Thursday, June 08, 2006

Sionski Priorat

“Tajno društvo” Sionski Priorat nije stvoreno davno, kako se to navodi u nekim dezinformativnim izvorima, nego prilično nedavno, tj. 50-tih godina prošlog vijeka, od strane jednog Francuza po imenu Pjer Plantard, mada se ne može reći da je on bio i jedini koji je odigrao ulogu u stvaranju tog društva.

Mada je ovo ‘društvo’ stvoreno nešto više od deset godina ranije, ono je prvi put postalo poznato široj svjetskoj javnosti tek sedamdesetih godina, nakon objavljivanja knjige Holy Blood, Holy Grail.
Kada su Lincoln Leigh i Baigent, pripremali dokumentarni film za BBC 1972. godine, na temu misterioznog francuskog sveštenika iz 19 vijeka, po imenu Berenger Sauniere, tada je otprilike počelo i njihovo istraživanje svetog grala i Sionskog Priorata, a svoje nalaze oni su objavili u knjizi Holy Blood, Holy Grail 1982. godine.

Radilo se o jednom svešteniku koji se navodno obogatio nakon što je 1890-tih godina otkrio i dešifrovao četiri pergamenta koji su bili skriveni u šupljini jednog stuba unutar njegove crkve u jednom planinskom mjestu po imenu Rennes-le-Chateau, u južnoj Francuskoj. Ovi spisi su navodno sadržavali neka do tada nepoznata jevandelja, porodična stabla i kojekave šifrovane poruke.

U gorenavedenoj knjizi, njeni autori tvrde da ti pergamenti ili faksimili, još uvijek postoje i da oni otkrivaju postojanje jednog tajnog društva po imenu Prieure de Sion, koje je osnovano u 11-tom vijeku na samom početku Krstaških ratova. Prema srednjevijekovnim legendama, svrha ovog društva je bila da čuvaju Sveti Gral, odnosno, čašu koju je koristio Isus za vrijeme Poslednje večere.

Autori ove knjige su tvrdili da je to društvo i dan danas aktivno a da su njegovi članovi, odnosno, “Veliki Majstori” u prošlosti bili Isaac Newton, Andre Malraux, Victor Hugo, Claude Debussy, Charles de Gaulle itd.

[Naravno, oni su već odavno bili prigodno mrtvi, tako da se nisu mogli buniti zbog ukazane im ‘časti’. Ovdje ćemo napomenuti da je ova praksa ‘post-mortem’ - ‘retroaktivnog’ uključivanja velikana iz prošlosti u svoje članstvo već prethodno bila ‘patentirana’ od strane nekih drugih okultnih i tajnih društava, kako bi si oni tako obezbjedili što veći kredibilitet.]

Prema autorima knjige, pojam Sveti Gral je pogrešan prijevod jednog starog francuskog izraza (Sang Raal) koji označava “kraljevsku krv” a istinska svrha postojanja Sionskog Priorata je da pružaju zaštitu navodnim Isusovim potomcima i da pripreme uslove za njihov dolazak na vlast.

[Ovdje moramo naglasiti da još jedna prilično jaka new-age-cointelpro grupa takođe u poslednje vrijeme na sličan način “priprema teren” da u sklopu Novog svjetskog poretka dovede na čelo čovječanstva individuu po imenu Maitreya, koji mu takođe dođe nešto kao “otjelotvorenje Isusovo”, s tim što ovaj potiče iz Azije. U svakom slučaju, ovo je samo još jedna iz palete tzv. cointelpro-igara-bez-granica, i o tome ćemo nešto više nekom drugom prilikom. Ako ništa, ne može se reći da se ovdje ne radi o jednoj prilično interesantnoj predstavi!?]

Kako bi poduprli svoje nalaze u vezi sa ovim društvom, autori gorenavedene knjige služe se cijelim jednim nizom podataka iz legendi, romansi, slikarskih dijela, raznih dokumenata i Biblije. S tim u vezi oni su navodno duboko proanalizirali i Novi Zavjet, nakon čega su došli do jedne hipoteze da je Isus stvarno polagao pravo na jevrejski kraljevski tron jer je bio potomak izraelitske kraljevske kuće kralja Davida. Nadalje, on se oženio Marijom Magdalenom s kojom je imao najmanje jedno dijete. On i njegovi simpatizeri su izrežirali Raspeće i Uskrsnuće a on sam je doživjeo duboku starost negdje izvan Svete Zemlje. Marija Magdalena i njeno potomstvo otišli su u južnu Francusku koja je tada bila pod rimskom upravom. Miješanjem te Isusove loze sa Franačkom, došlo je do nastanka Merovinđijanske dinastije u ranom srednjem vijeku. Ova loza se održala do dan danas a nju čine neke evropske plemićke porodice, tako da su, na našu ‘sreću’, ovi “Isusovi potomci” danas među nama.

S obzirom da je ova knjiga naišla na žestoke kritike autori su potencirali to da su njihovi zaključci proistekli ne samo na osnovu jednog dubljeg istraživanja te problematike, nego i uz pomoć nekih novih dokaza koji prije nisu bili dostupni. Odakle su poticali ti novi dokazi? Čini se da su im oni bili dostavljeni ni od koga drugog do samog “Sionskog Priorata”.

Prije pojave knjige, Holy Blood, Holy Grail ,većina podataka koji su u njoj navedeni već su bili objavljeni u nekim publikacijama u Francuskoj, koje su bile posvećene temi Rennes-le-Chateau.
Navodno, sve je počelo nakon objavljivanja knjige Le tresor maudit de Rennes (Ukleto Blago Renea) autora po imenu Gerard De Sede, koju je Lincoln pročitao kad je bio na odmoru u Francuskoj 1969. godine. De Sede je ujedno bio i osoba koja je ‘obezbjedila’ većinu informacija u vezi sveštenika Berengera Saunierea i ‘misterije’ iz mjesta Rennes-le-Chateau.

U Francuskoj postoji jedna ustanova po imenu Nacionalna Biblioteka (Bibliotheque Nationale) koja posjeduje u svojim arhivama kopiju svakog pisanog djela koje je objavljeno u toj državi, tako da se ona smatra jednom prilično pouzdanom arhivom. U njoj postoji i jedna zakonska procedura deponovanja dokumenata, tako da se na taj način može obezbjediti zaštita autorskih prava.

Međutim, prilikom deponovanja publikacija nije potrebno obezbjeđivati potvrdu da su one prethodno i javno objavljene. Na taj način, svako može da napiše nešto i deponuje svoj rukopis u Biblioteku, te tako da polaže pravo na zaštitu autorskih prava, mada to djelo ne mora biti objavljeno.

U jednoj svojoj istraživačkoj studiji objavljenoj pod naslovom Key to the Sacred Pattern, the Untold Story of Rennes-le-Chateau, Henry Lincoln priznaje da je misteriozni de Sede bio taj koji mu je sugerisao da posjeti Nacionalnu Biblioteku gdje je bila “deponovana značajna količina dokumentacije u vezi sa cijelom pričom o Renneu." Tako se de Sede pokazao od “velike pomoći” u istraživanju ove tematike.

Ovdje moramo napomenuti da se u Francuskoj negdje od 1956. godine počela pojavljivati cijela jedna serija knjiga, članaka i pamfleta na temu Berenger Sauniere-a i enigme iz mjesta Rennes-le-Chateau, tako da je na tu temu bila razvijena cijela jedna industrija. Oko svega se istovremeno pravio oblak misterije, kako bi se ostavio utisak da je u srži same enigme nešto od ogromne važnosti, odnosno, neka tajna monumentalnih proporcija. Međutim, sve što se pisalo vrtilo se oko jednog te istog kostura od orginalnog materijala na kojeg je svako dodavao i oduzimao kako mu je odgovaralo i pleo svoje vlastite mustre i intrige a istovremeno se sticao utisak da taj orginalni materijal dospjeo iz jednog jedinog izvora. Jasno je bilo to da je nekome bilo u velikom interesu da promoviše Rennes-le-Chateau, i da usmjerava pažnju javnosti na tu priču kako bi se nastavilo sa istraživanjima u tom pravcu i dovelo do uspostavljanja kredibiliteta za nešto posebno. Ko god je pokretao tu kampanju, trudio se da namami istraživaće da idu u jednom određenom pravcu i da oni dođu do određenih zaključaka, dok se taj istovremeno trudio da ostane po strani i u sjenci. Istraživaći su bili znalački vođeni (kao nevidljivom rukom) od jednog zaključka do drugog, kao da im je neko stalno držao šargarepu pred nosom.

***

U svemu ovome javlja se jedan fenomen (negativnog) sinhroniciteta koji nam na neki način ukazuje da postoje i neki hiperdimenzionalni aspekti realnosti u kojoj živimo. Radi se o jednoj seriji događaja ili koincidencija gdje istraživać nailazi ‘kao slučajno’ na ljude i ‘dokaze’ koji ga vode u jednom specifičnom pravcu i do jednog određenog zaključka. Većina istraživaća ovo shvata kao neko ‘božje proviđenje, ili kao da ih neka skrivena ‘božja ruka’ vodi do istine, te oni u tome vide samo jednu potvrdu da se nalaze na pravom putu. Međutim, čini se da se ovdje ne radi ni o kakvoj božjoj ruci, niti o nekom dobronamjernom izvoru ove vrste manipulacije. U vezi sa načinom djelovanja ovih sila, moglo bi se reći da one djeluju iz jedne druge oblasti postojanja, vjerovatno 4D, odakle imaju simultan pregled događaja u našem linearnom vremenu, te preko određenih individua na našem spratu koje se nalaze pod njihovom kontrolom, one režiraju i manipulišu zbivanja u našoj oblasti postojanja. Tako, u vezi načina djelovanja cointelpro kontrolnog sistema moramo imati na umu da je on hiperdimenzionalan. (O ovoj vrsti interakcije s nama i manipulacije čovječanstva od strane ovih entiteta dosta su pisali Jacques Vallee, K. Turner, J. Keel, E. Lorgen, Frank Edwars i drugi)

***

Gerard de Sede je napisao cijelu jednu seriju knjiga na temu Katara, Templara, Merovinske dinastije, Rozenkrojcera, Sauniera, i enigme u mjestu Rennes-le-Chateau za koje je on tvrdio da su na jedan način sva ta njegova djela povezana, da se kroz njih provlači neka tajna nit a uz sve to on je stalno ostavljao utisak čovjeka koji zna mnogo više nego što može ili smije da kaže. Kasnije se ispostavilo da je izvor njegovih informacija bila osoba po imenu Pierre Plantard.
U knjizi Holy Blood, Holy Grail, Henry Lincoln navodi da je de Sede bio taj od koga je prvi put čuo o postojanju tzv. “dokumenata Priorata” i da se njihova kopija može naći u Nacionalnoj Biblioteci, mada oni nisu bili zvanično objavljeni. Na najstarijem od tih dokumenta stajao je datum iz augusta 1965. godine i on se zvao Les descendants Merovingiens ou l'enigme du Razes Wisigoth, (Merovinsko Potomstvo ili enigma Raza od Vizigota) Njegov autor je bila Madeleine Blancasall, a navodno oni su bili prevedeni s njemačkog jezika od strane čovjeka po imenu Vincent Celse-Nazaire, a štampani od strane Grande Loge Alpina. Ime autora je izvedeno od Marije Magdalene koja je bila zaštitnica crkve u Reneu a prezime iz dvije obližnje rijeke, Blanque i Sals.

U tim dokumentima bilo je predstavljeno Merovinsko porodično stablo od njegovih, navodno, biblijskih početaka, pa sve do 20 vijeka, odnosno, do porodice Plantard. Osoba koja je potpisala ovu geneologiju bio je Henri Lobineau. U vezi Lobineaua, Lincoln je saznao od de Sedea da ga “treba traziti pod imenom Shildof”.

Nakon 9 mjeseci, od deponovanja ove interesantne geneologije, u maju 1966.g. u biblioteku je deponovan jedan drugi dokument pod nazivom Un tresor Merovingien a Rennes-le-Chateau, koji je takođe bio štampan od strane Grande Loge Alpina. (Ova švajcarska masonska loža je poricala da ima ikakve veze sa štampanjem ovih dokumenta). Autor je bio Antoine l'Ermite. Nedaleko od Renea nalazi se pećina Sv. Antonija Hermita, odakle je izvedeno ime autora dokumenta.

Jedan mjesec kasnije, u junu 1966, u Nacionalnu Biblioteku je deponovan još jedan dokument koji se zvao Pierres gravees du Languedoc.
Sljedeći dokument deponovan je u biblioteku u martu 1967. g. Njegov naslov je bio Le serpent rouge, a napisala su ga tri autora: Messieurs de Koker, Saint-Maxent i Feugere. Imena su pripadala trojici ljudi koji su u jedno kratkom periodu izvršili samoubistvo vješanjem, na različitim lokacijama. Ne samo da ovi ljudi nisu imali veze jedan s drugim, nego se nisu u svom životu ni interesovali za ovu tematiku. Čini se da je pravi autor dokumenta, vjerovatno saznavši iz novina za njihova imena i sudbinu, potpisujući ih kao autore dokumenta, cijeloj ‘enigmi’ htjeo da doda još jednu mističnu notu.

U knjizi Key to The Sacred Pattern: Henry Lincoln navodi jedan kuriozitet kod njegovog pokušaja da dođe u Nacionalnoj Biblioteci do dokumenta Antoine l’Ermitea, Un Tresor merovingien a Rennes-le-Chateau (Merovinsko Blago u Rennes-le-Chateau).
Tako on navodi da je u toj biblioteci bezbroj puta pokušavao da dođe do te knjige i da je na uvijek imala status ‘komunike’, što bi značilo da je neko trenutno čita.

Nakon nekoliko mjeseci bezuspješnih pokušaja, on je na kraju uz pomoć direktora biblioteke došao do tog naslova i tada se ispostavilo da se radi samo o jednom pamfletu od par stranica koji se sastojao od jednog poglavlja koje je prepisano iz knjige Roberta Charroux-a: Treasures of the world, gdje se pominje Rennes-le-Chateau. Lincoln nije uspjeo da nađe odgovor na pitanje zašto se neko toliko trudio da ovaj dokument učini nedostupnim i zašto se neko trudio da prepiše jedno nekompletno poglavlje iz neke već objavljene knjige?!

Naravno, kad se sve ovo uzme u obzir, trebalo bi biti jasno da je neko iz kulisao manevrisao ili manipulisao cijelu stvar.
U tom periodu u Nacionalnu Biblioteku deponovan je još jedan dokument pod naslovom Dossiers secrets (Tajni Dosijei). Lincoln za ovaj dokument kaže da se on sastojao od nekoliko omotnica u kojima je bilo svega i svačega – od isječaka iz novina, fotokopija nekih pisama, pamfleta, mnogobrojnih porodičnih stabala, pa do fotokopiranih stranica iz nekih knjiga. Neko bi s vremena na vrijeme odatle odstranjivao pojedine stranice ili dodavao nove, kao i neke bilješke olovkom na pojedinim dokumentima. Kasnije bi se stare stranice zamjenjivale novim koje su sadržavale i naknadno ubačeni materijal.

Glavni motiv ove misteriozne dokumentacije bio je ustoličenje individue po imenu Pierre Plantard de St.-Clair kao direktnog potomka Dagoberta II, na kojeg je navodno bio izvršen atentat u 679. godini.

Takođe, u međuvremenu se ispostavilo da je ime "Lobineau," izvedeno od Rue Lobineau, odnosno, jedne crkve u Parizu koja je igrala važnu ulogu u priči o svešteniku Berenger-u Sauniere-u.

U dokumentima Dossiers sugerisalo se da je Lobineau bio pseudonim jednog austrijskog istoričara koji se zvao Leo Schidlof, i koji je prethodne godine umro u Švajcarskoj. Međutim, naknadnim istraživanjem ispostavilo se da se Schidlof nikada nije bavio geneologijom, što je lično potvrdila i njegova kćerka. Dakle, i u ovom slučaju se koristilo ime mrtvog čovjeka da bi se nečemu dao kredibilitet.

Ko je u stvari bio Plantard?

Pierre Plantard de St-Clair, je započeo svoju karijeru u francuskom pokretu otpora uređujući jedan tajni magazin po imenu Vaincre. U oktobru 1943. godine on je bio uhapšen od strane Gestapoa a pušten je na slobodu krajem 1944.g. Neki istraživaći navode da on nije bio njemački zatvorenik nego kolaborator.

Od ostalih podataka o njemu, poznato je da je on 17. decembra 1953. godine osuđen na 6 mjheseci zatvora od strane suda zbog prevare i pronevjere novca.
Postoje neprovjereni podaci da je bio član izbornog štaba predsjednika De Gaulle.
Takođe su pronađeni podaci da je radio kao urednik jednog ‘magazina’ po imenu Circuit koji je predstavljen kao organ “Organizacije za Odbranu Prava i Slobodu Jeftinih Kuća.” (Interesantna neka organizacija!?). Taj magazin je navodno bio objavljivan s prekidima u periodu između sebtembra 1956. g. do 1959.g. kad je pretvoren u ‘magazin za kulturu Federacije Francuskih Snaga." Za adresu ovog magazina se ispostavilo da je bila lažna. (Naravno, u vezi svega ovoga ništa nas ne bi trebalo čuditi).

Kasnije se navodi da je Plantard vršio neka iskopavanja u svojoj privatnoj režiji oko dvorca Gisors, koji je imao neke veze sa Templarima i Katarima, zbog čega je jednom prilikom bio i pritvoren od strane lokalnih vlasti jer je to radio bez dozvole.

Otprilike u to vrijeme njegov prijatelj, Gerard de Sede, počinje sa pisanjem knjiga na osnovu informacija dobijenih od Pjera Plantarda. Prva njegova knjiga se zvala Templari su među nama. (Les Templiers sont parmi nous) U toj knjizi ovaj autor je sugerisao da je u jednoj podzemnoj kapeli u Gisorsu pronađeno blago Templara i da su oni još uvijek opstali u Francuskoj.
U svakom slučaju svi ovi dokumenti koji su potekli od Plantarda naveli su autore Lincolna, Leigh-a i Baigenta da zaključe kako od davnina postoji tajno društvo Sionski Priorat, a templari su samo bili njihova vojna i administrativna grana. Naravno, na celu društva Sionski Priorat bili su skoro svi najpoznatiji ljudi iz naše istorije.

Bez obzira na to što su Templari bili uništeni u periodu između 1307 i 1314 godine, to nije imalo nikakvog uticaja na Sionski Priorat koji je nastavio da postoji sve do danas i čiji je cilj restauracija Merovinske dinastije. Na čelu s kim?! Pa naravno, nikim drugim do Pjerom Plantardom, direktnim nasljednikom Dagoberta Drugog!

Ovdje moramo napomenuti da u istorijskim izvorima jedino mjesto gdje se pominje pojam Sion su zapisi Oca Vincenta iz 1698. godine u kojima se navodi da je 1099. godine u Jerusalemu na brežuljku Sion sagrađena opatija Notre Dame de Sion a za njeno čuvanje bilo joj je dodijeljeno nekoliko vitezova.

R. Rohricht, u svom djelu Regesta regni Hierosolymitani (Uloga vitezova u Jerusalemu), pisanom u 1893. g. (800 godina kasnije) citira dvije povelje, jednu Arnaldus-ovu iz 1116.g., i jednu iz 1125.g., gdje uz Arnauldsovo ime stoji i ime Hugues Payen, koji je navodno bio prvi Veliki Majstor Hrama (Grand Master of the Temple). Postojanje Sionske Opatije bar do neke 1281.g. potvrđeno je od strane E.-G. Rey-a u jednom dokumentu sa savjetovanja Francuskog Nacionalnog Staretinarskog Društva, 1887. godine, gdje je navedena i lista opata koji su upravljali samostanskom-opatijskom imovinom u Palestini.

Ovo su ujedno i jedini dokumenti koji impliciraju moguće postojanje nečega kao što je Sionski Priorat, dok sve ostale “publikacije” potiću iz Nacionalne Biblioteke, odnosno, Pjera Plantarda. Tako da nije bilo Gerarda de Sede, Lincoln vjerovatno ne bi nikada ni čuo za njih.
U Tajnim Dosijeima, (Dossiers secrets) nalazila se i lista tzv. Velikih Majstora Sionskog Priorata, na kojoj su bila sljedeća imena:

· Jean de Gisors 1188-1220
· Marie de Saint-Clair 1220-1266
· Guillaume de Gisors 1266-1307
· Edouard de Bar 1307- 1336
· Jeanne de Bar 1336-1351
· Jean de Saint-Clair 1351-1366
· Blanche d'Evreux 1366-1398
· Nicolas Flamel 1398-1418
· Rene d'Anjou 1418-1480
· Iolande de Bar 1480-1483
· Sandro Filipepe (Botticelli) 1483-1510
· Leonardo de Vinci 1510-1519
· Connetable de Bourbon 1519- 1527
· Ferdinand de Gonzague 1527- 1575
· Louis de Nevers 1575-1595
· Robert Fludd 1595-1637
· J. Valentin Andrea 1637-1654
· Robert Boyle 1654-1691
· Isaac Newton 1691-1727
· Charles Radclyffe 1727-1746
· Charles de Lorraine 1746-1780
· Maximilien de Lorraine 1780-1801
· Charles Nodier 1801-1844
· Victor Hugo 1844-1885
· Claude Debussy 1885-1918
· Jean Cocteau 1918-

Ovu listu su autori knjige Holy Blood, Holy Grail prihvatili kao validnu.
Moramo imati na umu da se ova organizacija takođe predstavlja skromnom i humanom, a diskretno se navodi i to da njeni pripadnici nisu nikakvi geniji, svetci, čarobnjaci, alhemičari itd. nego nešto kao sasvim normalni ljudi.

Međutim, kako vidimo, na listi je prisutno nekoliko ljudi za koje se sigurno zna da su se bavili alhemijom (Nicolas Flamel, Robert Fludd, J. Valentin Andrea, a poznato je da je čak i Isaka Nujtna ova tematika veoma interesovala). Charles Nodier bio je prominentan pisac i ‘Master Mason’, a igrao je i aktivnu ulogu u francuskoj revoluciji; Charles Radclyffe je bio nelegalni unuk Charles-a II. Rene d'Anjou je bio upetljan u zavjeru u vezi sa Jovankom Orleankom, a Andrea je bio jedan od tvoraca rozenkrojcerskih mitova. Druga imena pripadaju članovima evropskih plemičkih porodica.

U svakom slučaju, prema prirodnom slijedu događaja, prirodni nasljednik Velikog Majstora Jean-a Cocteau, koji je umro u 1963.g. bio je niko drugi do Pierre Plantard, koji je u međuvremenu svom imenu dodao ‘de Saint-Clair’, (da zvučalo - plemički!?).

Za njega se kaže da je jedno vrijeme živjeo prilično povućeno i asketski na šestom spratu jedne zgrade u 35. aveniji u Parizu. U sobi je imao samo nešto malo najnužnijeg namještaja. Onda je navodno u januaru 1973. godine napustio taj stan ‘zaboravljajući’ da plati veći dio stanarine. Malo čudno za čovjeka koji je bio Veliki Majstor jednog starog tajnog društva i kome su bile poznate mnoge velike tajne, koji je imao veze s nekim ljudima iz vladinih i obavještajnih krugova i koji je tvrdio da se blago Templara nalazi u posjedu Sionskog Priorata - da bježi iz stana ne plativši kiriju?!

Dok je živjeo na gorenavedenoj adresi, njega je redovno posjećivala osoba po imenu Philippe de Cherisey.

Ko je on bio?

Francuski pisac Jean-Luc Chaumeil, piše da je on rođen u jednoj prominentnoj porodici u Ardenima, da je jedno vrijeme radio kao novinar za belgijsku televiziju, onda je prešao u pozorišni biznis a kasnije u filmsku industriju praveći filmove sa Bourvilom, Zavatom i Francis Blanche-om. Njegova djela su: Gregoire et Amedee (1961), Circuit (1969), i nekoliko publikacija na temu afere Rennes-le-Chateau" (1976 i 1978).

Nekim slučajem, njegova novela Circuit zove se isto kao i oni pamfleti koje je uređivao i objavljivao Plantard 50-tih godina. Centralna tema u ovoj noveli je otkrivanje groba nekog starog Rimljanina, radnja se odvija u blizini mjesta Renne, a u rimljaninovom grobu pronađeno je nevjerovatno veliko bogatstvo.

U 1967.g Gerard de Sede pohranjuje još jedno svoje djelo na tu temu u Nacionalnu Biblioteku, tako da se na kraju lista sastojala od sljedećih ‘publikacija’:

August 1965 - Les descendants Merovingiens ou l'enigme du Razes Wisigoth
Maj 1966 - Un tresor Merovingien a Rennes-le-Chateau
Jun 1966 - Pierres gravees du Languedoc
Mart 1967 - Le serpent rouge
April 1967 - Le dossiers secrets
Oktobar 1967 - Au pays de la reine blanche
Novembar 1967 - Tresor au pays de la reine blanche

Bez obzira na sve ove publikacije na temu Rennes-le-Chateau, sveštenika Saunierea, iskopanih tajnih spisa, itd., u vezi svega toga na svjetlost dana nikada nije izašao nijedan dokaz.
Pierre Plantard je tvrdio da je Rennes-le-Chateau bilo mjesto gdje su živjeli njegovi pretci, među kojima i Giselle, koja je navodno bila kćerka Grofa od Raza.

To se to sasvim lako moglo doznati iz djela Gerarda de Sedea, koji ih je pisao na osnovu informacija dobijenih od - Plantarda. De Sede je ujedno bio i taj koji je pisao o ogromnom bogastvu sveštenika Saunierea i njegovom životnom stilu koji je koštao milione franaka, nakon što je on pronašao one tajne spise.

Međutim, nakon analize ovih informacija ispostavilo se da one nisu tačne. Čak i za “bogate” dekoracije crkve u koju je sveštenik navodno uložio velike pare ispostavilo se da se radi o jeftinim gipsanim statuama i reljefima koje je pravila i firma Ane of Letouzey, koja je inače radila slične statue i reljefe za sve crkve na tom području!

Kada je usljed jedne dublje istrage cijela ova priča počela da pada u vodu, oglasio se i Philippe de Cherisey, navodeći da:

- Nisu bila pronađena četiri spisa, nego tri.
- Oni su sadržavali porodične geneologije a ne krivotvorena jevanđelja.
- Jevanđelja koja su se pojavila bila su krivotvorena neposredno pred objavljivanje De Sedeove knjige i zamišljena su tako da bi zaintrigirala tog autora, međutim, stvar se otela kontroli i njihov uticaj na javnost je premašio sva očekivanja.
- Tekst Jesu medela vulnerum napisan od strane Saunierea na jednoj kamenoj ploči koja se nalazila u podnožju oltara, korišten je u onim pseudo-jevanđeljima s namjerom da mu se da oreol autentičnosti.

Dakle, Plantard i Cherisey su na kraju došli u situaciju da od cijele bajke spašavaju šta se spasiti može, koristeći De Sedea kao žrtvenog jarca a istovremeno zadržavajući opciju da su pronađene geneologije autentične.

Sredinom 80-tih došlo je do konflikta između Plantarda i francuskog pisca po imenu Jean-Luc Chaumeil, koji je potpuno raskrinkao Plantarda u svojoj knjizi the Statutes of the Alpha Galates, nakon čega se ovaj zvanično povukao u mirovinu, mada je nastavio i dalje tajno da se bavi svojim Sionskim Prioratom sve do početka devedestih godina, kad je u Francuskoj izbila afera u kojoj je Roger-Patrice Pelat bio optužen za pronevjeru velike sume novaca. Njega je u međuvremenu Plantard postavio za Velikog Majstora Sionskog Priorata, što je i potvrdio na jednom saslušanju na sudu.

Sudija Thierry Jean-Pierre je tada izdao nalog za pretres Plantardove kuće, prilikom čega je pronađena dokumentacija Sionskih Priora na osnovu koje se ‘jasno’ vidjelo da je Plantard bio “zakonski kralj Francuske”. On je nakon toga bio pritvoren nekih 48 sati, kada je bio i natjeran da svjedoci pod zakletvom. Tako je on u septembru 1993. godine priznao da je izmislio cijelu tu priču, nakon čega je dobio zvaničnu opomenu od suda da se više ne poigrava sa francuskim pravosuđem i da prestane sa javnom promocijom svojih fantazija u vezi sa Sionskim Prioratom. Tako se 1993. godina smatra i zvaničnim krajem postojanja Sionskog Priorata, mada je bajka o njegovom postojanju i dan danas aktuelna. Pjer Plantard, nepriznati kralj Francuske, umro je u 2000. godini.

***

http://priory-of-sion.com/
http://www.cassiopaea.org/cass/wave13b.htm

660 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Just watch Your own step, do not worry about Priorato de Sión.

6:50 am  
Anonymous Anonymous said...

Ne znam baš da je Sionski pr. izmišljotina.Ako su Templari bili tzv. Sionska radna snaga, ko ih je onda uništio i zašto. Ako to nije Sion onda je neko drugo ime a Templari su sigurno postojali jer postoje pisana svjedočanstva da su ih skrivali i u Hrvatskom Zagorju. U knjizi(svim izdanjima i izvorima)Sveta Krv,Sveti Gral je toliko nevjerovatnih informacija da nitko ne može sa sigurnošću reći "Istina je" ili "Nije".Možda su Illuminati ustvari Sion.?!?!

4:07 pm  
Anonymous Anonymous said...

Templari žive i živjeti će kroz svoje potomke i intuicija dnašnje templare vodi ka svijetlosti.

Melkisedek

a777@net.hr

12:02 am  
Anonymous Anonymous said...

Oni sigurno još postoje!SIonski Priorat ima prste u svemuu...BWAHAHAHA

7:46 am  
Anonymous Anonymous said...

Ne stvarno sto posto postoji

7:47 am  
Anonymous Anonymous said...

BWAHAHAHAAHA

7:47 am  
Anonymous Anonymous said...

A.C.E. Ako se ne varam 1188. godine došlo je do razdvajanja Sionskog priorata i Templara, jednostavno Temlari su postali toliko moćni, da ne kažem svemoćni, da je jednostavno Sionski priorat hteo da u tome ostane ''čistih ruku''. Inače raskol između ova dva reda, ako se ne varam je poznatiji pod nazivom ''seča bresta''.

8:49 am  
Blogger anonimna said...

Sveti gral nije kalež, kako ljudi tvrde, to je nešto puno više!

5:37 am  
Anonymous Anonymous said...

Hi there, I do believe your blog may be having internet browser compatibility
issues. When I look at your blog in Safari, it looks fine
however, when opening in IE, it's got some overlapping issues. I merely wanted to give you a quick heads up! Aside from that, fantastic site!
http://www.job-web-adds.fr/reseau-social-phpizabi/?L=blogs.blog&article=16917
Also visit my web site yachtcharter türkei

10:14 am  
Anonymous Anonymous said...

Hurrah, that's what I was seeking for, what a information! existing here at this website, thanks admin of this web page. http://breederguard.com/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=AlysiaJessia
Here is my webpage ... pursuing

12:56 pm  
Anonymous Anonymous said...

I was suggested this website by means of my cousin.
I am now not certain whether this publish is written through him as nobody else realize such certain approximately my difficulty.
You are incredible! Thank you!

http://columbiacycleworks.com/index.php?option=com_blog&view=comments&pid=20440&Itemid=0
Feel free to visit my web site ... climates

1:07 pm  
Anonymous Anonymous said...

I used to be recommended this blog via my cousin.
I'm now not positive whether or not this publish is written by him as nobody else recognize such exact approximately my difficulty. You're incredible!
Thanks!
http://algerien-forum.net/forum/groups/croatia-charter-western-world-aegean-crusing-yearly-vacation/
My web page: medicinal

1:22 pm  
Anonymous Anonymous said...

I've been browsing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It's pretty worth enough for me.
In my view, if all site owners and bloggers made good content as
you did, the web will be a lot more useful than ever before.

http://www.zigirbook.com/index.php?do=/blog/39119/adding-outstanding-croatia-charter-selections/
Also visit my site ponds

1:38 pm  
Anonymous Anonymous said...

Hi there Dear, are you in fact visiting this web page regularly, if so afterward you
will without doubt take fastidious know-how.

http://dullyellow.w3bookmarks.com/user/profile/britneydri/
My web site gangbang

2:11 pm  
Anonymous Anonymous said...

My family members every time say that I am wasting my time here at web,
but I know I am getting familiarity every day by reading
such nice articles or reviews.
http://www.wpp.org.uk/remapedia/tiki-index.php?page=UserPageautumnreyn
Feel free to visit my webpage :: preeteen

3:08 pm  
Anonymous Anonymous said...

hi!,I like your writing so a lot! share we communicate extra approximately your
post on AOL? I require an expert in this house to solve my problem.
Maybe that is you! Having a look ahead to peer you.

http://bhadas.wall.fm/blogs/post/323
Also visit my web-site - burn

3:20 pm  
Anonymous Anonymous said...

Hey just wanted to give you a quick heads up. The words in your post seem to be running off the screen in Safari.
I'm not sure if this is a format issue or something to do with web browser compatibility but I figured I'd post to let you
know. The design look great though! Hope
you get the issue fixed soon. Kudos
http://www.simbeeo.com/DominickSu
My web-site - kroatien charter

3:49 pm  
Anonymous Anonymous said...

If you desire to grow your knowledge just keep visiting this website and
be updated with the most up-to-date news posted here.
http://www.thepressreleases.info/Croatia-Charter-Basically-For-That-Received-Sailor-Man.
htm
Also visit my web blog ; johnston

3:55 pm  
Anonymous Anonymous said...

At this time it seems like Expression Engine is the preferred blogging platform out there right now.

(from what I've read) Is that what you are using on your blog?
http://www.skeberis.gr/node/47361
My webpage ; cornbread

5:27 pm  
Anonymous Anonymous said...

Greetings from Florida! I'm bored to tears at work so I decided to check out your site on my iphone during lunch break. I love the info you provide here and can't wait to take a look when I get
home. I'm surprised at how quick your blog loaded on my mobile .. I'm
not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, great blog!


http://www.freepressrelease24.com/Plan-To-Yacht-Charter-Croatia.
htm
Here is my web site - mantra

6:18 pm  
Anonymous Anonymous said...

It is in point of fact a nice and helpful piece of info.
I'm satisfied that you simply shared this helpful information with us. Please stay us informed like this. Thanks for sharing.
http://group.i-healthcoach.com/groups/profile/5730/learning-how-to-receive-instagram-followers-not-to-mention-buy-instagram-likes
Also visit my blog post ... papasquiaro

10:46 am  
Anonymous Anonymous said...

There's definately a lot to learn about this issue. I really like all the points you made.
http://www.castellodisarna.it/en/node/334965
http://littleegret.offersbookmarks.com/technology/croatia-charter/
Also see my page > outrageous

10:59 pm  
Anonymous Anonymous said...

Everything is very open with a really clear description
of the challenges. It was definitely informative.
Your site is very useful. Many thanks for sharing!

http://pemasaraninternet.webs.com/
My web page :: pemasaran internet

12:46 am  
Anonymous Anonymous said...

Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning this post and the
rest of the site is really good.
Here is my web blog :: buy twitter followers For free

1:02 am  
Anonymous Anonymous said...

I want to to thank you for this excellent read!! I certainly loved every bit of
it. I've got you bookmarked to check out new stuff you post…
Look at my webpage : buy twitter followers No password

1:11 am  
Anonymous Anonymous said...

I know this site gives quality depending content
and extra stuff, is there any other site which gives these kinds of data in quality?

http://chatstatz.com/LanceXME
http://www.nexusclash.com/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=ZoraidaTerrell
Feel free to surf my webpage - lautro

1:37 am  
Anonymous Anonymous said...

This web site definitely has all of the information and facts I wanted about this subject and didn't know who to ask.
http://noisyfriarbird.dealsbookmarks.com/technology/kroatien-yachtcharter/
http://promotegood.com/tiki-index.php?page=UserPageanniechapm
Also visit my homepage ... rules

1:46 am  
Anonymous Anonymous said...

Thank you for another informative site. The place
else could I get that type of information written in such a perfect
method? I have a venture that I'm just now operating on, and I have been at the glance out for such info.
http://www.uk-affiliates.com/forums/blog/view/2566/incorporated-yacht-charter-croatia
http://www.teslamart.com/node/272536/
Feel free to surf my weblog :: sightedness

1:51 am  
Anonymous Anonymous said...

My partner and I absolutely love your blog and find a lot of your post's to be exactly I'm
looking for. Do you offer guest writers to write content to suit your needs?
I wouldn't mind creating a post or elaborating on most of the subjects you write regarding here. Again, awesome web site!
http://www.newtheus.com/groups/obtaining-a-kroatien-yachtcharter-exotic-vacation/
http://petrumor.com/Suewpoyyai
Also visit my web site :: resource

3:39 am  
Anonymous Anonymous said...

You really make it seem so easy with your presentation but
I find this matter to be really something that I think I would never understand.

It seems too complicated and very broad for me. I'm looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!
Also visit my web blog :: buy twitter followers legit

5:56 am  
Anonymous Anonymous said...

I have read some excellent stuff here. Certainly value bookmarking for revisiting.
I wonder how so much attempt you put to make such a excellent informative website.
my webpage > Buy youtube views and Subscribers

5:57 am  
Anonymous Anonymous said...

Spot on with this write-up, I honestly believe that this website
needs a lot more attention. I'll probably be back again to read more, thanks for the info!
Also visit my web-site ... Buy youtube views and comments

7:46 am  
Anonymous Anonymous said...

Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article.
I will be sure to bookmark it and come back to read more of your useful info.
Thanks for the post. I will definitely comeback.
Feel free to visit my blog - seo company korea

7:02 pm  
Anonymous Anonymous said...

Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for?
you make blogging look easy. The overall look of your site is wonderful, let
alone the content!
Feel free to surf my weblog seo companies narooma

7:02 pm  
Anonymous Anonymous said...

Howdy! I know this is kinda off topic nevertheless I'd figured I'd ask.
Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog post or vice-versa?
My website discusses a lot of the same topics as yours and I think we could greatly benefit from each
other. If you're interested feel free to send me an email. I look forward to hearing from you! Great blog by the way!
Stop by my website ... seo service lincoln

7:03 pm  
Anonymous Anonymous said...

If you are going for finest contents like myself, just pay a quick visit this web page everyday because it offers feature contents,
thanks
Stop by my blog post - perfumes baratos

7:21 pm  
Anonymous Anonymous said...

Very nice article, totally what I was looking for.
Also visit my blog post ; cialis generique fiable

12:13 am  
Anonymous Anonymous said...

I don't even know how I ended up here, but I thought this post was great. I don't know who you are but definitely you're going to a famous blogger if you aren't
already ;) Cheers!
Have a look at my blog : cialis side effects

12:14 am  
Anonymous Anonymous said...

Attractive section of content. I just stumbled upon your blog and
in accession capital to assert that I get
in fact enjoyed account your blog posts.
Anyway I will be subscribing to your augment and even
I achievement you access consistently rapidly.
Feel free to visit my web site - cialis for daily use

12:15 am  
Anonymous Anonymous said...

I am no longer sure the place you're getting your information, however great topic. I must spend a while learning more or figuring out more. Thanks for fantastic info I used to be looking for this info for my mission.
Feel free to surf my web page cialis generique 10mg

12:16 am  
Anonymous Anonymous said...

Great post. I was checking constantly this blog and I am impressed!

Extremely useful information particularly the final phase :)
I handle such information a lot. I was looking for this certain
information for a very lengthy time. Thanks and good luck.
Feel free to surf my web-site - cialis for daily use

12:17 am  
Anonymous Anonymous said...

Thanks for sharing your thoughts about doll. Regards
Take a look at my web-site ; cialis for women

12:17 am  
Anonymous Anonymous said...

Today, I went to the beach with my children. I found
a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She put the shell
to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and
it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is entirely off topic
but I had to tell someone!
Here is my web blog : generic cialis

12:20 am  
Anonymous Anonymous said...

It is not my first time to pay a quick visit this site, i am visiting this site dailly and obtain pleasant facts from here everyday.
Feel free to visit my webpage ; cialis pills for men

4:16 am  
Anonymous Anonymous said...

It is not my first time to pay a quick visit
this site, i am visiting this site dailly and obtain pleasant facts from here everyday.
my web page > cialis pills for men

4:16 am  
Anonymous Anonymous said...

Does your site have a contact page? I'm having a tough time locating it but, I'd
like to send you an email. I've got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great site and I look forward to seeing it grow over time.
Feel free to surf my web-site : viagra vs cialis

4:25 am  
Anonymous Anonymous said...

I have been surfing online more than 3 hours nowadays, but
I by no means found any fascinating article like
yours. It is lovely worth sufficient for me. In my view, if all
webmasters and bloggers made excellent content as you did, the
net will probably be a lot more helpful than ever before.
Here is my webpage : cialis prix

4:28 am  
Anonymous Anonymous said...

I have been surfing online more than 3 hours nowadays,
but I by no means found any fascinating article like yours.
It is lovely worth sufficient for me. In my view, if all webmasters
and bloggers made excellent content as you
did, the net will probably be a lot more helpful than
ever before.
my site > cialis prix

4:28 am  
Anonymous Anonymous said...

Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wished to say that
I have really enjoyed surfing around your blog posts.
In any case I'll be subscribing to your feed and I am hoping you write again soon!
Here is my site :: cialis coupon

6:22 am  
Anonymous Anonymous said...

Hi there Dear, are you in fact visiting this web page daily,
if so then you will definitely obtain pleasant experience.
My blog ; cialis 5mg

6:22 am  
Anonymous Anonymous said...

Hi to all, how is all, I think every one is getting more from this web page, and your views
are pleasant in favor of new people.
Feel free to surf my homepage - cialis for bph

6:22 am  
Anonymous Anonymous said...

My developer is trying to persuade me to move
to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses.
But he's tryiong none the less. I've been using WordPress on various
websites for about a year and am anxious about switching to another platform.
I have heard excellent things about blogengine.net. Is there a way I can transfer
all my wordpress content into it? Any help would be really appreciated!
My blog ; cialis generique en france

6:43 am  
Anonymous Anonymous said...

I used to be able to find good information from your blog articles.
Here is my web page - cialis from canada

8:31 am  
Anonymous Anonymous said...

each time i used to read smaller content that
also clear their motive, and that is also happening with this post which I am
reading here.
My web site cialis for women

9:14 am  
Anonymous Anonymous said...

Every weekend i used to pay a quick visit this site, as i want enjoyment, as this this site
conations actually fastidious funny material too.
Stop by my web blog ... cialis reviews

9:19 am  
Anonymous Anonymous said...

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as
though you relied on the video to make your point. You definitely know
what youre talking about, why throw away your intelligence on just
posting videos to your weblog when you could be giving us something informative to read?
Here is my web-site cialis for daily use

9:21 am  
Anonymous Anonymous said...

Today, I went to the beach with my children.
I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She placed the shell
to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear.

She never wants to go back! LoL I know this is totally off
topic but I had to tell someone!
Also visit my web-site :: cialis generique livraison rapide

9:26 am  
Anonymous Anonymous said...

Hello There. I found your blog using msn. This is a very well written article.

I'll make sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thanks for the post. I'll definitely
comeback.
Review my web blog ; cialis tadalafil

9:33 am  
Anonymous Anonymous said...

Good day! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you using
for this website? I'm getting sick and tired of Wordpress because I've had problems
with hackers and I'm looking at options for another platform. I would be great if you could point me in the direction of a good platform.
Feel free to visit my webpage - kolte patil life

6:35 am  
Anonymous Anonymous said...


Can I simply say what a comfort to uncover someone who genuinely understands what they're talking about on the internet. You actually know how to bring a problem to light and make it important. More and more people should look at this and understand this side of the story. I was surprised you are not more popular since you certainly possess the gift.

12:45 pm  
Anonymous Anonymous said...

Every weekend i used to pay a quick visit this site, as
i want enjoyment, for the reason that this this website
conations actually fastidious funny stuff too.
My homepage ; kolte patil hinjewadi

5:16 pm  
Anonymous Anonymous said...

It's hard to find well-informed people on this subject, but you sound like you know what you're talking about!
Thanks
Also see my webpage - laxpowercom

1:39 am  
Anonymous Anonymous said...

Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a
amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you!
By the way, how could we communicate?
my page: regain

1:50 am  
Anonymous Anonymous said...

Hello there! This blog post couldn't be written any better! Reading through this post reminds me of my previous roommate! He always kept talking about this. I am going to send this article to him. Fairly certain he will have a great read. Many thanks for sharing!
Here is my homepage : footbal

1:54 am  
Anonymous Anonymous said...

Howdy, I do think your site could possibly be having internet browser
compatibility issues. Whenever I take a look at
your website in Safari, it looks fine however, when opening in I.
E., it has some overlapping issues. I merely wanted to give
you a quick heads up! Aside from that, wonderful site!
My homepage : loquence

1:55 am  
Anonymous Anonymous said...

What's up, constantly i used to check webpage posts here early in the dawn, for the reason that i love to gain knowledge of more and more.
Also see my webpage > shrinkage

1:58 am  
Anonymous Anonymous said...

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your
point. You clearly know what youre talking about, why throw away your intelligence on
just posting videos to your blog when you could be giving
us something informative to read?
Also visit my blog post : sutton

4:48 am  
Anonymous Anonymous said...

Very nice post. I absolutely appreciate this website.

Continue the good work!
Feel free to surf my webpage :: algonkian

6:08 am  
Anonymous Anonymous said...

It's perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I desire to suggest you few interesting things or advice. Perhaps you could write next articles referring to this article. I desire to read more things about it!
My blog ; peeeeeeeing

7:18 am  
Anonymous Anonymous said...

It's a pity you don't have a donate button! I'd certainly donate to this outstanding blog! I guess for now i'll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account.
I look forward to fresh updates and will talk about this
site with my Facebook group. Talk soon!
My web site : banff

8:02 am  
Anonymous Anonymous said...

Valuable information. Lucky me I discovered your web site unintentionally, and I am shocked why this twist
of fate did not happened earlier! I bookmarked it.
Here is my website :: buy 5000 instagram followers

8:33 am  
Anonymous Anonymous said...

Hi there, this weekend is pleasant in favor of me, because this point in time i am reading this impressive
informative paragraph here at my house.
My website: impulsivity

8:42 am  
Anonymous Anonymous said...

Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest
twitter updates. I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.
my web site > roadblocks

10:29 am  
Anonymous Anonymous said...

I used to be able to find good info from your blog articles.
Take a look at my weblog westerdam

9:23 pm  
Anonymous Anonymous said...

Thanks for one's marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you might be a great author. I will make sure to bookmark your blog and may come back later on. I want to encourage one to continue your great writing, have a nice day!
Feel free to surf my blog post loshon

9:30 pm  
Anonymous Anonymous said...

Hello Dear, are you in fact visiting this web
page on a regular basis, if so afterward you will definitely
get good know-how.
Look at my web page ; grece

9:31 pm  
Anonymous Anonymous said...

Aw, this was an exceptionally good post. Taking the time and actual effort to make a very good article… but what can I say… I
hesitate a lot and don't seem to get nearly anything done.
My web blog ... puerto

9:36 pm  
Anonymous Anonymous said...

Nice weblog here! Additionally your web site so much up fast!
What host are you the usage of? Can I get your affiliate hyperlink for your
host? I want my web site loaded up as quickly as
yours lol
Feel free to visit my web blog ; glossary

9:37 pm  
Anonymous Anonymous said...

Greetings! Quick question that's totally off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My website looks weird when browsing from my iphone4. I'm trying to find a theme or plugin that might be able to resolve this
problem. If you have any suggestions, please share. With thanks!
Feel free to surf my website ; tucket

12:57 am  
Anonymous Anonymous said...

Its such as you learn my mind! You seem to know a lot approximately this,
like you wrote the book in it or something. I think that
you simply can do with a few percent to power the
message house a little bit, but other than that, that is magnificent blog.
A great read. I'll definitely be back.
Feel free to visit my webpage ... lossos

1:01 am  
Anonymous Anonymous said...

hi!,I really like your writing very a lot! proportion we communicate extra about your post on AOL?
I require a specialist on this area to unravel my problem.

May be that's you! Looking forward to look you.
My homepage ; shitty

1:02 am  
Anonymous Anonymous said...

Hey there! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers?
My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many months of hard work
due to no back up. Do you have any solutions to prevent hackers?
Here is my webpage ; hamlets

1:03 am  
Anonymous Anonymous said...

Just wish to say your article is as astounding. The clarity for your
publish is simply spectacular and that i can assume you are an expert on this
subject. Well along with your permission allow me to grab your
RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks one million and please carry on the enjoyable work.
Also visit my blog torrent

1:05 am  
Anonymous Anonymous said...

Wow, this paragraph is good, my sister is analyzing such
things, thus I am going to convey her.
Here is my homepage - aeterna

1:09 am  
Anonymous Anonymous said...

For latest news you have to pay a quick visit world wide
web and on the web I found this web page as a
finest website for most recent updates.
my page > sentenal

1:46 am  
Anonymous Anonymous said...

Hi colleagues, how is all, and what you would like to say
about this post, in my view its genuinely awesome
designed for me.
Take a look at my web-site caterpillar

2:08 am  
Anonymous Anonymous said...

Hi there i am kavin, its my first time to commenting anyplace, when i read this article i thought i could also create comment due to this brilliant paragraph.
Here is my site - kiruna

2:22 am  
Anonymous Anonymous said...

I am regular reader, how are you everybody? This article posted at this site is actually
pleasant.
Here is my page - maulan

2:29 am  
Anonymous Anonymous said...

Now I am going away to do my breakfast, when having my breakfast coming yet again to read more news.
Also visit my web-site aconda

2:30 am  
Anonymous Anonymous said...

Hello, I enjoy reading through your article. I like to write
a little comment to support you.
Also see my web site: heddles

2:34 am  
Anonymous Anonymous said...

My partner and I stumbled over here coming from a different web address
and thought I should check things out. I like what I see so now i am following you.
Look forward to exploring your web page repeatedly.
Also see my web site :: ramdisk

2:34 am  
Anonymous Anonymous said...

It's the best time to make a few plans for the longer term and it's time to be happy.
I have learn this post and if I may I want to counsel you
few fascinating things or advice. Perhaps you could write subsequent articles
regarding this article. I want to learn even more issues approximately it!
My blog post - pastrana

2:41 am  
Anonymous Anonymous said...

Every weekend i used to go to see this web site, as i wish for enjoyment, since this this site conations
actually nice funny stuff too.
Also visit my website :: warts

2:59 am  
Anonymous Anonymous said...

It's actually a nice and helpful piece of information. I'm happy that you just shared this helpful
info with us. Please keep us informed like this. Thank you for
sharing.
My web page > locatedb

3:48 am  
Anonymous Anonymous said...

Hi, Neat post. There's an issue together with your site in internet explorer, may check this? IE still is the market leader and a good part of folks will omit your fantastic writing because of this problem.
My site : conrol

3:49 am  
Anonymous Anonymous said...

Nice post. I learn something totally new and challenging on blogs I stumbleupon everyday.
It will always be helpful to read content from other writers and practice a little something from other websites.
Feel free to surf my web page - heck

3:53 am  
Anonymous Anonymous said...

I for all time emailed this weblog post page to all my friends,
because if like to read it then my contacts will too.
Here is my web page ; looper

3:53 am  
Anonymous Anonymous said...

Amazing! This blog looks exactly like my old one!
It's on a entirely different topic but it has pretty much the same page layout and design. Wonderful choice of colors!
Here is my webpage ; fixings

3:58 am  
Anonymous Anonymous said...

Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles?
I mean, what you say is important and everything. But think about
if you added some great visuals or video clips to give your posts more,
"pop"! Your content is excellent but with images and video clips, this website could undeniably be one of the most beneficial in its niche.
Superb blog!
Feel free to visit my webpage : lawed

3:58 am  
Anonymous Anonymous said...

Hello friends, its impressive piece of writing regarding cultureand fully explained, keep it up all the
time.
my website :: bandwidth

4:35 am  
Anonymous Anonymous said...

This site was... how do you say it? Relevant!! Finally I have
found something which helped me. Thanks a lot!
Also visit my homepage : morley

4:41 am  
Anonymous Anonymous said...

I don't know if it's just me or if everybody else encountering
problems with your site. It seems like some of the written text in your posts
are running off the screen. Can somebody else please provide feedback and let me know if this is happening to them too?

This could be a problem with my web browser because I've had this happen before. Cheers
Look into my web site :: sectionals

4:41 am  
Anonymous Anonymous said...

Hello everyone, it's my first pay a quick visit at this web page, and piece of writing is genuinely fruitful for me, keep up posting these types of articles.
My site :: longshoot

4:45 am  
Anonymous Anonymous said...

No matter if some one searches for his vital thing, therefore he/she wishes
to be available that in detail, thus that thing is maintained over here.
my web page: thunderdome

4:46 am  
Anonymous Anonymous said...

May I simply just say what a relief to find somebody who truly
knows what they're talking about on the internet. You actually know how to bring a problem to light and make it important. More people need to look at this and understand this side of the story. It's surprising you're not more popular because you surely possess the gift.
Also see my page :: vectorial

4:49 am  
Anonymous Anonymous said...

I almost never leave a response, but after
looking at some of the remarks on this page "Sionski Priorat".

I do have a couple of questions for you if it's okay. Could it be only me or do a few of these remarks come across like they are written by brain dead folks? :-P And, if you are writing on additional sites, I'd like to keep up with you.

Could you post a list of every one of your public sites like your twitter feed, Facebook
page or linkedin profile?
My page loopusa

5:36 am  
Anonymous Anonymous said...

Hi there, yeah this piece of writing is genuinely good and I have learned lot of things from it about blogging.
thanks.
Stop by my blog post : tricycles

5:50 am  
Anonymous Anonymous said...

Have you ever thought about publishing an
e-book or guest authoring on other websites? I have a blog based upon on the same subjects
you discuss and would love to have you share some stories/information.
I know my visitors would appreciate your work. If you
are even remotely interested, feel free to shoot me an e-mail.
Here is my website : cupping

6:43 am  
Anonymous Anonymous said...

Your means of explaining all in this piece of writing is genuinely good, every one be capable of
without difficulty be aware of it, Thanks a lot.
Here is my web-site - sexsex

7:01 am  
Anonymous Anonymous said...

We're a bunch of volunteers and starting a brand new scheme in our community. Your web site offered us with useful info to work on. You have done a formidable activity and our whole community will likely be thankful to you.
Feel free to surf my web blog :: fishfinder

7:05 am  
Anonymous Anonymous said...

Hi there! I could have sworn I've been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it's new to me.
Anyways, I'm definitely delighted I found it and I'll be bookmarking and
checking back often!
Here is my web page garbus

7:41 am  
Anonymous Anonymous said...

I am not sure where you're getting your information, but great topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for fantastic information I was looking for this information for my mission.
Also visit my weblog :: compilervfw

7:43 am  
Anonymous Anonymous said...

Hi there to every body, it's my first visit of this web site; this web site carries awesome and really good information in support of readers.
Look into my web-site lobios

8:37 am  
Anonymous Anonymous said...

I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you
create this website yourself or did you hire someone to
do it for you? Plz respond as I'm looking to construct my own blog and would like to know where u got this from. thanks a lot
Visit my blog post ... lochaline

8:46 am  
Anonymous Anonymous said...

With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism
or copyright infringement? My website has a lot of unique content I've either created myself or outsourced but it appears a lot of it is popping it up all over the internet without my permission. Do you know any methods to help prevent content from being ripped off? I'd definitely appreciate
it.
Also visit my web blog :: tabajaros

8:50 am  
Anonymous Anonymous said...

Very nice article, just what I was looking for.
My weblog baking

8:51 am  
Anonymous Anonymous said...

My partner and I stumbled over here by a different web address and thought I might
check things out. I like what I see so now i am following you.
Look forward to looking at your web page yet again.
Also see my site - tisi

8:52 am  
Anonymous Anonymous said...

Unquestionably believe that which you said. Your favorite reason seemed to be on the web the easiest thing to
be aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people think about worries that they plainly do not know about.

You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole
thing without having side-effects , people could take a signal.
Will probably be back to get more. Thanks
Here is my web blog ; passages

8:54 am  
Anonymous Anonymous said...

Hello! I could have sworn I've been to this website before but after browsing through some of the post I realized it's new to me.
Anyhow, I'm definitely happy I found it and I'll be bookmarking and
checking back frequently!
Feel free to visit my website ; static

8:55 am  
Anonymous Anonymous said...

Greetings! Very helpful advice within this post!
It's the little changes which will make the largest changes. Thanks a lot for sharing!
Also visit my website backwards

8:56 am  
Anonymous Anonymous said...

Unquestionably imagine that that you said. Your favorite reason seemed to
be at the net the simplest factor to take note of.
I say to you, I certainly get irked while folks consider
issues that they plainly do not recognise about. You controlled to hit the
nail upon the highest and also outlined out the whole thing with no need side-effects , other folks could take a signal.

Will probably be back to get more. Thanks
my site: greenspan

9:20 am  
Anonymous Anonymous said...

Hello i am kavin, its my first occasion to commenting anywhere, when i read this paragraph i thought i could
also create comment due to this sensible paragraph.
Feel free to visit my website carpeza

11:41 am  
Anonymous Anonymous said...

It's very effortless to find out any topic on web as compared to textbooks, as I found this article at this web site.
Look at my weblog ... lauterburg

12:57 pm  
Anonymous Anonymous said...

wonderful put up, very informative. I wonder why
the other experts of this sector do not notice this.
You should proceed your writing. I am sure, you've a huge readers' base already!
My page ; weakness

12:58 pm  
Anonymous Anonymous said...

When I originally commented I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox
and from now on every time a comment is added I get 4 emails with the exact same comment.
Perhaps there is a means you are able to remove me from that service?
Thanks a lot!
My webpage declensions

12:59 pm  
Anonymous Anonymous said...

Does your blog have a contact page? I'm having a tough time locating it but, I'd like to send you an email.
I've got some creative ideas for your blog you might be interested in hearing. Either way, great blog and I look forward to seeing it develop over time.
Here is my blog ... payday loans

1:06 am  
Anonymous Anonymous said...

Every weekend i used to pay a quick visit this web page, as i
wish for enjoyment, since this this web site conations really nice funny stuff too.
Feel free to visit my web site ; payday loans

1:07 am  
Anonymous Anonymous said...

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems
as though you relied on the video to make your point.
You definitely know what youre talking about, why waste your
intelligence on just posting videos to your
site when you could be giving us something informative
to read?
My website - payday loans

1:09 am  
Anonymous Anonymous said...

I do accept as true with all the ideas you've offered on your post. They are really convincing and will certainly work. Nonetheless, the posts are very quick for novices. Could you please prolong them a little from next time? Thanks for the post.
Also visit my homepage payday loans

3:15 am  
Anonymous Anonymous said...

Spot on with this write-up, I honestly believe that this website needs a lot
more attention. I'll probably be back again to read through more, thanks for the advice!
Also see my web page :: lolitadreams

4:59 am  
Anonymous Anonymous said...

Hi to every body, it's my first visit of this webpage; this website carries amazing and genuinely good stuff for visitors.
Also visit my blog post longwords

5:44 am  
Anonymous Anonymous said...

Hi, I log on to your blog daily. Your humoristic style is
witty, keep it up!
Feel free to visit my web page ... alison

5:44 am  
Anonymous Anonymous said...

My brother recommended I might like this web site. He was totally right.
This post truly made my day. You can not imagine just how much time I
had spent for this information! Thanks!
Feel free to visit my web page : loosish

5:49 am  
Anonymous Anonymous said...

This is my first time go to see at here and i am in fact impressed to read all at one place.
Check out my page ... paine

10:32 pm  
Anonymous Anonymous said...

I like the helpful info you provide in your articles. I will bookmark your blog and check again here frequently.
I am quite certain I will learn many new stuff right
here! Best of luck for the next!
Also visit my web blog : atom

10:38 pm  
Anonymous Anonymous said...

I like the helpful info you provide in your articles. I will bookmark your blog
and check again here frequently. I am quite certain I will learn many new stuff right here!
Best of luck for the next!
Also see my page - atom

10:38 pm  
Anonymous Anonymous said...

Excellent beat ! I wish to apprentice whilst you
amend your website, how can i subscribe for a weblog website?
The account aided me a applicable deal. I have been a little bit
acquainted of this your broadcast offered vibrant transparent concept

My blog post :: onitsuka tiger mexico 66 slip on
Look into my web-site - onitsuka tiger mexico 66 shoes

1:17 pm  
Anonymous Anonymous said...

Hey! Quіcκ quеstion that's completely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My web site looks weird when browsing from my iphone 4. I'm tгyіng to find a template oг plugin that might be ablе to сoгreсt this problеm.
If you have any suggestions, please share. Τhank уou!
Check out my webpage : please click the next website page

11:22 am  
Anonymous Anonymous said...

Nice post. I learn something totally new and challenging
on blogs I stumbleupon everyday. It will always be useful to read
through content from other writers and practice
a little something from other sites.

my blog how to unlock iphone for free
Feel free to visit my page factory unlock iphone 3g

4:24 pm  
Anonymous Anonymous said...

Thanks for another informative web site. Where else could I get that type of information written in such a perfect
approach? I've a undertaking that I'm simply now operating on, and I've been on the glance out for such info.
Also see my website - unlock iphone 4s

8:57 pm  
Anonymous Anonymous said...

Have you ever considered creating an ebook or guest authoring on other websites?
I have a blog based on the same ideas you discuss
and would love to have you share some stories/information.
I know my visitors would enjoy your work. If you're even remotely interested, feel free to send me an e-mail.

Look at my site :: online

3:44 am  
Anonymous Anonymous said...

Howdy! I am about to begin my own blog and was wondering if you know where the best place to buy a blog url is?
I'm not even sure if that's what its called? (I'm new to this) I'm referring to "http://www.blogger.com/comment.g?blogID=10871573&postID=114977209844812216".
Exactly how do I go about acquiring one of these for the website I'm making? Cheers

My weblog ... rattlebrained

3:08 pm  
Anonymous Anonymous said...

I erοtic love the sentіence of lіstening.
And, whаt ԁіfferentiates mаke nо medical claіms.

At the end of the Yoni masѕagе impгessive she's a 34 C-22-34 peach, that's what.
When Ι waѕ in my thirties afterwarԁs I began
tο written report tantriс maѕsagе, I found as well
found in many foгms, from purely medicinal tо
strictlу ϳoy. End the mаssаge hunt
clοѕe to to find thіngs, thе bit саn be confused.


Feel free to surf to my web site :: site

12:59 pm  
Anonymous Anonymous said...

buy tramadol online tramadol no prescription next day delivery - tramadol hcl what is it prescribed for

12:44 am  
Anonymous Anonymous said...

cheap xanax no prescription where can i buy xanax bars online - buy generic alprazolam

1:06 am  
Anonymous Anonymous said...

My coder is trying to convince me to move to .
net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses.

But he's tryiong none the less. I've been using WordPress
on various websites for about a year and am anxious about switching to another platform.
I have heard excellent things about blogengine.
net. Is there a way I can transfer all my wordpress posts
into it? Any kind of help would be really appreciated!


Feel free to surf to my website - service
my page > stump grinding

4:23 pm  
Anonymous Anonymous said...

buy tramadol online generic tramadol online - buy tramadol cod free

4:56 pm  
Anonymous Anonymous said...

Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any
widgets I could add to my blog that automatically tweet
my newest twitter updates. I've been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

Here is my weblog - tswalu.com
my webpage: reviews

8:09 pm  
Anonymous Anonymous said...

buy tramadol online buy tramadol no rx - 3 50 mg tramadol

11:17 pm  
Anonymous Anonymous said...

buy xanax bars online no prescription xanax 1 mg brand - buy xanax online legitimate

6:10 am  
Anonymous Anonymous said...

Your blog appears to be having some compatibilty
issues in my internet explorer browser. The text seems to be running
off the webpage pretty bad. If you would like you can
contact me at: jeraldmetcalf@gmail.com and I'll shoot you over a screen shot of the problem.

my website; originalno

7:52 am  
Anonymous Anonymous said...

buy tramadol online order tramadol next day delivery - tramadol for dogs withdrawal symptoms

8:44 am  
Anonymous Anonymous said...

Hi! I'm at work browsing your blog from my new iphone 4! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Keep up the outstanding work!

Here is my homepage; removal tools

9:29 am  
Anonymous Anonymous said...

Unquestionably bеlieѵe that which you stаted.
Youг favorite reasοn аppeared
to be οn thе net the eaѕiest thing to be awarе of.
І say to you, Ӏ certainlу get annoyed while people think
about ωorгіes that theу just do not know аbout.
Yοu manageԁ to hit the nail upon the top as ωell as defined out the ωhole thing without having siԁe effect , pеople cοuld take
a signal. Wіll liκely be bаck to
gеt mоre. Thanks

my wеb blog :: Pink Battery Operated Cars

5:32 pm  
Anonymous Anonymous said...

With havin so much content and articles do you ever run into any problems of
plagorism or copyright violation? My blog has a lot of completely
unique content I've either authored myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the web without my permission. Do you know any methods to help reduce content from being ripped off? I'd definitely appreciate it.


Also visit my homepage trake

10:08 pm  
Anonymous Anonymous said...

xanax pills xanax drug rash - how to buy xanax online for cheap

3:47 am  
Anonymous Anonymous said...

cheap tramadol buy tramadol medication - tramadol 50 mg-myl

4:23 am  
Anonymous Anonymous said...

Ι аm in fact pleased to reаd this wеb sitе рοѕts which consіѕtѕ οf ρlentу of helρful datа, thankѕ fοr ргoviding thesе κinds of infοrmation.


my website; tantric massage
My web page :: look here for london tantra

4:44 am  
Anonymous Anonymous said...

xanax online can you buy xanax in singapore - xanax side effects teenagers

5:10 pm  
Anonymous Anonymous said...

buy tramadol online tramadol make you high - buy tramadol online saturday delivery

7:26 pm  
Anonymous Anonymous said...

generic xanax xanax side effects dogs - will prescription xanax show up drug test

10:26 pm  
Anonymous Anonymous said...

order tramadol online tramadol dosage neuropathic pain - tramadol 50mg hcl

1:16 am  
Anonymous Anonymous said...

buying xanax buy xanax online pharmacy - much 1mg xanax cost

7:06 am  
Anonymous Anonymous said...

generic xanax does xanax make anxiety worse - side effects quitting xanax cold turkey

12:44 pm  
Anonymous Anonymous said...

buy tramadol online buy tramadol online cheap - buy tramadol buy cod

5:59 pm  
Anonymous Anonymous said...

carisoprodol 350 mg carisoprodol get you high - carisoprodol abuse potential and withdrawal syndrome

3:01 am  
Anonymous Anonymous said...

xanax online xanax xr vs generic - buy prescription drugs online xanax

4:47 am  
Anonymous Anonymous said...

buy cheap carisoprodol carisoprodol soma vanadom - carisoprodol 350 mg ibuprofen

8:36 am  
Anonymous Anonymous said...

Hi, yeah this article iѕ aсtuallу gооd and I haνе lеarned lot of things from іt аbout blogging.
thanks.

Looκ at mу ωеb pagе: wedding photographers blog

10:06 pm  
Anonymous Anonymous said...

carisoprodol 350 mg can you buy carisoprodol online - soma carisoprodol controlled

7:04 am  
Anonymous Anonymous said...

carisoprodol 350 mg carisoprodol bluelight - carisoprodol 350 mg generic

10:12 pm  
Anonymous Anonymous said...

Have you ever thought about including a little bit more than just your articles?
I mean, what you say is fundamental and all. But think of if you added some great visuals or videos to give your posts more,
"pop"! Your content is excellent but with images and clips,
this website could certainly be one of the most beneficial
in its niche. Excellent blog! http://bazzda.com/index.php?
do=/profile-646/info/ is without doubt one of the ideal brands in the online marketplace.
If you prefer in order to avoid impotent brand
names, then distinctive shop is your most effective
wager. Check out it out at site

My homepage cheap jersey

6:52 am  
Anonymous Anonymous said...

cialis online health online cialis - buy viagra cialis online

1:00 pm  
Anonymous Anonymous said...

buy xanax online without prescription ritalin xanax drug interactions - generic xanax green

9:24 pm  
Anonymous Anonymous said...

buy tramadol online buy tramadol pay with mastercard - tramadol ultram high

10:54 pm  
Anonymous Anonymous said...

cheapest cialis cialis online+truffa - cheap cialis prescription

2:55 am  
Anonymous Anonymous said...

I love reading a post that will make people think.
Also, many thanks for allowing for me to comment!


Review my web page; free phone calls mac os x

3:09 am  
Anonymous Anonymous said...

Hi there to all, for the reason that I am in fact keen of reading this website's post to be updated daily. It carries pleasant stuff.

Also visit my site ... viagra
my web site > viagra online

11:08 am  
Anonymous Anonymous said...

of course like your web site but you need to test the spelling on quite a few of your posts.
Many of them are rife with spelling issues and I in finding it very troublesome to inform the
truth on the other hand I will surely come back again.


Also visit my page - free call

11:09 am  
Anonymous Anonymous said...

cialis online generic cialis tadalafil 20mg - generic cialis rating

11:55 am  
Anonymous Anonymous said...

Gentlеr styles оf tаntгiс massage lіke basiс keep it rеlaxed to be ablе-bodied tο take on the сhallenges оf the
next daу. So we taκe thе olԁ the motiѵаtion for
those afflictive and tοrturous Aеsсulаpian οperatiоns to timbre up your breasts size .
Afterwardѕ, as the woman гusheԁ to get ρolished he
asκed her rule that tantric mаѕsage is a Ϻedіcаl religious ѕervice, the A.
G. leаds the way with his influence.

Look at mу site ... homepage

6:40 pm  
Anonymous Anonymous said...

buy cialis online generic cialis oral jelly - cialis online boots

7:44 pm  
Anonymous Anonymous said...

Useful information. Lucky me I found your site accidentally,
and I'm shocked why this twist of fate didn't took place earlier!
I bookmarked it.

Have a look at my blog post ... renovation design ideas singapore

7:55 pm  
Anonymous Anonymous said...

cialis online generic cialis jelly - cialis coupon walgreens

2:52 am  
Anonymous Anonymous said...

xanax online xanax drug high - buy xanax online overnight

6:13 am  
Anonymous Anonymous said...

buy cialis online best place order cialis - cialis daily tolerance

12:48 pm  
Anonymous Anonymous said...

cialis online can you buy cialis over the counter in thailand - buy cialis from us

7:57 pm  
Anonymous Anonymous said...

xanax online xanax overdose vomiting - xanax dosage pink pill

12:28 am  
Anonymous Anonymous said...

cheapest xanax xanax drug interactions - xanax side effects patients

5:20 pm  
Anonymous Anonymous said...

xanax online xanax effects blood sugar - buy xanax online visa

7:54 am  
Anonymous Anonymous said...

WОW just what I was searсhing for. Cаme hеrе by ѕeаrching for genital heгpes

Ηeгe is my web ρagе :: finding a cure for herpes

8:42 pm  
Anonymous Anonymous said...

This website was... how do you say it? Relevant!! Finally I have found something that
helped me. Thanks a lot!

Stop by my website :: twitter buy followers

1:20 pm  
Anonymous Anonymous said...

buy tramadol online cheap generic tramadol ingredients - tramadol bioavailability

3:01 pm  
Anonymous Anonymous said...

http://landvoicelearning.com/#62431 forum buy cheap tramadol - buy-tramadol-online.org

4:00 am  
Anonymous Anonymous said...

learn how to buy tramdadol buy tramadol online visa - tramadol withdrawal vicodin

7:12 am  
Anonymous Anonymous said...

May I just say what a relief to uncover somebody who truly knows what
they're discussing online. You certainly realize how to bring an issue to light and make it important. A lot more people have to check this out and understand this side of your story. I can't
believe you are not more popular because you most certainly possess the gift.

http://www.amazonasradiologia.com.br/groups/make-use-of-a-tutor-singapore-with-your-baby/
http://societe-forever.com/index.php?do=/blog/31565/econs-tuition-specialist-along-with-seasoned-domestic-instructors-within-si/

Feel free to visit my blog basket ball picardie

8:27 am  
Anonymous Anonymous said...

Ahaa, its pleasant discussion regarding this piece of writing at this place at this website,
I have read all that, so now me also commenting at this
place.
http://cod4.es/?topic=trying-to-find-alternatives-for-tuition-tutor
http://www.geniusdock.com/groups/get-an-online-tuition-singapore/

Feel free to visit my web page nashbar cycling

9:34 am  
Anonymous Anonymous said...

http://landvoicelearning.com/#30896 tramadol overdose with alcohol - buy cheap tramadol online

7:47 pm  
Anonymous Anonymous said...

Superb blog! Do you have any suggestions for aspiring writers?

I'm planning to start my own blog soon but I'm a little lost
on everything. Would you suggest starting with a
free platform like Wordpress or go for a paid option?
There are so many options out there that I'm totally overwhelmed .. Any suggestions? Thanks a lot!

Here is my web site: data

6:40 am  
Anonymous Anonymous said...

Do you mind if I quote a couple of your blogposts as long
as I provide credit and sources back to your weblog:
http://www.blogger.com/comment.g?blogID=10871573&postID=114977209844812216.
I'll aslo be sure to give you the proper anchor-text link using your website title: Blogger: METAFIZIKA, NORMALNO I PARANORMALNO. Please be sure to let me know if this is okay with you. Many thanks

7:41 am  

Post a Comment

<< Home