Tuesday, June 26, 2007

Video: Politička ponerologija




Knjigu A. Lobačevskog, Politička ponerologija, možete naći - OVDJE