Saturday, April 23, 2005

Kaminski: Odsječeni od duše

Ovaj tekst sam nedavno preveo s engleskog. Čini mi se da je Kaminski ovaj put pogodio u centar.

Odsjećeni od naših vlastitih duša

Korporalna devolucija i kraj čovječanstva

By John Kaminski
skylax@comcast.net

"Oni koji imaju moć da vas ubijede da vjerujete u apsurde, takođe imaju moć da vas natjeraju da činite zločine."- Voltaire (1694-1778)

Svi koji me znaju, veoma dobro znaju da nikada neću propovijedati nikakvu vrstu religije. Čini se da je najveći problem kojeg imamo u ovom momentu na ovom svijetu taj, - što smo mi, kako se čini, izgubili našu dušu.

U poslednje vrijeme često imam običaj da kažem da religija ne može nikome pomoći da vidi Boga, ona ne može nikome pomoći da se poveže sa božanskim i svetim aspektima stvari, što je samo jedan drugi način da se kaže da nas religija na kraju sprečava da cijenimo male stvari u životu, one stvari koje nas obično čine sretnima. Ono što je najvažnije, to je jedno objektivno poštovanje svakog oblika života.

Religija, u stvari, sprečava tako nešto. Tu se radi o modeliranju uma tako da on dozvoljava samo one rituale koji su dozvoljeni, i u-kamenu-zakucane propise za sve životne situacije. Kao posljedica toga, mi osuđujemo stvari koje čine druge ljude sretnima. Dva nasumično uzeta primjera koja čovjeku mogu pasti na pamet su recimo ljubav između homoseksualaca kao i poštovanje ljudi čija je boja kože drugačija od vaše. Ja ne bih želio da ulazim dublje u bilo koju od ovih tema, samo bih želio da postavim pitanje, kakvo to pravo bilo ko od nas ima da sudi o stvarima koje se ne tiču nas lično.
Zar nisu dobrodušnost i savjesnost naša najvrednija moneta? Kad dođe vrijeme na vas da umrete, shvatićete to, ništa se ne brinite.

Religija stvara jednu arhetipnu matricu ponašanja pogodnu za distribuciju dezinformacija. Ukoliko ljudi prihvate religiju, onda su oni istovremeno skloni i da prihvate autoritativne režime, što je i jedan od razloga zašto su američki neokonzervativci prigrlili protestante. Religije pripadaju mračnim vremenima srednjeg vijeka. I na kraju krajeva, religiozni ljudi ne mogu vidjeti realnost, zato što im je vidik zamagljen lažnom matricom auto-sugestija. Takođe, religija im obezbjeđuje dozvolu da budu neodgovorni i dvolični, zato što misle da će im se “oprostiti”.
Kao što je jedan filozof čije sam ime zaboravio sugerisao, religija vas ne uči kako da budete dobri, nego vas uči kako da se pretvarate da ste dobri.

Nekoliko stvari s kojima sam se susreo ovih dana, kao vrtlog se vrte po mojoj glavi kao da mi hoće pomoći da razumijem sve ovo što nam se dešava cijelo ovo vrijeme.
Njih podrazumijevaju neki aspekti ispiranja mozga od strane religije a sudeći po ponašanju američkih vojnika u Iraku, takođe i gubitak naše duše. Međutim, većinom se one odnose na to da mi pokažu kako se ne možemo osloniti na religiju ako hoćemo da pronađemo našu dušu.
Prva stvar, iz Rusije, prosljeđena mi je od strane jednog uvaženog ruskog paganskog filozofa i naslovljena je ovako: "Tajna jevrejske cirkumcizije (obrezivanja prepucijuma na penisu; u Bosni “popularno” kao – sunet ili sunećenje; prim.prev) i istinsko značenje jevrejske kapice." Čisto da bih objasnio šta hoću da kažem, izvadiću odatle neke od misli ovog autora:

Moramo naglasiti da Jevreji nisu jedini bio-roboti među nama. Većina ljudi ne demonstrira nikakvo individualno razmišljanje ili ponašanje i lako se može programirati. Njihove se glave lako mogu napuniti stereotipima koje odabiru oni koji su na vlasti, za svrhu programiranja narodnih masa i njihove kontrole. Većina ljudi nije ni svjesna da su programirani i pretvoreni u bio-robote.
Kontrola informacija se može ostvariti uz pomoć ograničavanja dostupnih informacija, sakrivanja određenih informacija, falsificiranja, širenje određenih informacija koje prezentiraju jedan iskrivljen pogled na svijet itd.
Ako je jedna osoba podložna takvim manipulacijama iz informacionog polja oko sebe, ona će …misliti da su njene odluke i ponašanje sasvim nezavisni. A u stvari, ona je samo jedan bio-robot ... koji je programiran od strane nekog drugog.

Zašto se jevrejska muška djeca obrezivaju upravo osmog dana?
Tajna ovoga leži u okultnom znanju. Leviti posjeduju to znanje a nekim slučajem, oni to ne radi nad svojom vlastitom djecom, nego nad onom koja pripadaju njihovoj stoci, tj. nad – Jevrejima.
Za vrijeme prvih 8 dana života samo tri donje čakre su razvijene. Tako, sve više čakre ostaju nerazvijene u tijelu jednog cirkumciziranog Jevreja. Drugim riječima, jedan obrezan Jevrej predstavlja samo pola čovjeka – sa unakaženom dušom i mozgom.
Jevrejski ritual cirkumcizije stvara bukvalne bio-robote koji nisu u stanju da odrede razliku između dobra i zla; i koji se kao takvi ne mogu re-programirati.

Svi smo imali priliku da vidimo Jevreje kako nose one svoje čuvene kapice. One imaju jedno svoje dublje značenje – ta kapica pokriva čovjekovu najvišu čakru, tzv. sedmu ljudsku čakru - Sahasraru, koja je locirana na vrhu glave. Jevreji nju zatvaraju i tako odsijecaju sebe od kosmosa. Vjerovatno ste primjetili da i Papa kao i najviši katolički sveštenici takođe nose slične kapice.
Ukoliko pokušate da razgovarate sa obrezanim Jevrejom na temu filozofije, susrešćete se sa jednim tolikim fanatizmom da će bilo kakvo nastavljanje sa konverzacijom biti bez ikakve svrhe. To je ono sto znači imati posla sa jednim bio-robotom!

Chakra trećeg oka takođe nije razvijena ni kod današnjih Evropljana, tako da se u tom pogledu Jevreji ne razlikuju mnogo od drugih. Međutim, u prastarim vremenima ta čakra je bila razvijena kod jednog mnogo većeg broja ljudi.
Jedna od najvažnijih čakri kod čovjeka je Anahata (srce). Skoro svi normalni ljudi je osjećaju. U skoro svakom jeziku možemo naći izraz – “Ja to osjećam svim svojim srcem”. Stvarno je tačno da ljudi mogu osjećati mnoge stvari svojim srcem. Oni njime osjećaju kad se nalaze u nevolji, kad pate, strast, sažaljenje, stid, strah, ljubav, mrznju, dobro i zlo. Osoba kod koje srčana čakra nije razvijena je nepristojna, bez ikakve topline, "bezdušna." Svi obrezani Jevreji su takvi.
Ukoliko pokušate da pokažete nekom obrezanom Jevreju ovakva osjećanja, on vas neće razumjeti. On će misliti ili da ste ludi ili da glumite. To je nešto slično kao kad bi pokušali da objasnite boje čovjeku koji je daltonista. Trebalo bi napomenuti i da je Isus iz Nazareta, koji se prozvao Hristom, takođe bio Jevrej, koji je bio obrezan osmog dana. (Luka 2:21)
Da, znam da je to malo previše za razmišljanje. Potrudite se koliko možete. Vaša budućnost zavisi od toga. A ima toga još...

Moj prijatelj, profesor Minja, koji je jedan izvanredan srpski mislilac, nedavno mi je dostavio jedan kratki esej za čije sam čitanje potrošio cijeli dan. Morao sam ga pročitati par puta. To je u stvari predgovor za jednu novu knjigu, za koju ne znam kada će biti objavljena, ali ta knjiga se zove "A New World is Possible," (Jedan Novi Svijet je Moguć) a napisali su je Dunja i Ljubodrag Simonović.

Najdramatičnija istina je: kapitalizam može opstati u slučaju smrti čovjeka kao ljudskog i bioloskog bića. Za kapitalizam, tzv. "tradicionalni čovjek" je samo jedno privremeno sredstvo za svoju vlastitu reprodukciju. "Čovjek-potrošać" predstavlja jednu fazu tranzicije u kapitalistički uzrokovanom procesu mutacije čovjeka prema “najvišem” obliku kapitalističkog čovjeka: čovjeku-robotu. "Terminatori" i druge robotizirane spodobe nisu slučajno proizvodene od strane holivudske filmske industrije, koja stvara “viziju” naše budućnosti degenerisane na kapitalistički način. Oni tako pokušavaju da inkarniraju kreativne sile koje su ljudima strane i koje postaju sredstvo za uništavanje čovjeka i života. Stvara se jedna nova “super rasa” robotiziranih humanoida, koja treba da se sukobi sa “tradicionalnim čovječanstvom”, što znači, s onim ljudima koji su još uvijek u stanju da vole, razmišljaju, sanjaju, da se bore za slobodu i opstanak; i koja treba da preuzme vlast na ovoj planeti. Umjesto novog svijeta, stvara se “novi čovjek” – koji je sveden na nivo jednog humanoida koji nije u stanju da ugrozi ovaj upravni poredak.
Upravo tako. To je upravo ono što se sada događa u ovom našem svijetu.
Simonovići dalje tvrde: "Nalazimo se u poslednjoj fazi bitke između čovječanstva i kapitalizma." Naša "tehnološka civilizacija" stvara jednog "dehumanizovanog i denaturalizovanog čovjeka." To je opis situacije u kojoj se nalazimo, koji me podsjeća na ono upozorenje francuskog filozofa Guy Deborda ("The Society of the Spectacle'), kada je on još prije više od 40 godina rekao da čovječanstvo srlja ka jednom “opštem autizmu”.

Simonovići dalje kažu: "Kapitalizam je iskorijenio čovjeka iz njegove prirodne životne sredine i posjekao njegovo korijenje kroz koje je on crpio životnu-stvaralačku energiju. Gradovi su ‘vrtovi’ kapitalizma u kojima ‘rastu’ degenerisana stvorenja. Pasji izmet, smrad benzina i kanalizacije, blješteće reklame i rotirajuća svjetla policijskih auta koja zavijaju po cijelu noć – to je sredina u kojoj živi čovjek ovog ‘slobodnog svijeta’. Uništavajući prirodnu okolinu, kapitalizam stvara sve gore i gore klimatske uslove u kojima čovjek mora sve više i više da se bori za svoj opstanak. Nadalje, kapitalizam onda stvara vještacke životne uslove koji su pristupačni jedino za najbogatije slojeve njegove populacije, i koji na kraju prouzrokuju krajnju degenarciju čovjeka kao jednog prirodnog bića. 'Humanizacija života' se svodi na stvaranje mikro-klimatskih uslova, uz pomoć posebnih kapitalističkih inkubatora – potpuno komercijalizovanih vještačkih životnih uslova, koji na kraju odgovaraju degenerisanim ljudima."

Ako ovo nije opis situacije u kojoj se trenutno nalazimo, onda ne znam šta jeste. Mi živimo u društvu koje namjerno ne želi ništa da shvati. Mi se svađamo u vezi sporta ili zbog ovog ili onog tipa religije, dok naša vlada svakodnevno ubija stotine nedužnih ljudi a kad ljudi poput mene pokušaju da vam ukažu na to, većina vas se odmah uvrijedi i potraži mjesto gdje će da pobjegne i da se sakrije. Koliko je to vama teško da priznate da ste robotizovani?

Simonovići dalje kažu:
Kapitalizam sistematski uništava čovjekovu sposobnost i potrebu da postavlja suštinska pitanja na temu svoje vlastite (socijalne) egzistencije, isto kao i njegov potencijal da na njih odgovara. Skoro sav medijski prostor kontrolisan je od strane onih koji uništavaju život i marginalizuju suštinu, dok istovremeno posvećuju glavnu pažnju onom što je marginalno. "Senzacionalne afere", "istorijski mečevi", šou-programi “medijskih zvijezda”, "spektakularni" holivudski filmovi i televizijske sapun-serije i opere – postaju sredstvo za idiotizaciju ljudi i odvraćanje njihove pažnje od stvari od kojih zavisi opstanak čovječanstva. Blokiranje svijesti i oduška čovjekovog potisnutog bića, blokiranje njegovog rastućeg nezadovoljstva; indukcija straha i nemira inseminacijom čovjeka vladajućim ‘duhom’ kapitalizma, iz kojeg bi trebao da se rodi “pozitivan čovjek” – to je suština cijelog ovog “spektakla”. Odatle se i sve veća važnost pridaje sportu.

Priča o "Američkom snu” je svršena. Atentati na Martina Luthera Kinga, Johna Lennona i mnoge druge ljude koji su se borili za jedan humaniji svijet – jasno su nam demonstrirali da je ideja o jednom boljem svijetu predstavljala najveću prijetnju grupama kapitalista koji se nalaze na vlasti, jer je ona pružala mogućnost za razvoj jedne platforme sa koje se moglo da kanališe rastuće nezadovoljstvo sputanih ljudi, u smijeru izgradnje jednog novog, ljepšeg i pravednijeg svijeta. Glavni cilj kapitalističke propagandne mašinerije je da se ubije ljudska nada da je budućnost moguća i da borba za nju ima nekog smisla.
Kapitalistički ideolozi predstavljaju stvari takvima kao da se ništa ozbiljno ne događa, - kao da ovaj svijet nije doveden do ruba potpune propasti.

Ne radi se tu više o strahu čovjeka koji mora da se suoči sa svojom vlastitom, prirodnom smrću, nego o jednoj zebnji čovjeka koji se suočava sa sve većom mogućnošću uništenja života na planeti zemlji a zajedno s tim i samog čovječanstva.
Kapitalizam nije samo otuđio čovjeka od njegovog duhovnog zavičaja nego i od njegove životne okoline kroz uništavanje prirode i čovjeka kao biološkog bića; kapitalizam ne lišava čovjeka samo njegove ljudske suštine nego dovodi u pitanje i sam njegov opstanak.

Tako .... uz sve ove stvari koje mi se motaju po glavi, stigao je i 3-ći email. To je bila Priča Paula Rockwella o onome što je vojni rezervista Aiden Delgado vidjeo za vrijeme svoje smjene u notornom bagdadskom zatvoru Abu Ghraib; - zatvoru koji nam pruža stvarnu sliku o tome u šta se Amerika danas pretvorila, kao i o onome za šta su svi Amerikaci zajedno odgovorni.

Ono što je ovaj vojnik rekao, kako ga je Rockwell citirao u smislu: "Unutar američke vojske došlo je do moralnog raspada, nasilje i teror prevazilaze granice onoga što bi se moglo smatrati moralno dozvoljenim u vremenima rata," je u stvari nešto mnogo gore – tu se radi o jednom raspadu civilizacije koji se neprestano podstiće od strane vođstva američkih oružanih snaga. Rockwell dalje citira Delgada:

Najgori incident kojem sam imao priliku da prisustvujem dogodio se krajem novembra. Zatvorenici su protestovali svake noći zbog užasnih životnih uslova. Protestovali su zbog hladnoće, nedostatka odjeće, pokvarene hrane zbog koje su dobijali dizenteriju. Htjeli su i cigare. Trgali su odjeću i pravili od nje transparente. Jednom prilikom došlo je do jačih protesta, zatvorenici su počeli da gađaju čuvare kamenjem i drvenim predmetima. Jednog mog drugara su pogodili u lice. Njegov nos je krvario, međutim, on nije bio puno povrijeđen. Čuvari su zatražili dozvolu da pucaju i dobili su je. Otvorili su vatru na zatvorenike automatskim puškama. Ranili su dvanaest zatvorenika i ubili tri. Ja to znam jer sam razgovarao s jednim od onih koji su pucali. On mi je pokazao i te užasne fotografije. Rekao je: “Oh, ovog momka sam pogodio pravo u lice. Vidi kako mu se glava rascijepila na dva dijela.” Zvučao je kao Terminator. “Ovog čovjeka sam pogodio u prepone, trebalo mu je tri dana da iskrvari i umre”.
Bio sam šokiran. To je bio naizgled veoma simpatičan momak kakvog bi svako volio da ima u svom društvu. On je bio porodičan čovjek, posvećen Hrišćanstvu. Ja sam, onako ošamućen od svega, uspio da mu postavim pitanje: "Ubio si nenaoružanog čovjeka koji je bacao kamenje s druge strane bodljikave žice." On mi je odgovorio, "Vidi, ja sam prvo kleknuo, pomolio se Bogu, a onda ustao i sviju ih izrešetao.” Radilo se o jednom potpunom neskladu između njegovog morala i njegovog ponašanja.

Rockwell je upitao Delgada: "Teolog, Reinhold Niebuhr je rekao da uz odobrenje države, pošteni ljudi postaju ubice i mučitelji. Vi taj gubitak kontrole pripisujete rasizmu. Kada se započelo s tim procesom dehumanizacije Arapa?"
Delgado je onda naveo riječi svog komandira.

"A sada, nemojte slučajno reći medijima da idete tamo kako bi ubijali ljude s turbanima na glavi." Svi su se smijali a i on s njima. Dok sam stajao tamo u stroju, sjetio sam se kako sam odrastao u Egiptu. I mislio sam: "Oh, Bože, ovo će biti katastrofa. Naš komandir već sada mrzi Arape, prije nego što smo krenuli tamo." Komandir bi nam držao predavanja o Islamu. On je govorio da Muslimani zagovaraju sveti rat protiv nas i da Islam promoviše jedan stalni rat. Ja sam živjeo među Muslimanima skoro deset godina i upoznao njihovu kulturu. To nije tačno.
Sada imamo priliku da vidimo jednu potpunu prostituciju ljudskog društva koje pokazuje svoje đavolsko lice u obliku fundamentalne američke politike. Isto tako i u ignorantnosti većine Amerikanaca.
Vidite li sada razgoličenu i ružnu istinu. Bolje vam je da sada ne tražite pomoć u vašoj religiji, jer je ona ta koja vam je blokirala um i vašu sposobnost da vidite uz pomoć svog srca; i da razlikujete ono što je stvarno istinito od onoga što stvarno nije.

Usljed vaše predanosti trivijalnim kapitalističkim lažima došlo je do zakržljavanja vaše sposobnosti za određivane onog šta je stvarno važno u životu.
Vi ste preobraženi u robota čiji je um kontrolisan od strane dvije stvari na koje ste se u svom životu najviše oslonili – vašeg Boga i vaše države.

Tako, šta će te uraditi onog dana kad cijev puške bude usmjerena prema vama? Kad vaše molitve i vas patriotizam izgube svaki značaj jer su upravo oni razlog za svu ovu mizeriju u kojoj se nalazite.

Da li će te se onda probuditi, kad bude kasno? Ili će te se probuditi sada, dok još nije?

~***~

Komentar: Naravno, ovo važi za sve nas a ne samo Amerikance. Čini se da je Kaminski ovdje pogodio direktno u centar. Malo ljudi danas može prihvatiti činjenicu da polovinu čovječanstva čine individue koje nisu ništa drugo do roboti.

Nanošenje trauma ljudima cirkumcizijom i programiranje religijom nije samo jevrejski ‘specijalitet’ a trenutno živimo u vremenima u kojima se najviše cijene i potenciraju ljudske osobine koje normalno pripadaju domenu klasične psihopatije.

Da li će stvarno ljudi-roboti, uskoro potpuno zavladati ovom planetom, - ako već nisu?!?

1 Comments:

Anonymous Adrian said...

Thanks for posting this

7:30 pm  

Post a Comment

<< Home