Monday, March 13, 2006

Psihopatija – načini zaštite

Bez obzira što psihopate imaju neke zajedničke generalne osobine, svaki slučaj je na neki način specifičan, te ga tako treba i posmatrati. Generalno, s obzirom da se od psihopate ne može očekivati nikakvo dobro, onda je potrebno poduzeti određene mjere zaštite i te mjere moraju biti bazirane na znanju, odnosno, razumijevanju tog mentalnog poremećaja i cijele problematike u vezi toga.

Uopšteno govoreći, postoje 3 metode, mada granice između njih ponekad nisu potpuno jasne.

Prva metoda podrazumijeva presjecanje svih veza, druga, držanje psihopate na distanci a treća je da ulazak u direktan sukob. Za ovu posljednju metodu potrebno je veliko znanje i razboritost.

***

Problem je u tome što psihopatija ima i svoju ‘metafizičku’ pozadinu, odnosno, postoje tu neke stvari koje su naoko nevidljive ali se događaju kod interakcije sa psihopatom. Ja bih to ‘slikovito’ opisao kao formiranje jedne “eterične” veze između psihopate i žrtve. Radi se o nečemu sličnom jednom nevidljivom “crijevu” koje on “zakači” za žrtvu i kroz koje je u stanju da crpi energiju iz nje, odnosno, djeluje na nju čak i kad nisu u fizičkom kontaktu (mada, kako se čini, ta energija ne završava kod njega). S tim u vezi, nije slučajno što ih neki nazivaju “energetskim vampirima”. Dakle, oni su takođe u stanju da utiču na čovjeka, mijenjaju njegovo psihičko stanje i raspoloženje sa distance, za šta ću možda navesti neke primjere u nekoj od sljedećih poruka na ovu temu.

Prva i najvažnija stvar koja mora biti jasna je ta da normalni ljudi imaju tendenciju da vjeruju kako su svi ljudi u suštini dobri i da je u onima koji se zločudno ponašaju moguće “probuditi onu dobrotu u njima”. To je prva ZABLUDA koje se moramo otarasiti. Psihopatu ne možeš nikad promijeniti u normalnog čovjeka! Isto tako, za opravdavanje ili racionalizaciju njihovih postupaka ne treba trošiti energiju. Kad se to shvati, shvatiće se i to koliko je cijela situacija u kojoj se nalazimo u suštini - tragična. Neki će se možda čak i sažaliti na njih, jer nisu oni krivi što su kao takvi rođeni (ili kasnije doživjeli odredena oštećenja na mozgu koja su dovela do te ‘karakteropatije’).

Istovremeno, u svom normalnom stanju, psihopata djeluje kao PREDATOR!

Dakle, na kraju se sve svodi na to - kao da je neko stavio u arenu normalnog čovjeka i psihopatu gdje su oni na neki način osuđeni da vode bitku “na život i smrt”. Što je najgore, normalan čovjek često nije ni svjestan gdje se nalazi nalazi i s kim, a o poznavanju nekih efikasnih metoda odbrane, da ne pričamo!?

S obzirom da se tu često radi radi o spašavanju “žive glave” odnosno “razuma” ili integriteta čovjekovog bića, prva metoda je ono što se najčešće preporučuje. Dakle, presijecanje svih veza. Međutim, nekada to nije lako, pogotovo ukoliko shvatimo da neki član naše porodice, odnosno, rodbine potpada pod tu kategoriju. Istovremeno, činjenica je da ukoliko je npr. čovjekov bračni partner psihopata, taj čovjek nema šanse za bilo kakav napredak u životu. Ako zamislimo da u takvom braku ima i djece, onda je komplikovanost situacije jasna. Istovremeno, jedino rješenje podrazumijeva prekid veze ukoliko se nastoji sačuvati lični integritet.

Naravno, ukoliko je neko od rodbine psihopata, u lakšim slučajevima može se preduzeti strategija koju je Gurdžijev nazvao “igranje uloge”. Na primjer, ukoliko te ta osoba posjeti, onda igraš ulogu dobrog domaćina čisto da bi olakšao život i sebi i drugima. Istovremeno znaš da je stvar privremena i težiš da izbjegneš svaki konflikt. Kod konverzacije se držiš tema koje su bliske toj osobi i ne zalaziš nigdje duboko. To je vrsta konverzacije koju je čini mi se takođe Gurdžijev nazivao “namakanje graha”. Recimo, ako je punica ili svekrva u pitanju, priče o metodama kuvanja pasulja, kiseljenja kupusa, sušenja slanine … itd. mogu se pokazati sasvim korisnim. Naravno, i to može da traži dosta energije, međutim, mnogo manje od one koja bi se utrošila u slučaju izbijanja konflikta. (Ovdje ne moram ni naglašavati da situaciju da ti se ista osoba zastalno useli u kuću, odnosno, neki zajednički život - treba po svaku cijenu izbjeći!)

Druga metoda se može koristiti, na primjer, ukoliko ti je neki kolega s posla psihopata, odnosno, neko iz tvoje okoline s kim ne možeš prekinuti sve veze tj. moraš ulaziti u neku vrstu interakcije. To podrazumijeva da čovjek mora povući liniju preko koje ga ne smije pustati a istovremeno uspostaviti određeni vid ko-egzistencije. Ova metoda traži malo veće znanje i lični integritet jer je potrebno psihopati dati na znanje da si ga ‘pročitao’, odnosno, da imaš tu sposobnost da mu se efikasno suprostaviš, ukoliko se za tako nešto ukaže potreba a na njemu je to da se potrudi da se ta potreba ne ukaže. Radi se o nekoj vrsti verbalnog ili prećutnog “dogovora” da jedan ne zalazi na područje drugog. Istovremeno, tu moramo biti na jednom stalnom oprezu. Mi ćemo primjetiti kako on manipuliše druge ali nećemo direktno intervenisati ukoliko on te druge ne pokušava da okreće, odnosno, koristi protiv nas.

U prethodnom izvodu iz materijala kojeg je napisao Lobacevski, pomenuto je da je određeni procenat ljudi “prijemčiv” za psiho-patološki materijal i da oni lako postaju žrtve psihopata, odnosno, marionete u njihovim rukama. Na žalost, prema nekim procjenama tu se radi o otprilike 20% ljudi, što je prilično veliki procenat! (Moguće je da je ovaj procenat i mnogo veći?!) S obzirom na njihovo mentalno stanje, njima se takođe ne može pomoći, niti to treba pokušavati. Takvog, kad bi i uspjeo na silu odljepiti od psihopate on bi se zaljepio za tebe. Njima treba vođa, neko ko će im govoriti šta da misle i šta da rade.

U vezi toga koliko je bitno ne dozvoliti psihopati da pređe ni za “centimetar” određenu granicu koju smo zacrtali, moramo imati na umu neke bitne karakteristike njihovog ponašanja.

“Kamilizacija čovjeka”

Ono što se tu zbiva metaforično je prikazano u sljedećoj paraboli:

Jednom davno spremio se jedan Arap da pređe preko velike pustinje. Tako, prije nego što je krenuo na put on je dobro napojio i nahranio svoju kamilu, uzeo je sve što mu je trebalo za put a onda su krenuli. Već prvog popodneva počela je pješćana oluja. Arap je brzo postavio šator i zavukao se unutra da se zaštiti od oluje. Ubrzo zatim, kamila mu je rekla: “Gospodaru, pusti me da gurnem nos unutra jer mi pijesak ulazi u njega. Ukoliko se udavim, onda te neću moći prenjeti preko pustinje. Tako je Arap pustio kamilu da gurne nos u šator. Kratko nakon toga, kamila je rekla: “Gospodaru, dopusti mi da sklonim oči pod šator, pijesak mi ulazi u oči, ako osljepim onda neću te moći prenjeti preko pustinje.” Tako je Arap pustio kamilu da skloni oči ispod šatora.” Malo zatim, kamila je opet progovorila: “Gospodaru, pusti me da sklonim uši ispod šatora, …itd.” Na kraju, kamila je naravno istjerala Arapa iz šatora, tako da se on sada našao napolju izložen oluji.

***

Ovaj proces “kamilizacije” je tipičan za psihopatu. Ukoliko mu počnemo popuštati tj. puštati ga na naš “teren”, on se neće smiriti sve dok ga potpuno ne preuzme. Dakle, čovjek ni u kom slučaju ne smije dopustiti da bude “kamiliziran”. Kamila će pri svemu tome rado da igra na kartu njegove savijesti, dok je ona, istovremeno, – NEMA!

Ovdje se mora biti odlučan i beskompromisan!!!

Treća metoda

Ova metoda je prilično opasna. Nju može primjeniti samo onaj koji poznaje suštinu problematike, kao i sve moguće konsekvence sukoba s jednim psihopatom, pogotvo onih “većeg kalibra”. Tu se radi o ulasku u direktan konfikt sa njim, odnosno, njegovom raskrinkavanju što podrazumijeva uništenje njegove piramide koju je on uporno i mukotrpno stvarao. Psihopata će se ovdje boriti SVIM sredstvima da održi svoj položaj i kontrolu. Ovdje normalan čovjek mora istovremeno raditi na odbrani i napadu. Ovo se primjenjuje kad čovjek odredi na osnovu lične percepcije da je neki psihopata “prevršio svaku mjeru”. Tu se mora imati na umu da sve to može ići čak dotle da psihopata neće prezati ni od toga da fizički likvidira ‘napadača’ a istovremeno psihopata kojem je srušena njegova piramida često ima tendenciju da izvrši samoubistvo jer mu tada život postaje besmislen. Stvar je po svojoj suštini tragična.

***

Prateći ovu tematiku na nekim stranim forumima, na nekoliko mjesta sam naišao na jedan prilično tačan metaforički opis onoga šta se zbiva kad se normalan čovjek nade u direktnoj interakciji sa klasičnim psihopatom: - “caught as a deer in headlights”.

Kad se u noći, na nekom putu, jelen ili srna nadu uhvaćeni u snopu automobilskih svjetala, oni se momentalno paralizuju kao da su hipnotisani i tako nisu u stanju da reaguju, te obično bivaju pregaženi. Isto tako, normalni ljudi, nesvjesni ove problematike, obično bivaju “pregaženi” od strane psihopata a da nisu bili ni svjesni šta im se desilo.

Psihopate na internetu takođe nisu nimalo naivan problem. Ukoliko nemaju svoj vlastiti forum, prilikom svog rada na drugim forumima oni će ulaziti u interakciju sa članovima na dva nivoa, vidljivom i nevidljivom. Ovaj prvi podrazumijeva javne poruke koje svako može da vidi a drugi podrazumijeva ‘regrutaciju’ kadrova koju oni obavljaju uz pomoć privatnih poruka upućenih osobama koje smatraju pogodnim. Naravno, te poruke vide samo oni koji ih primaju (oni mahom nisu svjesni da ih ovaj šalje i mnogim drugima!?). I sada samo trebamo zamisliti šta se zbiva kad jedan inteligentniji psihopata vrbuje 20% članova nekog foruma!? Ne samo što on onda počinje da manipuliše njihovu svijest i percepciju, nego ih koristi i kao ‘proksije,’ te tako pokušava da manipuše i cijeli forum.

***

I na kraju, buđenje podrazumijeva jedan Put koji vodi kroz objektivnu realnost a psihopatija, kao stanje svijesti određenih individua i kao čest izvor zla - čini jedan njen vema značajan dio.

Kad se o manipulaciji ljudskih bića radi, psihopate nisu ništa manje značajni ili opasni od zločudnih vanzemaljaca. I jedni i drugi rade na sličnim ‘frekvencijama,’ te tako mogu da budu pogubni po ljudsko biće. Tragikomično je to što danas postoji sve više onih koji tvrde da “znaju skoro sve” o vanzemaljcima, dok isti ti ne znaju gotovo ništa o psihopatiji!? Znači, većina njih nije u stanju da prepozna psihopate i da izađe na kraj s njima, dok su istovremeno uvjereni da su “hiperdimenzionalne tehnike” kojima raspolažu efikasne protiv vanzemaljaca, mentalnih programa i ko zna čega sve ne!? Kuriozitet, zar ne?!

Ignorisanje psihopatije kao važnog dijela objektivne realnosti, čini čovjeka slijepim, ranjivim i lakom žrtvom tih individua.______________________
Znanje spašava - ali samo one koji su u stanju da ga – primjene!

48 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Kako možemo biti sigurni da smo bili žrtve psihopata?
Ako sumnjamo da je netko "to".

(I to nas ispunjava užasom i jezom)

12:09 am  
Anonymous Anonymous said...

Ja imam "srecu" da zivim s jednom psihopatkinjom. Imam s njom i dijete.
Treba mi pomoc kako da je se rijesim, a da ne izgubim dijete.

6:40 am  
Anonymous Anonymous said...

pa ti si srecan. zivis sa jednim,a ja sa troje. bas ti zavidim, vrlo rado bih se menjao sa tobom.

1:08 pm  
Anonymous Anonymous said...

nema tu resenja osim da se ode daleko i uzme nov identitet...samo nekoliko godina distance moze da pomogne..:((

12:52 pm  
Anonymous Psihopati i manipulatori said...

super tekst, a posebno ovo s kamilizacijom...100%točno!!!

1:28 pm  
Anonymous Anonymous said...

Odličan tekst!

12:45 am  
Anonymous Anonymous said...

Odličan tekst, stvarno! Ja se upravo razvodim od jednog takvog. Već godinu i po dana ne živimo zajedno a on još uvek to ne može da prihvati, uzgred još da dodam da imamo dvoje dece.

5:28 am  
Anonymous Anonymous said...

Preporucujem svima da procitaju knjigu o psihopatiji -Bez Savesti. Odlicna je!

8:21 pm  
Blogger LS said...

Može se otarasiti psihopate. I to tako lijepo, da on ode od tebe. Staviš sebe u svoj fokus, živiš svoj život, a njega koristiš samo kad ti zatreba. Upravo se postaviš onako, kako se on postavi prema tebi. Do duše, traje to neko vrijeme "borba na život i na smrt", jer psihopata pokušava da vrati "status quo", ali kad osjeti da to više ne pali, on odlazi sam zauvijek. I još mu na kraju treba reći "dodji, ja te čekam" :). Nikad više neće doći. Naći će novu žrtvu, koja je slabić i s kojom može manipulisati, a vas će ostaviti na miru, čak će vas i izbjegavati. Pa eto, probajte. To je moj recept. Ja sam uspjela.

6:12 am  
Anonymous Anonymous said...

Ja sam zadnjih nekoliko dana u strahu. Prekinula sam vezu sa psihopatom koji me po stoti put izvrijedjao izmanipulirao omalovazavao gazio bio posesivan i ubijao svaku trunku radosti u meni. Rekla sam dosta. Sad mi prijeti. Ali nedam se vise u njegovr ralje. Unistio me ali ne toliko da ne ustanem ponovno. U pocetku sve je bilo divno i on je bio sve sto sam sanjala, dok nije pokazao svoje pravo lice. Voljela sam ga iskreno a on je to unistio. Zasto i kako neznam, ali ocito je to bolest. A ja doktor nisam i nemogu biti. Drzite mi fige.

12:46 pm  
Anonymous Anonymous said...

ako imate roditelje i dijecu psihopate,onda imate puno zabave citav zivot,nije vam nikad dosadno,a i nemozete ih se odreci.zivot sa psihopatom je moguc,ali nije jednostavan

11:01 pm  
Anonymous Anonymous said...

nevjerojatno! covjek uci dok je ziv. srela sam ga na net-u, bez zelje da ga upoznam uzivo, ali on je htio upoznati me,i naravno, izmanipuliro me i kad je iscrpio svaki atom snage,napusto. no,usao je u situaciju kada je trebao nekog,pod hitno, i, naravno,sjetio se mene.iopet me iskoristio do maximuma. i odbacio.sram me je reci da se isto dogodilo i treci put.uvjeravao me da je drugaciji i kada je postao siguran: booom..i opet isti kraj. pitam se, jesam li ja mentalno zdrava kada sam dozvolila da me psihopata tri puta iskoristi. ali, eto, nisam znala sto je psihopata, nisam znala da postoje takvi ljudi. sada znam.pa to sto me sada odbacio cini me sretnom i opreznijom za buducnost! nikad vise!!!!!!

4:30 am  
Anonymous Anonymous said...

upravo izasla iz veze s jednim... ne moze prihvatiti da je kraj, indirektno mi prijeti kako se osvecivao bivsim curama objavljujuci slike i snimke i izvlaceci novac od njih za to.... dobrovoljno nista takvo nisam napravila sa njim, ali tko zna da budala nije imala u sobi kakve kamere i sl. 4mjeseca smo bili zajedno ali toliko me iscrpio i izmorio svadjama ponizavanjem i sl da se cini kao 4 godine.... ako krenu kakve ucjene, kako se najbolje postaviti? novaca nemam to trazit nece, ali u jednoj od prica je spominjao i kako je jednoj arapkinji namjestio ubojstvo od njenih vlastitih rodjaka...da li je to kukavicki prijecenje i smaranje ili...

6:15 am  
Blogger Unknown said...

shijun 7.9
oakley outlet
fitflops
lv handbags
dior outlet store
michael kors uk
cheap jerseys
toms promo code
polo ralph lauren outlet
abercrombie
jordan retro 3
juicy couture handbags
coach outlet online
ralph lauren outlet
cheap oakley sunglasses
ray-ban sunglasses
abercrombie outlet
ed hardy clothing outlet
abercrombie kids
soccer shoes
new jordans
abercrombie
ray ban wayfarer
air jordan 11
jordan retro 8
abercrombie
oakley sunglasses outlet
cheap toms
jordan shoes
concord 11
oakley vault
true religion outlet
abercrombie and fitch outlet
coach factory outlet
timberland outlet
white timberland boots
louis vuitton
soccer jerseys
tory burch outlet online
tod's outlet
louis vuitton outlet

5:16 pm  
Blogger سيو بارتنرز said...

thanks a lot, nice information
شركة نقل اثاث بالرياض

شركة مكافحة نمل ابيض بالرياض

شركة كشف تسربات مياة بالرياض

شركة رش مبيدات بالرياض

شركة تنظيف منازل بالرياض

شركة تنظيف مجالس بالرياض

شركة تنظيف فلل بالرياض

شركة تنظيف خزانات بالرياض

شركة تنظيف بالرياض

استضافه مواقع

برمجة المواقع

تصميم مواقع

4:21 am  
Blogger الجزار said...

شفط
عزل
عزل
كشف
تسليك
تنظيف
بيوت
خزانات
شقق
فلل
كنب
منازل
موكيت
بيارات
عزل
عزل
كشف
كشف
تسليك
تنظيف
بيوت
خزانات
شقق
فلل
كنب
منازل
موكيت
بيارات
عزل
عزل
كشف
تسليك
بقيق
بيوت
خزانات
شقق
فلل
كنب
منازل
موكيت
شفط
عزل
عزل
كشف
تسليك
تنظيف
بيوت
خزانات
سجاد
شقق
فلل
كنب
مجالس
مسابح
منازل
موكيت
رش
شفط
عزل
عزل
كشف
البق
نمل
مكافحة
نقل
تسليك
شقق

7:37 am  
Blogger الجزار said...


فلل
مجالس
مسابح
واجهات
رش
عزل
عزل
عزل
مكافحة
نقل
تسليك
شقق
فلل
مجالس
مسابح
نقل
واجهات
رش
عزل
عزل
عزل
مكافحة
نقل
تسليك
شقق
فلل
مجالس
مسابح
واجهات
رش
عزل
عزل
عزل
مافحة
نقل
تسليك
تسليك
تنظيف
بيوت
خزنات
شقق
فلل
كنب
منازل
موكيت

7:38 am  
Blogger الجزار said...

كنب
منازل
موكيت
بيارات
عزل
عزل
كشف
كشف
تسليك
تنظيف
بيوت
خزانات
شقق
فلل
كنب
منازل
موكيت
بيارات
عزل
عزل
كشف
تسليك
بقيق
بيوت
خزانات
شقق
فلل
كنب
منازل
موكيت
شفط
عزل
عزل
كشف
تسليك
تنظيف
بيوت
خزانات
سجاد
شقق
فلل
كنب
مجالس
مسابح
منازل
موكيت
رش
شفط
عزل
عزل
كشف
البق
نمل
مكافحة
نقل
تسليك
شقق
فلل
مجالس
مسابح
واجهات
رش
عزل
عزل

7:38 am  
Blogger الجزار said...


عزل
مكافحة
نقل
تسليك
شقق
فلل
مجالس
مسابح
نقل
واجهات
رش
عزل
عزل
عزل
مكافحة
نقل
تسليك
شقق
فلل
مجالس
مسابح
واجهات
رش
عزل
عزل
عزل
مافحة
نقل
تسليك
شقق
فلل
مجالس
مسابح
واجهات
رش
عزل
عزل
عزل
مكافحة
نقل
تسليك
تنظيف
بيوت
خزانات
شقق
فلل
كنب
منازل
موكيت
شفط
عزل
عزل
كشف
تسليك
تنظيف
بيوت
خزانات
شقق
فلل
كنب
منازل
كشف

7:39 am  
Blogger الجزار said...


شركة تسليك مجاري بالقطيف
شركة تنظيف بالقطيف
شركة تنظيف بيوت بالقطيف
شركة تنظيف خزانات بالقطيف
شركة تنظيف موكيت بالقطيف
شركة تنظيف شقق بالقطيف
شركة تنظيف فلل بالقطيف
شركة تنظيف مجالس بالقطيف
شركة تنظيف منازل بالقطيف
شركة رش مبيدات بالقطيف
شركة شفط بيارات بالقطيف
شركة عزل اسطح بالقطيف
شركة عزل خزانات بالقطيف
شركة كشف تسربات المياه بالقطيف
شركة مكافحة البق بالقطيف
شركة مكافحة النمل الابيض بالقطيف
شركة مكافحة حشرات بالقطيف
شركة نقل اثاث بالقطيف
شركة نقل عفش بالقطيف
شركة تنظيف بالدمام
شركة تنظيف شقق بالدمام
شركة رش مبيدات بالدمام
شركة تنظيف خزانات بالدمام
شركة كشف تسربات المياه بالدمام
شركة شفط بيارات بالدمام
شركة تسليك مجاري بالدمام
شركة نقل اثاث بالدمام
شركة عزل خزانات بالدمام
شركة عزل اسطح بالدمام
شركة مكافحة البق بالدمام
شركة مكافحة النمل الابيض بالدمام
شركة مكافحة حشرات بالدمام
شركة تنظيف مجالس بالدمام
شركة تنظيف سجاد بالدمام
شركة تنظيف فلل بالدمام
شركة تنظيف منازل بالدمام
شركة تنظيف بيوت بالدمام
شركة نقل عفش بالدمام

7:39 am  
Blogger الجزار said...


شركة تسليك مجاري بالخبر
شركة تنظيف بالخبر
شركة تنظيف بيوت بالخبر
شركة تنظيف موكيت بالخبر
شركة تنظيف شقق بالخبر
شركة تنظيف مجالس بالخبر
شركة تنظيف منازل بالخبر
شركة رش مبيدات بالخبر
شركة تنظيف خزانات بالخبر
شركة تنظيف فلل بالخبر
شركة شفط بيارات بالخبر
شركة عزل اسطح بالخبر
شركة عزل خزانات بالخبر
شركة كشف تسربات المياه بالخبر
شركة مكافحة البق بالخبر
شركة مكافحة النمل الابيض بالخبر
شركة مكافحة حشرات بالخبر
شركة نقل اثاث بالخبر
شركة نقل عفش بالخبر
شركة تسليك مجاري بالظهران
شركة تنظيف خزانات بالظهران
شركة تنظيف بالظهران
شركة تنظيف بيوت بالظهران
شركة تنظيف فلل بالظهران
شركة تنظيف منازل بالظهران
شركة رش مبيدات بالظهران
شركة عزل اسطح بالظهران
شركة نقل عفش بالظهران
شركة نقل اثاث بالظهران
شركة مكافحة حشرات بالظهران
شركة مكافحة النمل الابيض بالظهران
شركة مكافحة البق بالظهران
شركة كشف تسربات المياه بالظهران
شركة عزل خزانات بالظهران
شركة شفط بيارات بالظهران
شركة تنظيف مجالس بالظهران
شركة تنظيف موكيت بالظهران
شركة تنظيف شقق بالظهران

7:39 am  
Blogger الجزار said...

الاستاذ
الاستاذ
الاستاذ
الاستاذ
الاستاذ
الاستاذ
الاستاذ
الاستاذ
الاستاذ
الاستاذ
تسليك بالقصيم
منازل بالقصيم
تنظيف بالقصيم
بيوت بالقصيم
خزانات بالقصيم
سجاد القصيم
فلل بالقصيم
قصور بالقصيم
مسابح بالقصيم
تنظيف واجهات
جلى بلاط
خزين اثاث
دهنات
رش مبيدات
صيانه
كشف تسربات
النمل
مكافحة
فئرا ن
شقط
نقل

7:40 am  
Anonymous Anonymous said...

Tekst je odličan,trebala bih savjet kako prekinuti vezu s njim,bojim se,nasilan prema meni dosad nije bio fizički,trenutno je u zatvoru,brzo ce izaci i zove me svaki dan,planira zivot sa mnom bez da mene ista pita,u medjuvremenu sam saznala da je bivsu tukao do smrti i da je bio sudionik u raznim kriminalnim radnjama,bojim se nasilja i ne želim se svadjati samo želim da se makne iz mog života i daa smo svi sretni...hvala unaprijed

1:39 am  
Blogger Unknown said...

شركات للربح من اختصار الروابط
Create short url
موقع اختصار الروابط
Create short url
موقع اختصار الروابط
Create short url
موقع اختصار الروابط
جلب الحبيب
الشيخ الروحاني
Create short url
موقع اختصار الروابط
Create short url
موقع اختصار الروابط
Create short url
موقع اختصار الروابط
الشيخ الروحاني
جلب الحبيب
Create short url
موقع اختصار الروابط
Create short url
موقع اختصار الروابط
Create short url
موقع اختصار الروابط
http://www.3nwan.net/vb
http://www.sheikhmaghreb.com/

9:35 am  
Blogger Unknown said...

jordans
nike outlet
nhl jerseys wholesale
adidas yeezy
ray ban sunglasses
ray ban sunglasses
ralph lauren polo
louis vuitton handbags
coach factory outlet
ferragamo shoes
20172.21wengdongdong

2:28 pm  
Blogger Unknown said...

https://www.sammobile.com/forum/member.php?u=9046794
http://www.qariya.info/vb/member.php?u=268596
http://www.ansarsunna.com/vb/member.php?u=21983
http://www.damasgate.com/vb/u917264.html
http://www.thanwya.com/vb/member.php?u=1140156
http://www.qassimy.com/vb/member.php?u=836412
https://www.doomworld.com/vb/member.php?action=getinfo&userid=20483
http://www.ouarsenis.com/vb/member.php?u=318252
https://www.nmisr.com/vb/member.php?u=308348
https://forum.miata.net/vb/member.php?u=201153
http://www.fannansatsoka.com/vb/user.fannansat95336.html
http://www.ansabcom.com/vb/member.php?u=69491
http://www.samsat-tn.com/vb/member.php?u=22171
http://www.blindarab.net/vb/member.php?u=22383
http://www.carsforum.co.il/vb/member.php?164275-lidolove2020
http://www.ykuwait.net/vb/member.php?u=109538
http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=647151
http://irba7.com/vb/u7037.html
http://arabictc.net/vb/member.php?u=15437
http://www.phys4arab.net/vb/member.php?u=223752
http://www.study4uae.com/vb/member.php?u=513236
http://e-portal.ae/vb/member.php?u=1000023940
http://www.22522.com/vb/member.php?u=199015
http://www.expenglish.com/vb/member.php?u=110565
http://www.mtaarabs.com/vb/member.php?u=729
http://www.drna3ma.com/vb/member.php?u=312091
http://www.alfaseeh.com/vb/member.php?u=52947
http://www.alshref.com/vb/u899380.html
http://www.gsm-egypt.com/vb/member.php?u=501599
http://www.ym3a.com/vb/member.php?u=1066829
http://www.freightclub.net/vb/u1178/
http://www.mekshat.com/vb/member.php?347777-%E6%E1%ED%CF%D8%E5/
http://www.pepperd.com/vb/member.php?48591-lidolove2020
http://www.ar-hp.com/vb/member.php?65817-%E6%E1%ED%CF%D8%E5/
http://www.bsa2er.com/vb/member.php?u=2687
http://www.amwajsat.net/vb/member.php?u=10867
http://www.noor-alsada.com/vb/member.php?u=15571
http://www.t7di.net/vb/member.php?u=30242
http://www.albatran.com/vb/member.php?u=2359
http://www.amorat.net/vb/member.php?u=84449
http://www.almeshkat.net/vb/member.php?u=49295

8:14 pm  
Blogger Unknown said...شركة تمديد الغاز المركزى بالرياض
تمديد الغاز المركزى بالرياض
تمديد الغاز المركزى
شركة تمديد الغاز
اصلاح خطوط الغاز
كشف تسربات الغاز
كشف تسربات الغاز بالرياض
شركة كشف تسربات الغاز المركزى بالرياض
كشف تسرب الغاز
جهاز كشف تسربات الغاز بالرياض
تمديدات الغاز
شركات تمديد الغاز المركزى
أسعار الغاز المركزى
تمديدات الغاز
أفضل شركة تمديد الغاز المركزى بالرياض

3:21 am  
Blogger Nejtiri said...

Ne pokušavaju da joj uzmeš dete,ja sam 7 god živeo sa takvom osobom a imamo dvoje dece,umislila je da ću ja da joj otmem decu,služila se svim mogućim prljavim trikovima,od lažnih prijava policiji da sam joj pretio da ću je ubiti...njima deca služe,kako bi imali sa čime da nas ucenjuju,zagovaraju život a i ujedno da bi mogle posle da glume žrtve,da bi ih ljudi sazaljevali

2:04 pm  
Anonymous daun bungkus papua asli said...

joss

2:17 pm  
Blogger شركة قمة الدقة said...

شركة كشف تسربات المياه بالدمام
شركة تسليك مجارى بالخبر

2:05 am  
Anonymous Titan Gel asli said...

joss

4:52 am  
Blogger Unknown said...

شركة تنظيف فلل بأبها
شركة تنظيف شقق بابها


شركة تنظيف منازل بأبها
شركة تنظيف مجالس بابها
شركة ننظيف موكيت بأبها
شركة تنظيف خزانات بأبها
شركةتنظيف منازل بخميس مشيط
شركة تنظيف فلل بخميس مشيط
شركة تنظيف شقق بخميس مشيط

شركة نقل أثاث بأبها

7:02 pm  
Anonymous Obat batuk menahun said...

thank you very useful information admin, and pardon me permission to share articles here may help :

Cara mengatasi trigliserida tinggi
Cara mengobati arthritis reumatoid
Cara mengatasi ispa
Cara mengatasi varises di betis
Cara mengobati perut begah
Cara mengatasi penyakit campak
Cara menyembuhkan jantung bocor

5:09 pm  
Blogger Unknown said...

www0609
indianapolis colts jerseys
jimmy choo sunglasses
true religion jeans
denver broncos jerseys
michael kors outlet
longchamp handbags
coach handbags
brequet wathes
michael kors outlet
christian louboutin outlet

7:53 pm  
Blogger xjd7410@gmail.com said...

20180627 junda
harden shoes
polo outlet
michael kors outlet
coach outlet
michael kors handbags
mulberry handbags
76ers jerseys
coach canada
diesel jeans
nike pegasus

10:58 am  
Blogger Unknown said...

qzz0627
michael kors
jazz jerseys
kate spade outlet
dansko shoes
nike blazer pas cher
nike outlet
michael kors handbags
coach outlet
kappa clothing
longchamp outlet

5:14 pm  
Blogger Unknown said...

qzz0710
baltimore ravens jerseys
dolce and gabbana
kings jerseys
jordan shoes
futbol baratas
undefeated clothing
coach outlet online
polo ralph lauren
ugg outlet
michael kors outlet

12:53 pm  
Blogger Unknown said...

qzz0710
bulgari jewelry
ugg outlet
cheap jordans
true religion outlet
fingerlings monkey
uggs outlet
lebron james shoes
kate spade outlet
harden shoes
fitflops outlet

12:53 pm  
Blogger jeje said...

polo ralph lauren
true religion jeans
pandora
christian louboutin shoes
coach outlet
canada goose outlet
coach outlet store online
cheap ray bans
ugg boots uk
christian louboutin outlet

11:48 am  
Blogger Unknown said...

ultra boost
lacoste outlet
pandora charms outlet
nike shoes
salomon
nike huarache
off-white clothing
nike shoes
クロムハーツ
skechers shoes

4:49 pm  
Blogger Unknown said...

louboutin shoes
coach outlet store
timberland outlet
yeezy shoes
golden goose mid star
lacoste outlet
jordan retro
balenciaga
hermes outlet online
replica rolex

3:44 pm  
Blogger Dark said...


شركة تنظيف منازل بأبها
شركة تنظيف بأبها
شركة تنظيف بالاحساء
شركه تنظيف منازل بالاحساء
شركة تنظيف بالجبيل
شركة تنظيف منازل بالجبيل

12:23 am  
Blogger mohamed adel said...

شركة تنظيف بالرياض

تنظيف افران بالرياض

شركة تنظيف شقق بالرياض

شركة تنظيف منازل بالرياض

شركة تنظيف مجالس بالرياض

شركة تنظيف فلل بالرياض

شركة تنظيف موكيت بالرياض

شركة تنظيف مكيفات بالرياض

5:05 pm  
Blogger mostafa eid said...

نقل العفش نقل الاثاث نقل العفش والاثاث في المدينة المنورة خدمات تنظيف خدمات التنظيف رش الحشرات مكافحة الحشرات خدمات التنظيف بالمدينة المنورة مؤسسة نقل العفش في المدينه المنوره غسيل الخزانات تنظيف الخزانات بالمدينة المنورة , النظافة العامة , خدمات تنظيف المدينة المنورة

شركة نقل عفش بالمدينة المنورة
شركة نقل اثاث بالمدينة المنورة
شركة مكافحة النمل الابيض
مكافحة حشرات بالمدينة المنورة
شركة رش مبيدات بالمدينة المنورة
شركة نظافة بالمدينة المنورة
شركة تنظيف شقق ومنازل بالمدينة المنورة

10:35 pm  
Blogger nancy mohamed said...


شركة تنظيف خزانات بالجبيل

شركة تنظيف خزانات بالقطيف

شركة تنظيف خزانات بالخبر

شركة تنظيف خزانات بالاحساء

شركة تنظيف خزانات بالدمام

5:17 am  
Blogger سلمي احمد said...

صيانة وستنجهاوس الاسكندرية ارقام مراكز صيانة وايت وستنجهاوس فرع الاسكندرية توكيل صيانة ثلاجات غسالات مجففات مبرد مياة تكييفات وستنجهاوس بالاسكندرية.
توكيل صيانة وستنجهاوس بالأسكندرية
صيانة وستنجهاوس بالاسكندرية
رقم صيانة وستنجهاوس بالاسكندرية
صيانة ثلاجات وستنجهاوس بالأسكندرية
توكيل صيانة ثلاجات وستنجهاوس بالاسكندرية
صيانة ميكروويف وستنجهاوس بالاسكندرية
صيانة ديب فريزر وستنجهاوس بالاسكندرية

12:29 am  
Blogger mostafa eid said...

سائق عربى فى ميلانو
سائق عربى فى ايطاليا
سائق عربى فى ميلانو
سائق عربى فى ايطاليا
سائق عربى فى روما

11:04 pm  
Blogger mohamed adel said...

ملابس داخلية قطونيل
بنطلون رجالي قطونيل
طقم داخلي رجالي قطونيل
بنطلون حريمي قطونيل
طقم تدفئة حريمي قطونيل
طقم داخلي بناتي قطونيل
طقم داخلي اولادي قطونيل
برنس قطونيل

2:00 am  

Post a Comment

<< Home