Monday, March 13, 2006

Psihopatija – načini zaštite

Bez obzira što psihopate imaju neke zajedničke generalne osobine, svaki slučaj je na neki način specifičan, te ga tako treba i posmatrati. Generalno, s obzirom da se od psihopate ne može očekivati nikakvo dobro, onda je potrebno poduzeti određene mjere zaštite i te mjere moraju biti bazirane na znanju, odnosno, razumijevanju tog mentalnog poremećaja i cijele problematike u vezi toga.

Uopšteno govoreći, postoje 3 metode, mada granice između njih ponekad nisu potpuno jasne.

Prva metoda podrazumijeva presjecanje svih veza, druga, držanje psihopate na distanci a treća je da ulazak u direktan sukob. Za ovu posljednju metodu potrebno je veliko znanje i razboritost.

***

Problem je u tome što psihopatija ima i svoju ‘metafizičku’ pozadinu, odnosno, postoje tu neke stvari koje su naoko nevidljive ali se događaju kod interakcije sa psihopatom. Ja bih to ‘slikovito’ opisao kao formiranje jedne “eterične” veze između psihopate i žrtve. Radi se o nečemu sličnom jednom nevidljivom “crijevu” koje on “zakači” za žrtvu i kroz koje je u stanju da crpi energiju iz nje, odnosno, djeluje na nju čak i kad nisu u fizičkom kontaktu (mada, kako se čini, ta energija ne završava kod njega). S tim u vezi, nije slučajno što ih neki nazivaju “energetskim vampirima”. Dakle, oni su takođe u stanju da utiču na čovjeka, mijenjaju njegovo psihičko stanje i raspoloženje sa distance, za šta ću možda navesti neke primjere u nekoj od sljedećih poruka na ovu temu.

Prva i najvažnija stvar koja mora biti jasna je ta da normalni ljudi imaju tendenciju da vjeruju kako su svi ljudi u suštini dobri i da je u onima koji se zločudno ponašaju moguće “probuditi onu dobrotu u njima”. To je prva ZABLUDA koje se moramo otarasiti. Psihopatu ne možeš nikad promijeniti u normalnog čovjeka! Isto tako, za opravdavanje ili racionalizaciju njihovih postupaka ne treba trošiti energiju. Kad se to shvati, shvatiće se i to koliko je cijela situacija u kojoj se nalazimo u suštini - tragična. Neki će se možda čak i sažaliti na njih, jer nisu oni krivi što su kao takvi rođeni (ili kasnije doživjeli odredena oštećenja na mozgu koja su dovela do te ‘karakteropatije’).

Istovremeno, u svom normalnom stanju, psihopata djeluje kao PREDATOR!

Dakle, na kraju se sve svodi na to - kao da je neko stavio u arenu normalnog čovjeka i psihopatu gdje su oni na neki način osuđeni da vode bitku “na život i smrt”. Što je najgore, normalan čovjek često nije ni svjestan gdje se nalazi nalazi i s kim, a o poznavanju nekih efikasnih metoda odbrane, da ne pričamo!?

S obzirom da se tu često radi radi o spašavanju “žive glave” odnosno “razuma” ili integriteta čovjekovog bića, prva metoda je ono što se najčešće preporučuje. Dakle, presijecanje svih veza. Međutim, nekada to nije lako, pogotovo ukoliko shvatimo da neki član naše porodice, odnosno, rodbine potpada pod tu kategoriju. Istovremeno, činjenica je da ukoliko je npr. čovjekov bračni partner psihopata, taj čovjek nema šanse za bilo kakav napredak u životu. Ako zamislimo da u takvom braku ima i djece, onda je komplikovanost situacije jasna. Istovremeno, jedino rješenje podrazumijeva prekid veze ukoliko se nastoji sačuvati lični integritet.

Naravno, ukoliko je neko od rodbine psihopata, u lakšim slučajevima može se preduzeti strategija koju je Gurdžijev nazvao “igranje uloge”. Na primjer, ukoliko te ta osoba posjeti, onda igraš ulogu dobrog domaćina čisto da bi olakšao život i sebi i drugima. Istovremeno znaš da je stvar privremena i težiš da izbjegneš svaki konflikt. Kod konverzacije se držiš tema koje su bliske toj osobi i ne zalaziš nigdje duboko. To je vrsta konverzacije koju je čini mi se takođe Gurdžijev nazivao “namakanje graha”. Recimo, ako je punica ili svekrva u pitanju, priče o metodama kuvanja pasulja, kiseljenja kupusa, sušenja slanine … itd. mogu se pokazati sasvim korisnim. Naravno, i to može da traži dosta energije, međutim, mnogo manje od one koja bi se utrošila u slučaju izbijanja konflikta. (Ovdje ne moram ni naglašavati da situaciju da ti se ista osoba zastalno useli u kuću, odnosno, neki zajednički život - treba po svaku cijenu izbjeći!)

Druga metoda se može koristiti, na primjer, ukoliko ti je neki kolega s posla psihopata, odnosno, neko iz tvoje okoline s kim ne možeš prekinuti sve veze tj. moraš ulaziti u neku vrstu interakcije. To podrazumijeva da čovjek mora povući liniju preko koje ga ne smije pustati a istovremeno uspostaviti određeni vid ko-egzistencije. Ova metoda traži malo veće znanje i lični integritet jer je potrebno psihopati dati na znanje da si ga ‘pročitao’, odnosno, da imaš tu sposobnost da mu se efikasno suprostaviš, ukoliko se za tako nešto ukaže potreba a na njemu je to da se potrudi da se ta potreba ne ukaže. Radi se o nekoj vrsti verbalnog ili prećutnog “dogovora” da jedan ne zalazi na područje drugog. Istovremeno, tu moramo biti na jednom stalnom oprezu. Mi ćemo primjetiti kako on manipuliše druge ali nećemo direktno intervenisati ukoliko on te druge ne pokušava da okreće, odnosno, koristi protiv nas.

U prethodnom izvodu iz materijala kojeg je napisao Lobacevski, pomenuto je da je određeni procenat ljudi “prijemčiv” za psiho-patološki materijal i da oni lako postaju žrtve psihopata, odnosno, marionete u njihovim rukama. Na žalost, prema nekim procjenama tu se radi o otprilike 20% ljudi, što je prilično veliki procenat! (Moguće je da je ovaj procenat i mnogo veći?!) S obzirom na njihovo mentalno stanje, njima se takođe ne može pomoći, niti to treba pokušavati. Takvog, kad bi i uspjeo na silu odljepiti od psihopate on bi se zaljepio za tebe. Njima treba vođa, neko ko će im govoriti šta da misle i šta da rade.

U vezi toga koliko je bitno ne dozvoliti psihopati da pređe ni za “centimetar” određenu granicu koju smo zacrtali, moramo imati na umu neke bitne karakteristike njihovog ponašanja.

“Kamilizacija čovjeka”

Ono što se tu zbiva metaforično je prikazano u sljedećoj paraboli:

Jednom davno spremio se jedan Arap da pređe preko velike pustinje. Tako, prije nego što je krenuo na put on je dobro napojio i nahranio svoju kamilu, uzeo je sve što mu je trebalo za put a onda su krenuli. Već prvog popodneva počela je pješćana oluja. Arap je brzo postavio šator i zavukao se unutra da se zaštiti od oluje. Ubrzo zatim, kamila mu je rekla: “Gospodaru, pusti me da gurnem nos unutra jer mi pijesak ulazi u njega. Ukoliko se udavim, onda te neću moći prenjeti preko pustinje. Tako je Arap pustio kamilu da gurne nos u šator. Kratko nakon toga, kamila je rekla: “Gospodaru, dopusti mi da sklonim oči pod šator, pijesak mi ulazi u oči, ako osljepim onda neću te moći prenjeti preko pustinje.” Tako je Arap pustio kamilu da skloni oči ispod šatora.” Malo zatim, kamila je opet progovorila: “Gospodaru, pusti me da sklonim uši ispod šatora, …itd.” Na kraju, kamila je naravno istjerala Arapa iz šatora, tako da se on sada našao napolju izložen oluji.

***

Ovaj proces “kamilizacije” je tipičan za psihopatu. Ukoliko mu počnemo popuštati tj. puštati ga na naš “teren”, on se neće smiriti sve dok ga potpuno ne preuzme. Dakle, čovjek ni u kom slučaju ne smije dopustiti da bude “kamiliziran”. Kamila će pri svemu tome rado da igra na kartu njegove savijesti, dok je ona, istovremeno, – NEMA!

Ovdje se mora biti odlučan i beskompromisan!!!

Treća metoda

Ova metoda je prilično opasna. Nju može primjeniti samo onaj koji poznaje suštinu problematike, kao i sve moguće konsekvence sukoba s jednim psihopatom, pogotvo onih “većeg kalibra”. Tu se radi o ulasku u direktan konfikt sa njim, odnosno, njegovom raskrinkavanju što podrazumijeva uništenje njegove piramide koju je on uporno i mukotrpno stvarao. Psihopata će se ovdje boriti SVIM sredstvima da održi svoj položaj i kontrolu. Ovdje normalan čovjek mora istovremeno raditi na odbrani i napadu. Ovo se primjenjuje kad čovjek odredi na osnovu lične percepcije da je neki psihopata “prevršio svaku mjeru”. Tu se mora imati na umu da sve to može ići čak dotle da psihopata neće prezati ni od toga da fizički likvidira ‘napadača’ a istovremeno psihopata kojem je srušena njegova piramida često ima tendenciju da izvrši samoubistvo jer mu tada život postaje besmislen. Stvar je po svojoj suštini tragična.

***

Prateći ovu tematiku na nekim stranim forumima, na nekoliko mjesta sam naišao na jedan prilično tačan metaforički opis onoga šta se zbiva kad se normalan čovjek nade u direktnoj interakciji sa klasičnim psihopatom: - “caught as a deer in headlights”.

Kad se u noći, na nekom putu, jelen ili srna nadu uhvaćeni u snopu automobilskih svjetala, oni se momentalno paralizuju kao da su hipnotisani i tako nisu u stanju da reaguju, te obično bivaju pregaženi. Isto tako, normalni ljudi, nesvjesni ove problematike, obično bivaju “pregaženi” od strane psihopata a da nisu bili ni svjesni šta im se desilo.

Psihopate na internetu takođe nisu nimalo naivan problem. Ukoliko nemaju svoj vlastiti forum, prilikom svog rada na drugim forumima oni će ulaziti u interakciju sa članovima na dva nivoa, vidljivom i nevidljivom. Ovaj prvi podrazumijeva javne poruke koje svako može da vidi a drugi podrazumijeva ‘regrutaciju’ kadrova koju oni obavljaju uz pomoć privatnih poruka upućenih osobama koje smatraju pogodnim. Naravno, te poruke vide samo oni koji ih primaju (oni mahom nisu svjesni da ih ovaj šalje i mnogim drugima!?). I sada samo trebamo zamisliti šta se zbiva kad jedan inteligentniji psihopata vrbuje 20% članova nekog foruma!? Ne samo što on onda počinje da manipuliše njihovu svijest i percepciju, nego ih koristi i kao ‘proksije,’ te tako pokušava da manipuše i cijeli forum.

***

I na kraju, buđenje podrazumijeva jedan Put koji vodi kroz objektivnu realnost a psihopatija, kao stanje svijesti određenih individua i kao čest izvor zla - čini jedan njen vema značajan dio.

Kad se o manipulaciji ljudskih bića radi, psihopate nisu ništa manje značajni ili opasni od zločudnih vanzemaljaca. I jedni i drugi rade na sličnim ‘frekvencijama,’ te tako mogu da budu pogubni po ljudsko biće. Tragikomično je to što danas postoji sve više onih koji tvrde da “znaju skoro sve” o vanzemaljcima, dok isti ti ne znaju gotovo ništa o psihopatiji!? Znači, većina njih nije u stanju da prepozna psihopate i da izađe na kraj s njima, dok su istovremeno uvjereni da su “hiperdimenzionalne tehnike” kojima raspolažu efikasne protiv vanzemaljaca, mentalnih programa i ko zna čega sve ne!? Kuriozitet, zar ne?!

Ignorisanje psihopatije kao važnog dijela objektivne realnosti, čini čovjeka slijepim, ranjivim i lakom žrtvom tih individua.______________________
Znanje spašava - ali samo one koji su u stanju da ga – primjene!

26 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Kako možemo biti sigurni da smo bili žrtve psihopata?
Ako sumnjamo da je netko "to".

(I to nas ispunjava užasom i jezom)

12:09 am  
Anonymous Anonymous said...

Ja imam "srecu" da zivim s jednom psihopatkinjom. Imam s njom i dijete.
Treba mi pomoc kako da je se rijesim, a da ne izgubim dijete.

6:40 am  
Anonymous Anonymous said...

pa ti si srecan. zivis sa jednim,a ja sa troje. bas ti zavidim, vrlo rado bih se menjao sa tobom.

1:08 pm  
Anonymous Anonymous said...

nema tu resenja osim da se ode daleko i uzme nov identitet...samo nekoliko godina distance moze da pomogne..:((

12:52 pm  
Anonymous Psihopati i manipulatori said...

super tekst, a posebno ovo s kamilizacijom...100%točno!!!

1:28 pm  
Anonymous Anonymous said...

Odličan tekst!

12:45 am  
Anonymous Anonymous said...

Odličan tekst, stvarno! Ja se upravo razvodim od jednog takvog. Već godinu i po dana ne živimo zajedno a on još uvek to ne može da prihvati, uzgred još da dodam da imamo dvoje dece.

5:28 am  
Anonymous Anonymous said...

Preporucujem svima da procitaju knjigu o psihopatiji -Bez Savesti. Odlicna je!

8:21 pm  
Blogger LS said...

Može se otarasiti psihopate. I to tako lijepo, da on ode od tebe. Staviš sebe u svoj fokus, živiš svoj život, a njega koristiš samo kad ti zatreba. Upravo se postaviš onako, kako se on postavi prema tebi. Do duše, traje to neko vrijeme "borba na život i na smrt", jer psihopata pokušava da vrati "status quo", ali kad osjeti da to više ne pali, on odlazi sam zauvijek. I još mu na kraju treba reći "dodji, ja te čekam" :). Nikad više neće doći. Naći će novu žrtvu, koja je slabić i s kojom može manipulisati, a vas će ostaviti na miru, čak će vas i izbjegavati. Pa eto, probajte. To je moj recept. Ja sam uspjela.

6:12 am  
Anonymous Anonymous said...

Ja sam zadnjih nekoliko dana u strahu. Prekinula sam vezu sa psihopatom koji me po stoti put izvrijedjao izmanipulirao omalovazavao gazio bio posesivan i ubijao svaku trunku radosti u meni. Rekla sam dosta. Sad mi prijeti. Ali nedam se vise u njegovr ralje. Unistio me ali ne toliko da ne ustanem ponovno. U pocetku sve je bilo divno i on je bio sve sto sam sanjala, dok nije pokazao svoje pravo lice. Voljela sam ga iskreno a on je to unistio. Zasto i kako neznam, ali ocito je to bolest. A ja doktor nisam i nemogu biti. Drzite mi fige.

12:46 pm  
Anonymous Anonymous said...

ako imate roditelje i dijecu psihopate,onda imate puno zabave citav zivot,nije vam nikad dosadno,a i nemozete ih se odreci.zivot sa psihopatom je moguc,ali nije jednostavan

11:01 pm  
Anonymous Anonymous said...

nevjerojatno! covjek uci dok je ziv. srela sam ga na net-u, bez zelje da ga upoznam uzivo, ali on je htio upoznati me,i naravno, izmanipuliro me i kad je iscrpio svaki atom snage,napusto. no,usao je u situaciju kada je trebao nekog,pod hitno, i, naravno,sjetio se mene.iopet me iskoristio do maximuma. i odbacio.sram me je reci da se isto dogodilo i treci put.uvjeravao me da je drugaciji i kada je postao siguran: booom..i opet isti kraj. pitam se, jesam li ja mentalno zdrava kada sam dozvolila da me psihopata tri puta iskoristi. ali, eto, nisam znala sto je psihopata, nisam znala da postoje takvi ljudi. sada znam.pa to sto me sada odbacio cini me sretnom i opreznijom za buducnost! nikad vise!!!!!!

4:30 am  
Anonymous Anonymous said...

upravo izasla iz veze s jednim... ne moze prihvatiti da je kraj, indirektno mi prijeti kako se osvecivao bivsim curama objavljujuci slike i snimke i izvlaceci novac od njih za to.... dobrovoljno nista takvo nisam napravila sa njim, ali tko zna da budala nije imala u sobi kakve kamere i sl. 4mjeseca smo bili zajedno ali toliko me iscrpio i izmorio svadjama ponizavanjem i sl da se cini kao 4 godine.... ako krenu kakve ucjene, kako se najbolje postaviti? novaca nemam to trazit nece, ali u jednoj od prica je spominjao i kako je jednoj arapkinji namjestio ubojstvo od njenih vlastitih rodjaka...da li je to kukavicki prijecenje i smaranje ili...

6:15 am  
Anonymous Anonymous said...

Tekst je odličan,trebala bih savjet kako prekinuti vezu s njim,bojim se,nasilan prema meni dosad nije bio fizički,trenutno je u zatvoru,brzo ce izaci i zove me svaki dan,planira zivot sa mnom bez da mene ista pita,u medjuvremenu sam saznala da je bivsu tukao do smrti i da je bio sudionik u raznim kriminalnim radnjama,bojim se nasilja i ne želim se svadjati samo želim da se makne iz mog života i daa smo svi sretni...hvala unaprijed

1:39 am  
Blogger Unknown said...

jordans
nike outlet
nhl jerseys wholesale
adidas yeezy
ray ban sunglasses
ray ban sunglasses
ralph lauren polo
louis vuitton handbags
coach factory outlet
ferragamo shoes
20172.21wengdongdong

2:28 pm  
Blogger Nejtiri said...

Ne pokušavaju da joj uzmeš dete,ja sam 7 god živeo sa takvom osobom a imamo dvoje dece,umislila je da ću ja da joj otmem decu,služila se svim mogućim prljavim trikovima,od lažnih prijava policiji da sam joj pretio da ću je ubiti...njima deca služe,kako bi imali sa čime da nas ucenjuju,zagovaraju život a i ujedno da bi mogle posle da glume žrtve,da bi ih ljudi sazaljevali

2:04 pm  
Anonymous daun bungkus papua asli said...

joss

2:17 pm  
Anonymous Titan Gel asli said...

joss

4:52 am  
Blogger xjd7410@gmail.com said...

20180627 junda
harden shoes
polo outlet
michael kors outlet
coach outlet
michael kors handbags
mulberry handbags
76ers jerseys
coach canada
diesel jeans
nike pegasus

10:58 am  
Blogger Unknown said...

qzz0710
bulgari jewelry
ugg outlet
cheap jordans
true religion outlet
fingerlings monkey
uggs outlet
lebron james shoes
kate spade outlet
harden shoes
fitflops outlet

12:53 pm  
Blogger jeje said...

polo ralph lauren
true religion jeans
pandora
christian louboutin shoes
coach outlet
canada goose outlet
coach outlet store online
cheap ray bans
ugg boots uk
christian louboutin outlet

11:48 am  
Blogger Unknown said...

louboutin shoes
coach outlet store
timberland outlet
yeezy shoes
golden goose mid star
lacoste outlet
jordan retro
balenciaga
hermes outlet online
replica rolex

3:44 pm  
Anonymous مجموعة الشموع اليابانية الخضراء said...

I liked it!

7:38 pm  
Anonymous كيفية تعلم الاسهم من الصفر للمبتدئين said...

Your blog is interesting.

1:05 am  
Anonymous فتح حساب تداول مع شركة وساطة موثوقة said...

ne može očekivati nikakvo dobro

8:02 am  
Anonymous هوامير البورصة المفتوحة said...

You have some really nice content on your blog.

12:48 pm  

Post a Comment

<< Home