Friday, December 14, 2012

Metafizika obmane, IV dio


Ovdje slijede linkovi za materijale koji mogu biti od pomoći kod sklapanja jedne šire slike u vezi sa situacijom na terenu: Dr Corrado Malanga - Najnovije o vanzemaljskim otmicama: http://galaksija.com/literatura/malanga_transkript_predavanja.pdf Opšta slika vanzemaljskog uplitanja: http://www.galaksija.com/metafizika/opsta_slika_vanzemaljskog_uplitanja.htm Fizika vanzemaljskih otmica: http://www.galaksija.com/metafizika/fizika_abdukcija.htm Kopiranje/kloniranje: http://www.galaksija.com/metafizika/kloniranje.htm SIMBAD: http://www.galaksija.com/metafizika/simbad.htm Flaš-mentalna simulacija: http://www.galaksija.com/metafizika/flas-mentalna_simulacija.htm Test svijesti uz pomoć boja: http://galaksija.com/tsb/test_svijesti.htm Primjer SIMBAD seanse: http://www.galaksija.com/metafizika/simbad_seansa.htm Geneza, prvi dio: http://www.galaksija.com/planeta/geneza_1.htm ...

Wednesday, December 16, 2009

Metafizika obmane, III dio

Šta da se radi?


Popušili smo ga…multidimenzionalno!

mali Mujo


Neki kažu da ne treba iznositi problem na svjetlost dana ukoliko ne postoji rješenje za njega. Međutim, ukoliko je stanje stvari na terenu stvarno onakvo kao što je prezentirano u prošla dva dijela ovog teksta ili bar blizu toga; a kako smo vidjeli, postoji dosta indikacija da jeste (doduše, neka svako to prosudi sam); onda prva asocijacija koja može pasti na pamet onome koji je razumjeo suštinu problematike, vjerovatno bi bila ova gorenavedena izjava bosanskog mislioca malog Muje. Kad je pružanje otpora 4D OPS silama u pitanju, druga asocijacija koja čovjeku može pasti na pamet, mogla bi biti onaj stari vic na temu – kako dejstvuje albanska protiv-avionska odbrana!? (Albanac gleda u nebo, posmatra neprijateljske avione, prijeti prstom i viče – “Kad siđete dole, hebaću vam majku!”) Treća asocijacija bi bila ova vijest o poduzimanju direktnih astralnih napada na te sile, koja je objavljena na internetu još prije nekoliko godina:

Incident na astralu

Od našeg specijalnog i anonimnog dopisnika s druge strane upravo smo saznali da je nedavno došlo do jednog međudimenzionalnog incidenta kojeg je izazvao niko drugi do čuveni bosanski mislilac, mali Mujo. Čini se da je sve počelo kad je Mujo pao u sihičku krizu, otišo u kafanu kod Ahme i dohvatio se rakije šljive, u narodu poznate kao – brlja, ne bi li došao sebi. Kad je popio prvu flašu, počeo je da trne, onda je dobio osjećaj kao da lebdi, a tamo negdje, kod druge flaše, odjednom se ukočio i zvekno o patos ko fosna, odmah ispod šanka. Prisutnima je sve izgledalo tako kao da je Mujo pao mrtav jer je pio a nije mezio, međutim, on nije umro nego se spontano i iznenada astralno projicirao iz Ahmine kafane - direktno u 4D. Uletjeo gore ko flak, brzo se snašo i odmah počeo da pravi belaje. Prvo je, za svaki slučaj, potražio Hrkljuša, pa kad je vidjeo da ga nema, kao što je i prepostavljao, on se gadno razbjesnio i momentalno se dao u potragu za onima koji su ga izmislili. "Sad ću da vam jebem majku džubrad jedna četverodimenzionalna"!!! - vikao je Mujo dok je rasturo lizije i grejse po astralu… "Koga ste vi našli zajebavat majku vam jebem fašističku"!!!

Da je stvar bila ozbiljna zaključujemo po tome što je i čuveni Umbaba Samahongo, za kojeg tvrde da je i sam Hrkljuš bio stvoren prema njegovoj slici i prilici, morao hitno da napusti tu vremensko-prostornu zonu. Navodno, Umbaba, koji se uz puno dima i vatre još davno (prema našem vremenu), lično prikazao Mojsiju, uspio je da izmakne Muji u posljednji čas, (prema 4D vremenu). Međutim, iste sreće nije bio i njegov jaran Gabrijel (to je onaj kojeg je Umbaba poslao da se prikaže Muhamedu). On je navodno još uvijek u komi, nakon što ga je Mujo propustio kroz ruke. Čujemo da ni onaj anđeo Moroni Mormonijević, (koji se po Umbabinom nalogu prikazao Jozi Smitu) takođe nije nimalo dobro prošao kad ga je Mujo dohvatio. Prema posljednjim izvještajima, ljekari se još uvijek bore za njegov život.

Navodno, Umbabu je spasilo samo to što je komšija Živorad dao Muji vještačko disanje u pravi čas, tako da se ovaj povratio nazad prije vremena, što je Umbabi omogućilo da mu izmakne iz ruku. Prema izjavama svjedoka, kad se Mujo vratio sebi, prvi riječi su mu bile: "E, jebiga Živko, đe sad nađe da me vraćaš nazad!? Taman sam se bio zagrijo."

Reptilska sredstva informisanja prećutala su stvarni broj pretrpljenih žrtava prilikom ovog interdimenzionalnog incidenta, dok je Umbaba lično sazvao hitan sastanak 4D OPS Savjeta Bezbjednosti, sa samo jednom tačkom dnevnog reda – kako da se stane u kraj malom Muji i njegovim astralnim izletima. S obzirom da je ovaj sastanak bio održan iza zatvorenih vrata, naš dopisnik s druge strane, nije uspjeo da sazna šta su tamo zaključili, tako da će to ostati misterija. U međuvremenu, nedugo nakon što je došao sebi, mali Mujo je otpočeo sa specijalnim pripremama za nove astralne napade ali ovaj put zajedno sa jaranom Živoradom, koji takođe ima neke nerasčišćene račune sa Umbabom Samahongom i njegovom 4D bratijom.

"Vidjeće oni svog Hrkljuša, ima na nos da im izađe! – rekao je Živko našem reporteru, a Mujo je dodao: “Pokazaćemo mi njima pošto Musa dere jarca"! To je bilo ono što su ovi hrabri hiperdimenzionalni ratnici, izjavili ekskluzivno za www.galaksija.com dok su se marljivo pripremali u Ahminoj kafani, odakle će se najvjerovatnije obaviti njihovo sljedeće astralno lansiranje u 4D.

A onda, neka je Umbabi Hrkljuš na pomoći.

[IZVOR: http://www.galaksija.com/djeca_matriksa_11.htm]Međutim, kako smo vidjeli iz gornjeg primjera, ova vrsta ratovanja na njihovom terenu zahtijeva delikatne pripreme koje je malo ko od nas u stanju izdržati, tako da su tu naše sposobnosti prilično ograničene. S tim u vezi, moraćemo se spustiti na zemlju i ispitati neke druge mogućnosti.

***

Dakle, živimo u jednoj realnosti koja je kotrolisana sa dva nivoa; sa vrha ove naše 3D piramide i iz onog njenog dijela koji se proteže u OPS oblast 4-og denziteta a koji je simbolično predstavljen onim okom na vrhu piramide koja je otisnuta na novčanicama od jednog američkog dolara. S tim u vezi, može se reći da je i naša svijest – kontrolisana i manipulisana u skladu s njihovim potrebama.

Naravno, da bi se pokušao potražiti odgovor na pitanje - “šta da se radi?”, prvi preduslov bi bio da se čovjek što je moguće bolje upozna sa stanjem stvari na terenu, odnosno, da što bolje razumije prirodu ove realnosti, događaja koji se u njoj dešavaju, kao i onih u kojima on lično učestvuje. Poznavanje samog sebe je takođe veoma bitno. Doduše, potpuno poznavanje situacije je u našim uslovima skoro nemoguće jer postoji dosta i onih faktora koji nam nisu poznati, te tako nismo u stanju ni da ih uzimamo u obzir prilikom analize situacije. Neki od tih faktora pripadaju našoj ravni postojanja dok drugi pripadaju višim ravnima postojanja ali se i ovdje manifestuju.

Što nam više pođe za rukom da sagledamo stvari objektivnije, utoliko ćemo više biti u stanju i optimizarati naše odluke, pa tako i ponašanje.

Dosta će zavisti i od prirodne suštine svakog pojedinca odnosno od njegove ‘frekvencije’. Oni čija je suštinska frekvencija ‘entropičnog’ (OPS) tipa, u ovim vremenima će se sve više polarizirati u tom pravcu (skrivene psihopate će sve više postajati otvorene psihopate), te će oni kao takvi sve izražajnije igrati ulogu onih "podređenih članova negativne hijerarhije" i zastupati njihove interese, što se treba razumjeti.

M. Topper: "U momentu kada je negativna polarizacija izabrana kao rezultat prerogativa Slobodne Volje, “subjekat” odmah postaje jedan funkcionalni “dio” tog više-dimenzionalnog entiteta koji je na prvom mjestu odgovoran za indukciju tog njegovog izbora, bez obzira na to što je to ostvareno uz pomoć prevare, ili uvjerljivih lažnih prikaza koji su korišteni kod kondicioniranja i koji su uslovili donošenje kobnog izbora. Drugim riječima, konfuzija, fizički i/ili emocionalni/mentalni bol, iscrpljenost, ucjenjivanje, pa čak i određeni oblici mučenja predstavljaju legitimne modele “ubjeđivanja”."

Podređeni članovi te negativne hijerarhije su svi međusobno povezani kao cigle u nekoj ogromnoj građevini i funkcionišu kao disciplinovani produžetci i “djelići” jednog uma/tijela - organi i ekstremiteti procesa koji svaki sa svog nivoa služi tom negativnom planu i programu - Nadvijenog Vrha ili “Oka Piramide”.


S druge strane, oni čija je suštinska frekvencija u rezonanciji s ‘kreativnim silama’ (OPD), polariziraće se u tom pravcu bez obzira na ‘smetnje’ sa strane.

Dok možda postoje neke praktične mogućnosti izlaska na kraj s 3D-patokratijom, načine borbe protiv 4D-OPS sila možemo za sada svrstavati u domen čiste teorije jer njihovu prirodu i načine dejstvovanja ne poznajemo dovoljno. S tim u vezi, na neku uspješnu strategiju bitke za oslobađanje čovječanstva od kontrole ovih sila, u ovom momentu bi bilo veoma teško nadoći. Naravno, to istovremeno ne znači i da ne treba pokušati racionalizovati stvar koliko je to moguće i da nećemo biti u stanju da se nosimo s njima u budućnosti.

Nivo svijesti/svjesnosti čovjeka, odnosno, čovječanstva bi ovdje bio od ključnog značaja, pa s tim u vezi možemo pretpostaviti da bi bilo potrebno ostvariti jedan određeni ‘kritični prag’, da bi se nešto efikasno moglo poduzeti. Međutim, dovoljno je samo okrenuti se oko sebe i vidjeti u koliko dubokom snu se ‘normalni’ ljudi trenutno nalaze, pa da se čovjek već obeshrabri. Onda se samo po sebi postavlja pitanje, da li će spasavanje biti na individualnom nivou u smislu onoga: “Spašavaj se ko može”! Tu bi naravno spadali oni koji su došli do tog nivoa svjesnosti da se mogu sami spasiti u smislu one poslovice: “spas davljenika leži u njegovim vlastitim rukama”.

Naravno, čovjek treba poštovati i one koji smatraju da će im u poslednji čas stići božja pomoć direktno ili indirektno, preko nekog od njegovih čuvenih izaslanika, te ih pustiti da vjeruju i uživaju u svojim vjerovanjima. Ima mnogo i onih koji smatraju da je bolje živjeti kao miš, nego rizikovati da umru kao lavovi. To je otprilike nivo svjesnosti kojeg su oni dokučili u svom životu do sada i to treba poštovati. Postoji mnogo i onih koji će uz pomoć meditacije i projiciranja lijepih želja i ljubavi na realnost, pa čak i zamišljanjem kojekakvih ‘svjetlosnih balona’, pokušavati da je preokrenu u svoju korist ili se na taj način zaštite od zlih sila. Nadalje, neki će možda čekati na pojavu naše kosmičke braće “koja su nam sve do sada potajno pomagala u našoj evoluciji”. Bez obzira na to što je većina toga rezultat mentalnih programa koji su ubačeni u našu realnost ‘odozgo’, ko se upecao, - upecao se. Tu se ne može mnogo šta mijenjati. Treba poštovati tuđu slobodnu volju, onakvu kakva ona jeste, bez obzira na to koliko ona bila izmanipulisana.

Međutim, sve ovo nas ne treba obeshrabriti s obzirom da sam ljudski duh po svojoj suštini ne priznaje poraz ili predaju, tako da iako stvari u nekim momentima mogu izgledati crno, to istovremeno ne znači da je situacija beznadežna. Neki kažu, da nema patnje, ne bi bilo ni podsticaja za napredak, mada važi i ono - što čovjek više zna – manje se pati. Čini se da upravo to neprestano trenje između dva suprotna polariteta obezbjeđuje uslove za kretanje i napredak!?

**

Možda se može reći i to da postoji jedna prirodna realnost/matriks, izvan ove naše, pa bi se za ovu našu onda moglo reći da ona na neki način predstavlja jedan vještački ‘matriks-u-matriksu’, nešto slično onom podrumu koji je predstavljen u Kusturicinom filmu Podzemlje. Dakle, “drug Marko” (4D-OPS sile) je davno zatvorio čovječanstvo u podrum (“matriks-u-matriksu”) u kojem smo se i mi u međuvremenu rodili. Sada se postavlja pitanje, da li ćemo biti u stanju da izađemo na vrijeme napolje iz njega, dok ga drug Marko ne uništi?!

Doduše, u pomenutom podrumu, u pomoć je pristigao majmun (priroda), tako što je pucnjem iz topa (Talas?), napravio rupu u zidu (portal?), što su neki podrumaši iskoristili da izađu napolje. Međutim, većina njih je ipak ostala i dalje unutra u skladu sa stanjem svoje (izmanipulisane) svijesti.


Izlaz iz podruma ili pospremanje podruma?

[Neki aspekti ove problematike već su predstavljeni u člancima Život u kontejnerima i Izlaz iz kontejnera, tako da ću se ovdje truditi da što manje ponavljam ono što je tamo već izneseno.]

Ovdje naravno možemo teoretisati na temu mogućnosti da “majmun” neće napraviti rupu u zidu podruma, te da ćemo morati ostati da se vrzmamo u njemu do daljnjeg. U tom slučaju, trebalo bi možda razmišljati o sređivanju situacije u podrumu u korist većine podrumaša. Tu bi naravno jedan od prvih koraka podrazumijevao - neutralisanje patokratije.

Međutim, da bi se to uspješno uradilo, takođe je potrebno razumjeti suštinu problematike i ostvariti jedan kritični prag svjesnosti o tome koji bi bio adekvatan istinskim ljudskim bićima. Istovremeno, trebalo bi raditi na vlastitoj ‘dekontaminaciji’ od psiho-patološkog materijala kojim smo u međuvremenu i sami inficirani.

Oni koji su čitali knjigu Lobačevskog, Politička ponerologija, mogli su primjetiti da je on u vezi s tim pitanjem zauzeo jedan human stav što bi podrazumijevalo da bi se mi tu trebali postaviti prema njima kao prema nekom članu naše porodice koji je psihički poremećen. Dakle, s jednim razumijevanjem i bez nasilja. Mi moramo biti svjesni toga da psihopate nisu krivi za genetiku koju su nasljedili, te stoga nisu u stanju da osjete osjećanja, isto kao što ni daltonisti nisu krivi što nisu u stanju da percipiraju boje. Daltoniste smo spriječili da obavljaju određene poslove jer smo svjesni da usljed te svoje mane oni mogu ugrožavati živote drugih ljudi, (npr. oni ne mogu da rade kao vozači autobusa). Međutim, kad je psihopatija u pitanju, čini se da mi još uvijek nismo dorasli tom problemu!? Njih smo pustili da se infiltriraju na pozicije vlasti, vojske, policije, medicine, religije, ekonomije, obrazovanja itd., te nas odatle ugrožavaju daleko više nego što bi to daltonisti bili u stanju kad bi bili vozači sredstava javnog prijevoza. Tačnije rečeno, individue s tim psihičkim poremećajem koštale su nas milijarde ljudskih života a o razaranjima, patnji i stradanjima da ne pričamo.

[Koliko je to pitanje "senzitivno", dovoljno je samo da potražimo preko interneta materijale na temu nasilja u školama. Tu ćemo primjetiti kako kojekvi ‘eksperti’ duvaju na tu temu kao na vruću čorbu, izbjegavajući da nazovu stvari pravim imenom dok je veoma lijepo poznata činjenica da je psihopatija nasljedna, što znači da su psihopate – psihopate i za vrijeme svog djetinjstva.

Na primjer, prošle godine je jednom australijskom listu objavljena sljedeća vijest:

Snimci mozga otkrivaju ushićenje kad drugi pate

Angela Saurine

November 19, 2008 12:00am

Nova istraživanja snimaka mozga uz pomoć magnetne rezonancije (MRI) pokazuju nam da djeca siledžije uživaju kad vide druge ljude kako pate, na isti način kao što neki doživljavaju ushićenje prilikom kockanja ili uživanja droga.

Australijski eksperti vjeruju da ovo otkriće djelomično objašnjava zašto su neki ljudi ushićeni stvarima koje se drugima gade.

Ova otkrića mogu pomoći u razvijanju programa za borbu protiv anti-socijalnog ponašanja kod omladine.

Snimci mozga agresivne djece i omladine koje su napravili naučnici sa Univerziteta u Čikagu, pokazali su osvjetljavanje jednog područja u mozgu koje je povezano sa osjećajem zadovoljstva prilikom gledanja filmova sa scenama mučenja ljudi. Mozak djece koja nisu nasilna po svojoj prirodi nije pokazivao istu reakciju.

"Ovo je prvi put da se MRI snimci koriste za proučavanje situacija koje bi normalno kod ljudi izazvale osjećaj empatije,” rekao je Dr Jean Decety, profesor psihologije i psihijatrije.

Dr Ian Hickie, direktor Sidnejskog instituta za proučavanje mozga i uma, izjavio je da se ovdje radi o jednom veoma važnom otkriću. "Ovo istraživanje potvrđuje ono što smo uvijek i mislili – da ljudi koji uživaju u toj vrsti ponašanja, prerađuju informacije, uključujući i emocionalne informacije, drugačije od drugih ljudi," rekao je on.

(…)

[IZVOR: http://www.news.com.au/dailytelegraph/story/0,,24673248-5001021,00.html]


***


Naravno, s obzirom da patokratija kontroliše i nauku, ova problematika je prilično zamagljena njihovim redefinisanjem psihopatije novim pojmom ‘anti-socijalnog poremećaja ličnosti’ dok se istovremeno veliki napori ulažu u predstavljanje psihopatije kao jednog stečenog poremećaja a ne urođenog, odnosno, nasljednog. (Tako se "loše vaspitanje" te djece, odnosno, njihov "pogrešan odgoj", uglavnom navode kao uzroci njihovih psihičkih poremećaja, odnosno, agresivnog ponašanja). U suštini, taj psihički poremećaj je nasljedan i neizlječiv.

Jedno zrelo ljudsko društvo bi se pobrinulo da se još u ranom dobu ta djeca identifikuju kao takva i da im se pruži jedno posebno vaspitanje i obrazovanje. Nadalje, u obrazovni sistem bi obavezno trebalo uključiti tu tematiku, tako da se ljudi sa normalnim filogenetskim supstratom dobro upoznaju s tom vrstom psihičkog poremećaja, kako bi bili u stanju da se adekvatno nose s tim kao i da se osposobe za zaštitu. Naravno, sada je već vjerovatno kasno jer smo se našli u situaciji da psihički poremećene individue kroje sudbinu zdravog dijela čovječanstva, dok su u međuvremenu u svojim rukama skoncentrisali toliku vojnu moć da mogu razoriti ovu planetu nekoliko puta. Mi smo sada njihovi taoci.]

**

U vezi sa rješavanjem ovog problema, Lobačevski kaže:

"Nauka o uzrocima zla treba da ojača moralnu disciplinu jednog društva i da ima profilaktičko dejstvo. Često je dovoljno samo to da se čovjeku saopšti činjenica da se nalazi pod uticajem neke patološke individue, pa da dođe do prekida tog destruktivnog ciklusa.

Odatle, odgovarajuća psihoterapija bi trebala biti dio svake mjere poduzete s ciljem suprostavljanja zlu. Na žalost, ako neko puca na nas, mi mu moramo uzvratiti, pa čak i preciznije. U isto vrijeme, međutim, mi trebamo vratiti nazad zakon oproštaja ili pomilovanja, taj stari zakon mudrih suverena. Nakon svega, on ima duboke moralne i psihološke temelje i u nekim situacijama mnogo je efikasniji od svake kazne.

(…)

Ne možemo nikoga kriviti što je naslijedio neke psihološke anomalije od strane svojih roditelja, ništa više nego što možemo kriviti bilo koji slučaj fizičkih ili fizioloških anomalija kao što je daltonizam. Takođe, moramo prestati s okrivljavanjem ljudi koji su potpali pod uticaj trauma ili bolesti koje su iza sebe ostavile oštećenja moždanog tkiva ili one koji su postali žrtvama nehumanih pedagoških metoda.

Za njihovo vlastito dobro i za dobro društva, mi trebamo koristiti silu u vezi s takvim ljudima, što bi ponekad uključivalo prisilnu psihoterapiju, nadzor, prevenciju i njegu. Bilo kakvo optuživanje ili okrivljavanje samo bi nam otežalo da se ponašamo na način koji je ne samo humanitaran i koristan, nego takođe i efikasan.
Kad se bavimo jednim makrosocijalnim fenomenom, posebno onim čiji je život duži od aktivnog života neke individue, njegov trajni uticaj prisiljava čak i normalne ljude da mu se adaptiraju u određenom stepenu. Da li smo mi, koji imamo normalne instikte i inteligenciju, i prema kriterijumima našeg moralnog pogleda na svijet, u poziciji da procjenjujemo krivicu onih drugih za djela koja su počinili unutar patokratskog kolektivnog ludila? Suđenje njima u skladu s tradicionalnim zakonskim regulativama činilo bi povratak na nametanje prisile normalnog čovjeka psihopatskim individuama, tj. povratak na prvobitno stanje koje je omogućilo patokratiji da se pojavi. Da li je njihovo podvrgavanje osvetničkoj pravdi vrijedno produženja trajanja patokratije samo za jednu godinu, a kamo li na neodređeno vrijeme? Da li bi eliminacijom određenog broja psihopata mogli značajno smanjiti teret tih anomalija na genetski fond društva i tako doprinjeti rješenju problema?

Na žalost, odgovor je - ne!

(…)

U stvarnoj situaciji u današnjem svijetu, postoji samo jedno moralno i naučno opravdano rješenje, koje može izlječiti ovu sadašnju propast nacija, a takođe i obezbjediti jedan propisan početak za rješavanje problema genetskog tereta društva, imajući u vidu i bućnost. To bi bio jedan odgovarajući zakon zasnovan na najboljem mogućem poimanju makrosocijalnih patoloških fenomena i njihovih uzroka, koji bi ograničio ogovornost patokrata samo na one slučajeve (obično kriminalno sadističke prirode) kod kojih je teško prihvatiti nesposobnost razaznavanja značenja jednog takvog akta. Ništa drugo ne može omogućiti društvima normalnih ljudi da preuzmu vlast i oslobode svoje unutrašnje talente, koji bi mogli osigurati povratak jedne nacije ka normalnom životu.

Takav jedan akt opraštanja je u stvari prirodno opravdan, jer on proističe iz poznavanja psihičkih uzročnih faktora koji navode čovjeka da čini zlo, kako unutar opsega naše kognicije, tako i izvan područja koje smo u stanju razumjeti. Taj opseg koji je pristupačan naučnoj kogniciji, povećava se zajedno sa napretkom opšteg znanja; međutim, kod patokratije odnos između uzroka i posljedice toliko dominira cijelom slikom da je za neku mogućnost slobodnog izbora ostavljeno veoma malo prostora. U stvari, mi nikada ne bi trebali biti u poziciji da određujemo obim slobodne volje s kojom je neka individua obdarena. Opraštanjem, mi potčinjavamo naše umove prirodnim zakonima do jednog određenog stepena.

(…)

Ljudima koji su izgubili sposobnost da obavljaju nadničke poslove, morali bi se obezbijediti podnošljivi životni uslovi kao i pomoć u njihovim naporima da se prilagode novim uslovima. Troškovi koje će društvo tu morati da snosi biće sigurno manji od onih koje bi zahtijevalo bilo koje drugo rješenje. Sve to će tražiti ulaganje određenih organizacionih napora zasnovanih na tom načinu razumijevanja takvih stvari, što će biti daleko od tradicionalne pravne prakse.

Patokratama se to mora obećati a ta obećanja se onda moraju pošteno i održati, kako to i priliči jednom društvu normalnih ljudi. Odatle, takav jedan čin i njegovo sprovođenje, trebao bi se unaprijed pripremiti s moralne, pravne i organizacione tačke gledišta.

Isto kao što će ova, ovdje iznesena ideja, naići na živahan odaziv kod ljudi kojima je iz ličnog iskustva poznat gorenavedeni makrosocijalni fenomen, ona će vrijeđati osvetnička osjećanja kod mnogobrojnih političkih emigranata koji su zadržali stare, tradicionalne metode u vezi društvenih i moralnih problema. Tako, s tog područja možemo očekivati i veću opoziciju, koja će biti rezultat jedne moralne indignacije. S tim u vezi, treba uložiti potrebne napore da se i oni uvjere u optimalnost ovakvog rješenja.

(…)

Zakoni naše civilizacije su proizašli prvo iz tradicije rimskog zakona, a onda iz polaganja prava suverena da vladaju "božjom voljom", što je jedan sistem koji na predvidiv način brani njihovu poziciju. Iako su oni imali zakon pomilovanja, oni su se ispostavili kao skoro bezdušni i osvetoljubivi sa stanovišta današnjih zakonskih regulativa. Takvo stanje stvari je više poboljšavalo nego sprječavalo pojavu patoloških sistema baziranih na sili.

To objašnjava stvarnu potrebu za izvođenjem jednog suštinskog proboja i za formulacijom novih principa proizašlih iz razumijevanja čovjeka, uključujući i razumijevanje neprijatelja i zlotvora. Pojavljujući se iz jedne velike patnje i razumijevanja njenih uzroka, takva legislacija bi bila mnogo modernija i humanija, isto kao i efikasnija na području zaštite društva od proizvoda ponerogeneze. Veličansvena odluka da se oprosti, slično proističe iz najkredibilnijih pravila vječnog moralnog učenja, što je nešto što je takođe u skladu s modernom evolucijom i društvenom misli. To ispoljava jednu praktičnu brigu, isto kao i naturalističko razumijevanje geneze zla. Samo jedan takav čin milosti, bez presedana u istoriji, može slomiti ovaj vijekovima star lanac poneroloških ciklusa i otvoriti vrata kako za nova rješenja za ove dugogodišnje probleme, tako i za nove pravne metode zasnovane na razumijevanju uzroka zla."

kraj izvoda


Naravno, s tačke gledišta žrtava aktivnosti ovih individua, ovakav jedan stav može da izgleda naivno, neprihvatljivo, pa čak i utopijski. Međutim, moramo imati na umu i to da na isti koncept i psihopate koje se nalaze na pozicijama vlasti gledaju s podsmijehom, smatrajući da su oni ti koji imaju pravo da određuju ko je zdrav a ko bolestan i kako će se s kim postupati.
Bez obzira na to kako se stvari u budućnosti odvijale i u čiju korist, razumijevanje ovog ‘fenomena’ je jedna od obaveznih lekcija svakog normalnog čovjeka na putu njegovog razvoja.

**


Podrum je - podrum.

Dakle, u ovoj tački vremena/prostora većina čovječanstva nije svjesna ni ovog fenomena koji NIJE nevidljiv, pa mu se tako nije u stanju ni suprotstaviti. Kako onda možemo očekivati od čovječanstva da razumije hiperdimenzionalnu prirodu realnosti u kojoj živimo, kao i da se suprostavi silama koje djeluju iz jedne oblasti egzistencije koja obuhvata ovu našu a za nas su nevidljive?!

Međutim, podrum je - podrum; i bez obzira na to kako ga mi uređivali, 4D OPS sile će vjerovatno nalaziti načine da ulaze u interakciju s mnogim podrumašima, te ih koriste za sprovođenje svojih planova. Među nama će uvijek biti onih koji neće dovoljno ozbiljno shvatati onu narodnu izreku - "ko s đavolom tikve sadi, o glavu mu se razbijaju". Uvijek će biti onih koji će biti željni vlasti i moći po svaku cijenu.

Da se malo podsjetimo na samo neke od sposobnosti ovih sila:
Barbara Bartholic: "Mi smo ovdje suočeni sa jednom inteligencijom koja ima sposobnost da:

- ‘usisa’ auto sa ceste zajedno sa svima koji se u njemu nalaze a da to niko ne primjeti;
- ulazi u ljudske umove i nastambe danju ili noću;
- interveniše na bebama i za vrijeme dok se još nalaze u materici;
- neprimjetno otima malu djecu direktno iz njihovog kreveta ili sa igrališta;
- mijenja dinamiku u intimnim vezama ili ljubavnim odnosima između ljudi;
- prouzrokuje bolesti;
- stvara psihičke probleme i ovisnost od droga;
- pokreće ratove i mutira ljudske generacije…"


Ili, ukratko rečeno, citirajući francuskog naučnika J. Vallee-a:

”NLO-i su sistem koji djeluje na ljude i koristi se ljudima. O kakvom god "sistemu" da se ovdje radi, on manipuliše život na zemlji na fizički, psihički i duhovni način”.


***

Na osnovu gorenavedenog, mislim da se može reći da ovim silama nije nikakav problem da manipulišu, odnosno, pomiču i crne i “bijele” figure na šahovskoj ploči.

U jednoj kontrolisanoj oblasti postojanja, najviše su kontrolisane - informacije.

Istina ima potencijal da čovjeka oslobodi ali kako doći do nje? Mi danas imamo tzv. ‘mainstream’ medije koji su kontrolisani od strane patokratije a imamo i tzv. ‘alternativne medije’ koji su takođe manje-više kontrolisani. Neki od njih su osnovani i kontrolisani direktno od strane patokratije (kao npr: internet forumi "godlikeproductions" i "abovetopsecret") dok su drugi kontrolisani na jedan ‘suptilniji’ način, kontrolom njihovih osnivača a da toga ovi u mnogim slučajevima nisu ni svjesni.

Ukoliko uzmemo za primjer nekog poznatijeg predstavnika ‘alternative’ kao što je David Icke, “borac za istinu” koji “budi” narod, oni koji su čitali neke njegove knjige mogli su u nekima od njih (kao što je npr: Lubav je sve što postoji, sve ostalo je iluzija) naići na njegove navode kako “je bio vođen božanskom rukom na svom putu ka istini ili buđenju”. (Knjige koje treba da pročita same ispadaju iz polica kad se on nađe u knjižari, dobija “uvide” odozgo, sreće prave ljude u pravo vrijeme, nagone da otputuje do određenih odredišta u određeno vrijeme, gdje ga čekaju neka ‘otkrovenja’ itd. itd.) Ukoliko uporedimo te koincidencije, sinhronizacije i sva popratna ‘paranormalna’ zbivanja sa onim što je Karla Turner opisala u knjizi Masquearding as Angels, primjetićemo da se radi o identičnoj dinamici manipulacije od strane 4D OPS sila. Isto tako, ako pogledamo neke knjige kao što su Operation Trojan Horse i Our Haunted Planet, J. Keel-a, Visonaries, Mystics and Contactees, Salvadora Freixeda itd., vidjećemo da je isti mehanizam navođenja određenih individua, “naoko bijelih figura”, čija je navodna misija - "prosvjećivanje čovječanstva", već odavno prilično zastupljen na ovoj planeti. Tu se ne radi niokakvom navođenju tih ljudi od strane “božanske ruke” ili tamo nekih “sila svjetlosti”. Oni koji su pročitali tekst Magija i politika [http://www.galaksija.com/metafizika/magija_i_politika.htm], mogli su primjetiti da su crne figure, kao npr. Hitler, takođe bile pod uticajem istih sila. Iste sile "pomažu" i bijelim i crnim magovima. Nadalje, slobodno možemo uzeti kao mogućnost i to da smo SVI mi direktno ili indirektno u određenom stepenu pod njihovim uticajem a ne samo oni koji igraju neke prominentne uloge u ovoj realnosti. Oni su u stanju da očitaju naše frekvencije a onda nas uposle u skladu s njima. Oni od nas koji su po svojoj suštini željni pravde i istine, a istovremeno pate od akutnog nedostatka pronicljivosti, dobiće uloge koje će da igraju za “bijeli” tim, i suprotno, oni koji su željni vlasti i moći, dobiće priliku da se iskažu igrajući kao crne figure.

Tako D. Icke priča o “velikom bratu” i njegovoj manipulaciji čovječanstva, NLO temu je prilično izvitoperio dok tematiku psihopatije ne smije ni štapom da dodirne (znam da mu je predočen taj problem kao i to da mu je dostavljena jedna kopija knjige Politička ponerologija. Nadalje, intresantno je to da ranije nije doveden do te knjige onim “božanskim proviđenjem”, niti ga je to “proviđenje” navelo da usmjeri pažnju na tu temu!?).

Za razliku od njega, Alex Jones, dejstvuje sa platforme konzervativnog hrišćanina gdje se koncetriše samo na manipulaciju čovječanstva od strane sila novog svjetskog poretka. Zagovara pružanje otpora, što je sasvim u redu, međutim, on to bazira na principu vođenja jednog ‘krstaškog’ rata protiv njih u onom arhetipskom smislu: “sile dobra” vs “sile zla”. A kad pobijedimo, onda ćemo se naravno vratiti izvornom hrišćanstvu. (Muslimane, pravoslavce, hinduse i pripadnike drugih religija je izbacio iz jednačine.

Jane Burgermeister, kao vezni igrač, često upućuje na njegove članke, ukoliko ne priča o vakcinama protiv svinjske gripe.

Jeff Rense otkriva neke aspekte manipulacije od strane sila novog svjetskog poretka, psihopatiju zaobilazi, gnostika mu je nepoznata a NLO fenomene svodi na fizički aspekt njihove pojave tu i tamo.

Truthseeker.com tuče po cionistima i silama novog svjetskog poretka, NLO-e ignoriše a prenosi nam kanalizirane mudrolije od strane ‘uskrsnutih majstora’!?

Sott.net je jedini izvor koji je uvrstio tematiku psihopatije/patokratije, međutim, u njihovom “connecting the dots”, takođe nedostaje jedno jasno rasvjetljavanje uloge “treće strane” (osim vijesti o njihovim viđenjima tu i tamo).

Dakle, šta je zajednički ‘denominator’ većine tzv. “alternativnih medija”? Koja je njihova funkcija?

1. Stvaranje fronta protiv sila novog svjetskog poretka.
2. Održavanje populacije nesvjesnom o postojanju i ulozi treće strane.
3. Ignorisanje, distorzija ili zamagljivanje istinskih elemenata duhovne realnosti.

Znači, ovdje istinskih bijelih figura - nema; jer istinsko buđenje ljudi podrazumijeva i svjesnost o realnosti manipulacije ljudskih bića iz 4D, dok bi sama svjesnost o manipulaciji čovječanstva od strane patokratije/elite/sila novog svjetskog poretka trebala bila samo jedna obavezna i prolazna faza u tom buđenju.

Naravno, može se reći da većina tzv. "alternativaca" ima na umu najbolje namjere (ali ovdje moramo uzeti u obzir i onu izreku: "Put do pakla je popločan najboljim namjerama"), pa treba cijeniti i ovo što su do sada učinili na prosvjećivanju ljudu.
S druge strane, većini njih vjerovatno nije ni poznata ona šira slika, pa pričaju o onome što su u stanju da vide. Nadalje, mnogi od njih žive od "širenja istine", što se da primjetiti na osnovu stepena komerzijalizacije njihovih sajtova. Tako će među njima biti uvijek dosta i onih kojima nikakvo talasanje neće odgovarati, nego će težiti da se drže sigurnog terena kako ne bi izgubili mušterije ili donatore. Znamo šta narod voli a šta ne.

A ona "šira slika", mogla bi za mnoge od nas biti i "preširoka":

"Unutar njihovih resursa mi smo svi energetske jedinke, bilo da se opredjeljujemo za programe Majke Tereze ili Serijskih Ubica. Ta raznolikost unutar naše populacije se upošljava u igri od strane njihove hijerarhije.

Naravno, svima nama je dozvoljeno nešto slobode da učestvujemo u sistemima vjerovanja koja nas zadovoljavaju i koja su dobra za nas da ih imamo. Međutim, mi smo pripadnici jedne globalne populacije koja još uvijek nema mentalno ožičenje da shvati da nama upravljaju vanjske sile.

Mi smo za njih jedno ogromno stado (sastavljeno od ličnosti) koje je smirivano uz pomoć droga, alkohola, seksa, sporta, televizije, religija i drugih aktivnosti. Kako se to “stado” nas bavi svojim svakodnevnim poslovima, tako je i svako ljudsko biće zahvaćeno tim interfejsom sa vanzemaljcima.

Ta vazemaljska hijerarhija se igra ljudima kao pijunima na šahovskoj ploči onako kako im je ćejf.

(...)

Mi smo glumci na njihovoj pozornici.

(...)

Mislim da ljudi treba da znaju to da vanzemaljske hijerarhije stoje iza majki Tereza isto kao i iza Jeffrey Dammersa (serijskih ubica, prim. prev.).

Sada, kad ulazimo u 21-vi vijek, mogu da se osvrnem unatrag i kažem da sam radila sa stotinama ljudi. Tokom cijelog tog mog rada sa žrtvama, gotovo da nisam srela ni šačicu onih koji imaju ono što James Bartley naziva “X-faktor,” koji podrazumijeva jednu sposobnost da se čovjek probudi i jasno razumije taj interfejs vanzemaljaca sa ljudskim bićima.

Neka nedužni ostanu nedužni. Neka ono malo onih koji shvataju, onih nekoliko koji posjeduju X-faktor i koji su u stanju da vide tu vezu, budu oni koji će buditi ostale.

Izvor: Barbara - The Story of a UFO Investigator [http://galaksija.com/literatura/b_bartholic.pdf]


***

Hm, neki od nas će možda shvatiti i to da naše ideje često i nisu možda toliko naše, koliko nam se to na prvi pogled čini!? Ako ništa, kad donesemo neku značajnu odluku, moramo se zapitati i to koliko je ona stvarno naša!? Ili se tu možda samo radi o jednom rezultatu "sufliranja" sa strane?!

Međutim, sada se postavlja i pitanje kako uopšte predstaviti tu problematiku jednom “normalnom” ili prosječnom čovjeku a da te ovaj istovremeno uzme ozbiljno, odnosno, ne proglasi ludim? Nikako!? Danas većina prosječnih ljudi nije u stanju uzeti u obzir čak ni mogućnost da bin Laden nije bio taj koji je organizovao rušenje onih tornjeva Svjetskog trgovinskog centra, a kamo li šta drugo. Kakvi vanzemaljci, kakvi bakrači!? Čovjeku se eventualno mogu predočiti neki donji aspekti manipulacije i ako on bude u stanju njih da vidi, eventualno će preći u reaktivni ili odbrambeni modalitet ali se on kao takav ne može smatrati svjesnim ili mnogo svjesnijim nego prije. Čak bi se moglo reći da ćemo takvima više naštetiti s nekim istinskim informacijama jer oni neće znati šta da rade s njima, odnosno, kako da ih upotrijebe. Tako će ih one samo izbaciti iz “ravnoteže” (koju oni u suštini, kao pijuni na šahovskoj ploči, nikad nisu ni imali).

Informacije se mogu staviti na raspolaganje samo onima koji ih sami traže i to tako da ih oni mogu sami naći, bez ikakvog nametanja. Sama njihova potraga za njima ukazuje na to da su spremni da ih prihvate a možda i poduzmu nešto korisno na osnovu njih.

U svakodnevnoj interakciji s ljudima iz naše okoline, maksimalno se mora koristiti ono što je u gnostici odavno poznato kao “vanjsko uvažavanje”, te tako s ljudima razgovarati u skladu s našom procjenom “gdje su”.

Alternativni mediji, kakvi trenutno jesu, ispunjavaju zadatak da dovedu svjesnost ljudi do one tačke na kojoj će oni postati tobožnje bijele figure u borbi protiv crnih. Dakle, ovdje se radi o jednom polovičnom "osviješćivanju", tek toliko da se ljudska bića pretvore u topovsku hranu.

"M. Topper: Šta je zamišljeni cilj ovog LOVA? On je dvostruk. Prvo, tim Lovom je potrebno natjerati krdo goveda u stampedo. Malo po malo, oni će biti konsolidovani u jedan “negativni modalitet” koji će se sastojati od ideje “mi protiv njih”. Iako se na površini taj “modalitet” može činiti pozitivnim ili OPD, (i.e. spasavanje svijeta zato što je “pogrešan” ili nevaljao, ili uprljan orginalnim grijehom, ili bilo šta drugo) sama ta činjenica što je on formiran u “dominatorskom modalitetu” viđenja spasenja “napolju”, podrazumijeva da on lako može biti “preuzet” od strane tijela, uma i duše, na jednom nivou koji je “neviđen i nevidljiv". Drugim riječima: Satan MOŽE a najčešće se i pojavljuje kao jedan Anđeo Svjetlosti!

Samo na nižim nivoima strukture moći mnogi još uvijek vjeruju da igraju uloge osnovnog ‘antagonizma’ i samo-zaštite. Neki vjeruju da je “slanje ljubavi i svjetlosti” onima koji imaju potrebu za tim - ispravno, ne shvatajući da je i ta aktivnost zasnovana na jednom dubokom uvjerenju da nešto nije u redu, na grešci, na buni, pa se tako opet pretvara u ono, “mi protiv njih”.

[Izvor:http://www.galaksija.com/metafizika/ekonomija_energije.htm]


***

Tako, hrlimo prema jednoj podmukloj zamci koju će biti praktično nemoguće izbjeći. U ovim vremenima kada bi se trebali prebaciti u jedan viši denzitet koji je u skladu s kreativnim silama svega što jeste, nama ove sile stvaraju sve potrebne uslove kako bi se negativno polarizirali i završili u njihovoj oblasti egzistencije, pod njihovom kontrolom.

"M. Topper: Ovaj planetarni entitet je fokusna tačka jedne specifične gustine interakcije uma/tijela. U određenim kosmičkim momentima, ili na “raskrsnicama”, takav jedan planetarni entitet može biti na redu za polarizaciju u jedan viši denzitet. Negativna hijerarhija to vidi kao jedan “zreli momenat” za intervenciju tako što će pokušati uticati na takav način da se ta polarizacija negativno odigra, kako bi taj planetarni entitet prešao na Negativnu stranu, odnosno, OPS realnost 4-og denziteta – u ‘Jednotu’ – umjesto u Pozitivnu realnost raznovrsnosti i kreativne ekspanzije. Negativno polarizovana bića zahtijevaju jednu negativno polarizovanu planetarnu osnovu sa koje će funkcionisati, isto kao što pozitivna bića viših denziteta trebaju pozitivno polarizovane planetarne osnove."

[Izvor: http://www.galaksija.com/metafizika/ekonomija_energije.htm]


S druge strane, od patokratije nije za očekivati da će oni ikada shvatiti da nisu na vrhu piramide vlasti, nego da samo služe kao trojanski konj ili alatka u rukama OPS sila sa gornjeg sprata. Sonderkommando. S tim u vezi, neko triježnjenje s njihove strane - ne može se očekivati.

***

Psihopatološki mentalni sklop 4D-OPS sila prilično lako se može sagledati indirektno preko njihovog simbola, Jehove, iz Starog Zavjeta koji je zamišljen i prezentiran prema njihovoj slici i prilici. Naravno, s obzirom na tendenciju ljudske ličnosti da se identifikuje sa autoritetima/idolima, možemo samo zamisliti koliko je ljudska svijest, odnosno, normalni filogenetski supstratum ljudi, kontaminiran samo uz pomoć plasmana ove individue u našu oblast postojanja. Jedno neprestano i suptilno ubacivanje psiho-patološkog materijala kroz našu istoriju pa do danas i njegova distribucija uz pomoć individua koje ulaze u rezonanciju s njim, dovelo nas je dotle da smo svi mi manje više ‘kontaminirani’. Tako, danas se može slobodno reći da u ovom našem podrumu vlada pandemija psihopatije, a ne tamo neke – svinjske gripe. (Svinjska gripa bi tu bila samo jedan od mnogobrojnih SIMPTOMA stvarne bolesti!)

***

Nedavno sam u jednom postu naveo sljedeće:

"Na kraju krajeva, patokratija/psihopate imaju jednu slabu tačku koju normalni ljudi mogu iskoristiti. Psihopate imaju tendenciju da projiciraju svoje deluzije na objektivnu realnost pokušavajući da je kreiraju i kao takvu potpuno kontrolišu, pa su tako u stanju da vide samo onu realnost (i “budućnost”) koja je bazirana na njihovim željama/deluzijama. Međutim, u ovoj realnosti postoje i neke druge stvari koje - objektivno postoje - dok su one istovremeno psihopatama nevidljive jer im oni nisu dali – dozvolu-za-postojanje. Te druge stvari takođe igraju veliku ulogu kad se radi o izgradnji sadašnjosti i budućnosti čovječanstva na ovoj planeti, bez obzira na to "dozvoljavao" ih neko ili ne. A one će normalnim ljudima biti sve više vidljive i uvijek će im stajati na raspolaganju."


Dakle, te sile imaju i neke mane od kojih je jedna i nesposobnost sagledavanja konsekvenci njihovih odluka, odnosno, dejstvovanja. S obzirom da je za OPS vrstu svijesti vezano jedno maksimalno projiciranje vlastitih deluzija na realnost, tako su entiteti OPS rezonancije u stanju da je donekle i kroje na taj način i nameću drugima, sve dok ovi drugi to dopuštaju, odnosno, ništa ne poduzimaju u vezi s tim. Ili, - sve dok su drugi voljni da prihvataju ili dijele tu njihovu realnost/deluzije s njima. Njihova percepcija je takođe maksimalno bazirana na tzv. “wishfull thinking” ("što je babi milo, to joj se i snilo") modalitetu. Oni tako ne priznaju ništa što oni nisu proglasili da postoji ili čemu oni nisu dozvolili da postoji. Oni vide samo ono što može uz malo natezanja ili bez njega, da im potvrdi njihove deluzije. Međutim, bez obzira na to, u ovoj realnosti postoje i neki faktori koji egzistiraju nezavisno od njih i njihovih projekcija i deklaracija. Ti faktori takođe mogu da imaju odlučujući uticaj na zbivanja u ovoj realnosti a patokratija nije u stanju da kalkuliše s njima, niti da utiče na njih. Recimo da bi neki od tih faktora bili, na primjer, uticaji iz viših OPD oblasti egzistencije. Oni su za OPS sile – nepredvidivi a manifestovaće se uglavnom kroz ljudska bića koja se nalaze u rezonanciji s njima, ne kršeći istovremeneo i njihovu slobodnu volju. (OPD uticaji nisu manipulativnog karaktera). Dejstvovanje takvih individua (“četvrta strana”) može da bude od odlučujućeg značaja po sudbinu čovječanstva kao jedne cjeline.

Ovdje možemo uzeti u obzir i neke druge uticaje one "neutralizirajuće sile" koji se mogu manifestovati i u raznim oblicima a od kojih bi najekstremniji bio u vidu prirodnih katastrofa.

[Oni od nas koji ne žive isključivo uz pomoć ‘auto-pilota’, dakle, koji su u stanju da povremenu uključuju i vlastiti mozak, vjerovatno su primjetili da im se u prošlosti malo šta dešavalo za šta na neki način nisu bili spremni u momentu tih dešavanja. Svaka lekcija je dolazila u pravo vrijeme bez obzira na to da li je ona bila uspješno savladana ili ne. Ako nije, onda se ponavljala u nekom sličnom obliku. U stvari, tu se radi o jednom hiperdimenzionalnoj interakciji naših lekcija s nama. Isto će se dešavati u budućnosti/sadašnjosti. Mi obično imamo tendenciju da stalno zamišljamo neke opasnosti i projiciramo ih u budućnost, pa se onda brinemo ili zapadamo u neka stanja straha ili zebnje na osnovu njih; a ako malo poštenije pogledamo, rijetko kad da nam se desilo ono čega smo se bojali. Dešavale su se uglavnom druge stvari koje nismo anticipirali. Isto tako će biti i u budućnosti. Ukoliko se čovjek nađe pred nekim problemom ili u opasnoj situaciji koja se na prvi pogled čini bezizlaznom, rješenja i izlazi će takođe biti istovremneo prezentirani oko njega, on samo treba da ih prepozna kao takve i primjeni. (On i izlazi i rješenja koji nam budu najbolje vidljivi, vjerovatno će biti pogrešni.) Svjesnost o tome može biti od velike pomoći.]

***

U prvom dijelu ovog teksta je navedena mogućnost da su frekvencije većine ljudskih bića, odnosno, frekvencije ljudskog genoma prirodno OPD tipa i da taj genom nije u stanju podnjeti izrazito jake frekvencije entropičnog tipa. Međutim, to istovremeno ne znači da ljudski genom nije podložan i promjenama, tj. da se on ne može donekle "adaptirati" za tako nešto. Kako se čini, upravo je to i jedan od razloga tzv. abdukcija ljudi od strane ‘vanzemaljaca’?!

Nadalje, na osnovu mnogobrojnih izvještaja žrtava tih abdukcija, stiće se utisak da u 4D OPS zoni vlada jedna akutna nestašica individua u obliku normalnih ljudskih bića. Tamo su najviše zastupljeni entiteti sa reptilskim, insektoidnim i drugim karakteristikama (ukoliko stavimo na stranu cijelu jednu paletu kojekvih hibrida, klonova, sintetika, robotoida, programiranih nordika itd.). S tim u vezi, postoje indikacije da je ta vrsta entropičnih individua zainteresovana za egzistenciju u ljudskim tijelima jer su ona ljepša i funkcionalnija. Nadalje, nekom logikom bi bilo za očekivati i to da oni od nas koji pređu u 4D OPS zonu, po svom izboru ili frekvenciji, mogu "malo" promijeniti svoj izgled u budućnosti, što će više biti "spontano" u skladu s njihovom prirodom i zaslugama.

Preko nekih kanaliziranih izvora (koje naravno treba uzimati s oprezom) stigli su i neki koncepti koji bi nas trebali zamisliti jer se oni dosta dobro uklapaju sa rezultatima istraživanjima nekih naših istraživača NLO problematike:

C/s transkripti: "Reptilijanci (reptoidi) su inače najsličniji uspravljenim aligatorima, sa humanoidnim karakteristikama lica, i visoki su između 170 i 220cm. Obožavaju jedino fizički aspekt univerzuma. Svi oni koji su orjentisani samo prema sebi samima, žude za svim što je materijalne prirode.

Sada, kada ste vi u situaciji da napravite svoj pomak prema 4-tom nivou, koji vam se upravo približava, moraćete se odlučiti da li ćete da pređete u OPD kategoriju ili ćete da ostanete na OPS nivou.

To će biti jedna odluka za koju će vam trebati nešto vremena.

Ovo je period inače poznat kao – "Milenijum".

Reptoidi se trenutno nadaju da će i tamo, u 4-tom denzitetu, da vas drže pod svojom kontrolom. S obzirom da su se oni čvrsto odlučili za OPS opciju, moraju neprestano da crpe velike količine negativne energije od onih sa 3-ćeg, 2-gog itd. nivoa. Međutim, mada su se čvrsto ukopali na tom nivou, oni su uspjeli čak i da povećaju svoj broj a to je istovremeno i razlog zašto oni sada u ovim vremenima počinju i da umiru u puno većem broju, i sada očajnički pokušavaju da prikupe što je više moguće energije od vas, ne bi li uspjeli metabolički konsolidovati svoju rasu, u ovoj tački ciklusa vremena/prostora.

Oni već odavno manipulišu i vremenom, kreću se naprijed i nazad kroz njega, da bi što bolje uskladili stvari tako da, kad dođe čas tranzicije prema 4-tom denzitetu, mogu da apsorbuju maksimalnu količinu negativne energije. Oni time planiraju da ostvare nekoliko ciljeva:

1. Očuvanje perspektive svoje rase u smislu njene sposobnosti za život
2. Uvečanje svog broja
3. Pojačanje svoje moći
4. Ekspanzija rase kroz cijeli 4-ti denzitet

I tako oni stalnim putovanjem kroz vrijeme manipulišu vašu istoriju, kako bi najbolje obavili ono što su zamislili. Međutim, tamo gdje griješe je, u stvari, što oni vide samo ono - što žele da vide. Oni doživljavaju najvišu moguću manifestaciju onoga što bi vi u šali rekli: "što je babi milo, to joj se i snilo".

Svaka maštarija u 4-tom denzitetu postaje i jedna vrsta realnosti tamo, koja se onda stapa sa sviješću i percepcijom.

Vaša jedina zaštita je vaše Znanje. Znanje vas može zaštititi od svake moguće opasnosti koja postoji. Što više istinskog Znanja posjedujete - to ćete manje straha da imate, manje bola da osjetite, manje stresa da doživite, manje patnje da iskusite, i manje ćete da budete izloženi opasnosti, bilo koje vrste.

Jedino vas Znanje može da oslobodi bilo kakvih ograničenja.

Ako neprestano budete težili prikupljanju Znanja, vi će te sami sebe osposobiti najboljom zaštitom od bilo kakve moguće neprijatnosti koja bi vas mogla zadesiti. Što više saznate - to ćete biti svjesniji.

Vaša Svjesnost postaje na kraju vrlo snažna i sveobuhvatna.

Znanje sadrži u sebi svu suštinu. Ono se proteže do srži cijele egzistencije, tj. Svega Što Jeste.

Znanje je – svjetlost."

[Izvor: http://www.galaksija.com/cassio.htm]


Dakle, nezajažljivi su slično kao i psihopate na našem nivou, pa se na neki način može reći da ih možda i nije toliko teško razumjeti. Žele staviti pod svoju kontrolu cijeli 4-ti denzitet, isto kao što i ova naša 3D-patokratija želi kontrolisati cijelu planetu.

**

[Iz gornjeg navoda bilo bi bitno shvatiti i važnost - istinskog znanja, odnosno, - svjesnosti/svjetlosti.

Slobodna volja je SVETINJA u Svemu što jeste, te se tako čovjek treba i odnositi ne samo prema svojoj vlastitoj slobodnoj volji, nego i tuđoj. Što je ljudsko biće – svjesnije, utoliko će ono biti u stanju da koristi svoju slobodnu volju – optimalnije.]

**

Dakle da ponovimo još jednom. U našoj realnosti istinske “bijele figure” ne postoje ili ako postoje, onda su one nama nevidljive kao i njihov mehanizam dejstvovanja. S obzirom da čovjekova ličnost ima tendenciju poistovjećivanja s nekim ili nečim, tako se mi većinom poistovjećujemo sa figurama sivih ili crnih nijansi, odnosno, s ovim ili onim programom. Dakle, biramo nešto od onoga što nam je stavljeno na raspolaganje a na raspolaganje nam obično stavljaju opcije od kojih nam nijedna suštinski ne odgovara. Tako ni naši idoli, junaci, narodni heroji... takođe nemaju mnogo toga zajedničkog sa istinskim bijelim figurama.

S tim u vezi, ukoliko “treća strana” igra jednu partiju šaha u našoj realnosti (“šahovskoj tabli”), onda mi bilo kojoj strani da se priklonimo, “bijelim” ili crnim figurama, možemo da služimo u većini slučajeva samo kao pijuni. (Oni ‘napredniji’ dobijaju uloge laufera, konja itd…) Da bi se izašlo iz te partije, odnosno, izbjegla sudbina ‘topovske hrane’, čovjek bi morao prevazići sadašnju verziju sebe, dakle ono što se u gnostici podrazumijeva pod ličnošću koja ordinira iz tzv. ‘donjih centara’, što je u praksi bar do sada bilo prilično teško ostvarljivo. On bi trebao da ovlada svojim bićem, odnosno, da preuzme od vanjskih sila potpunu kontrolu nad njim. On bi trebao da se individualizira. U gnostici se to predstavlja “prelaskom drugog praga”, međutim, još uvijek nisam sreo nekoga za koga bih mogao tvrditi da mu je to pošlo za rukom, (“oko, budimo realni”, što bi rekli Bosanci); mada činjenica jeste da imamo masu kojekavih individua koje se predstavljaju kao neki napredni duhovnjaci ili gurui, od kojih mnogi imaju i svoje sljedbenike. Da ne pominjemo masu kojekakvih ezoteričkih društava sa zvučnim imenima koje taj tip individua formira i koje mahom ordiniraju na dva glavna principa od kojih je prvi baziran na "prodaji muda za bubrege", a drugi na - presipanju iz šupljeg u prazno. Mislim da bi jednom imalo svjesnijem čovjeku trebalo biti jasno da se tu takođe radi o jednoj veoma suptilnoj manipulaciji u vidu formiranja ‘matriksa-u-matriksu’ ili ‘piramida-u-piramidi’ ili jednostavnije rečeno -kontejnera. Na kraju, većina nas se nije u stanju ni osloboditi od ‘svojih’ kontejnera a kamo li izaći iz one ‘velike piramide’.

Međutim, to ne znači da nam to neće poći za rukom u budućnosti. Ukoliko ozbiljno shvatimo onu Mujinu izreku:

"Nije se usro onaj kome je zahod bio daleko, nego onaj koji nije na vrijeme kreno."


...trebalo bi se krenuti što prije ako već nismo jer je situacija alarmantna.

***

[Ovdje je potrebno napomenuti da velika većina "normalnih" ljudi nije u stanju da izdrži, odnosno, da se odupre veoma perfidnim napadima 4D OPS sila jer kada čovjek dostigne određeni stepen svjesnosti, te sile (koje su ga dotada držale u snu) se bacaju na njega desetorostrukom jačinom (parafrazirajući Gurđijeva) kako bi ga vratile natrag u san/"udobnost" matriksa. To je prilično opsežna tema, međutim, ukratko rečeno, većinom se koriste tzv. "negativne sinhronizacije" gdje se u čovjekov život ubacuju razni elementi koji služe kao "vektori" ili mu se jednostavno režira situacija u kojoj se treba zabavljati egzistencijalnim pitanjima. Kad se uz sve to dodaju "infuzije straha", mnogi se bez nekog većeg oklijevanja vraćaju natrag.

Mislim da je sasvim moguće da će u budućnosti više ljudi doći do kritične tačke u isto vrijeme (nešto slično onome što je impliciranao u knjizi Donosioci svitanja, tako da ove sile neće imati dovoljno energije da pridaju svakome individualnu pažnju. (Nagađam, naravno.)]


***

Prije nego što se pozabavimo "četvrtom stranom", mogli bi pomenuti i tzv. "petu stranu", odnosno, OPD entitete koji egzistiraju na višim denzitetima/oblastima egzistencije. Prvo što bi nam trebalo biti jasno, to je da neku direktnu intervenciju u našu korist s njihove strane ne možemo očekivati, mada to ne znači da tu neće biti neke indirektne pomoći. Oni ne mogu spašavati ljudska bića od kojih većina nije ni svjesna u kakvim govnima se nalazi, te tako ni ne vide potrebu za spašavanjem. Svaka akcija spašavanja bi u tom slučaju podrazumijevala jedno kršenje naše slobodne volje. Ukratko rečeno, mi se moramo sami vaditi iz govana a taj proces bi za nas trebao podrazumijevati i jednu obaveznu lekciju koju sami moramo savladati.

S obzirom na prirodu OPS svijesti i tendenciju istih sila ka njihovom širenju kroz cijeli 4-ti denzitet, 4D OPD sile su vjerovatno već dobro zaposlene na svom nivou u sprečavanju njihovih namijera i aktivnosti u vezi s tim. Čini se da se istinske bitke između dobra i zla odvijaju na spratovima iznad našeg, dok se na našem nivou može da radi samo o nekim njihovim blijedim ili izvitoperenim reflekcijama. U svakom slučaju, mi bi se trebali upoznati s nekim osnovnim elementima OPD realnosti kako bi mogli stvoriti kakvu-takvu sliku o modalitetu dejstvovanja tih sila, kako na 4D, tako i na 3D ravni egzistencije. Čini se da je tu objektivna percepcija realnosti od velikog značaja, što je suprotno od projiciranja svojih želja/deluzija na realnost, kako je to karakteristično za OPS sile (a što se nimalo slučajno promoviše i kroz new-age pokret). Naravno, objektivna percepcije bi istovremeno odgovarala - perfektnoj percepciji, tako da se ona možda ne može postići u punom stepenu ali se prema njoj može težiti i njen stepen stalno povećavati. S obzirom da niko/ništa nije čisti OPS ili čisti OPD po svojoj frekvenciji/polaritetu, kod onih prvih će takođe uvijek biti prisutan određeni stepen objektivnosti dok će drugi takođe u određenom stepenu težiti ka projiciranju.

Mislim da bi nam kod razumijevanja te dinamike neki Topper-ovi navodi i tu mogli biti od pomoći:

"Pozitivna bića 4-tog denziteta ostvarila su taj potrebni razvojni intezitet i sklad, uz pomoć svjesnih odluka baziranih na poznavanju apstraktnih svojstava božanskog zakona čije se mnoge crte mogu jasno razabrati.[…] Takva bića pokazuju jedan otvoren "naučni" pristup duhovnim konsideracijama; oni otvoreno prihvataju Božansku Svjetlost kao jednu mjerljivu veličinu. […] Njihov naoko ‘hladan’ izgled je samo varka. Kad kod drugih primjete znakove nemira ili straha, oni podešavaju svoj pristup u skladu s tim. […] Čovjek bi trebao da uporedi njihovo ponašanje s ponašanjem istinski negativnih bića da bi mogao da vrednuje razliku.

(...)

U 3-ćem denzitetu proces percepcije predstavlja jednu stalnu dvo-smijernu cirkulaciju svjetlosnih vrijednosti prenoseći noetičke strukture iz životne okoline kroz jednu lokaciju koja odgovara žljezdama hipofizi i epifizi. Kodirane svjetlosne vrijednosti nabijene psihičkim otiscima Prirode ulaze i ‘miješaju’ se sa supstancama radijantne energije koja se uzima hranom ili drugim senzornim utiscima. Te svjetlosne vrijednosti se generalno uzimaju preko senzornog sistema i prenose se vani preko epifize, “naelektrisane” “identitetskim impresijama” individue. Po pravilu, tu postoji dosta otpadnog materijala zbog komparativno niske integracije tijela/uma.

Da bi se kretali prema višem nivou cirkulatorne i otjelovljene - inkorporativne Svjetlosti sa većom efikasnošću-djelotovornošću, traže se čistije impresije. “Čistije”, znači – objektivnije. Što se manje "nastranosti" ili "iskrivljivanja" dodaje na svjesne impresije od strane prijemne individue, to je ona čistija. Ta čistoća ili objektivnost impresija se analogno pretvara u jedno duboko, unitivno poimanje svijesti.

Ovaj pojam "unitivno," ne znači da se druge vidi upravo ISTO kao sebe, nego prije da se druge vidi kao jedinke svjetlosne energije koje se trebaju zaštititi, očuvati, prilagoditi, uravnotežiti, te odatle, kao na jedan dio cijele strukture; a ne kao nešto što se treba konzumirati na jednosmijeran način prema pojedinačnoj tipologiji. Ta "unitivna svijest” promoviše polje kognicije Cjelokupnog-bića, kao jedno biće cjelokupne vrijednosti kroz sve uzorke i oblike. Ona vidi zbir različitih identiteta kao posjedovanje jedne OSE Svjesnog identiteta, izraženog kroz beskonačne oblike egzistencije/kreacije.

Tako to predstavlja jednu ekstatičnu proslavu kongruencije Ljubavi, bez ikakve potrebe da se “posjeduje” ili “jede” ili prisiljava “jednosmijeran tok” bivstvovanja ili “postajanja Jednim”. Pozitivne sile, OPD bića sa viših nivoa, aktivno rade na održavanju tih Kreativnih polja prema postizanju pozitivne Logoične svrhe, što predstavlja ispunjenje Apsolutne Svijesti u svim uslovima i u svim oblicima. Raznovrsnost se promoviše i slavi.

(...)

Iz razloga što OPD kontigent poštuje i štiti ostvarivanje svijesti u svim oblicima i pod svim okolnostima, on raspolaže i većim zalihama za očuvanje kreacije. On ima pristup i jednom mnogo moćnijem zavijetu odlučnosti ujedinjene svijesti i kolektivne namjere, tako da negativna hijerarhija nailazi na otpor na svakom svom koraku. A taj OPD otpor je u daleko većoj harmoniji i skladu sa Logoičnom šemom, tako da on posjeduje zbirnu vrijednost Kreativnog, kao svoju podržavajuću silu.

(...)

Realnost u svojoj cjelini, samom svojom prirodom, prevazilazi OPS hijerarhiju u krajnjem smislu. OPD perspektiva udružuje Ljubav sa Beskrajnim Potencijalom - beskonačno proširivanom Kreacijom u svim njenim oblicima i varijacijama. OPD perspektiva slavi razlike u obliku, dok priznaje identitet u svijesti.

(...)

U pozitivnim oblastima postojanja, za niže nivoe je suštinski mnogo lakše percipirati svrhu i funkciju viših nivoa i sa minimalnom distorizijom, zato što je osobina Pozitivnih oblasti - međusobna podjela i razmjena dobara, a ne uspostavljanje jednosmijernog kanala za tok energije prema vrhu, da tako kažemo."


kraj izvoda


Istinske bijele figure (u našoj realnosti) ili - "četvrta strana"


Ukratko, tu bi se radilo o jednoj refleksiji one "pete strane" (4D OPD sila) koja je najviše moguća za otjelotvorenje u uslovima 3-ćeg denziteta.

Znači, ukoliko “treća strana” igra šahovsku partiju u kojoj crne figure predstavlja patokratija ili tzv. sile novog svjetskog poretka, koje uključuju i dosta pijuna koji su se tu zadesili jer su jednostavno izmanipulisani tako a “bijele” figure njihovi protivnici, postavlja se pitanje da li postoji neka treća opcija? Tu se javlja i teoretski koncept mogućnosti da ‘treća opcija’ podrazumijeva formiranje jedne, da tako kažemo, - “četvrte strane”, koja bi takođe aktivno učestvovala u zbivanjima ali vjerovatno s ciljem "osvjetljavanja podrumske realnosti" i sprečavanja ili ublažavanja sukoba. Ta strana bi vjerovatno igrala i jednu važnu ulogu prilikom tranzicije u 4D, naravno, ukoliko do nje dođe (činjenica je da ukoliko ne bi postojao neki prirodni "uravnoteživač" kao što je pomenuti Talas, onda bi ovce uvijek bile ovce a čobani - čobani. Tako bi bio onemogućen svaki napredak jedinki svijesti sa donjih nivoa prema gronjim.) To bi bile istinske ‘bijele figure’.

Sada se moramo zapitati, na kojim principima bi se te istinske bijele figure ponašale u ovoj realnosti?!?

***

Gurđijev: "(...) sile koje upravljaju evolucijom imaju na raspolaganju veoma ograničen izbor sredstava; drugim riječima, one mogu da se služe samo određenim sredstvima i na određene načine.


Drugim riječima, moglo bi se reći da od višecijevnih raketnih bacača, topova, mitraljeza, tandžara itd. nema ništa, kad je dejstvovanje četvrte strane u pitanju jer tu se moraju poštovati određeni principi koji su u skladu sa kreativnim silama Svega što jeste.

Na primjer, jedan od “bijelih principa” podrazumijeva da je - kršenje tuđe slobodne volje zabranjeno. Tu, ne samo da se ljude ne smije manipulisati, nego se prema svom živom svijetu treba odnositi s poštovanjem i zaštitnički.

Drugi primjer bi bio odnos prema materijalnom i vlastitoj moći jer prema OPD principima: "sva moć i bogatstvo ovoga svijeta nisu vrijedni cijene jednog ljudskog života".

Mislim da se ne treba naglašavati to da čovjek ne mora u nekom gnostičkom smislu biti usko povezan s njegovom dušom ili gornjim centrima da bi odredio čije su aktivnosti na ovom svijetu usmjerene protiv života. Prilično je lako utvrditi koje to sile siju pustoš i smrt iza sebe. Naša svijest i percepcija jesu izmanipulisani ali još uvijek imamo dovoljno pronicljivosti da bi utvrdili koji su to koji nas lažu i manipulišu, koji su to koji siju smrt iza sebe (bez obzira na tu uz kakva opravdanja oni to činili i kakve "svijetle ideale" oni verbalno promovisali.) Mi smo još uvijek u stanju da odredimo šta je psihopatološki materijal, kao i to ko ga promoviše, gdje i kako. S tim u vezi, ukoliko se zadesimo na toj strani ili je podržavamo, mi nećemo imati pravo na ono: "...nisam znala, ja sam mislila...".

Ovdje ćemo se podsjetiti na ono što je Gurđijev svojevremeno govorio:

"Proces evolucije, one evolucije koja je moguća za čovječanstvo kao cjelinu, potpuno je analogan procesu evolucije koji je moguć za individualnog čovjeka. To počinje na isti način, kao npr.: jedna određena grupa ćelija postepeno postaje svjesna; onda ona privlači k sebi druge ćelije, koje su joj podređene, i postepeno izaziva to da cijeli organizam počne da služi tom cilju a ne samo da jede, pije i spava.

"To je evolucija i ne postoji nikakva druga evolucija.

"Kod čovječanstva, kao i kod individualnog čovjeka, sve počinje sa formiranjem jednog svjesnog jezgra. Sve mehaničke sile ovog života bore se protiv stvaranja tog jezga svijesti kod čovječanstva, na isti način kao što se bore sve mehaničke navike, ukusi i slabosti protiv čovjekovog svjesnog pamćenja samog sebe. "

"Može li se reći da postoji jedna svjesna sila koja se bori protiv evolucije čovječanstva?" pitao sam ga.

"Sa određene tačke gledišta, to se može tako reći," rekao je G.

(…)

Postoje dva procesa koji se ponekad nazivaju 'involutivni' i 'evolutivni.' Razlika između njih je u sljedećem: Involutivni proces počinje svjesno u Apsolutu a onda na sljedećoj stepenici postaje mehaničan – kako se razvija, tako postaje sve više mehaničan; evolutivni proces počinje polu-svjesno ali on postaje sve svjesniji i svjesniji, što se dalje razvija.

"Ali svijest i svjesno suprostavljanje jednom evolutivnom procesu, može takođe u određenim momentima da se pojavi i kod involutivnog procesa.

"Odakle mu stiže ta svijest?

" Od evolutivnog procesa, naravno.

"Taj evolutivni proces mora da se odvija neprekidno. Svaki zastoj uzrokuje jedno odvajanje od osnovnog procesa. Ti zasebni, izdvojeni fragmenti svijesti koji su zaustavljeni u svom razvoju mogu se takođe ujediniti i živjeti određeno vrijeme boreći se protiv evolutivnog procesa. Ako ništa, sve to čini evolutivni proces mnogo interesantnijim.

"Umjesto borbe sa mehaničkim silama, u nekim momentima može da dođe i do bitke sa ovim veoma moćnim silama, mada se one naravno ne mogu porediti s onima koje upravljaju evolutivnm procesima.

Da li nam ovdje Gurđijev priča o tzv. OPS silama?!? U svakom slučaju, njegova sljedeća tvrdnja je nešto nad čim se moramo zamisliti.

"Te suprotne sile mogu ponekad čak i da pobijede”.

"Razlog za to je taj što sile koje upravljaju evolucijom imaju na raspolaganju veoma ograničen izbor sredstava; drugim riječima, one mogu da se služe samo određenim sredstvima i na određene načine.

"Suprotne snage nisu ograničene izborom sredstava, one se mogu koristiti SVIM načinima i sredstvima, čak i onima koja im mogu obezbjediti samo privremen uspjeh, i na kraju, one uništavaju oboje i evoluciju i involuciju, po toj tački pitanja."

kraj izvoda


***

Hm, ovdje kao da imamo posla s nekim psihopatom, kad su karakteristike te involutivne/entropične sile u pitanju?! Uzimajući u obzir onu hermetičku maksimu ‘kako gore, tako i dole’ – primjer svijesti jednog psihopate bi nam mogao poslužiti kao osnova za razumijevanje patokratije, kao i mentalnog sklopa 4D OPS entiteta. S tim u vezi, jedna od obaveznih lekcija za svakog čovjeka na njegovom ezoteričkom putu bi bilo sticanje potrebnog znanja o psihopatiji.

Moramo imati na umu činjenicu da OPS sile/individue (bilo da se radi o jednom klasičnom psihopati sa 3-ćeg sprata ili 4D OPS entitetu) manipulišu one koje oni MOGU da manipulišu. Međutim, ukoliko čovjek razumije njihovu suštinu i osnovni mehanizam djelovanja, on se tako može i zaštiti od njihovog dejstvovanja te izbjeći ulogu njihove žrtve. Tako, onaj koji nije u stanju da se odupre uticajima nekog psihopate, neće biti u stanju ni da se nosi s tim silama.

Znanje/svjesnost - spašava!

Nadalje, moramo imati na umu činjenicu da OPS sile ne ulažu slučajno toliko truda u manipulaciju slobodne volje njihovih žrtava, tako da ove na kraju same pristanu da im služe. Za njih su individue OPD frekvencija sa očuvanom slobodnom voljom - neprobavljive.

Topper: Jedna potpuno drogirana, hirurški izmjenjena i kompletno programirana psiha je dobra samo za pružanje robotskih, ropskih usluga.

Primarni cilj Negativnog lovljenja je da se nagovori, uz pomoć jako uticajnih, ali ne robotičkih šema ponašanja, Slobodan Izbor (slobodna volja) ciljane SVIJESTI da se ona uskladi sa negativnom egzistencijom višeg-denziteta. Zato što je, Na Duže Staze, cilj da negativna hijerarhija “pojede” te funkcionalne jedinke svijesti, zajedno sa njihovom netaknutom Slobodnom Voljom! U drugom slučaju, to ne bi bila dobra hrana!!!"Dakle, da ponovimo, - za njih su individue OPD frekvencija sa očuvanom slobodnom voljom - neprobavljive.

Uz sve ovo, mislim da moramo uvijek imati na umu i multidimenzionalnost našeg bića, odnosno, da mi nismo samo ovo tijelo kojeg smo svjesni dok egzistriamo na ovoj ravni postojanja. Naše "istinsko ja" je zastupljeno svuda istovremeno. Da bi se to predstavilo, možda bi se mogli poslužiti ovim navodom iz c/s transkripta:

"Odgovor: A vi to činite zato što vi navodite sebe da to činite sa jedne druge ravni egzistencije gdje vam je krajnji rezultat poznat. Tu gdje ste sada, na vašem sadašnjem nivou svjesnosti, vi ste uveliko, mada ne potpuno, toga nesvjesni.

Pitanje: Znači, mi sa jednog drugog nivoa realnosti stvaramo OVU realnost?

Odgovor: Blizu."


***

[Dok sam pisao ovaj dio članka desila se jedna interesantna koincidencija!? Izašao je treći dio "web-bot analize" (The Shape of Things to Come), gdje Cliff High navodi da će ta grupa koju on naziva "gnosine" (što je prilično blizu "gnostičara") ili "majstorima frekvencija" već iduće godine zadavati velike glavobolje patokratiji i da ovi uopšte neće moći razumjeti o čemu se radi, odnosno, suštinu dejstvovanja tih individua. Tako neće biti u stanju ni da im se adekvatno suprostave. To nas ne bi trebalo čuditi jer patokratija (koja se mahom sastoji od psihopata i organskih portala), kao takva nije u stanju da razumije one elemente koje ona nije priznala da postoje a pogotovo one koji dolaze iz duhovne realnosti. Te individue koje nemaju više centre (ili "živi mrtvaci", kako ih Gurđijev naziva), mogu se samo isčuđavati kad naiđu na manifestacije kreativnih sila čiji su izvor više ravni egzistencije a otjelotvorljava ih "četvrta strana".]

U vezi s tim konceptom formiranja "četvrte strane", možemo se podsjetiti na još neke navode Gurđijeva:

"Sve što sam do sada govorio, govorio sam u vezi čovječanstva kao cjeline. Ali kao što sam naglasio prije, evolucija čovječanstva može da se nastavi samo preko evolucije jedne određene grupe, koja će uticati, odnosno, povesti za sobom ostatak čovječanstva.

"Da li se može reći da jedna takva grupa postoji?

"Možda na osnovu određenih znakova možemo reći da ona postoji, međutim, u svakom slučaju mi moramo uzeti u obzir da je ta grupa veoma mala, i preslaba da bi imala ikakav uticaj na ostatak čovječanstva. Ili, gledajući na to s jedne druge tačke gledišta, možemo reći da se čovječanstvo trenutno nalazi u jednom takvom stanju da je ono nesposobno da prihvati vođstvo jedne svjesne grupe."

"Koliko ljudi bi moralo biti u jednoj takvoj svjesnoj grupi?" neko je upitao. "Samo oni sami mogu to da znaju," rekao je G.

"Da li to znači da oni poznaju međusobno jedan drugog?" opet je upitala ista osoba.

"Kako bi drugačije moglo da bude?" pitao je G.

"Zamislite da postoje dva ili tri čovjeka koji su budni usred jedne mase ljudi koji spavaju. Oni će sigurno prepoznati jedan drugog. Ali ih oni koji spavaju ne mogu prepoznati.

"Koliko ima takvih? Mi to ne znamo, niti ćemo znati sve dok ne postanemo kao oni.

"Prije je bilo jasno rečeno da svaki čovjek može vidjeti u skladu sa nivoom svog bića.

"Ali dvije stotine svjesnih ljudi, ukoliko bi oni postojali i ukoliko bi oni mislili da je to potrebno i pravedno, mogli bi da promijene cijeli život na zemlji.

"Međutim, ili ih još uvijek nema dovoljno, ili oni to možda neće, ili možda još uvijek nije došlo pravo vrijeme za to, ili možda ostali ljudi spavaju previše čvrstim snom."


***


Naravno, u ovom momentu teško je špekulisati o tome da li jedna ovakva grupa već postoji ili se ona tek sada formira, kao i to koliko će ona članova imati jer je SVAKO od nas čija je suština u rezonanciji sa evolutivnim/kreativnim silama Svega što jeste, istovremeno i potencijalni kandidat za njeno članstvo.

Kako će ta grupa dejstvovati? Pa, kako reče Gurđijev, - mi to nećemo znati – sve dok ne postanemo – kao oni.


...

Tuesday, December 01, 2009

Metafizika obmane, II dio

"Naređivanje" podrazumijeva osporavanje nečije volje, gurajući poslušnu svijest u ropstvo uz pomoć njene vlastite slobodne volje.

Ra materijal (III dio)


Dakle, s nivoa na kojem se nalazimo, mi nismo u stanju da sagledamo ni ovaj plitki “3D-oblik” manipulacije čovječanstva od strane patokratije, pa s tim u vezi, sagledavanje njene metafizičke pozadine bilo bi daleko teže. Međutim, to ne znači da se ne može pokušati, koristeći se nekim “indirektnim” metodama i imajući na umu ono - “kako gore, tako i dole”.

Bilo da se radi o patokratiji ili OPS silama sa gornjeg sprata, mehanizam njihovog dejstvovanja je sličan po svojoj suštini, dakle – entropičan. Cijela igra je u manipulaciji slobodne slobodne volje “nas odozdo” kako bi se stvorili potrebni uslovi za korištenje naše energije od strane “onih odozgo”, bez obzira na to u kakvim vrstama tijela neko egzistirao i na kom nivou se on nalazio u svojoj oblasti egzistencije, ukoliko je ona entropičnog (OPS) tipa, dakle ima, - piramidalnu hijerarhiju.

Prototipska strategija OPS sila 4-og denziteta se sastoji u naređivanju, prijetnjama, postavljanju zahtijeva, nagovaranju, natjerivanju, ubjeđivanju i vrbovanju individualnih jedinki svijesti kako bi ih se stavilo pod kontrolu, odnosno, uvrstilo u njihovu piramidu ili “hranidbeni lanac”. Te sile se koriste SVIM sredstvima koje im stoje na raspolaganju prilikom ispunjavanja svojih ciljeva. Naravno, istim sredstvima se koriste i “OPS sile 3-ćeg denziteta” (elita/patokratija), samo s tom razlikom što su one daleko manje ‘sofisticirane’ u odnosu na svoje gazde/mentore s gornjeg sprata. Međutim, dovoljno su sofisticirane da drže čovječanstvo na ovoj planeti u ropstvu i nesvjesnosti o hiperdimenzionalnoj prirodi ove realnosti. Nadalje, OPS sile s gornjeg sprata imaju mnogo bolji pregled naše ‘budućnosti’, odnosno, onoga što mi podrazumijevamo pod vremenom. (Čini se da su one u stanju da se ubacuju u bilo koju tačku našeg vremena/prostora!?)

Na primjeru ovog pokušaja sprovođenja masovne vakcinacije, prilično su evidentne njihove metode kršenja subjekta (normalnog ljudskog bića) uz pomoć zahtijevanja, vrbovanja, ubjeđivanja i naređivanja ljudskim bićima da prihvate vakcinaciju kao nešto što je za njihovo vlastito dobro i dobro ljudske zajednice. Sama indukcija straha i panike dovoljna je da natjera i cijelo ‘stado’ u stampedo, odnosno, da se ono kreće u željenom pravcu. Pogotovo ako se cijela stvar pospješuje istovremenom disperzijom uzročnika bolesti iz vazduha.

Na ezoteričkom nivou, može se reći da čovjek odlukom da primi vakcinu ovdje “potpisuje svoje ropstvo” u zamjenu za svoju iluzornu fizičku egzistenciju (koju mu takođe niko ne garantuje).

***

Stanje na terenu bi se možda najbolje moglo predstaviti uz pomoć ovog stabla života:Ukoliko razumijemo gdje smo, kao i prirodu realnosti u kojoj živimo, onda ćemo bolje razumjeti i ono što nam se dešava. A neki će vjerovatno razumjeti i ezoteričko značenje one Mujine čuvene izreke: “Ne čudim se ja njima što su nam ga zavukli, nego nama što smo im se naguzili” (koja na prvi pogled izgleda banalno.)

Ovdje vidimo da OPS (orjentacija prema sebi) hijerarhijski sistem, čiji je simbol - piramida, počinje dole od 1D i završava se u 4D, što je i najviši nivo gdje je još uvijek moguća interakcija s materijom a individue OPS polariteta su čvrsto vezane za nju i bez nje ne mogu. Individua, čija je suština OPS frekvencija može dogurati do ‘vrha’ 4D a najviša pozicija koju se tu teoretski može osvojiti je ona poznata kao ‘Satan’, ‘Djed’, ‘Jahve’ itd. – (ili eng: “Desolate One”.) Naravno, ne može svako postati “generalni direktor multinacionalne korporacije,” tako da će uvijek biti više onih koji su ‘dole’, od onih koji su ‘gore’.

Jedna individua koja je OPS frekvencija ne može izaći iz ove OPS piramide-matriksa sve dok dijeli iste atribute s njom. Ona može samo da se kreće u tom piramidalnom kompleksu ‘gore-dole’ ili ‘lijevo-desno’. (Ovdje moramo imati na umu i to da mnogi robovi te vrste ne sanjaju o nekoj slobodi, nego o tome – kako da postanu robovlasnici.)

OPS entiteti/jedinke svijesti služe kao izvor energije za one ‘odozgo’ ili je skupljaju i isporučuju onima ‘gore’, tako da onaj na vrhu ima moć direktno proporcionalnu s brojem potčinjenih mu ‘duša’. S obzirom da i mi nastanjujemo 3D OPS oblast postojanja, svi smo mi manje-više OPS frekvencija. Neki od nas su OPS usljed svoje suštine, dok su drugi mentalno i fizički izmanipulisani tako da se što duže drže u tim frekvencijama, igarajući ulogu ‘baterije’ za OPS sile ‘odozgo’.

S tim u vezi, cijeli sistem života na planeti baziran je na materijalističkom konceptu vrijednosti, dok je za one koji traže nešto više, ponuđena cijela jedna paleta lažnih načina za ‘duhovni napredak’ koji služe da iste te što duže zadrže nigdje drugo, do u – istoj toj PIRAMIDI. Istovremeno, istinski elementi Duhovnog ili Božanskog Zakona, veoma dobro su skriveni u ovoj našoj oblasti postojanja, što naravno nije nimalo slučajno. S tim u vezi, sam sistem života je skrojen po mjeri antropoida/organskih portala dok je adamičnim ljudima ostavljeno samo to da ga racionalizuju i da se prilagode.

Simbol OPD (‘orjentacija prema drugima’) sila je – KRUG. OPD način egzistencije kao takav počinje u punom smislu tek u 4D. Bez obzira na svu manipulaciju, poslednjih godina je mnogo ljudi ovdje u 3D, ostvarilo jedan određeni prag svjesnosti kada se njihova OPD suština počela buditi. Njih bi mogli nazvati ‘OPD-kandidatima’.
OPD koncept je zasnovan na međusobnoj razmjeni energije, podizanju svjesnosti, poštovanju tuđe slobodne volje; on isključuje svaku manipulaciju drugih, podrazumijeva ‘networking’ kao sistem pomoći drugima, u smislu komunikacije tj. razmjene informacija itd. Dakle, tu nema vođe, nema sljedbenika, nema vladara, nema podanika, nema robova, niti robovlasnika, ukratko, nema hijerarhije. Znači, tu se radi o jednoj egzistenciji svjesnih individua, koja je u rezonanciji s kreativnim silama Svega Što Jeste.

***

U nekom kontekstu, moglo bi se reći da se elita/patokratija iz naše oblasti postojanja može podijeliti na dva dijela. Čini se da oni koji se nalaze na samom vrhu onog dijela piramide koji se nalazi u 3D imaju individualnu dušu ali jakog OPS polariteta i oni su daleko superiorniji u odnosu na psihopate koji nemaju individualanu dušu i koji se nalaze ispod njih, te kao takvi služe kao njihove marionete (“sonderkommando”).

Tu bi tzv. ‘elita’ podrazumijevala članove jedne porodične loze koji imaju specifičan genom, odnosno, ljudska tijela koja mogu podnijeti jaku OPS frekvenciju. (Čini se da ljudska tijela nisu prirodno dizajnirana za te vrste frekvencija, dok ih npr. reptilska mnogo lakše podnose!?) Naravno, tu bi mogli svrstati one kraljevske porodice koje je “Jehova” (čitaj: 4D OPS sile) još davno postavio i ovlastio da vladaju planetom. Oni se kao takvi, otkako su ‘proizvedeni’, moraju međusobno ‘ukrštati’ kako bi zadržali specifičnu genetsku strukturu.

S obzirom da se i kod jednih i kod drugih radi o sličnom tipu entropične svijesti, s naše tačke gledišta možda nije toliko bitno ulagati trud i energiju u pokušaj razlikovanja jednih od drugih. Radi se o dvije različite vrste škorpija od kojih su obe otrovne za nas. Recimo da se ‘elita’ sastoji od individua koje imaju individualnu dušu a patokratija (“sonerkommando”) od psihopata koje elita koristi kao radnu snagu za izvršavanje svojih planova.

Za razliku od psihopata, antropoidi/OP-ovi ne moraju po svojoj suštini biti zloćudni. To mogu često biti i relativno pošteni, etični, inteligentni i lijepi ljudi. (Slično kao što kod životinja 2-denzitet, recimo na primjeru pasa, možemo primjetiti veliku raznovrsnost. Neki mogu biti izrazito lijepi, inteligentni, umiljati i dobroćudni dok drugi mogu biti glupi i zloćudni.) S tačke gledišta svjesnog adamičnog čovjeka, antropoide ne treba nipodaštavati ili gledati na njih s visine kao na neka bezvrijedna “neljudska bića”. Tu se radi samo o jednom prelaznom obliku čovjeka, odnosno, jedinke svijesti iz 2D u 3D, kroz koji vjerovatno svi moramo proći prije sticanja individualne duše, odnosno, tokom ezoteričkog razvoja svog bića. Oni kao takvi, na svom nivou, mogu da igraju i jednu korisnu ulogu za ljudsko društvo, životinjski i biljni svijet. Prema nekom prirodnom toku događaja oni bi oponašanjem adamičnih ljudi sticali priliku da i sami formiraju tzv. ‘gornje centre’, odnosno, steknu individualnu dušu. Međutim, preuzimanjem skoro potpune kontrole nad ovom oblasti postojanja od strane 4D OPS sila, taj prirodni tok događaja je narušen i cijela stvar je okrenuta naopačke. Sistem života i mjerila vrijednosti na ovoj planeti napravljeni su po mjeri antropoida, tako da je stvorena jedna situacija u kojoj umjesto da antropoidi oponašaju adamične ljude, adamični ljudi oponašaju njih. S obirom da to traje već jedno duže vrijeme, skoro da više nije moguće razlikovati jedne od drugih. Uspavan/hipnotisan adamični čovjek sada se po svom razmišljanju i ponašanju skoro da ne razlikuje od antropoida. Prema nekim teorijama, adamični čovjek je taj koji je ‘jestiv’ za OPS sile, a razlog cijele manipualcije je stvaranje potrebne “infrastrukture” u kojoj će adamični čovjek služiti kao izvor hrane/energije za sile s gornjeg sprata. Naravno, tu je kontrola svijesti ljudi odigrala najveću ulogu.

I tako, zamijenom uloga, antropoidi kao “ljudi sistema” dolaze u situaciju da upravljaju životima adamičnih ljudi. To je, u stvari, onaj “užas” o kojem je Gurđijev pričao:

"Na svu našu sreću, mi nismo u stanju da to vidimo i znamo. Kad bi mi znali koliko ljudi je stvarno mrtvo i koliko mrtvih ljudi upravlja našim životima, mi bi poludjeli od užasa.“


Sada, naravno, ukoliko uzmemo kao primjer samo ovu kampanju vakcinacije, pa zamislimo koliko se takvih nalazi među političarima, oficirima vojske, policajcima, naučnicima i drugim individuama koji rade za farmakomafiju ili mikrobiološke laboratorije, ministrima zdravlja, kojekakvim “ekspertima”, medijskim radnicima, doktorima, medicinskim sestrama itd.; onda bi onaj ko je imalo svjestan, sada trebao bar malo da osjeti kako mu žmarci lagano idu niz kičmu…

Srećom, pa je i ovaj naš proces buđenja postepen, tako da možemo vidjeti samo onoliko objektivne realnosti koliko smo u stanju akomodirati u svoje biće. Tako istovremeno čuvamo i njegov integritet. Kad bi se čovjek previše naglo probudio, stvarno bi mogao poludjeti od užasa. Uz sve to imamo i “zaštitne mehanizme” (koji se prema terminologiji učenja 4-ti put nazivaju ‘odbojnici’) koji čuvaju integritet našeg bića regulišući nam percepciju, odnosno, koliko čega i kada možemo stvarno vidjeti. Bez toga bi “normalan” čovjek puko ko lubenica prilikom svog prvog susreta s nekim osnovnim aspektima objektivne realnosti.

***

OPS piramida

Mislim da se stanje na terenu može relativno dobro razumjeti ukoliko se razumiju osnove dinamike energetske ekonomije koja vlada u piramidi. Tu se možemo poslužiti nekim navodima iz materijala kojeg je na tu temu svojevremeno objavio Michael Topper:

“Pozitivni entiteti iz viših denziteta su bića svjetlosti. Negativni entiteti iz viših denziteta su “žderači svjetlosti”. Ljubav je svjetlost je znanje. Kad oni induciraju u nekoga jedno vjerovanje koje je suprotno istini, oni su tada “pojeli" svjetlost-znanje osobe koja je izabrala slijepo vjerovanje umjesto činjenica! Kad povjerujete u neku laž, vi ste dozvolili da vam pojedu vašu energiju svjesnosti! Kad ne uzmete malo vremena i potrudite se da provjerite stvari sami za sebe, da sami istražujete, da upoređujete, da mrežno komunicirate s drugima, onda ste se odrekli svoje moći. Tada ste pali u kreativnom aktu učenja.

(…)

Taj ekspanzivni poredak kojeg oni pokušavaju da nametnu, ta totalitarna kontrola nad sve većim brojem individua koju oni pokušavaju da sprovedu, je jedan fantastičan i interno samo-kontradiktoran projekat prisiljavanja svega u Svemu Što Jeste da radi za njih, kako bi kultivisali i održavali polja njihovih energetskih rezervi i cijedili iz samo-obnavljajućih “stada” emocionalne izvore - hranu, koja se može pretvoriti u korisnu energiju ili svjetlosni-kapital. Pošto ta negativna bića ne mogu sami proizvesti jedan važan izvor svjetlosne energije, oni koriste resurse onih bića koje su upregli da rade za njih. Tako, ono što oni koriste, to su rezerve onih bića koje su upregnuli da im robuju.

(…)

Podređeni članovi te negativne hijerarhije su svi međusobno povezani kao cigle u nekoj ogromnoj građevini i funkcionišu kao disciplinovani produžetci i “djelići” jednog uma/tijela - organi i ekstremiteti procesa koji svaki sa svog nivoa služi tom negativnom planu i programu - Nadvijenog Vrha ili “Oka Piramide”. Bića koja se nalaze na različitim nivoima ne mogu da vide taj predmet Krajnje Svrhe, zato što je karakteristika Negativne hijerarhije ta da namjerno maskira i krije sve ono što je više i sveobuhvatnije od onog što je niže i “specijalizovanije”.

(…)

Na osnovu onoga koliko su bića sa nižih nivoa OPS hijerarhije svjesna, njihov cilj je da pod vještačkim pritiskom ekonomije iskristaliziraju jednu globalnu strukturu vladajuće elite sastavljenu od domorodaca i vanzemaljskih bića koja će potpuno dominirati zemljom i njenim stanovništvom, praveći tako od njih jedan izvor iz kojeg će hijerarhija obezbjeđivati sebi “ishranu”.

(…)

To je ono što OPS bića iz 4D mogu da vide. To je njihov cilj. To je sve što su oni u stanju da rade: svirepost i dominacija; moć i kontrola. STVARNA pozadina svega toga je naravno od njih sakrivena. One više instance Negativne hijerarije, svoje stvarne namjere skrivaju i namijerno maskiraju od potčinjenih im “funkcionera” s nižih nivoa, na koje oni gledaju kao na jednu mehaniziranu mašineriju bića koja im služe samo kao potrošni kotači njihove Pobjedničke Mašine.

(…)

Taj Krajnji Cilj – jedno krajnje i potpuno uništenje koje želi to Biće s Vrha, - jedna potpuna konzumacija čak i onih koji su mu podređeni, - maskiran je i od onih bića sa viših denziteta koja se nalaze ispod njega. Niži nivoi, dok se penju kroz tu hijerarhiju, mogu “osjetiti” ili “slutiti” crnu rupu apsolutne anihilacije koja se nadvija iznad njih, ali ih njihova trenutna zadovoljstva usljed obilate gozbe čine zabavljenim, te ih odgovaraju od svake pomisli da pogledaju malo dublje u Srce Tame, koja se ne ustručava od toga da čak i NJIH pretvori u svoju hranu!

(…)

U momentu kada je negativna polarizacija izabrana kao rezultat prerogativa Slobodne Volje, “subjekat” odmah postaje jedan funkcionalni “dio” tog više-dimenzionalnog entiteta koji je na prvom mjestu odgovoran za indukciju tog njegovog izbora, bez obzira na to što je to ostvareno uz pomoć prevare, ili uvjerljivih lažnih prikaza koji su korišteni kod kondicioniranja i koji su uslovili donošenje kobnog izbora. Drugim riječima, konfuzija, fizički i/ili emocionalni/mentalni bol, iscrpljenost, ucjenjivanje, pa čak i određeni oblici mučenja predstavljaju legitimne modele “ubjeđivanja”.”


***

Dakle, to je svijet u kome mi živimo! To je naša oblast postojanja i većinu od gorenavedenih elemenata čovjek je u stanju i sam vidjeti. Kako smo se mi tu zadesili…da li smo i mi bili namamljeni, prevareni, nagovoreni, zavedeni…, nije bitno? Vjerovatno postoji neki razlog jer se u ovom univerzumu malo šta dešava slučajno. Ako se pošteno sagleda situacija, činjenica je da smo se mi tim silama naguzili. Sada se postavlja pitanje: - do kada, jer je činjenica i to da ima dosta i onih kojima je dosta hebačine ove vrste? Neki od nas su možda ovdje prirodno, dakle, prema samoj svojoj suštini; neki su namamljeni ili zavedeni a možda ima i onih koji su ovdje došli s nekom misijom u smislu promjene situacije na terenu?!

Isto tako je i činjenica da ovdje čovjek može vikati do mile volje: “Ima izać”! - a da time neće ništa postići. Nadalje, postavlja se pitanje, da li se treba odavdje hvatati noge ili pokušati mijenjati situaciju na terenu u našu korist!? Kako trenutno stvari stoje, na prvi pogled se čini da je i jedno i drugo teško izvodljivo. Ukoliko bi zdrav dio čovječanstva uspjeo nekako i neutralisati elitu i patokratiju, opet ostaje ona – “treća strana” koja se sigurno neće olako odreći svoje kontrole nad ovom oblasti postajanja i nama, zajedno s njom.

Ukoliko se sve prepusti prirodnom toku događaja, činjenica je da po svojoj samoj entropičnoj suštini, patokratija vodi ovu planetu u propast. U simboličnom smislu, OPS ili entropična svijest je analogna kosmičkim crnim rupama. Ako uzmemo jednu multinacionalnu korporaciju kao primjer tog ponašanja, primjetićemo da ona proždire SVE što joj se nađe na putu u trci za svojim profitom koji, po pravilu, sutra treba da bude veći od današnjeg. Ona se istovremeno i širi kao neka vrsta kancera. Analogno tome, sam finansijski sistem je zasnovan na interesu koji je uvijek za 5% veći od stvarno postojećeg novca. Istovremeno, psihopate svaki tehnološki pronalazak prvo pokušavaju da iskoriste za povećanje svoje moći i kontrole nad normalnom populacijom. Apetit tih sila je nezajažljiv dok je njihova pohlepa bezgranična. Normalan čovjek je zadovoljan s relativno malo, međutim, to malo mora stalno da postaje sve manje jer psihopate imaju prirodni nagon da uzimaju sve više, sve dok na kraju ne ostane ništa što mogu probaviti. Ono što je tu očigledno, to je da do jedne implozije mora doći kad-tad, u skladu sa samom suštinom entropije koja tu vlada.

[Ovdje je bitno napomenuti da je paralogizam i paramoralizam jedna od suštinskih karakteristika tih (psihopatoloških) sila. S tim u vezi, s njihove tačke gledišta, likvidaciju većeg dijela (normalnog) čovječanstva bi trebalo tumačiti kao njihov brižni pokušaj da zaštite planetu od propasti u ekološkom smislu. Međutim, njima ne pada na pamet da mijenjaju sistem života na ovoj planeti kao i sam odnos prema njemu jer kad bi se opet krenulo od 500 miliona stanovnika, pod njihovom upravom, opet bi se radilo samo o onom klasičnom: “Ajmo, Jovo nanovo”. I tako u nedogled.]

S obzirom na to da bi ove sile bile u stanju da ovim tempom brzo unište i cijelu kreaciju, postulati u vezi s postojanjem i nekim uticajima kreativnih sila (kao i one ‘neutralizirajuće sile’) sa svrhom uspostavljanja ravnoteže, - nisu bez osnova. Te sile MORAJU postojati, mada je možda nama iz jedne OPS oblasti egzistencije njihov mehanizam dejstvovanja nejasan. Nadalje, tu se postavlja i pitanje – da li te sile dejstvuju nezavisno od nas, ili – KROZ nas?! Postoji dosta indikacija da se radi o ovom drugom (mada oba načina takođe lako dolaze u obzir). Naravno, to ne bi važilo samo u slučaju uticaja OPD sila, nego i onih čiji su izvor OPS centri. Od naše frekvencije koju smo postigli zavisiće i to s kojim od njih ćemo ulaziti u rezonanciju. Pretpostavljam da bi ‘neutralizirajuća’ sila takođe morala postojati kako se to i navodi u gnostici; i da je ona ta koja bi se mogla manifestovati u vidu onog (hipotetičnog) Talasa. (Pitanje je da li bi kreacija takođe mogla ‘funkcionisati’ i u slučaju kad bi i OPD sile prevladale u nekom većem stepenu!? Čini se da neka vrsta generalne ravnoteže mora vladati, mada se ona slabo manifestuje kad je naša oblast egzistencije u pitanju?!)

Ukoliko bi periodični nailazak talasa podrazumijevao kraj ‘turnusa’ ili ciklusa u smislu privremenog rušenja granica između realiteta, to bi istovremeno pružalo i jednu priliku da ljudska bića koja su sazrela za tako nešto, izađu napolje iz ove realnosti i eventualno se premjeste u neki od drugih realiteta 3-ćeg ili 4-tog denziteta, u skladu sa postignutim razvojnim nivoom svoje svijesti, svojim frekvencijama i vlastitim izborom. Ukoliko bi sve sveli na nivo jedne škole, to bi podrazumijevalo jednu mogućnost da se kraj školske godine bliži i da će oni od nas koji su uspješno savladali sve potrebne lekcije dobiti priliku da pređu iz ovog 3-ćeg, u 4-ti razred.

Ukoliko se kraj školske godine bliži, to bi značilo i da bi OPS sile iz 4D u ovim vremenima činile sve što je u njihovoj moći da obezbijede što veće zalihe naše emocionalne energije kojom se oni pretežno hrane. (Isto tako, možda i preseliti što je više moguće nas u tzv. OPS zonu frekvencija ili nas jednostavnije rečeno - "negativno polarizirati")?!). U skladu s tim za očekivati je da će nam one uglavnom preko svojih “proxy-servera” organizovati i kojekakve “igre bez granica” (ili jedno haotično stanje), prilikom čega bi im isporučivali potrebne količine energije ukoliko uzmemo jedno aktivno učešće u njima ili se na neki način emocionalno vežemo s njima. Neki od primjera bi bile kampanje masovne vakcinacije s ciljem depopulacije i uspostavljanjem novog svjetskog poretka, a još bolje, ono što bi proisteklo iz toga: mi – protiv - sila novog svjetskog poretka. Dakle, jedan globalni sukob.

Na prvi pogleda čovjek možda ne može vidjeti ništa loše u jednom aktivnom odupiranju agendi istih sila, međutim, ovdje bi možda bilo bitno izbjeći tzv. “reaktivni modalitet” koji se od nas traži. Na ‘drugi’ pogled, to bi ličilo na još jednu arhetipsku bitku između sila dobra - protiv - sila zla, gdje bi naravno u sile dobra spadali svi oni koji se suprostave patokratiji i njihovim igračima. (To je otprilike i ona tačka do koje je stigao npr. Alex Jones u svojoj promociji ‘anti-globalizma’ i na kojoj će se on vjerovatno i zadržati.) Međutim, čini se da nije sve baš toliko jednostavno jer “zaboravismo” da “treća strana”, stoji u pozadini svega i da bez nje ništa ne može proći, kad se o značajnijim zbivanjima u našoj realnost radi!? OPS sile iz 4D neće se libiti da žrtvuju svoje pijune. Za njih je bitno da se igra – igra, sve dok su žrtve - LJUDSKA BIĆA!

Moramo se opet podsjetiti na činjenicu da živimo u tzv. “zoni demijurga” (3D OPS oblasti), gdje vladaju lažne dihotomije a da u iste dihotomije spadaju i naši pojmovi ‘dobra’ i ‘zla’. U ovoj realnosti već je nebrojeno puta dolazilo do kojekakvih sukoba koji su se kasnije interpetirali kao "sukobi između sila dobra i sila zla", dok se u suštini radilo o sukobima između dvije grupe ljudskih bića, od kojih je jedna bila programirana - ‘vako, a druga – ‘nako. Ili u prevodu – sljepci protiv sljepaca. Koja god od tih grupa da je pobijedila, psihopate su vrlo brzo zauzimale čelne pozicije (ako već nisu bile na njima) jer su se između ostalih i oni borili na objema stranama, dok je “treća strana” kao režiser tih “igara bez granica,” ostajala i dalje izvan percepcije pripadnika obje grupe i ubirala plodove. (“Vuk sit, a ovce napaćene i desetkovane”.)

Imajući ovo na umu, trebali nas onda čuditi ona tvrdnja Barbare Bartholic, koja je cijeli život posvetila izučavanju NLO fenomena, da “te sile miču obe vrste figura na šahovskoj ploči, dakle - i BIJELE, i – CRNE”!!! (Pogledaj knjigu: Barbara, the Story of an UFO Researcher, koja se može naći na - Galaksija download-u). Tako one osiguravaju svoju kontrolu nad cijelom “partijom šaha”.

Sada se moramo se zapitati, da li imamo još nešto na raspolaganju, osim da biramo koje ćemo figure predstavljati u toj NJIHOVOJ igri?! Postoji li neka treća opcija? Možda nešto u smislu prestanka igranja, ili igranja na naš način i prema našim pravilima igre?! Ako je nismo u stanju trenutno vidjeti, to ne znači da ona ne postoji. Čini se da je percepcija treće opcije usko povezana s razvojnim stepenom nečije svijesti?!

***

Oni koji prate tzv. “alternativne” izvore informisanja, ukoliko obrate malo više pažnje, primjetiće tamo jedan akutni nedostatak tema kao što su “psihopatija” i “hiperdimenzionalni karakter” realnosti u kojoj živimo. Sve se manje više svodi na ukazivanje na nepravde i kršenja ljudskih prava, povećanje nadzora i kontrole od strane “velikog brata”, gubljenje naših građanskih sloboda (pojam koji je prilično diskutabilan kad je život u 3D OPS piramidi u pitanju) itd. itd..., što je samo jedna logična posljedica entropije realnosti u kojoj živimo jer što se moć psihopata više povećava, utoliko se povećava i njihova kontrola stanovništva, a to samo po sebi podrazumijeva i gubitak građanskih prava i sloboda. Dakle, jednostavno za razumjeti, zar ne!? Doduše, možda i nije, jer zajedno sa životom pod patokratskom vlašću odvija se i jedan tihi proces ‘aklimatizacije’ ljudske populacije na psiho-patološke sadržaje, prilikom kojeg ona postaje sve više u stanju da ih racionalizuje, pa čak i opravdava, dok istovremeno gubi sposobnost razlučivanja zdravog od bolesnog, istinskog od lažnog, bitnog od nebitnog itd…

Tako, u vezi s “alternativnim medijima” koje ostavljaju utisak “buđenja” narodnih masa, moramo se zapitati zašto se o tome ne priča? Pa, možda upravo zato što 4D OPS sile kontrolišu i jedne i – druge! Bitno je razviti potrebne uslove za sukob! Šahovska partija bi bila previše brzo završena ukoliko je jedna strana preslaba. Bitno je da su sile novog svjetskog poretka (koje su sastavljene od ljudskih bića) – jake; a isto je tako bitno da su sile protiv novog svjestkog poretka (koje su sastavljene od ljudskih bića), takođe – jake! Onih prvih će vjerovatno biti dosta manje ali će biti dobro naoružane, opremljene i obučene s obzirom da će koristiti vojsku i policiju, dok će ovih drugih biti daleko više ali će one istovremeno biti korištene i kao glavna topovska hrana. (Antropoidi će vjerovatno biti procentualno zastupljeniji u sklopu sila novog svjetskog poretka). U svakom slučaju, obe strane će biti podjednako jake što će osigurati da sukob traje dovoljno dugo, kako bi se osiguralo dovoljno ljudske patnje, stradanja i razaranja. (Vuk sit, a - ovce napaćene i desetkovane.)

Mi ćemo, naravno, biti lako uvučeni u ovu igru s obzirom na naš razvojni nivo svijesti. Na primjer, mnogi od nas koji smo orjentisani protiv ovog patološkog sistema, još uvijek smatramo da bi bilo prilično zgodno kad bi nam se pri ruci našao neki višecijevni raketni bacač, ili bar mitraljez, a ako ništa, ni obična tandžara ne bi bila na odmet; tek onako za “zlu ne trebalo;” a sve na osnovu neke anticipirane opasnosti u budućnosti i osjećaja vlastite nesigurnosti. To je zbog toga što smo mi još uvijek tzv. ‘vanjski ljudi’ (prema terminologiji 4-og puta) koji ordiniraju mahom iz donjih centara i sa prilično nestabilnim vezama sa višim centrima. To je istovremeno povezano i sa niskim frekvencijama. Mi na mahove uspijevamo da ih podignemo, međutim, to obično ne traje dugo. Prvi impuls kao što je npr. zubobolja ili neka fiktivna opasnost, vraća nas natrag u okrilje donjih centara. Brčkajući se u njima, proizvodimo emocionalnu energiju koja je prilično cijenjena od strane nekih entiteta ‘odozgo’ a istovremeno, odatle nismo u stanju poduzeti gotovo ništa razumno. Naravno, ukoliko nam neko zaprijeti ili nam direktno ugrozi našu egzistenciju, kao i egzistenciju naše porodice, moramo se braniti kako znamo i umijemo.

Bitka između sila dobra i sila zla postoji i ona se neprestano odvija ali uglavnom na jednom višem nivou. Ona se odvija izvan polja percepcije većine nas, mada se jedan njen značajan dio odvija i ovdje - KROZ nas. Međutim, ono što mi podrazumijevamo pod bitkama između dobra i zla, su uglavnom samo bitke između dvije vrste različito programiranih - ljudskih bića.

U lokalnim 3D ratovima, dakle, između onih od nas koji su programirani ‘vako i onih koji su programirani ‘nako, ukoliko se čovjek zadesi na mjestu zbivanja događaja a da nije programiran nekim od ta dva programa, on treba da bira kojoj od te dvije grupe da se prikloni. Ukoliko se prikloni bilo kojoj od njih, on će automatski da snosi i konskevence koje idu zajedno s tim njegovim izborom. S obzirom da prilikom izbijanja rata između ovih i onih, i kod jedne i kod druge grupe automatski zavlađuje moto: “ako nisi s nama, onda si protiv nas”, praktično je nemoguće ostati neutralan. Kod lokalnih sukoba, svjesnije individue imaju i mogućnost da se na vrijeme ‘izmjeste’ i tako jednostavno izbjegnu svoje učešće u sukobu. Međutim, to je tako bilo do sada a čini se da se sada stvar ‘globalizuje’ ili ukratko rečeno, čovjek se nema više gdje ‘izmjestiti’ a da to istovremeno ne podrazumijeva napuštanje ove planete. Ukoliko patokratija želi da poduzme depopulaciju planete i zavede potpunu kontrolu, onda će ona između ostalog najvjerovatnije pokušati da to sprovede raspršivanjem kemijsko-bioloških agenasa iz vazduha širom planete, dok će se ona istovremeno pokušati zaštititi posebnom vrstom vakcina koje ne sadrže otrovne agense?! [Čini se da se neki elementi te operacije već sada sprovode s ciljem kondicioniranja naroda da prihvati vakcinaciju (prva faza). A na osnovu onog skandala koji je nedavno izbio u Njemackoj, takodje je postalo evidentno i to da postoje dvije vrste vakcina, jedna za narod a druga za patokratiju.]?!

Tako se možda može reći da, ukoliko dođe do jednog otvorenog sukoba između patokratije i ljudske populacije a šanse za tako nešto su prilično velike, on će se takođe odigravati na globalnom nivou.

***

Oni koji su proučavali psihopatiju kao mentalni poremećaj, mogli su naići na podatak da se “u susretu sa psihopatom normalan čovjek ponaša hipnotisano kao srna uhvaćena u snopu automobilskih svjetala, te biva pregažen ne znajući ni šta mu se desilo”. Nešto slično se zbiva i kada je interakcija između “normalnog” dijela čovječanstva i patokratije u pitanju.

Kada se nađu u susretu s psihopatom, većina “normalnih” ljudi će dobiti jedan duboki intuitivan osjećaj “u stomaku” da s tim čovjekom nešto nije u redu. Dakle, upozorenje na opasnost. Međutim, istovremeno će im “zdrav razum” govoriti da nema razloga za uzbunu jer je “očigledno to da je taj čovjek pametan, šarmatan, zabavan, uvjerljiv, ne izgleda nasilno itd…” Nakon određenog vremena interakcije s tom individuom, normalan čovjek će se često naći u situaciji kad će reći samom sebi - “uh, što nisam poslušao onaj osjećaj na vrijeme, znao sam ja da nešto s njim nije u redu a ipak sam mu dozvolio da me nasamari”. Normalnom čovjeku je stanje svijesti psihopate potpuno nepoznato. On ga nema ni s čim uporediti, niti je u stanju zaštititi se od njega. Ljudi prepoznaju psihopate tek nakon što ovi učine zlo ili naprave štetu, odnosno, po njihovim “plodovima”. Međutim, tada je obično već kasno da se bilo šta efikasno poduzme, osim sanacije štete.

Slično se dešava i sada kod sprovođenja ove kampanje masovne vakcinacije. Mnogo ljudi intuitivno osjeća da sa svim tim nešto nije u redu ili da tu nešto gadno smrdi. Međutim, s obzirom da ne znaju šta, nisu u stanju pružiti jasne dokaze, niti racionalizovati stvar, - sve ostaje na tome. S druge strane, razum im istovremeno govori da je nezamislivo to da postoji tamo neka grupa ljudi koja sprema zavjeru protiv čovječanstva gdje namjerava da izvrši depopulaciju planete, odnosno, smanji broj njenih stanovnika na nekih 500 miliona. To bi bilo previše ludo i neljudski.

Međutim, oni koji slušaju intuiciju i istražuju tu tematiku, svakim danom nalaze sve više podataka koji ukazuju na to da se tu radi o jednoj globalnoj manipulaciji, ali još uvijek im ostaje nejasno to kakav je njen cilj. S obzirom na razloge koji su predstavljeni u prvom dijelu teksta uz pomoć HACCP-a, njima takođe ne polazi za rukom da nadođu na neki logičan scenario.

Drugi opet, nakon što pronađu dovoljno podataka koji im ukazuju na mogućnost depopulacije, zapadaju u tzv. “metež donjih centara” i počinju iracionalno da se ponašaju “ko muve bez glave”, nesposobni da iz jednog takvog stanja poduzmu bilo šta razumno ili korisno, osim što služe kao ‘Duracell baterija,’ intezivno isporučujući svoju emocionalnu energiju silama sa gornjeg sprata.

Treći se opet prebacuju u ‘wishfull thinking (”utješni”) modaliet’, selektiraju svoju percepciju, smanjuju pronicljivost, te počinju da vide samo one elemente koji su u skladu s njihovim željama, odnosno, koji će ih utješiti ili smiriti. Jedan primjer bi bio rezonovanje tipa – “pa, eto samo ih je 5-6 umrlo neposredno nakon vakcinacije u toj i toj zemlji, što nije puno uzimajući u obzir koliko je ljudi cijepljeno.” Istovremeno, akutni nedostatak pronicljivosti im ne dozvoljava da uzmu u obzir mogućnost da patokratija nije toliko glupa da u vakcinu stavlja agense od kojih će ljudi padati mrtvi ko pokošeni, neposredno nakon vakcinacije, nego će se prije raditi o agensima koji će “djelovati sa zadrškom”, tako da se ima dovoljno vremena da se što veći broj ljudi cijepi, prije nego što to postane očigledno.

Naravno, biće i onih koji će upotrebljavati više logike, te će rezonovati u stilu “kako ne mogu vakcinisati cijelu populaciju na planeti”; “na kraju će opet biti više onih koji nisu vakcinisani” itd.. Naravno, tu se onda postavlja pitanje – da li oni koji nisu vakcinisani mogu preživjeti hemijsko-biološki napad iz vazduha? Nadalje, tu se pojavljuje i jedna teorija u smislu – da onda vakcina možda ipak pruža neku zaštitu onima koji budu vakcinisani, dok će meta napada biti oni koji nisu vakcinisani.…itd. itd., što bi bilo tipično za rezonovanje ‘vanjskih ljudi’ kad je njihova fizička egzistencija u pitanju, koja je kao takva ionako – iluzorna, sa ezoteričke tačke gledišta. Uz sve to, sam fokus na pitanja fizičke egzistencije čovjeku skreće pažnju sa aktualizacije svojih vlastitih ezoteričkih potencijala i mogućnosti pretvaranja sebe u – istinsko ljudsko biće ili tzv. “unutrašnjeg čovjeka” (prema gnostičkoj terminologiji). A da bi se to postiglo, čovjek mora prevazići svoju sadašnju verziju sebe. Ovakvi kakvi trenutno jesmo, možemo da služimo samo kao topovska hrana, bio neko od nas vakcinisan, ili ne.

***

Ignorisanjem navedene tematike od strane “alternativnih” izvora informisanja tipa Prisonplanet, Infowars, Rense, D. Icke, The Truth Seeker itd. itd. istovremeno se sakrivaju i činjenice odakle i kako vjetar stvarno duva; pažnja ljudi se usmjerava na njegove posljedice a srdžba se usmjerava na njegove lažne izvore. Ukoliko se pominju NLO-i, onda se i oni pokušavaju svesti na jedan fizički ili materijalni fenomen jer bi materijalno trebalo biti ono što nam je kao 3D OPS stvorenjima najbolje i poznato. Uostalom, to je teren na kojem se najsigurnije osjećamo.

Dakle, scenario koji bi bio najbliži realnosti ali daleko od povoljnog za čovječansvo u cjelini, bio bi sljedeći:

Patokratija pokušava da izvrši depopulaciju u Blic Krig stilu, međutim, pojavljuju se neki faktori/"hazardi" koje ipak nisu predvidjeli u svom "HACCP Planu", te se stvar usporava. Patokratija tako ulijeće u ofsajd. Sada je kasno za bilo kakvo vraćanje natrag i napred se mora jer znaju šta ih čeka ukoliko ne sprovedu do kraja ono što su naumili. Oni tako gube ‘momentum’ što daje vremena ljudima da se presaberu, “probude” (pojam “buđenje” je u ovoj “zoni demijurga” takođe iskrivljen) i organizuju. Sada već imamo dvije strane koje su prilično jake. Slijedi globalni sukob, krvi do koljena, uz stradanje i patnju, a onda - rezolucija konflikta gdje će narod možda pobijediti dok će ga u suštini čovječansvo popušiti slično kao i uvijek do sada.

Nakon toga, dok preživjeli narod vida rane, psihopate koji su ratovali na njegovoj strani polako se počinju organizovati i tiho zaposijedati važne upravne funkcije u ljudskoj zajednici. Oni će tada brzo neutralisati svaki pokušaj da se sagleda suština/istinski uzroci sukoba, odgovornost će se prebaciti na određene ‘devijante’ koji su kovali zavjeru i pokušali da je sprovedu. Oni (tj. žrtveni jarci koji za to budu određeni) će naravno biti uhapšeni ako ne budu prethodno likvidirani i sudiće im se po kratkom postupku. A onda, ajmo Jovo nanovo. Ponovno uspostavljanje upravnih i drugih hijerarhija bez kojih se ne može zamisliti život u OPS piramidama, izbacivanje parola tipa: “nema odmora dok traje obnova” itd… Nove ideologije koje će se promovisati neće na prvi pogled imati nikakve mane, dok će ih sprovoditi u djelo oni koji će ih imati dosta; a sve na principima već opisanim u knjizi Politička ponerologija. Naravno, ovaj put će nam na zidovima visiti slike narodnih heroja, Aleksa Jonesa, Davida Icke-a, Jeffa Rensea i ostale kompanije koja je učestvovala u “buđenju” naroda i bitci protiv sila novog svjetskog poretka. I tako, vuk (4D OPS sile) sit – a ovce napaćene i desetkovane. Međutim, preživjele ovce će sada biti pune snage i elana za jedan novi početak kao i nade u svijetlu budućnost.

Da li je to – to!? Da li ovu vrstu filma moramo stvarno opet gledati ili što je još gore - učestvovati u njoj?

Naravno, postoji i mogućnost da patokratija pobijedi. U tom slučaju bi oni u skladu sa svojom suštinom formirali jednu državu orvelovskog tipa, gdje bi preživjeli dio stanovništva bio mikročipovan, zombificiran i strogo kontrolisan.

Sad, izvoli, pa - “biraj” stranu!

***

Moramo imati na umu i to da ukoliko izbije jedan globalni sukob, postoji i velika mogućnost da nam “glas razuma” i "pomoć" stignu u “posljednji čas” sa strane kao što je to opisano u tekstu - Prepoznavanje vanzemaljskih dezinformacija. Dakle, nakon određenog perioda ratovanja, stradanja i razaranja, naša “kosmička braća” (čitaj: 4D OPS sile) će nam priteći u pomoć kad oni odrede da je za tako nešto došao pravi čas, a onda će srediti stanje stvari na terenu u “našu” korist. Dakle, isti oni koji su konflikt izazvali i održavali uz pomoć svojih "proxy-servera".

Međutim, i taj scenario smo bar jednom mogli vidjeti u “3D izdanju”, dakle, u ‘mikrokosmičkom’ smislu.

[Recimo, primjer nedavnih zbivanja na Balkanu. Lokalna patokratija biva instalirana na pozicije vlasti uz pomoć vanjskih (OPS) sila a onda pod njihovom dirigentskom palicom zavadi različite narode koji žive na tom području i dovede do izbijanja rata. Nakon nekoliko godina ubijanja, razaranja i patnje, pojavljuje se “glas razuma” u obliku “međunarodne zajednice” tj. istih onih koji su se trudili da taj sukob izazovu i održavaju ga dovoljno dugo. Napaćeni narod rado prihvata rješenje za uspostavljanje mira koje im nude stranci (eng: aliens!). Uskoro im dolazi stranac (alien) kao “visoki predstavnik međunarodne zajednice” i strane (alien) oružane “mirovne” sile da upravljaju njihovom državom i da uspostave poredak kakav im odgovara?

Ubrzo nakon toga, prirodne zalihe, rudnici i profitabilna industrija prelaze u ruke stranaca (kao što je to vjerovatno bilo planirano još prije izbijanja rata) a lokalno stanovništvo je pretvoreno u robove, koje strane sile iskorištavaju kako hoće uz minimalnu naknadu.]

Dakle, - ništa novo pod kapom nebeskom (sve dok se “kapa nebeska” nalazi u ovoj ‘našoj’ piramidi!

Na osnovu već odigranih 3D primjera, može se dosta toga vidjeti. Ili, ako ovu današnju globalnu patokratiju uporedimo sa fašističkim silama iz Drugog svjetskog rata (“crne figure”), koje su mahom ordinirale iz Njemačke, onda sve one koje rade za njih svjesno ili nesvjesno sprovodeći njihovu agendu možemo nazvati njihovim igračima. Mnogi od njih su bili obični ljudi koji su po svojoj suštini bili pošteni ali nisu bili u stanju da se odupru pritisku ili procesu ‘psihopatizacije’ koji je bio uredno sprovođen na području Njemačke, nakon što je patokratija došla na vlast. Tako su se oni zadesili na pogrešnoj strani. Dakle, nakon što su te fašisticke sile skoncentrisale dovoljnu moć u svojim rukama, krenule su da porobe svijet. Ideja je bila Blitz krieg, međutim, uskoro im je ‘malo zapelo’ usljed nepredviđenog dejstvovanja nekih drugih sila (koje uopšte ne moraju biti OPD-tipa). Oni koji su po njihovoj zamisli trebali da predstavljaju žrtve (“bijele figure”), uspjeli su se konsolidovati i organizovati, te uzvratiti još jačom mjerom. Rezultat, krvi do koljena, razaranje i stradanje ljudskih bića. Nakon što su "bijele figure" uspjele zauzeti Njemačku, došlo je do iživljavanja nad preživjelim stanovništvom (“crne figure”). U suštini, popušili i jedni i drugi.

Nakon pobjede “bijelih figura”, stvarni razlozi pojave fašizma nisu nikada istraženi a pogotovo (psihopatološka) suština sila koje su začele i sprovodile tu ideologiju, čija je sama priroda bila entropična, odnosno, usmjerena protiv života i humanosti. Problem uloge psihopata u ljudskoj zajednici je zataškan, kao i dinamika kojom te individue preuzimaju vlast a onda psihopatiziraju narod i vode ga u ambis.

Principi kojima se patokratija pri svemu tome služi na našem nivou, analogni su onim principima koji su karakteristični i za tzv. 4D OPS sile.

Dakle, da ponovimo: “Prototipska strategija OPS sila 4-og denziteta se sastoji u naređivanju, prijetnjama, postavljanju zahtijeva, nagovaranju, ubjeđivanju i vrbovanju individualnih jedinki svijesti kako bi ih se stavilo pod kontrolu, odnosno, uvrstilo u njihovu piramidu ili “hranidbeni lanac”.

“U momentu kada je negativna polarizacija izabrana kao rezultat prerogativa Slobodne Volje, “subjekat” odmah postaje jedan funkcionalni “dio” tog više-dimenzionalnog entiteta koji je na prvom mjestu odgovoran za indukciju tog njegovog izbora, bez obzira na to što je to ostvareno uz pomoć prevare, ili uvjerljivih lažnih prikaza koji su korišteni kod kondicioniranja i koji su uslovili donošenje kobnog izbora. Drugim riječima, konfuzija, fizički i/ili emocionalni/mentalni bol, iscrpljenost, ucjenjivanje, pa čak i određeni oblici mučenja predstavljaju legitimne modele ubjeđivanja”.

***

Dakle, opet: “kako gore, tako i – dole”. Ljudi koji pokleknu pod ovom metodologijom vrbovanja, odnosno, pritiskom, te se stave na stranu tih sila, snosiće i konsekvence koje idu zajedno s tim. Oni su se svrstali na tu stranu koristeći svoju slobodnu volju, bez obzira na to kako i koliko ona bila izmanipulisana jer su ONI ti koji su DOZVOLILI da njihova slobodna volja bude izmanipulisana. Dakle, ono: …”nisam znala, … ja sam mislila”… - ovdje ne pije vode.

Na primjeru nacističke Njemačke, moglo bi se reći da se radilo o jedno tragediji izmanipulisanih ljudskih bića gdje su ‘crne figure’ u suštini predstavljali samo pripadnici psihopatološke manjine koja se infiltrirala na pozicije vlasti i odatle sprovodila svoju psihopatološku agendu, manipulišući normalne ljude koji nisu u stanju da se nose s tom vrstom svijesti, odnosno, da joj se adekvatno suprostave. A koliko je samo nedužnog naroda tu nastradalo a pogotovo djece koja se nisu ništa pitala?!

Psihopate tako, dejstvuju u zajednici normalnih ljudi kao jedan trojanski konj, a posljedice njihovog dejstvovanja su pogubne po cijelo čovječanstvo. Istovremeno, to je jedna od najvećih tajni u ovoj “našoj” realnosti (koju oni, u stvari, ne samo da smatraju svojom, nego čak misle i da su oni jedini koji imaju pravo da je kreiraju) a to je upravo i razlog zašto tzv. “alternativni mediji” o tome ćute, odnosno, zašto su alternativni mediji takođe u suštini – manipulativne prirode (ukoliko se na cijelu stvar gleda sa ‘metafizičkog’ aspekta).

Nacistička Njemačka je bi bila samo primjer jedne OPS piramide u onoj većoj OPS piramidi, u kojoj se svi mi nalazimo, sada i ovdje.

***

I na kraju, uzimajući gorenavedeno u obzir, mislim da se ukratko može reći sljedeće:

1. Nama je kao ljudskoj rasi pripremljena klopka od strane jedne neljudske (ili “nehumane”) rase (4D OPS entiteta, “vanzemaljaca,” “treće strane” ili kako god da ih nazovemo) uz pomoć angažovanja jedne patološke manjine ljudskih bića koja nas je dejstvujući u stilu ‘trojanskog konja’ dovela na ivicu propasti.

2. Naše šanse da izbjegnemo tu klopku su minimalne (što automatski ne znači i da one ne postoje) iz razloga što je stanje svijesti ljudskih bića sa “normalnim filogenetskim supstratom” promijenjeno ili ‘kondicionarano’, pa odatle i njihova percepcija. S tim u vezi, moglo bi se reći da ovdje imamo dvije grupe ljudi od kojih nijedna nije normalna u pravom smislu riječi.

3. Nas se sada kao takve gura u jedan novi globalni međusobni sukob čije posljedice će biti katastrofalne po ljudsku rasu, bilo koja strana (ljudskih bića) u njemu “pobijedila”. Sama perfidnost klopke očituje se u tome što “normalni” dio ljudske populacije neće imati drugog izbora do da pruži fizički otpor u pokušaju očuvanja svoje fizičke egzistencije.

Dakle, ovdje će se raditi o dvije grupe ljudi od kojih će jedna težiti da reducira populaciju sa svrhom održavanja na vlasti i uspostavljanja jednog totalitarnog režima na nivou planete (što je prirodna karakteristika entropične svijesti psihopata), dok će druga grupa tako biti prisiljena da se bori za “slobodu” ili bolje rečeno, - golu egzistenciju. Obe grupe će biti dovoljno jake kako bi se osigurala jedna masovna pogibija, razaranje i ljudsko stradanje.

I naravno, sada se postavlja pitanje - da li se ovaj sukob može ikako izbjeći, ili bar ublažiti? Hm, interesantno pitanje, zar ne?!


(…)