Friday, February 24, 2006

OPS i OPD - polariteti

(Prema: QFS metafizičkom riječniku: http://glossary.cassiopaea.com/glossary.php )Pojmovi orjentacija prema drugima (OPD) i orjentacija prema sebi (OPS) kao takvi prvi put su se pojavili prije nešto više od 20 godina u tzv. “Ra materijalu”, nešto kasnije pominju se u tzv. “Kasiopejskom učenju”, mada su ti fundamentalni principi na različite načine već odavno prisutni u ezoterici. S obzirom da se ti koncepti na ovaj ili onaj način odražavaju u svim stvarima i da su prilično široki, njihovu suštinsku prirodu je teško precizno definisati.

Ra je rekao da su pojmovi OPD vs OPS pogodna terminologija za čovjekov nivo jer ljudi imaju tendenciju da razmišljaju u smislu delanja i njegove etičke podloge. Kao metafora, tu se mogu koristiti i koncepti apsorpcije za OPS i zračenja (radijantnosti) za OPD. U svakom drugom slučaju, ovi principi su izvan domašaja jezika.

U kosmološkom smislu, neka ezoterička učenja govore od “dvojnoj pojavi” (ili ‘rađanju’) iz JEDNOG. To je izvor Svega Što Jeste i to je ‘tačka’ gdje se javlja prvi dualitet. Princip slobodne volje služi kao medijator između tog dualiteta. To se može porediti sa onom prvom trijadom, o kojoj je govorio Gurdžijev u smislu Apsolutnog Sunca koje se dijeli na tri, na početku Zraka Stvaranja. Apstraktno govoreći, postojanje dvije različite sile ili tendencije, plus slobodna volja, čini osnovni temelj jednog otvorenog univerzuma. Svi oblici kreacije proistiću odatle kroz jednu seriju sve ograničenijih ili ‘mehanizovanijih’ nivoa bića. Ti nivoi odgovaraju onome što su Ra ili Kasiopejci nazvali denzitetima ili pojmu ‘kosmosa’ koji se koriste u učenju 4-ti Put.
Zavisno od konteksta, dualitet OPD/OPS različito se manifestuje. Ovdje ćemo navesti samo neke od tih dualiteta:

Spirit (ili Duh) / materija – OPS bića obožavaju fizički univerzum. Može se reći da je sve svijest ali pola te svijesti nalazi se u stanju sna u obliku materije. Druga njena polovina koristi to kao jedan kanvas ili materijal za stvaranje. Čisti OPS ne može egistirati bez nekog oblika materijalnosti, odatle se ne pojavljuje iza 4-tog denziteta.

Stvaranje (kreacija) / entropija – Stvaranje podrazumijeva mnogobrojnost oblika, entropija teži ka održavanju istog ili homogenosti. OPS je preokupiran težnjom da kontroliše, tako da se na kraju smatra entropičnim.

Bitak / ne-bitak (OPD/OPS) – pogledaj tekstove Viteški Pohod i Drvo Života

Raspršivanje (disperzija) / skupljanje gravitacije – gravitacija je tkanina koja povezuje cijelu egzistenciju ili sve što postoji, kroz sve denzitete. ‘Raspršivanje’ gravitacije odgovara OPD, skupljanje gravitacije - OPS. To vodi ka crnoj rupi kao jednom fizičkom odrazu pojma OPS. Svjetlost je energetski izraz gravitacije, te u tom smislu zračenje svjetlosti i njeno zarobljavanje od strane crnih rupa alegorično predstavlja OPD/OPS.

Ravnoteža (balans) / neravnoteža (imbalans) – OPD uvodi ravnotežu jer služi sebe kroz druge […] OPD predstavlja ravnotežu. OPS predstavlja neravnotežu (imbalans). […] OPD teče iznutra napolje i dodiruje sve uključujući i izvornu tačku, OPS teče prema unutra i dodiruje samo izvornu tačku.'

Ti je razlog zašto se ti pojmovi ponekad definišu kao služenje sebe kroz služenje drugih (OPD) ili služenje drugih kroz služenje sebe (OPS). Ili kako je Ra to izrazio, obožavanje Boga u sebi ili obožavanje Boga u kreaciji (Svemu Što Jeste), tako je na kraju svako služenje, služenje Jednog.
Svjetlost / tama – Tama je podloga (zastor) na koju svjetlost sija (ili pada). Oboje su potrebni kako bi definisali jedno drugo.

Zračenje / apsorpcija – OPD odgovara zračenju prema napolju. OPS odgovara apsorpciji ili koncentraciji energije.

Nadzor / sloboda – OPS je preokupiran nadzorom ili kontrolom svih aspekata sebe i drugih. OPS takođe vjeruje da će uspostavljanjem svojih zakona pomoći univerzumu da se vrati u stanje Jednog (Jednote), te s tog aspekta smatra ovo svoje djelovanje kao služenje drugima. OPD gleda na kreaciju kao na nešto što je suštinski bezgranično i ne bavi se određivanjem u smislu šta je ‘dobro’ za druge.

Ekspanzija / kontrakcija – Istraživanje svih mogućnosti odgovara – OPD polaritetu, nametanje ograničenja drugima je - OPS.

Hijerarhija / Network (organizovanje i komunikacija na principu mreže) – U smislu društvene organizacije, OPS prirodno teži ka hijerarhiji (piramida) sa unutarnjim natjecanjem, kako za kontrolu nad prirodnim bogatstvima, tako i za vlast/moć. OPD teži dijelenju prirodnih bogatstava i prosljedivanju dalje onoga što je primljeno. S tim u vezi danas postoji mnogo indikacija da su se neki narodi na ovoj planeti tokom naše istorije organizovali na principu kruga (gradili megalitne gradevine u smisu kamenih blokova poredanih u krugove) a drugi u smislu piramidalnih hijerarhija (ostavljali iza sebe piramide).

Davanje vs. Uzimanje - C's: “OPS ne ‘jedu’ po nekom protokolu. Oni uzimaju ukoliko oni to mogu. OPD daje onima koji upitaju”.

Objektivnost / subjektivnost – “Wishful thinking” ili razmišljanje u skladu sa vlastitim željama je jedna od glavnih OPS osobina. Oni vide samo ono što žele da vide. (“Šta je babi milo, to joj se i snilo” – vrsta pogleda na realnost)

Dobro / zlo – Prema ljudskoj etici, ono što se obično smatra zlom najčešće odgovara OPS. Međutim, ovaj pojam je često opterećen sa subjektivnošću jer ono što je dobro za jednog ne mora biti dobro za drugog, tako da to često dovodi do zabune.

Na kraju krajeva, da nema mraka ne bi bilo ni svjetlosti, pa se odatle OPS i OPD načini postojanja nalaze u nekoj međusobnoj zavisnosti. S te strane, ne može se nikome zamjeriti što je po svojoj suštini OPS. Međutim, oni koji po svojoj suštini nisu takvi, moći će uz pomoć korištenja svog vlastitog uma i slobodne volje da se odupru tim entropičnim silama ukoliko žele da nastave svoju egzistenciju izvan njihovog direktnog uticaja i na jedan drugačiji način.

***

Mi živimo u OPS oblasti postojanja i svi smo mi manje-više bića OPS polariteta. U 3D to bi se moglo smatrati “prirodnim”. Tako smo i do sada imali priliku da većinom nailazimo na tzv. ‘3D OPS filozofiju’ u svakom segmentu našeg društva. Međutim, bez obzira na ovu OPS prirodnu sredinu, moramo uzeti u obzir da je jedan broj ljudi razvio u sebi OPD frekvencije što ih na neki način čini kandidatima za OPD vrstu postojanja koja je moguća od 4-og “sprata”, pa nadalje. Sa pojavom tzv. ‘RA materijala,’ prije nekih 20 godina, pojavila se i jedna nova ‘filozofija’, odnosno, informacija o jednoj drugoj opciji za koju mnogi od nas nismo ni znali da postoji mada je ona na neki način bila prisutna, odnosno, predstavljana u ezoterici.

S tim u vezi, ne bi nas trebalo čuditi što će neki kad naiđu na informacije koje dolaze iz RA Materijala, Kasiopejskih transkripti, knjige Donosioci Svitanja itd. naći u rezonanciji s tim informacijama, dok će drugi duvati na njih kao na vruću čorbu. OPD je ovdje prilično nov koncept i teško ga je razumjeti. Istovremeno, još uvijek prilično malo informacija tog tipa u odnosu na informacije OPS tipa.

Isto tako moramo uvijek imati na umu da “nije zlato sve sto sija”… iz gnostike bi već trebali znati da se tzv. A uticaji (matriksa) mogu uz pomoć šarene ambalaže prezentrati kao B uticaji. Sama suština OPS kontrolnog sistema bazirana je premisama kao što su - sakrij, zataškaj, iskorijeni, izvitoperi, negiraj itd.itd. Stoga je lična razboritost ovdje od presudnog značaja. Lična razboritost se može izoštriti samo uz pomoć jedne kritičke analize svih informacija koje bi mogle biti bitne, bilo na koji način ili iz bilo kojeg izvora one dolazile.

Na primjer, danas nam mnoge informacije dolaze tzv. procesom čanelinga. Moramo imati na umu da je čaneling / kanaliziranje jedno sredstvo za komunikaciju a ne izvor komunikacija.
S tim u vezi, da li trebamo mrziti radio ako ne volimo slušati Madonu ili Majkla Džeksona. Bez obzira što je to možda rijedak slučaj, uz pomoć radio talasa mogu se prenjeti i istinite informacije. Bio to jedan procenat ili neki njegov fragment u gomili informacija OPS tipa kojoj smo s te strane svakodnevno izloženi, mi moramo biti otvoreni i za tu mogućnost.

Kod OPD nema manipulacije svijesti i slobodne volje drugih dok će se OPS često odlučivati za tu opciju u nekim slučajevima racionalizujući je u smislu da “drugi ne znaju šta je za njih dobro”. Manipulacija tuđe slobodne volje, bilo da se radi o jedinkama s istog nivoa denziteta ili onih ispod, podrazumjeva tzv. “standardnu operativnu proceduru” entiteta OPS frekvencija. Što su oni razvijeniji utoliko je i njihovo varanje više sofisticirano, tako da su njihove zamke često zamaskirane skoro do perfekcije.

OPS duhovni gurui će prodavati skupo svoja učenja i naplaćivati pristup svojim vebsajtovima ili školama. Kod njih ćete nalaziti cijeli niz vježbi koje podrazumijevaju imaginacije, disocijaciju od tijela, odnosno, promjenu stanja svijesti, dok OPD teži da u svakom momentu ostane pri sebi obraćajući pažnju kako na sebe tako i na svoju okolinu. OPD individua će mukotrpno raditi i “proljevati 90% znoja na 10% talenta”. Ops individua će težiti da pronađe kakvu kraticu ne bi li uštedila na ličnom trudu. Stoga su oni česte žrtve onih koji obećavaju kojekava “instant-prosvjetljenja”.

Piramida, hijerahija i individualni razvoj u 3D OPS smislu podrazumijeva jedan put, dok OPD podrazumijeva drugi. Ni za jedan od njih ne može se reći da je pogrešan jer da nije jednog, ne bi bilo ni drugog. Mrak služi kao medijum za manifestaciju svjetlosti. Svako ima pravo na svoj lični izbor. Sve što smo do sada imali priliku vidjeti i doživjeti u ovom društvu organizovano je manje više u OPS smislu i ima hijerarhijsku organizacionu strukturu. Čak i religijska, ezoterična i gnostička društva. Gdje god vidimo hijerarahiju tu nalazimo OPS polaritet i OPS individue. Tu često ide i određena doza tajnovitosti, ekskluzivnost itd. Oni gore imaju najviše znanja i prosljeđuju informacije prema dole.

OPD, kao “novi” koncept podrazumijeva krug, kao njegov simbol. Kroz istoriju ove planete imali smo ljude koji su gradili piramide, a imali smo i one koji su gradili koncentrične krugove od megalita. (Slučajno?) Kod OPD, nema vođe, svako preuzima odgovornost za sebe a informacije se šire horizontalno ili mrežno (network). Radi se o istinskoj saradnji individua koje su na sličnim “talasnim dužinama”. OPD individue preuzimaju odgovornost za sebe na sebe.

OPS će raditi na sebi, tj. na svojoj promociji po svaku cijenu, ulaziće u ezoterična ili gnostička društva gdje vladaju hijerarhijska pravila, upražnjavaće rituale, ako treba i magiju, tražiće čarobne riječi ili napitke kako bi ubrzali svoj razvoj, dok će OPD ići prirodnijim putem, radiće na samima sebi i dijeliti svoja iskustva s onima koji su takođe za to zainteresovani (network).
Moramo imati na umu i činjenicu da kandidata za OPD opciju trenutno ima relativno malo, jer ukoliko organski portali čine 50% populacije i po svojoj suštinskoj prirodi su OPS, onda imamo drugih 50% ljudi sa individualnom dušom i mogućnošću za prelaz na viši nivo postojanja (4D) gdje mogu nastaviti kao OPS ili OPD. Dakle, od adamičnih ljudi u ovom momentu vjerovatno imamo više onih koji su OPS frekvencija zato što još uvijek spavaju ili su stvarno takvi po svojoj suštini.


4D OPS Marketing kampanja


U ovim vremenima pojavljuje se sve više filmova, knjiga, materijala na internetu i drugdje, (čak sam vidjeo i sveske za osnovnu školu sa kojekakvim reptilima sa mašnicama na glavi) i individua koje su započele 4D OPS propagandnu kampanju, ne bi li se svrstali na stranu naše kosmičke “braće” koji nam već odavno “pomažu u našoj evoluciji”. Mnogim od tih individua daunlodiran je softver u smislu jedne “instant-ekstaze,” ‘prosvjetljenja’, sjećanja na veoma prijatna iskustva kada su im ovi obezbjedili neko “turističko putovanje” tj. provozali ih svojim brodovima po svemiru ili našoj planeti, pa čak i kroz ‘budućnost’ i prošlost, i usput im saopštili neke “veoma bitne stvari”. (Oni su 100% uvjereni da im se to dogodilo, međutim, ukoliko se neki od njih podvrgnu regresivnoj terapiji, većinom se ispostavlja da se tu radi o tzv. “paravan memoriji” odnosno jednoj lažnoj ‘audio-vizuelnoj’ priči koja je daunlodirana u njihovu svijest uz pomoć veoma sofisticirane opreme.) Njima se usput daje na znanje (naduvavanje ega) kako su oni ‘specijalni’ po svojim dosadašnjim i budućim zaslugama za svemir i čovječanstvo. Nakon otmice često se jedan izvjestan period osjećaju iscrpljeno i smušeno, ničega se ne sjećaju a onda tek kasnije, nakon određenog vremena, ‘sjećanja’ im počnu ‘navirati’.

Kao i kod svake marketing, odnosno, propagandne kampanje “produkt” ili “paket-aranžman” ovdje izgleda lijepo, ubjedljivo i prihvatljivo, mada koliko znamo, u praksi to često nije tako.
Međutim, kod tih individua, ukoliko se nalaze u vašoj blizini, primjetićete veliku oscilaciju u raspoloženju i ponašanju. Istovremeno, za njih ne važi ono “walk the talk” tj. ne ponašaju se u skladu sa altruističkim principima koje promovišu. U jednom momentu su u zanosu, idu u ekstazu a onda padaju, postaju nervozni itd. Ukratko, psihički su nestabilni. Kontradiktorni. Ukoliko im se oponira, počinju da vrijeđaju ili postaju agresivni (neki detalji u vezi takvog ponašanja mogu se vidjeti iz teksta Magija i politika). Postoje neke indikacije da 4D OPS sile izabiru kandidate za ovu vrstu svog marketinga na osnovu nekih njihovih već postojećih predispozicija [psihopatija?! ili jaka (3D) OPS frekvencija???]. Međutim, ovu vrstu manipulacije pojedinaca od strane vanzemaljaca ne treba miješati sa onim drugim slučajevima otmica zbog genetičke manipulacije, crpljenja životne energije itd.

Za razliku od OPD sila, OPS sile baziraju svoju egzistenciju na kontroli i manipulaciji svijesti drugih.

OPD sile sa viših nivoa postojanja imaju filozofiju nemiješanja jer se direktno miješanje smatra kršenjem slobodne volje.

U njihovom očajnom pokušaju da preuzmu kompletnu kontrolu nad ovom planetom i svima koji na njoj žive prije kraja velikog ciklusa, OPS sile će se sada potruditi da naprave što više haosa kako bi, na kraju, preuzeli kompletnu kontrolu nad fizičkim i mentalnim stanjem čovjeka.


-

27 Comments:

Anonymous Anonymous said...

texas car insurance
car insurance cost
new jersey car insurance
compare car insurance rate
auto cheap insurance
direct line car insurance
best car insurance
auto insurance company
budget car insurance
antique car insurance
best car insurance rate
car insurance rating
car insurance cost
florida car insurance
car insurance rats
car insurance houston
progressive car insurance quote
low cost car insurance
teen car insurance
florida car insurance
car insurance chicago
cheap car insurance quote
best car insurance
geico car insurance
car insurance san diego
nj car insurance
car insurance broker
car insurance policy
infinity car insurance
car insurance coverage

http://cheap-car-insurance.quickfreehost.com

Random Keyword: :)
geico car insurance

2:33 pm  
Anonymous Anonymous said...

You actually make it appear really easy along with your
presentation however I in finding this matter to be really one thing
that I think I might never understand. It kind of feels too complicated and extremely extensive for me.
I am taking a look ahead in your next submit, I will attempt to
get the dangle of it!

Feel free to visit my page ... Steinzeit-Diät Erfahrungen

12:44 pm  
Anonymous Anonymous said...

Heya i'm for the first time here. I found this board and I find It truly useful & it helped me out much. I hope to give something back and help others like you aided me.

My web blog: diäten schnell abnehmen

10:49 pm  
Anonymous Anonymous said...

Hi, i think that i saw you visited my site thus i came
to “return the favor”.I'm trying to find things to enhance my web site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

Feel free to visit my blog: katzenhilfe

1:02 am  
Anonymous Anonymous said...

Great weblog right here! Also your website so much up fast!

What web host are you the use of? Can I am getting your
affiliate hyperlink in your host? I want my website loaded up as quickly as yours lol

Here is my weblog gewichtswesten test

1:52 pm  
Anonymous Anonymous said...

Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it.

Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how can we
communicate?

My webpage :: abnehmen aber richtig

7:22 am  
Anonymous Anonymous said...

Hey there! I know this is sort of off-topic but I needed to ask.
Does building a well-established blog like yours take a massive amount work?
I am completely new to operating a blog but I do write in my journal every day.
I'd like to start a blog so I will be able to share my personal experience and feelings online. Please let me know if you have any recommendations or tips for brand new aspiring bloggers. Appreciate it!

Here is my blog post - Massage

2:29 pm  
Anonymous Anonymous said...

buy xanax generic xanax buy - buy xanax online no prescription cheap

2:13 pm  
Anonymous Anonymous said...

tramadol online buy tramadol online echeck - tramadol online safe

6:45 pm  
Anonymous Anonymous said...

Different services can help you find the perfect place for you and advice you what to do to reach
it. Take a few of your child’s books to the store with you and load up the pack, to see if it will be comfortable.
You will want to check out the belt to the backpack carrier to see if it is long
enough to adjust for your comfort.

my page; drawstring backpacks ()

2:44 am  
Blogger Unknown said...

shijun 7.9
oakley outlet
fitflops
lv handbags
dior outlet store
michael kors uk
cheap jerseys
toms promo code
polo ralph lauren outlet
abercrombie
jordan retro 3
juicy couture handbags
coach outlet online
ralph lauren outlet
cheap oakley sunglasses
ray-ban sunglasses
abercrombie outlet
ed hardy clothing outlet
abercrombie kids
soccer shoes
new jordans
abercrombie
ray ban wayfarer
air jordan 11
jordan retro 8
abercrombie
oakley sunglasses outlet
cheap toms
jordan shoes
concord 11
oakley vault
true religion outlet
abercrombie and fitch outlet
coach factory outlet
timberland outlet
white timberland boots
louis vuitton
soccer jerseys
tory burch outlet online
tod's outlet
louis vuitton outlet

5:15 pm  
Blogger John said...

2015831yuanyuan
kobe bryant shoes
pandora charms
adidas originals
michael kors outlet
christian louboutin outlet
louis vuitton
uggs for men
michael kors outlet
nike huarache
louis vuitton outlet
ray ban sunglasses uk
timberland boots
michael kors outlet
oakley sunglasses
coach outlet
coach outlet
louis vuitton
louis vuitton handbags
louis vuitton
new jordans
louis vuitton
michael kors outlet
oakley sunglasses
true religion sale
michael kors handbags
louis vuitton outlet
ray ban glasses
abercrombie & fitch
hollister
louis vuitton
jordan retro 8

7:08 pm  
Blogger dalia alaa said...

http://www.prokr.net/2016/09/company-detect-water-leaks-in-al-madina.html
http://www.prokr.net/2016/09/detect-water-leaks-company-in-yanbu.html

6:46 am  
Blogger dalia alaa said...

http://www.prokr.net/2016/09/furniture-transfer-companies-50.html
http://www.prokr.net/2016/09/furniture-transfer-companies-49.html
http://www.prokr.net/2016/09/furniture-transfer-companies-48.html
http://www.prokr.net/2016/09/furniture-transfer-companies-47.html
http://www.prokr.net/2016/09/furniture-transfer-companies-45_13.html
http://www.prokr.net/2016/09/furniture-transfer-companies-45.html

10:20 am  
Blogger dalia alaa said...

http://www.prokr.net/2016/09/furniture-transfer-companies-44.html
http://www.prokr.net/2016/09/furniture-transfer-companies-43.html
http://www.prokr.net/2016/09/furniture-transfer-companies-42.html
http://www.prokr.net/2016/09/furniture-transfer-companies-41.html
http://www.prokr.net/2016/09/furniture-transfer-companies-40.html
http://www.prokr.net/2016/09/furniture-transfer-companies-39.html

10:20 am  
Blogger omar ail said...

I was excited to discover this website
https://antinspect.weebly.com/blog
https://antinspect.blogspot.com.eg/
https://antinspect.wordpress.com/
Pro4arb.net

11:29 pm  
Blogger chenlina said...

nba jerseys
polo ralph lauren
canada goose jackets
ugg outlet
kate spade outlet
longchamp handbags
oakley vault
birkenstock outlet
oakleys
beats by dre headphones
chenlina20171129

1:43 pm  
Blogger Unknown said...

polo ralph lauren
true religion jeans
michael kors outlet
adidas superstar
oakley sunglasses
michael kors uk
doudoune moncler
bcbg max azria
guess pas cher
canada goose outlet
2018.1.19chenlixiang

1:12 pm  
Blogger رجب البرنس said...بسم الله الرحمن الرحيم نحن فى شركة الكمال نقوم بجميع عزل الخزانات المياه سواء كانت مياة الشرب او

مياه الغسيل كما اننا يوجد لدين خدمة تسليك المجارى بافضل الطرق
شركة عزل خزانات بالطائف
شركة عزل خزانات بجازان
شركة عزل خزانات بحائل
والسلامة عليكم ورحمة الله وبركاته

5:29 am  
Anonymous Cara menyembuhkan maag kronis said...

given article is very helpful and very useful for my admin, and pardon me permission to share articles here hopefully helped :

Solusi cantik alami
Suplemen untuk membuat kulit wajah putih merona
Cara meratakan kulit wajah
Suplemen untuk mengatasi wajah kusam
Cara mengatasi garis halus di wajah
Cara melembabkan kulit wajah
Cara menghilangkan kerutan di wajah

5:11 pm  
Blogger xjd7410@gmail.com said...

20180627 junda
harden shoes
polo outlet
michael kors outlet
coach outlet
michael kors handbags
mulberry handbags
76ers jerseys
coach canada
diesel jeans
nike pegasus

11:00 am  
Blogger jeje said...

true religion outlet store
air jordan 4
valentino
coach outlet
kate spade outlet online
nike requin pas cher
christian louboutin sale
giuseppe zanotti
true religion outlet
pandora charms outlet

11:45 am  
Blogger Christian said...

I can only express a word of thanks. Because with the content on this blog I can add knowledge I, thank has been sharing this information. Do not forget to visit our website to share information and knowledge about health. |
obat kaki bengkak karena asam urat |
Cara Mengobati Penyakit Splenomegali |
OBAT KLIYENGAN ALAMI |
cara mengobati fibroadenoma

8:43 pm  
Blogger Rose Blackpink said...

The post is written in very a good manner and it contains many useful information for me. Thank you very useful information admin, and pardon me permission to share articles here may help :

risa herbal
cara menghilangkan benjolan
toko obat herbal sapnudin
sehat dan cantik alami
khasiat obat herbal
cara menghilangkan bekas jerawat

7:17 pm  
Blogger lamiss ibrahim said...

I definitely love this site.
http://prokr.emyspot.com/
http://prokr.activeboard.com/
http://www.freewebsite-service.com/prokr/prokr+services.php
https://www.prokr.net/ksa/jeddah-water-leaks-detection-isolate-companies/

8:07 pm  
Blogger omar ail said...

Your site is very helpful
http://ksa-antiinsect.over-blog.com/
https://oaliamr.livejournal.com/
http://antiinsects.emyspot.com/blog/
https://www.prokr.net/ksa/jeddah-water-leaks-detection-isolate-companies/
http://alaa-b.com/

4:02 pm  
Blogger Awad Elsayed said...


إن الفلل تحتاج اثناء تنظيفها غلى عناية خاصة جدًا نظرًا لاتساع مساحتها واحتاجها إلى التنظيف الشامل لجميع أجزائها وملحقاتها والفلل أيضًا تحتوي على العديد من الغرف والعديد من قطع الأثاث المختلفة، ويتم الاستعانة من قبل اصحاب الفلل بشركة تنظيف فلل من اجل القيام بجميع عمليات التنظيف الشاملة للفلل ومن أجل الحصول على اعلي درجات من التنظيف. إن شركتنا هي الأقوى والأفضل بالمملكة العربية السعودية، كما أن شركتنا تمتلك العديد من الفروع في جميع انحاء المملكة العربية السعودية، وشركتنا تمتلك العديد من الخصائص الرائعة والمميزات التي تجعلها الشركة الافضل على الاطلاق ومن الجدير بالذكر أن شركتنا تمتلك أسطول كبير من السيارات يساعدها في التنقل من مكان إلى آخر ، كما أن شركتنا تتميز بالمصداقية والخبرة العالية ، حيث أنها تعمل في مجال تنظيف الفلل منذ اكثر من 20 عام.
شركة كشف تسربات المياه بابها

شركة عزل خزانات بابها

شركة عزل اسطح بابها

شركة تنظيف خزانات بابها

شركة تنظيف بابها

1:50 am  

Post a Comment

<< Home