora većina čovječanstva nije svjesna ni ovog fenomena koji NIJE nevidljiv, pa mu se tako nije u stanju ni suprotstaviti. Kako onda možemo očekivati od čovječanstva da razumije hiperdimenzionalnu prirodu realnosti u kojoj živimo, kao i da se suprostavi silama koje djeluju iz jedne oblasti egzistencije koja obuhvata ovu našu a za nas su nevidljive?!

Međutim, podrum je - podrum; i bez obzira na to kako ga mi uređivali, 4D OPS sile će vjerovatno nalaziti načine da ulaze u interakciju s mnogim podrumašima, te ih koriste za sprovođenje svojih planova. Među nama će uvijek biti onih koji neće dovoljno ozbiljno shvatati onu narodnu izreku - "ko s đavolom tikve sadi, o glavu mu se razbijaju". Uvijek će biti onih koji će biti željni vlasti i moći po svaku cijenu.

Da se malo podsjetimo na samo neke od sposobnosti ovih sila:
Barbara Bartholic: "Mi smo ovdje suočeni sa jednom inteligencijom koja ima sposobnost da:

- ‘usisa’ auto sa ceste zajedno sa svima koji se u njemu nalaze a da to niko ne primjeti;
- ulazi u ljudske umove i nastambe danju ili noću;
- interveniše na bebama i za vrijeme dok se još nalaze u materici;
- neprimjetno otima malu djecu direktno iz njihovog kreveta ili sa igrališta;
- mijenja dinamiku u intimnim vezama ili ljubavnim odnosima između ljudi;
- prouzrokuje bolesti;
- stvara psihičke probleme i ovisnost od droga;
- pokreće ratove i mutira ljudske generacije…"


Ili, ukratko rečeno, citirajući francuskog naučnika J. Vallee-a:

”NLO-i su sistem koji djeluje na ljude i koristi se ljudima. O kakvom god "sistemu" da se ovdje radi, on manipuliše život na zemlji na fizički, psihički i duhovni način”.


***

Na osnovu gorenavedenog, mislim da se može reći da ovim silama nije nikakav problem da manipulišu, odnosno, pomiču i crne i “bijele” figure na šahovskoj ploči.

U jednoj kontrolisanoj oblasti postojanja, najviše su kontrolisane - informacije.

Istina ima potencijal da čovjeka oslobodi ali kako doći do nje? Mi danas imamo tzv. ‘mainstream’ medije koji su kontrolisani od strane patokratije a imamo i tzv. ‘alternativne medije’ koji su takođe manje-više kontrolisani. Neki od njih su osnovani i kontrolisani direktno od strane patokratije (kao npr: internet forumi "godlikeproductions" i "abovetopsecret") dok su drugi kontrolisani na jedan ‘suptilniji’ način, kontrolom njihovih osnivača a da toga ovi u mnogim slučajevima nisu ni svjesni.

Ukoliko uzmemo za primjer nekog poznatijeg predstavnika ‘alternative’ kao što je David Icke, “borac za istinu” koji “budi” narod, oni koji su čitali neke njegove knjige mogli su u nekima od njih (kao što je npr: Lubav je sve što postoji, sve ostalo je iluzija) naići na njegove navode kako “je bio vođen božanskom rukom na svom putu ka istini ili buđenju”. (Knjige koje treba da pročita same ispadaju iz polica kad se on nađe u knjižari, dobija “uvide” odozgo, sreće prave ljude u pravo vrijeme, nagone da otputuje do određenih odredišta u određeno vrijeme, gdje ga čekaju neka ‘otkrovenja’ itd. itd.) Ukoliko uporedimo te koincidencije, sinhronizacije i sva popratna ‘paranormalna’ zbivanja sa onim što je Karla Turner opisala u knjizi Masquearding as Angels, primjetićemo da se radi o identičnoj dinamici manipulacije od strane 4D OPS sila. Isto tako, ako pogledamo neke knjige kao što su Operation Trojan Horse i Our Haunted Planet, J. Keel-a, Visonaries, Mystics and Contactees, Salvadora Freixeda itd., vidjećemo da je isti mehanizam navođenja određenih individua, “naoko bijelih figura”, čija je navodna misija - "prosvjećivanje čovječanstva", već odavno prilično zastupljen na ovoj planeti. Tu se ne radi niokakvom navođenju tih ljudi od strane “božanske ruke” ili tamo nekih “sila svjetlosti”. Oni koji su pročitali tekst Magija i politika [http://www.galaksija.com/metafizika/magija_i_politika.htm], mogli su primjetiti da su crne figure, kao npr. Hitler, takođe bile pod uticajem istih sila. Iste sile "pomažu" i bijelim i crnim magovima. Nadalje, slobodno možemo uzeti kao mogućnost i to da smo SVI mi direktno ili indirektno u određenom stepenu pod njihovim uticajem a ne samo oni koji igraju neke prominentne uloge u ovoj realnosti. Oni su u stanju da očitaju naše frekvencije a onda nas uposle u skladu s njima. Oni od nas koji su po svojoj suštini željni pravde i istine, a istovremeno pate od akutnog nedostatka pronicljivosti, dobiće uloge koje će da igraju za “bijeli” tim, i suprotno, oni koji su željni vlasti i moći, dobiće priliku da se iskažu igrajući kao crne figure.

Tako D. Icke priča o “velikom bratu” i njegovoj manipulaciji čovječanstva, NLO temu je prilično izvitoperio dok tematiku psihopatije ne smije ni štapom da dodirne (znam da mu je predočen taj problem kao i to da mu je dostavljena jedna kopija knjige Politička ponerologija. Nadalje, intresantno je to da ranije nije doveden do te knjige onim “božanskim proviđenjem”, niti ga je to “proviđenje” navelo da usmjeri pažnju na tu temu!?).

Za razliku od njega, Alex Jones, dejstvuje sa platforme konzervativnog hrišćanina gdje se koncetriše samo na manipulaciju čovječanstva od strane sila novog svjetskog poretka. Zagovara pružanje otpora, što je sasvim u redu, međutim, on to bazira na principu vođenja jednog ‘krstaškog’ rata protiv njih u onom arhetipskom smislu: “sile dobra” vs “sile zla”. A kad pobijedimo, onda ćemo se naravno vratiti izvornom hrišćanstvu. (Muslimane, pravoslavce, hinduse i pripadnike drugih religija je izbacio iz jednačine.

Jane Burgermeister, kao vezni igrač, često upućuje na njegove članke, ukoliko ne priča o vakcinama protiv svinjske gripe.

Jeff Rense otkriva neke aspekte manipulacije od strane sila novog svjetskog poretka, psihopatiju zaobilazi, gnostika mu je nepoznata a NLO fenomene svodi na fizički aspekt njihove pojave tu i tamo.

Truthseeker.com tuče po cionistima i silama novog svjetskog poretka, NLO-e ignoriše a prenosi nam kanalizirane mudrolije od strane ‘uskrsnutih majstora’!?

Sott.net je jedini izvor koji je uvrstio tematiku psihopatije/patokratije, međutim, u njihovom “connecting the dots”, takođe nedostaje jedno jasno rasvjetljavanje uloge “treće strane” (osim vijesti o njihovim viđenjima tu i tamo).

Dakle, šta je zajednički ‘denominator’ većine tzv. “alternativnih medija”? Koja je njihova funkcija?

1. Stvaranje fronta protiv sila novog svjetskog poretka.
2. Održavanje populacije nesvjesnom o postojanju i ulozi treće strane.
3. Ignorisanje, distorzija ili zamagljivanje istinskih elemenata duhovne realnosti.

Znači, ovdje istinskih bijelih figura - nema; jer istinsko buđenje ljudi podrazumijeva i svjesnost o realnosti manipulacije ljudskih bića iz 4D, dok bi sama svjesnost o manipulaciji čovječanstva od strane patokratije/elite/sila novog svjetskog poretka trebala bila samo jedna obavezna i prolazna faza u tom buđenju.

Naravno, može se reći da većina tzv. "alternativaca" ima na umu najbolje namjere (ali ovdje moramo uzeti u obzir i onu izreku: "Put do pakla je popločan najboljim namjerama"), pa treba cijeniti i ovo što su do sada učinili na prosvjećivanju ljudu.
S druge strane, većini njih vjerovatno nije ni poznata ona šira slika, pa pričaju o onome što su u stanju da vide. Nadalje, mnogi od njih žive od "širenja istine", što se da primjetiti na osnovu stepena komerzijalizacije njihovih sajtova. Tako će među njima biti uvijek dosta i onih kojima nikakvo talasanje neće odgovarati, nego će težiti da se drže sigurnog terena kako ne bi izgubili mušterije ili donatore. Znamo šta narod voli a šta ne.

A ona "šira slika", mogla bi za mnoge od nas biti i "preširoka":

"Unutar njihovih resursa mi smo svi energetske jedinke, bilo da se opredjeljujemo za programe Majke Tereze ili Serijskih Ubica. Ta raznolikost unutar naše populacije se upošljava u igri od strane njihove hijerarhije.

Naravno, svima nama je dozvoljeno nešto slobode da učestvujemo u sistemima vjerovanja koja nas zadovoljavaju i koja su dobra za nas da ih imamo. Međutim, mi smo pripadnici jedne globalne populacije koja još uvijek nema mentalno ožičenje da shvati da nama upravljaju vanjske sile.

Mi smo za njih jedno ogromno stado (sastavljeno od ličnosti) koje je smirivano uz pomoć droga, alkohola, seksa, sporta, televizije, religija i drugih aktivnosti. Kako se to “stado” nas bavi svojim svakodnevnim poslovima, tako je i svako ljudsko biće zahvaćeno tim interfejsom sa vanzemaljcima.

Ta vazemaljska hijerarhija se igra ljudima kao pijunima na šahovskoj ploči onako kako im je ćejf.

(...)

Mi smo glumci na njihovoj pozornici.

(...)

Mislim da ljudi treba da znaju to da vanzemaljske hijerarhije stoje iza majki Tereza isto kao i iza Jeffrey Dammersa (serijskih ubica, prim. prev.).

Sada, kad ulazimo u 21-vi vijek, mogu da se osvrnem unatrag i kažem da sam radila sa stotinama ljudi. Tokom cijelog tog mog rada sa žrtvama, gotovo da nisam srela ni šačicu onih koji imaju ono što James Bartley naziva “X-faktor,” koji podrazumijeva jednu sposobnost da se čovjek probudi i jasno razumije taj interfejs vanzemaljaca sa ljudskim bićima.

Neka nedužni ostanu nedužni. Neka ono malo onih koji shvataju, onih nekoliko koji posjeduju X-faktor i koji su u stanju da vide tu vezu, budu oni koji će buditi ostale.

Izvor: Barbara - The Story of a UFO Investigator [http://galaksija.com/literatura/b_bartholic.pdf]


***

Hm, neki od nas će možda shvatiti i to da naše ideje često i nisu možda toliko naše, koliko nam se to na prvi pogled čini!? Ako ništa, kad donesemo neku značajnu odluku, moramo se zapitati i to koliko je ona stvarno naša!? Ili se tu možda samo radi o jednom rezultatu "sufliranja" sa strane?!

Međutim, sada se postavlja i pitanje kako uopšte predstaviti tu problematiku jednom “normalnom” ili prosječnom čovjeku a da te ovaj istovremeno uzme ozbiljno, odnosno, ne proglasi ludim? Nikako!? Danas većina prosječnih ljudi nije u stanju uzeti u obzir čak ni mogućnost da bin Laden nije bio taj koji je organizovao rušenje onih tornjeva Svjetskog trgovinskog centra, a kamo li šta drugo. Kakvi vanzemaljci, kakvi bakrači!? Čovjeku se eventualno mogu predočiti neki donji aspekti manipulacije i ako on bude u stanju njih da vidi, eventualno će preći u reaktivni ili odbrambeni modalitet ali se on kao takav ne može smatrati svjesnim ili mnogo svjesnijim nego prije. Čak bi se moglo reći da ćemo takvima više naštetiti s nekim istinskim informacijama jer oni neće znati šta da rade s njima, odnosno, kako da ih upotrijebe. Tako će ih one samo izbaciti iz “ravnoteže” (koju oni u suštini, kao pijuni na šahovskoj ploči, nikad nisu ni imali).

Informacije se mogu staviti na raspolaganje samo onima koji ih sami traže i to tako da ih oni mogu sami naći, bez ikakvog nametanja. Sama njihova potraga za njima ukazuje na to da su spremni da ih prihvate a možda i poduzmu nešto korisno na osnovu njih.

U svakodnevnoj interakciji s ljudima iz naše okoline, maksimalno se mora koristiti ono što je u gnostici odavno poznato kao “vanjsko uvažavanje”, te tako s ljudima razgovarati u skladu s našom procjenom “gdje su”.

Alternativni mediji, kakvi trenutno jesu, ispunjavaju zadatak da dovedu svjesnost ljudi do one tačke na kojoj će oni postati tobožnje bijele figure u borbi protiv crnih. Dakle, ovdje se radi o jednom polovičnom "osviješćivanju", tek toliko da se ljudska bića pretvore u topovsku hranu.

"M. Topper: Šta je zamišljeni cilj ovog LOVA? On je dvostruk. Prvo, tim Lovom je potrebno natjerati krdo goveda u stampedo. Malo po malo, oni će biti konsolidovani u jedan “negativni modalitet” koji će se sastojati od ideje “mi protiv njih”. Iako se na površini taj “modalitet” može činiti pozitivnim ili OPD, (i.e. spasavanje svijeta zato što je “pogrešan” ili nevaljao, ili uprljan orginalnim grijehom, ili bilo šta drugo) sama ta činjenica što je on formiran u “dominatorskom modalitetu” viđenja spasenja “napolju”, podrazumijeva da on lako može biti “preuzet” od strane tijela, uma i duše, na jednom nivou koji je “neviđen i nevidljiv". Drugim riječima: Satan MOŽE a najčešće se i pojavljuje kao jedan Anđeo Svjetlosti!

Samo na nižim nivoima strukture moći mnogi još uvijek vjeruju da igraju uloge osnovnog ‘antagonizma’ i samo-zaštite. Neki vjeruju da je “slanje ljubavi i svjetlosti” onima koji imaju potrebu za tim - ispravno, ne shvatajući da je i ta aktivnost zasnovana na jednom dubokom uvjerenju da nešto nije u redu, na grešci, na buni, pa se tako opet pretvara u ono, “mi protiv njih”.

[Izvor:http://www.galaksija.com/metafizika/ekonomija_energije.htm]


***

Tako, hrlimo prema jednoj podmukloj zamci koju će biti praktično nemoguće izbjeći. U ovim vremenima kada bi se trebali prebaciti u jedan viši denzitet koji je u skladu s kreativnim silama svega što jeste, nama ove sile stvaraju sve potrebne uslove kako bi se negativno polarizirali i završili u njihovoj oblasti egzistencije, pod njihovom kontrolom.

"M. Topper: Ovaj planetarni entitet je fokusna tačka jedne specifične gustine interakcije uma/tijela. U određenim kosmičkim momentima, ili na “raskrsnicama”, takav jedan planetarni entitet može biti na redu za polarizaciju u jedan viši denzitet. Negativna hijerarhija to vidi kao jedan “zreli momenat” za intervenciju tako što će pokušati uticati na takav način da se ta polarizacija negativno odigra, kako bi taj planetarni entitet prešao na Negativnu stranu, odnosno, OPS realnost 4-og denziteta – u ‘Jednotu’ – umjesto u Pozitivnu realnost raznovrsnosti i kreativne ekspanzije. Negativno polarizovana bića zahtijevaju jednu negativno polarizovanu planetarnu osnovu sa koje će funkcionisati, isto kao što pozitivna bića viših denziteta trebaju pozitivno polarizovane planetarne osnove."

[Izvor: http://www.galaksija.com/metafizika/ekonomija_energije.htm]


S druge strane, od patokratije nije za očekivati da će oni ikada shvatiti da nisu na vrhu piramide vlasti, nego da samo služe kao trojanski konj ili alatka u rukama OPS sila sa gornjeg sprata. Sonderkommando. S tim u vezi, neko triježnjenje s njihove strane - ne može se očekivati.

***

Psihopatološki mentalni sklop 4D-OPS sila prilično lako se može sagledati indirektno preko njihovog simbola, Jehove, iz Starog Zavjeta koji je zamišljen i prezentiran prema njihovoj slici i prilici. Naravno, s obzirom na tendenciju ljudske ličnosti da se identifikuje sa autoritetima/idolima, možemo samo zamisliti koliko je ljudska svijest, odnosno, normalni filogenetski supstratum ljudi, kontaminiran samo uz pomoć plasmana ove individue u našu oblast postojanja. Jedno neprestano i suptilno ubacivanje psiho-patološkog materijala kroz našu istoriju pa do danas i njegova distribucija uz pomoć individua koje ulaze u rezonanciju s njim, dovelo nas je dotle da smo svi mi manje više ‘kontaminirani’. Tako, danas se može slobodno reći da u ovom našem podrumu vlada pandemija psihopatije, a ne tamo neke – svinjske gripe. (Svinjska gripa bi tu bila samo jedan od mnogobrojnih SIMPTOMA stvarne bolesti!)

***

Nedavno sam u jednom postu naveo sljedeće:

"Na kraju krajeva, patokratija/psihopate imaju jednu slabu tačku koju normalni ljudi mogu iskoristiti. Psihopate imaju tendenciju da projiciraju svoje deluzije na objektivnu realnost pokušavajući da je kreiraju i kao takvu potpuno kontrolišu, pa su tako u stanju da vide samo onu realnost (i “budućnost”) koja je bazirana na njihovim željama/deluzijama. Međutim, u ovoj realnosti postoje i neke druge stvari koje - objektivno postoje - dok su one istovremeno psihopatama nevidljive jer im oni nisu dali – dozvolu-za-postojanje. Te druge stvari takođe igraju veliku ulogu kad se radi o izgradnji sadašnjosti i budućnosti čovječanstva na ovoj planeti, bez obzira na to "dozvoljavao" ih neko ili ne. A one će normalnim ljudima biti sve više vidljive i uvijek će im stajati na raspolaganju."


Dakle, te sile imaju i neke mane od kojih je jedna i nesposobnost sagledavanja konsekvenci njihovih odluka, odnosno, dejstvovanja. S obzirom da je za OPS vrstu svijesti vezano jedno maksimalno projiciranje vlastitih deluzija na realnost, tako su entiteti OPS rezonancije u stanju da je donekle i kroje na taj način i nameću drugima, sve dok ovi drugi to dopuštaju, odnosno, ništa ne poduzimaju u vezi s tim. Ili, - sve dok su drugi voljni da prihvataju ili dijele tu njihovu realnost/deluzije s njima. Njihova percepcija je takođe maksimalno bazirana na tzv. “wishfull thinking” ("što je babi milo, to joj se i snilo") modalitetu. Oni tako ne priznaju ništa što oni nisu proglasili da postoji ili čemu oni nisu dozvolili da postoji. Oni vide samo ono što može uz malo natezanja ili bez njega, da im potvrdi njihove deluzije. Međutim, bez obzira na to, u ovoj realnosti postoje i neki faktori koji egzistiraju nezavisno od njih i njihovih projekcija i deklaracija. Ti faktori takođe mogu da imaju odlučujući uticaj na zbivanja u ovoj realnosti a patokratija nije u stanju da kalkuliše s njima, niti da utiče na njih. Recimo da bi neki od tih faktora bili, na primjer, uticaji iz viših OPD oblasti egzistencije. Oni su za OPS sile – nepredvidivi a manifestovaće se uglavnom kroz ljudska bića koja se nalaze u rezonanciji s njima, ne kršeći istovremeneo i njihovu slobodnu volju. (OPD uticaji nisu manipulativnog karaktera). Dejstvovanje takvih individua (“četvrta strana”) može da bude od odlučujućeg značaja po sudbinu čovječanstva kao jedne cjeline.

Ovdje možemo uzeti u obzir i neke druge uticaje one "neutralizirajuće sile" koji se mogu manifestovati i u raznim oblicima a od kojih bi najekstremniji bio u vidu prirodnih katastrofa.

[Oni od nas koji ne žive isključivo uz pomoć ‘auto-pilota’, dakle, koji su u stanju da povremenu uključuju i vlastiti mozak, vjerovatno su primjetili da im se u prošlosti malo šta dešavalo za šta na neki način nisu bili spremni u momentu tih dešavanja. Svaka lekcija je dolazila u pravo vrijeme bez obzira na to da li je ona bila uspješno savladana ili ne. Ako nije, onda se ponavljala u nekom sličnom obliku. U stvari, tu se radi o jednom hiperdimenzionalnoj interakciji naših lekcija s nama. Isto će se dešavati u budućnosti/sadašnjosti. Mi obično imamo tendenciju da stalno zamišljamo neke opasnosti i projiciramo ih u budućnost, pa se onda brinemo ili zapadamo u neka stanja straha ili zebnje na osnovu njih; a ako malo poštenije pogledamo, rijetko kad da nam se desilo ono čega smo se bojali. Dešavale su se uglavnom druge stvari koje nismo anticipirali. Isto tako će biti i u budućnosti. Ukoliko se čovjek nađe pred nekim problemom ili u opasnoj situaciji koja se na prvi pogled čini bezizlaznom, rješenja i izlazi će takođe biti istovremneo prezentirani oko njega, on samo treba da ih prepozna kao takve i primjeni. (On i izlazi i rješenja koji nam budu najbolje vidljivi, vjerovatno će biti pogrešni.) Svjesnost o tome može biti od velike pomoći.]

***

U prvom dijelu ovog teksta je navedena mogućnost da su frekvencije većine ljudskih bića, odnosno, frekvencije ljudskog genoma prirodno OPD tipa i da taj genom nije u stanju podnjeti izrazito jake frekvencije entropičnog tipa. Međutim, to istovremeno ne znači da ljudski genom nije podložan i promjenama, tj. da se on ne može donekle "adaptirati" za tako nešto. Kako se čini, upravo je to i jedan od razloga tzv. abdukcija ljudi od strane ‘vanzemaljaca’?!

Nadalje, na osnovu mnogobrojnih izvještaja žrtava tih abdukcija, stiće se utisak da u 4D OPS zoni vlada jedna akutna nestašica individua u obliku normalnih ljudskih bića. Tamo su najviše zastupljeni entiteti sa reptilskim, insektoidnim i drugim karakteristikama (ukoliko stavimo na stranu cijelu jednu paletu kojekvih hibrida, klonova, sintetika, robotoida, programiranih nordika itd.). S tim u vezi, postoje indikacije da je ta vrsta entropičnih individua zainteresovana za egzistenciju u ljudskim tijelima jer su ona ljepša i funkcionalnija. Nadalje, nekom logikom bi bilo za očekivati i to da oni od nas koji pređu u 4D OPS zonu, po svom izboru ili frekvenciji, mogu "malo" promijeniti svoj izgled u budućnosti, što će više biti "spontano" u skladu s njihovom prirodom i zaslugama.

Preko nekih kanaliziranih izvora (koje naravno treba uzimati s oprezom) stigli su i neki koncepti koji bi nas trebali zamisliti jer se oni dosta dobro uklapaju sa rezultatima istraživanjima nekih naših istraživača NLO problematike:

C/s transkripti: "Reptilijanci (reptoidi) su inače najsličniji uspravljenim aligatorima, sa humanoidnim karakteristikama lica, i visoki su između 170 i 220cm. Obožavaju jedino fizički aspekt univerzuma. Svi oni koji su orjentisani samo prema sebi samima, žude za svim što je materijalne prirode.

Sada, kada ste vi u situaciji da napravite svoj pomak prema 4-tom nivou, koji vam se upravo približava, moraćete se odlučiti da li ćete da pređete u OPD kategoriju ili ćete da ostanete na OPS nivou.

To će biti jedna odluka za koju će vam trebati nešto vremena.

Ovo je period inače poznat kao – "Milenijum".

Reptoidi se trenutno nadaju da će i tamo, u 4-tom denzitetu, da vas drže pod svojom kontrolom. S obzirom da su se oni čvrsto odlučili za OPS opciju, moraju neprestano da crpe velike količine negativne energije od onih sa 3-ćeg, 2-gog itd. nivoa. Međutim, mada su se čvrsto ukopali na tom nivou, oni su uspjeli čak i da povećaju svoj broj a to je istovremeno i razlog zašto oni sada u ovim vremenima počinju i da umiru u puno većem broju, i sada očajnički pokušavaju da prikupe što je više moguće energije od vas, ne bi li uspjeli metabolički konsolidovati svoju rasu, u ovoj tački ciklusa vremena/prostora.

Oni već odavno manipulišu i vremenom, kreću se naprijed i nazad kroz njega, da bi što bolje uskladili stvari tako da, kad dođe čas tranzicije prema 4-tom denzitetu, mogu da apsorbuju maksimalnu količinu negativne energije. Oni time planiraju da ostvare nekoliko ciljeva:

1. Očuvanje perspektive svoje rase u smislu njene sposobnosti za život
2. Uvečanje svog broja
3. Pojačanje svoje moći
4. Ekspanzija rase kroz cijeli 4-ti denzitet

I tako oni stalnim putovanjem kroz vrijeme manipulišu vašu istoriju, kako bi najbolje obavili ono što su zamislili. Međutim, tamo gdje griješe je, u stvari, što oni vide samo ono - što žele da vide. Oni doživljavaju najvišu moguću manifestaciju onoga što bi vi u šali rekli: "što je babi milo, to joj se i snilo".

Svaka maštarija u 4-tom denzitetu postaje i jedna vrsta realnosti tamo, koja se onda stapa sa sviješću i percepcijom.

Vaša jedina zaštita je vaše Znanje. Znanje vas može zaštititi od svake moguće opasnosti koja postoji. Što više istinskog Znanja posjedujete - to ćete manje straha da imate, manje bola da osjetite, manje stresa da doživite, manje patnje da iskusite, i manje ćete da budete izloženi opasnosti, bilo koje vrste.

Jedino vas Znanje može da oslobodi bilo kakvih ograničenja.

Ako neprestano budete težili prikupljanju Znanja, vi će te sami sebe osposobiti najboljom zaštitom od bilo kakve moguće neprijatnosti koja bi vas mogla zadesiti. Što više saznate - to ćete biti svjesniji.

Vaša Svjesnost postaje na kraju vrlo snažna i sveobuhvatna.

Znanje sadrži u sebi svu suštinu. Ono se proteže do srži cijele egzistencije, tj. Svega Što Jeste.

Znanje je – svjetlost."

[Izvor: http://www.galaksija.com/cassio.htm]


Dakle, nezajažljivi su slično kao i psihopate na našem nivou, pa se na neki način može reći da ih možda i nije toliko teško razumjeti. Žele staviti pod svoju kontrolu cijeli 4-ti denzitet, isto kao što i ova naša 3D-patokratija želi kontrolisati cijelu planetu.

**

[Iz gornjeg navoda bilo bi bitno shvatiti i važnost - istinskog znanja, odnosno, - svjesnosti/svjetlosti.

Slobodna volja je SVETINJA u Svemu što jeste, te se tako čovjek treba i odnositi ne samo prema svojoj vlastitoj slobodnoj volji, nego i tuđoj. Što je ljudsko biće – svjesnije, utoliko će ono biti u stanju da koristi svoju slobodnu volju – optimalnije.]

**

Dakle da ponovimo još jednom. U našoj realnosti istinske “bijele figure” ne postoje ili ako postoje, onda su one nama nevidljive kao i njihov mehanizam dejstvovanja. S obzirom da čovjekova ličnost ima tendenciju poistovjećivanja s nekim ili nečim, tako se mi većinom poistovjećujemo sa figurama sivih ili crnih nijansi, odnosno, s ovim ili onim programom. Dakle, biramo nešto od onoga što nam je stavljeno na raspolaganje a na raspolaganje nam obično stavljaju opcije od kojih nam nijedna suštinski ne odgovara. Tako ni naši idoli, junaci, narodni heroji... takođe nemaju mnogo toga zajedničkog sa istinskim bijelim figurama.

S tim u vezi, ukoliko “treća strana” igra jednu partiju šaha u našoj realnosti (“šahovskoj tabli”), onda mi bilo kojoj strani da se priklonimo, “bijelim” ili crnim figurama, možemo da služimo u većini slučajeva samo kao pijuni. (Oni ‘napredniji’ dobijaju uloge laufera, konja itd…) Da bi se izašlo iz te partije, odnosno, izbjegla sudbina ‘topovske hrane’, čovjek bi morao prevazići sadašnju verziju sebe, dakle ono što se u gnostici podrazumijeva pod ličnošću koja ordinira iz tzv. ‘donjih centara’, što je u praksi bar do sada bilo prilično teško ostvarljivo. On bi trebao da ovlada svojim bićem, odnosno, da preuzme od vanjskih sila potpunu kontrolu nad njim. On bi trebao da se individualizira. U gnostici se to predstavlja “prelaskom drugog praga”, međutim, još uvijek nisam sreo nekoga za koga bih mogao tvrditi da mu je to pošlo za rukom, (“oko, budimo realni”, što bi rekli Bosanci); mada činjenica jeste da imamo masu kojekavih individua koje se predstavljaju kao neki napredni duhovnjaci ili gurui, od kojih mnogi imaju i svoje sljedbenike. Da ne pominjemo masu kojekakvih ezoteričkih društava sa zvučnim imenima koje taj tip individua formira i koje mahom ordiniraju na dva glavna principa od kojih je prvi baziran na "prodaji muda za bubrege", a drugi na - presipanju iz šupljeg u prazno. Mislim da bi jednom imalo svjesnijem čovjeku trebalo biti jasno da se tu takođe radi o jednoj veoma suptilnoj manipulaciji u vidu formiranja ‘matriksa-u-matriksu’ ili ‘piramida-u-piramidi’ ili jednostavnije rečeno -kontejnera. Na kraju, većina nas se nije u stanju ni osloboditi od ‘svojih’ kontejnera a kamo li izaći iz one ‘velike piramide’.

Međutim, to ne znači da nam to neće poći za rukom u budućnosti. Ukoliko ozbiljno shvatimo onu Mujinu izreku:

"Nije se usro onaj kome je zahod bio daleko, nego onaj koji nije na vrijeme kreno."


...trebalo bi se krenuti što prije ako već nismo jer je situacija alarmantna.

***

[Ovdje je potrebno napomenuti da velika većina "normalnih" ljudi nije u stanju da izdrži, odnosno, da se odupre veoma perfidnim napadima 4D OPS sila jer kada čovjek dostigne određeni stepen svjesnosti, te sile (koje su ga dotada držale u snu) se bacaju na njega desetorostrukom jačinom (parafrazirajući Gurđijeva) kako bi ga vratile natrag u san/"udobnost" matriksa. To je prilično opsežna tema, međutim, ukratko rečeno, većinom se koriste tzv. "negativne sinhronizacije" gdje se u čovjekov život ubacuju razni elementi koji služe kao "vektori" ili mu se jednostavno režira situacija u kojoj se treba zabavljati egzistencijalnim pitanjima. Kad se uz sve to dodaju "infuzije straha", mnogi se bez nekog većeg oklijevanja vraćaju natrag.

Mislim da je sasvim moguće da će u budućnosti više ljudi doći do kritične tačke u isto vrijeme (nešto slično onome što je impliciranao u knjizi Donosioci svitanja, tako da ove sile neće imati dovoljno energije da pridaju svakome individualnu pažnju. (Nagađam, naravno.)]


***

Prije nego što se pozabavimo "četvrtom stranom", mogli bi pomenuti i tzv. "petu stranu", odnosno, OPD entitete koji egzistiraju na višim denzitetima/oblastima egzistencije. Prvo što bi nam trebalo biti jasno, to je da neku direktnu intervenciju u našu korist s njihove strane ne možemo očekivati, mada to ne znači da tu neće biti neke indirektne pomoći. Oni ne mogu spašavati ljudska bića od kojih većina nije ni svjesna u kakvim govnima se nalazi, te tako ni ne vide potrebu za spašavanjem. Svaka akcija spašavanja bi u tom slučaju podrazumijevala jedno kršenje naše slobodne volje. Ukratko rečeno, mi se moramo sami vaditi iz govana a taj proces bi za nas trebao podrazumijevati i jednu obaveznu lekciju koju sami moramo savladati.

S obzirom na prirodu OPS svijesti i tendenciju istih sila ka njihovom širenju kroz cijeli 4-ti denzitet, 4D OPD sile su vjerovatno već dobro zaposlene na svom nivou u sprečavanju njihovih namijera i aktivnosti u vezi s tim. Čini se da se istinske bitke između dobra i zla odvijaju na spratovima iznad našeg, dok se na našem nivou može da radi samo o nekim njihovim blijedim ili izvitoperenim reflekcijama. U svakom slučaju, mi bi se trebali upoznati s nekim osnovnim elementima OPD realnosti kako bi mogli stvoriti kakvu-takvu sliku o modalitetu dejstvovanja tih sila, kako na 4D, tako i na 3D ravni egzistencije. Čini se da je tu objektivna percepcija realnosti od velikog značaja, što je suprotno od projiciranja svojih želja/deluzija na realnost, kako je to karakteristično za OPS sile (a što se nimalo slučajno promoviše i kroz new-age pokret). Naravno, objektivna percepcije bi istovremeno odgovarala - perfektnoj percepciji, tako da se ona možda ne može postići u punom stepenu ali se prema njoj može težiti i njen stepen stalno povećavati. S obzirom da niko/ništa nije čisti OPS ili čisti OPD po svojoj frekvenciji/polaritetu, kod onih prvih će takođe uvijek biti prisutan određeni stepen objektivnosti dok će drugi takođe u određenom stepenu težiti ka projiciranju.

Mislim da bi nam kod razumijevanja te dinamike neki Topper-ovi navodi i tu mogli biti od pomoći:

"Pozitivna bića 4-tog denziteta ostvarila su taj potrebni razvojni intezitet i sklad, uz pomoć svjesnih odluka baziranih na poznavanju apstraktnih svojstava božanskog zakona čije se mnoge crte mogu jasno razabrati.[…] Takva bića pokazuju jedan otvoren "naučni" pristup duhovnim konsideracijama; oni otvoreno prihvataju Božansku Svjetlost kao jednu mjerljivu veličinu. […] Njihov naoko ‘hladan’ izgled je samo varka. Kad kod drugih primjete znakove nemira ili straha, oni podešavaju svoj pristup u skladu s tim. […] Čovjek bi trebao da uporedi njihovo ponašanje s ponašanjem istinski negativnih bića da bi mogao da vrednuje razliku.

(...)

U 3-ćem denzitetu proces percepcije predstavlja jednu stalnu dvo-smijernu cirkulaciju svjetlosnih vrijednosti prenoseći noetičke strukture iz životne okoline kroz jednu lokaciju koja odgovara žljezdama hipofizi i epifizi. Kodirane svjetlosne vrijednosti nabijene psihičkim otiscima Prirode ulaze i ‘miješaju’ se sa supstancama radijantne energije koja se uzima hranom ili drugim senzornim utiscima. Te svjetlosne vrijednosti se generalno uzimaju preko senzornog sistema i prenose se vani preko epifize, “naelektrisane” “identitetskim impresijama” individue. Po pravilu, tu postoji dosta otpadnog materijala zbog komparativno niske integracije tijela/uma.

Da bi se kretali prema višem nivou cirkulatorne i otjelovljene - inkorporativne Svjetlosti sa većom efikasnošću-djelotovornošću, traže se čistije impresije. “Čistije”, znači – objektivnije. Što se manje "nastranosti" ili "iskrivljivanja" dodaje na svjesne impresije od strane prijemne individue, to je ona čistija. Ta čistoća ili objektivnost impresija se analogno pretvara u jedno duboko, unitivno poimanje svijesti.

Ovaj pojam "unitivno," ne znači da se druge vidi upravo ISTO kao sebe, nego prije da se druge vidi kao jedinke svjetlosne energije koje se trebaju zaštititi, očuvati, prilagoditi, uravnotežiti, te odatle, kao na jedan dio cijele strukture; a ne kao nešto što se treba konzumirati na jednosmijeran način prema pojedinačnoj tipologiji. Ta "unitivna svijest” promoviše polje kognicije Cjelokupnog-bića, kao jedno biće cjelokupne vrijednosti kroz sve uzorke i oblike. Ona vidi zbir različitih identiteta kao posjedovanje jedne OSE Svjesnog identiteta, izraženog kroz beskonačne oblike egzistencije/kreacije.

Tako to predstavlja jednu ekstatičnu proslavu kongruencije Ljubavi, bez ikakve potrebe da se “posjeduje” ili “jede” ili prisiljava “jednosmijeran tok” bivstvovanja ili “postajanja Jednim”. Pozitivne sile, OPD bića sa viših nivoa, aktivno rade na održavanju tih Kreativnih polja prema postizanju pozitivne Logoične svrhe, što predstavlja ispunjenje Apsolutne Svijesti u svim uslovima i u svim oblicima. Raznovrsnost se promoviše i slavi.

(...)

Iz razloga što OPD kontigent poštuje i štiti ostvarivanje svijesti u svim oblicima i pod svim okolnostima, on raspolaže i većim zalihama za očuvanje kreacije. On ima pristup i jednom mnogo moćnijem zavijetu odlučnosti ujedinjene svijesti i kolektivne namjere, tako da negativna hijerarhija nailazi na otpor na svakom svom koraku. A taj OPD otpor je u daleko većoj harmoniji i skladu sa Logoičnom šemom, tako da on posjeduje zbirnu vrijednost Kreativnog, kao svoju podržavajuću silu.

(...)

Realnost u svojoj cjelini, samom svojom prirodom, prevazilazi OPS hijerarhiju u krajnjem smislu. OPD perspektiva udružuje Ljubav sa Beskrajnim Potencijalom - beskonačno proširivanom Kreacijom u svim njenim oblicima i varijacijama. OPD perspektiva slavi razlike u obliku, dok priznaje identitet u svijesti.

(...)

U pozitivnim oblastima postojanja, za niže nivoe je suštinski mnogo lakše percipirati svrhu i funkciju viših nivoa i sa minimalnom distorizijom, zato što je osobina Pozitivnih oblasti - međusobna podjela i razmjena dobara, a ne uspostavljanje jednosmijernog kanala za tok energije prema vrhu, da tako kažemo."


kraj izvoda


Istinske bijele figure (u našoj realnosti) ili - "četvrta strana"


Ukratko, tu bi se radilo o jednoj refleksiji one "pete strane" (4D OPD sila) koja je najviše moguća za otjelotvorenje u uslovima 3-ćeg denziteta.

Znači, ukoliko “treća strana” igra šahovsku partiju u kojoj crne figure predstavlja patokratija ili tzv. sile novog svjetskog poretka, koje uključuju i dosta pijuna koji su se tu zadesili jer su jednostavno izmanipulisani tako a “bijele” figure njihovi protivnici, postavlja se pitanje da li postoji neka treća opcija? Tu se javlja i teoretski koncept mogućnosti da ‘treća opcija’ podrazumijeva formiranje jedne, da tako kažemo, - “četvrte strane”, koja bi takođe aktivno učestvovala u zbivanjima ali vjerovatno s ciljem "osvjetljavanja podrumske realnosti" i sprečavanja ili ublažavanja sukoba. Ta strana bi vjerovatno igrala i jednu važnu ulogu prilikom tranzicije u 4D, naravno, ukoliko do nje dođe (činjenica je da ukoliko ne bi postojao neki prirodni "uravnoteživač" kao što je pomenuti Talas, onda bi ovce uvijek bile ovce a čobani - čobani. Tako bi bio onemogućen svaki napredak jedinki svijesti sa donjih nivoa prema gronjim.) To bi bile istinske ‘bijele figure’.

Sada se moramo zapitati, na kojim principima bi se te istinske bijele figure ponašale u ovoj realnosti?!?

***

Gurđijev: "(...) sile koje upravljaju evolucijom imaju na raspolaganju veoma ograničen izbor sredstava; drugim riječima, one mogu da se služe samo određenim sredstvima i na određene načine.


Drugim riječima, moglo bi se reći da od višecijevnih raketnih bacača, topova, mitraljeza, tandžara itd. nema ništa, kad je dejstvovanje četvrte strane u pitanju jer tu se moraju poštovati određeni principi koji su u skladu sa kreativnim silama Svega što jeste.

Na primjer, jedan od “bijelih principa” podrazumijeva da je - kršenje tuđe slobodne volje zabranjeno. Tu, ne samo da se ljude ne smije manipulisati, nego se prema svom živom svijetu treba odnositi s poštovanjem i zaštitnički.

Drugi primjer bi bio odnos prema materijalnom i vlastitoj moći jer prema OPD principima: "sva moć i bogatstvo ovoga svijeta nisu vrijedni cijene jednog ljudskog života".

Mislim da se ne treba naglašavati to da čovjek ne mora u nekom gnostičkom smislu biti usko povezan s njegovom dušom ili gornjim centrima da bi odredio čije su aktivnosti na ovom svijetu usmjerene protiv života. Prilično je lako utvrditi koje to sile siju pustoš i smrt iza sebe. Naša svijest i percepcija jesu izmanipulisani ali još uvijek imamo dovoljno pronicljivosti da bi utvrdili koji su to koji nas lažu i manipulišu, koji su to koji siju smrt iza sebe (bez obzira na tu uz kakva opravdanja oni to činili i kakve "svijetle ideale" oni verbalno promovisali.) Mi smo još uvijek u stanju da odredimo šta je psihopatološki materijal, kao i to ko ga promoviše, gdje i kako. S tim u vezi, ukoliko se zadesimo na toj strani ili je podržavamo, mi nećemo imati pravo na ono: "...nisam znala, ja sam mislila...".

Ovdje ćemo se podsjetiti na ono što je Gurđijev svojevremeno govorio:

"Proces evolucije, one evolucije koja je moguća za čovječanstvo kao cjelinu, potpuno je analogan procesu evolucije koji je moguć za individualnog čovjeka. To počinje na isti način, kao npr.: jedna određena grupa ćelija postepeno postaje svjesna; onda ona privlači k sebi druge ćelije, koje su joj podređene, i postepeno izaziva to da cijeli organizam počne da služi tom cilju a ne samo da jede, pije i spava.

"To je evolucija i ne postoji nikakva druga evolucija.

"Kod čovječanstva, kao i kod individualnog čovjeka, sve počinje sa formiranjem jednog svjesnog jezgra. Sve mehaničke sile ovog života bore se protiv stvaranja tog jezga svijesti kod čovječanstva, na isti način kao što se bore sve mehaničke navike, ukusi i slabosti protiv čovjekovog svjesnog pamćenja samog sebe. "

"Može li se reći da postoji jedna svjesna sila koja se bori protiv evolucije čovječanstva?" pitao sam ga.

"Sa određene tačke gledišta, to se može tako reći," rekao je G.

(…)

Postoje dva procesa koji se ponekad nazivaju 'involutivni' i 'evolutivni.' Razlika između njih je u sljedećem: Involutivni proces počinje svjesno u Apsolutu a onda na sljedećoj stepenici postaje mehaničan – kako se razvija, tako postaje sve više mehaničan; evolutivni proces počinje polu-svjesno ali on postaje sve svjesniji i svjesniji, što se dalje razvija.

"Ali svijest i svjesno suprostavljanje jednom evolutivnom procesu, može takođe u određenim momentima da se pojavi i kod involutivnog procesa.

"Odakle mu stiže ta svijest?

" Od evolutivnog procesa, naravno.

"Taj evolutivni proces mora da se odvija neprekidno. Svaki zastoj uzrokuje jedno odvajanje od osnovnog procesa. Ti zasebni, izdvojeni fragmenti svijesti koji su zaustavljeni u svom razvoju mogu se takođe ujediniti i živjeti određeno vrijeme boreći se protiv evolutivnog procesa. Ako ništa, sve to čini evolutivni proces mnogo interesantnijim.

"Umjesto borbe sa mehaničkim silama, u nekim momentima može da dođe i do bitke sa ovim veoma moćnim silama, mada se one naravno ne mogu porediti s onima koje upravljaju evolutivnm procesima.

Da li nam ovdje Gurđijev priča o tzv. OPS silama?!? U svakom slučaju, njegova sljedeća tvrdnja je nešto nad čim se moramo zamisliti.

"Te suprotne sile mogu ponekad čak i da pobijede”.

"Razlog za to je taj što sile koje upravljaju evolucijom imaju na raspolaganju veoma ograničen izbor sredstava; drugim riječima, one mogu da se služe samo određenim sredstvima i na određene načine.

"Suprotne snage nisu ograničene izborom sredstava, one se mogu koristiti SVIM načinima i sredstvima, čak i onima koja im mogu obezbjediti samo privremen uspjeh, i na kraju, one uništavaju oboje i evoluciju i involuciju, po toj tački pitanja."

kraj izvoda


***

Hm, ovdje kao da imamo posla s nekim psihopatom, kad su karakteristike te involutivne/entropične sile u pitanju?! Uzimajući u obzir onu hermetičku maksimu ‘kako gore, tako i dole’ – primjer svijesti jednog psihopate bi nam mogao poslužiti kao osnova za razumijevanje patokratije, kao i mentalnog sklopa 4D OPS entiteta. S tim u vezi, jedna od obaveznih lekcija za svakog čovjeka na njegovom ezoteričkom putu bi bilo sticanje potrebnog znanja o psihopatiji.

Moramo imati na umu činjenicu da OPS sile/individue (bilo da se radi o jednom klasičnom psihopati sa 3-ćeg sprata ili 4D OPS entitetu) manipulišu one koje oni MOGU da manipulišu. Međutim, ukoliko čovjek razumije njihovu suštinu i osnovni mehanizam djelovanja, on se tako može i zaštiti od njihovog dejstvovanja te izbjeći ulogu njihove žrtve. Tako, onaj koji nije u stanju da se odupre uticajima nekog psihopate, neće biti u stanju ni da se nosi s tim silama.

Znanje/svjesnost - spašava!

Nadalje, moramo imati na umu činjenicu da OPS sile ne ulažu slučajno toliko truda u manipulaciju slobodne volje njihovih žrtava, tako da ove na kraju same pristanu da im služe. Za njih su individue OPD frekvencija sa očuvanom slobodnom voljom - neprobavljive.

Topper: Jedna potpuno drogirana, hirurški izmjenjena i kompletno programirana psiha je dobra samo za pružanje robotskih, ropskih usluga.

Primarni cilj Negativnog lovljenja je da se nagovori, uz pomoć jako uticajnih, ali ne robotičkih šema ponašanja, Slobodan Izbor (slobodna volja) ciljane SVIJESTI da se ona uskladi sa negativnom egzistencijom višeg-denziteta. Zato što je, Na Duže Staze, cilj da negativna hijerarhija “pojede” te funkcionalne jedinke svijesti, zajedno sa njihovom netaknutom Slobodnom Voljom! U drugom slučaju, to ne bi bila dobra hrana!!!"Dakle, da ponovimo, - za njih su individue OPD frekvencija sa očuvanom slobodnom voljom - neprobavljive.

Uz sve ovo, mislim da moramo uvijek imati na umu i multidimenzionalnost našeg bića, odnosno, da mi nismo samo ovo tijelo kojeg smo svjesni dok egzistriamo na ovoj ravni postojanja. Naše "istinsko ja" je zastupljeno svuda istovremeno. Da bi se to predstavilo, možda bi se mogli poslužiti ovim navodom iz c/s transkripta:

"Odgovor: A vi to činite zato što vi navodite sebe da to činite sa jedne druge ravni egzistencije gdje vam je krajnji rezultat poznat. Tu gdje ste sada, na vašem sadašnjem nivou svjesnosti, vi ste uveliko, mada ne potpuno, toga nesvjesni.

Pitanje: Znači, mi sa jednog drugog nivoa realnosti stvaramo OVU realnost?

Odgovor: Blizu."


***

[Dok sam pisao ovaj dio članka desila se jedna interesantna koincidencija!? Izašao je treći dio "web-bot analize" (The Shape of Things to Come), gdje Cliff High navodi da će ta grupa koju on naziva "gnosine" (što je prilično blizu "gnostičara") ili "majstorima frekvencija" već iduće godine zadavati velike glavobolje patokratiji i da ovi uopšte neće moći razumjeti o čemu se radi, odnosno, suštinu dejstvovanja tih individua. Tako neće biti u stanju ni da im se adekvatno suprostave. To nas ne bi trebalo čuditi jer patokratija (koja se mahom sastoji od psihopata i organskih portala), kao takva nije u stanju da razumije one elemente koje ona nije priznala da postoje a pogotovo one koji dolaze iz duhovne realnosti. Te individue koje nemaju više centre (ili "živi mrtvaci", kako ih Gurđijev naziva), mogu se samo isčuđavati kad naiđu na manifestacije kreativnih sila čiji su izvor više ravni egzistencije a otjelotvorljava ih "četvrta strana".]

U vezi s tim konceptom formiranja "četvrte strane", možemo se podsjetiti na još neke navode Gurđijeva:

"Sve što sam do sada govorio, govorio sam u vezi čovječanstva kao cjeline. Ali kao što sam naglasio prije, evolucija čovječanstva može da se nastavi samo preko evolucije jedne određene grupe, koja će uticati, odnosno, povesti za sobom ostatak čovječanstva.

"Da li se može reći da jedna takva grupa postoji?

"Možda na osnovu određenih znakova možemo reći da ona postoji, međutim, u svakom slučaju mi moramo uzeti u obzir da je ta grupa veoma mala, i preslaba da bi imala ikakav uticaj na ostatak čovječanstva. Ili, gledajući na to s jedne druge tačke gledišta, možemo reći da se čovječanstvo trenutno nalazi u jednom takvom stanju da je ono nesposobno da prihvati vođstvo jedne svjesne grupe."

"Koliko ljudi bi moralo biti u jednoj takvoj svjesnoj grupi?" neko je upitao. "Samo oni sami mogu to da znaju," rekao je G.

"Da li to znači da oni poznaju međusobno jedan drugog?" opet je upitala ista osoba.

"Kako bi drugačije moglo da bude?" pitao je G.

"Zamislite da postoje dva ili tri čovjeka koji su budni usred jedne mase ljudi koji spavaju. Oni će sigurno prepoznati jedan drugog. Ali ih oni koji spavaju ne mogu prepoznati.

"Koliko ima takvih? Mi to ne znamo, niti ćemo znati sve dok ne postanemo kao oni.

"Prije je bilo jasno rečeno da svaki čovjek može vidjeti u skladu sa nivoom svog bića.

"Ali dvije stotine svjesnih ljudi, ukoliko bi oni postojali i ukoliko bi oni mislili da je to potrebno i pravedno, mogli bi da promijene cijeli život na zemlji.

"Međutim, ili ih još uvijek nema dovoljno, ili oni to možda neće, ili možda još uvijek nije došlo pravo vrijeme za to, ili možda ostali ljudi spavaju previše čvrstim snom."


***


Naravno, u ovom momentu teško je špekulisati o tome da li jedna ovakva grupa već postoji ili se ona tek sada formira, kao i to koliko će ona članova imati jer je SVAKO od nas čija je suština u rezonanciji sa evolutivnim/kreativnim silama Svega što jeste, istovremeno i potencijalni kandidat za njeno članstvo.

Kako će ta grupa dejstvovati? Pa, kako reče Gurđijev, - mi to nećemo znati – sve dok ne postanemo – kao oni.


...

9 Comments:

Anonymous Gaia said...

sve je to tako unutar stare energetske paradigme pravolinijske hierarhalne racije i logike. konzistentnost je njezin car i njena izoblicenost!ALI, unutar novih strukturalnih paradigma desavanja su "against all odds". I love that!!

svijest koja zivot stvara je vecini unutar 3D bitisanja nerazumljiva ali ona se ne moze ne znati! i ako ju covjek ne razumije on ju moze osjetiti i dozivjeti. interdimenzionalna svijest je ta koja "lijepi" sve sto jeste!

ocekujmo da ce se desiti ono sto se nikada do sada nije desilo. zar to nije ono sto ocekujes!? sjeti se!

P.S. - sretna Nova godina! ))

7:21 am  
Anonymous neprilagodjeni said...

Svaka čast na trilogiji "metafizika obmane".

Zapelo mi je za oko da nisi upoznao nikoga tko je prešao "drugi prag", no ja jesam, više od jednoga (sva četvorica su muškog spola, s prostora bivše zajedničke nam države i došli su u moj život u tandemima - 2 i 2). Znači da ih ima. Te osobe su mi pomogle da se probudim (prva dvojica su me navela da shvatim da se ništa ne događa slučajno), ali i da nakon toga ne poludim (druga dvojica su me spašavala od šoka, bio sam blizu pucanja po šavovima), što će reći - pozitivni sinkroniciteti.

Nikakvi gurui, takve bih odmah provalio.

1, 2, 3, 4, izgubljeni, ima nas još...

6:04 am  
Anonymous Anonymous said...

Nice dispatch and this mail helped me alot in my college assignement. Say thank you you as your information.

2:27 am  
Anonymous Anonymous said...

I am very grateful to you. Many thanks.

10:53 am  
Blogger Srepfler Srgjan said...

Nesto je zamro blog? Ovo je tesko procitati ali cisto fraza "Bosanac koji je morao da napusti Bosnu kada je količina gluposti prevršila svaku mjeru." je fantasticna :))
Ja se ne bavim sa metafizikom i ovim filosofijama ali jucer sam gledao intervju sa Rob Brezny'jem i kako je spomenuo hermenautiku i taj citat kako gore tako i dole teo sam da vidim dali je neko nas pisao o tome i ovo izlazi prilicno visoko na google. A Bobo pise li pise :)
Ocemo jos!

11:01 am  
Anonymous Anonymous said...

[url=http://www.wholeboots.co.uk][img]http://www.wholeboots.co.uk/images/ugg-boots.jpg alt="cheap ugg" title="ugg online"[/img][/url] jimi choo http://www.kindboots.co.uk
[url=http://www.likeboots.co.uk/#y3g03y41u][b]http://www.likeboots.co.uk[/b][/url]
[url=http://www.wholeboots.co.uk/#u4u67x26i][b]ugg boots uk[/b][/url]
[url=http://www.kindboots.co.uk/#z2w36s35d][b]cheap ugg[/b][/url]

7:37 am  
Anonymous Anonymous said...

you love this? sTtwAdTA [URL=http://www.adjustable--dumbbells.com/]bowflex 552[/URL] for promotion code ZywcoJOb [URL=http://www.adjustable--dumbbells.com/ ] http://www.adjustable--dumbbells.com/ [/URL]

7:34 pm  
Anonymous Anonymous said...

you will like qINfePYM [URL=http://www.cheapguccireplica.tumblr.com/]gucci online[/URL] online shopping tFdrevqe [URL=http://www.cheapguccireplica.tumblr.com/ ] http://www.cheapguccireplica.tumblr.com/ [/URL]

10:32 pm  
Blogger شركة قمة الدقة said...

شركة تنظيف منازل بالدمام
شركة تنظيف بيارات بالخبر

2:09 am  

Post a Comment

<< Home