Wednesday, August 31, 2005

Koralni dvorac i antigravitacija

Koralni Dvorac i antigravitacija

Čovjek po imenu Edward Leedskalnin je u Južnoj Floridi svojevremeno izgradio Koralni Dvorac dvorac (Coral Castle) od kamenih blokova, od kojih su neki bili teški i do 28 tona. On je to uradio sam i bez ikakvih tehničkih pomagala.
(Onaj hram u Balbeku, Liban, imao je neke kamene blokove težine preko hiljadu tona!? Ni dan danas ne postoji tehnologija koja bi bila u stanju rezati i transportovati tolike blokove.)

Leedskalnin je još 40-tih godina napisao nekoliko brošura gdje se bavio magnetnim strujama. Tu je opisivao razne eksperimente koje je izvodio uz pomoć magneta koje je sam pravio od elektroda za varenje, čelične žice i automobilskog akumlatora.
On je proveo neko vrijeme u Egiptu proučavajući piramide i kad se vratio u Ameriku tvrdio je da zna kako su one bile građene a to znanje je i demonstrirao gradnjom ovog dvorca, međutim, on ga je sagradio sam i bez svjedoka. Tvrdio je da ukoliko otkrije tajnu nekome, vladini agenti će odmah likvidirati i njega i onoga kome je otkrio tajnu, što vjerovatno nije bilo daleko od istine.

Edward ne samo da je sagradio taj dvorac, on ga je za veoma kratko vrijeme i premjestio sa jedne lokacije na drugu, jer je imao neke probleme sa vlastima u vezi zemljišta. Niko takođe nije vidjeo kako je on te blokove od par desetina tona premještao. Navodno kad bi mu predveče došao kamion, on bi slao vozaća kući, a kad ovaj dođe ujutro, kamion je bio već natovaren. Tako je bilo i sa istovaranjem tih blokova.

Čak ni svom najboljem prijatelju koji se zvao Henry, Edward nije htjeo da oda tajnu. Henry je jednom prilikom rekao da je najčudnije bilo to što na mjestu gdje je Edward rezao te blokove nisu ostajali nikakvi tragovi kamene prašine, koja se normalno pojavljuje kod rezanja kamena. Henry je navodno bio jedina osoba koju je ovaj puštao u unutrašnjost dvorca. On kaže da je Edward imao od namještaja samo jedan krevet u obliku KOLIJEVKE (mogao se ljuljati!), drveni sto koji je bio prekriven mrežom koja je navodno štitila hranu od insekata (nije imao frižider) i jednu drvenu stolicu. Ono što je najčudnije, sa plafona je visila i jedna pilotska stolica (uzeta iz nekog aviona) na kojoj je još uvijek bio sigurnosni pojas, i u kojoj se on vjerovatno ROTIRAO.

Možda je tajna u toj stolici, odnosno, - rotaciji?!

Edward je dosta pisao o tzv. kuglastim magnetima, tj. magnetima u obliku kugle koji su mogli da mijenjaju polove na bilo koju tačku te kugle. Pominjao je i vezu između magnetizacije (sjever-jug) ‘štapićastih’ magneta i latitude Zemlje. Sjever i jug su posebne magnetne struje, koje se kreću “protiv drugih” kovitlajući se u smijeru kazaljke na satu (dekstrorotarni heliksi). U jednoj svojoj brošuri on je rekao:

“Magneti su kosmička sila koja drži Zemlju i sve na njoj. Ja imam jedan generator koji proizvodi niske struje iz vazduha bez korištenja ikakvih magneta. Prirodan put za magnete sjevernog pola, na sjevernoj hemisferi, je da idu prema dole a magneti sa južnog pola idu prema gore. Kada magneti izviru iz sredine zemlje, u momentu kada se sretnu s nekim objektom, oni ga ‘okupiraju’ uzimajući u obzir da u svakom objektu postoje obe vrste ovih magneta.”

(Edwardovu terminologiju ne treba uzimati bukvalno, tj. moramo je shvatati u kontekstu činjenice da on nije imao nikakvo klasično školsko, odnosno, stručno obrazovanje tj. bio je nešto kao “sam svoj učenik i majstor”. Vjerovatno je zato i uspjeo da sazna neke suštinske stvari jer je izbjegao proces ‘ispiranja mozga’ kojem smo svi mi podvrgnuti kroz klasični obrazovni sistem?!)

Sada se postavlja pitanje da li je to bio taj “generator” koji je prozvodio ‘struju’ iz vazduha? (Edward je bio – rotor?). Izgleda da je dužina lanca na kojoj je stolica visila takođe bitna da se ostvari određen broj okretaja u minuti?! Čak i kod radiestezije dužina kanapa na kome je visak je veoma bitna.
Na primjer, prof. Lethbridge je tvrdio da je uz pomoć viska dužine kanapa preko 40 inca mogao da određuje ‘stvari’ u drugoj dimenziji a do 40 inča, visak je radio na frekvencijama materija u 3D. Recimo, na dužini kanapa od 20 inča, on je određivao prisustvo srebra itd. ?!

Iz nekih novijih naučnih radova može se saznati da aplikacija magnetnog polja izaziva kretanje u “nemagnetnim zidovima materijala” što dovodi do emitovanja jedne ‘elastične energije’. Radi se o proizvodnji zvuka kao odgovor na djelovanje magnetnog polja.
Da li je Leedskalnin rotirajući se određenom frekvencijom stvarao unutar sebe određenu energiju koja ga je povezivala sa jednom drugom oblasti postojanja što je onda dovodilo do pojave “magneto-akustične emisije”. Da li je on proizvodio zvuk određenih frekvencija koji mu je omogućavao da pomijera ogromne kamene blokove.
Da li zvuk emitovan iz jedne bezvremenske dimenzije (koju čovjek možda može na neki način da dosegne), i pravilno usmjeren na kamene blokove, može da ima dejstvo na gravitaciju?

Čini se da su stari narodi i civilizacije (koje nama, uzged rečeno, naučnici i istoričari predstavljaju kao divljake) još davno savladali gravitaciju. Ta znanja vjerovatno potiću još iz vremena Atlantide?! Da li ćemo i mi stići, u ovom “krugu,” da saznamo nešto više o tome?