Friday, December 14, 2012

Metafizika obmane, IV dio


Ovdje slijede linkovi za materijale koji mogu biti od pomoći kod sklapanja jedne šire slike u vezi sa situacijom na terenu: Dr Corrado Malanga - Najnovije o vanzemaljskim otmicama: http://galaksija.com/literatura/malanga_transkript_predavanja.pdf Opšta slika vanzemaljskog uplitanja: http://www.galaksija.com/metafizika/opsta_slika_vanzemaljskog_uplitanja.htm Fizika vanzemaljskih otmica: http://www.galaksija.com/metafizika/fizika_abdukcija.htm Kopiranje/kloniranje: http://www.galaksija.com/metafizika/kloniranje.htm SIMBAD: http://www.galaksija.com/metafizika/simbad.htm Flaš-mentalna simulacija: http://www.galaksija.com/metafizika/flas-mentalna_simulacija.htm Test svijesti uz pomoć boja: http://galaksija.com/tsb/test_svijesti.htm Primjer SIMBAD seanse: http://www.galaksija.com/metafizika/simbad_seansa.htm Geneza, prvi dio: http://www.galaksija.com/planeta/geneza_1.htm ...