Tuesday, April 15, 2008

Napadi i odbrana


U istočnoj gnostici je poznato to da kad tragaoc krene na Put, odnosno, kad još počne da mu se primiče onom prilaznom stazom, on će se automatski naći na udaru tzv. ‘generalnog zakona’. Razlog za to je što on tada prestaje da obavlja ulogu baterije za matriks (4D OPS) ili prestaje da bude “hrana za mjesec” (Gurdjijev). U gnostici se ovaj ‘fenomen’ napada predstavlja ‘mehaničkim’ jer stvarno izgleda tako na prvi pogled, međutim, u nekim metafizičkim krugovima se on sve više smatra ‘hiperdimenzionalnim,’ zbog cijele jedne palete sredstava i načina kako se on manifestuje, uključujući i tzv. koincidencije i sinhronizacije. U suštini, tu se radi o jednom pokušaju vraćanja odbjegle ovce natrag u tor ili o njenom izbacivanju iz kolosjeka.

Nadalje, čovjek koji izlazi izvan domena ‘generalnog zakona’ postaje opasnost za ‘matriks’ i time što ima potencijal da povuče i druge za sobom, pa mu se na neki način posvećuje “specijalna pažnja”. Naravno, ‘kvalitet’ napada i kvalitet odbrane uveliko će zavisti od toga koliko je čovjek odmakao na Putu svog ezoteričkog razvoja.

Veoma je teško predstaviti sve ono čemu se možemo naći izloženi a pogotovo sve modalitete odbrane, jer je svaka situacija na neki način specifična i svako od nas ima svoje individualne lekcije koje mora da nauči, tako da ću ovdje pomenuti samo neke osnovne elemente ove problematike.

***

Većina “napada” dolazi kroz nas same jer smo mi glavno poprište bitke, međutim, oni dolaze i izvana, ali opet uglavnom preko ljudskih bića koja služe kao alatka i sredstvo za njihovo izvođenje, jer oni u stvari većinom reaguju na podražaje koji obićno dolaze sa gornjeg ‘sprata’ (ili iz 4D OPS oblasti).

Postoji i neki ritam u svemu tome, pa zato mislim da teorija o onome Zakonu Broja Sedam prilično dobro drži vodu bez obzira na to što zvuči “mehanički”. Postoje i neki znakovi koji prethode napadima isto kao i znakovi koji prethode oluji. Tu se onda javlja problem njihovog pravilnog očitavanja jer nije preporučljivo ni stalno zvoniti na uzbunu, odnosno, duvati na hladno.

Kod napada se čovjek obično ne nađe izložen jednom ‘talasu’, oni često kao da dolaze sa svih strana sinhronizovano, ne bi li ga potopili. Ukoliko smo ostali na površini nakon napada, onda obično slijedi jedan miran period sve do sljedećeg. Tada bi trebali biti i pametniji za jedno iskustvo, odnosno - svjesniji.

**

Vektori

Ovdje se radi o silama koje ne moraju da imaju direktno destruktivno dejstvo, nego im je suština u tome da utiču na ‘tragaoca’, tako što mu mijenjaju pravac kojim se kreće. Ulogu ‘vektora’ može da igra neka individua, grupa ljudi ili događaj.


Vektori često djeluju ‘suptilno’, odnosno, teško ih je primjetiti. Nakon što promijene čovjeku pravac kojim se kreće, ukoliko on to primjeti, on to može pogrešno tumačiti nekom ‘evolucijom’, dok se u suštini može raditi o devoluciji ili jednostavno, - vrćenju u krug.


Tako, nakon dejstva vektora čovjek je često nesvjestan da mu je ovaj promijenio pravac i da u međuvremenu skrenuo u ‘slijepu ulicu’. Ako ništa drugo, to može da ga košta izgubljene energije i vremena.

Postoje tri principa, kad se o napadima radi:

1. Uvijek očekuj napad
2. Upoznaj njegov modalitet (način sprovođenja)
3. Znaj kako da mu se suprostaviš

Međutim:

to se u praksi ne bi trebalo pretvoriti u paranoju (čovjekova predostrožnost mora biti zasnovana na Znanju). Strah od neke zamisljene opasnosti tjera nas na poduzimanje konkretnih mijera.

kod očitavanja znakova i ‘modaliteta’ napada moramo koristiti maksimalno vlastitu pronicljivost ili razboritost (što je opet u vezi sa nivoom svjesnosti) jer neželjene posljedice mogu nastati i usljed pogrešnog očitavanja znakova, isto kao i kod neprimjećivanja na vrijeme određenih znakova ili modaliteta stvarnog napada. Mi smo po prirodi skloni projiciranju. Ukoliko mislimo da smo pod napadom a nismo, pa usljed toga reagujemo na određeni način, sama naša (bespotrebna) reakcija može prouzrokovati negativne posljedice.

[Razvoj lične pronicljivosti je jedna centralnih tema ezoterike. Uz pomoć pronicljivosti razlikujemo, - istinito, od - lažnog.]

Ako ništa, onda samo uzalud trošimo vrijeme i energiju. Nadalje, kod prepoznavanja znakova napada situaciju ponekad komplikuje i to što neki od njih, da tako kažem, mogu biti – “hiperdimenzionalni”, tj. postoje, mogu se vidjeti ali su neopipljivi. Ne možeš nikome pokazati prstom na njih, niti ih ikome drugom dokazati kao takve. To mogu biti neke čudne ‘sinhronizacije’ gdje se čovjeku nekoliko ljudi ili događaja odjednom natovari na leđa. Tu se mahom radi o individuama sličnih frekvencija koje su ‘uključene odozgo’ da timski odrade određeni posao. Dovoljno je da jedan od njih odsvira početnu notu i svi oni koji rade na sličnim frekvencijama naći će se u rezonanciji s njom i automatski se povezati i uključiti. U nekim slučajevima dolazi i do naizmjeničnog dešavanja određenih nezgoda koje su naizgled nepovezane a mahom služe za odvraćanje pažnje, crpljenje energije i skretanje s puta žrtve napada.

Kod uspješnog suprostavljanja napadima, jedino što može da igra važnu ulogu je Znanje, koje je opet povezano sa nivoom svjesnosti. (Zaboravite zamišljanje kojekakvih “ljubičastih balona”). Mislim da nema napada na neku individuu za kojeg ta individua nije na neki način spremna, odnosno, sposobna da mu se odupre. To naravno ne znači da će ona istovremeno i uspjeti da mu se odupre. Vrsta napada je često povezana sa razvojnim nivoom svijesti individue koja je cilj napada. ‘Hiperdimenzionalni’ napadi kao da su skrojeni tačno po mjeri individue na koju se odnose, uzimajući u obzir sve njene slabosti i mane. Ciljaju tamo gdje je čovjek najslabiji i u za njega najgore vrijeme.


Dakle, čovjek može biti napadnut kroz samog sebe a može biti napadnut i od strane drugih. (Depresija, apatija, anksioznost itd. takođe mogu biti simptom napada.) U vezi s vanjskim napadima, moramo imati na umu da svako može poslužiti kao “sredstvo za napad”. Ta vrsta napada se najviše odvija preko ljudi iz naše blizine. Napadi ‘kroz samog sebe’ obično se odvijaju usljed dejstva nekih ‘agenasa’ na čovjekove ‘niže centre’, mada se oni slično aktiviraju takođe usljed napada izvana.

Kao rezultat napada čovjek obično zapada u tzv. stanje konfluencije ili meteža ‘donjih centara’ (motornog, emocionalnog i intelektualnog). Posljedica tog stanja je navala negativnih emocija. Ukoliko im se čovjek prepusti, one će nadalje inicirati i regulisati njegove reakcije koje će u većini slučajeva biti pogrešne.


***

Napadi od strane ‘generalnog zakona’ su prilično široka tema jer se javljaju u jednom širokom dijapazonu i čine se kao da su skrojeni tipično za individuu na koju se odnose.

Prvo imamo kojekakve nezgode koje se tu i tamo dešavaju a onda uticaje onih oko nas koji nas pokušavaju izbaciti s kolosijeka, mada često i nesvjesno. Ovo drugo se može podijeliti u nekoliko grupa:

napadi od stane bliskih osoba, koji se mogu nazvati ‘friendly fire’ (prijateljska vatra). Ovo ‘friendly fire’ nije naravno nikako za potcjenjivanje, jer ti napadi mogu biti destruktivni isto onoliko koliko i oni koji dolaze s neprijateljske strane. Nekad su i daleko opasniji jer pored toga što oni mahom dolaze ‘s leđa’ (članovi naše porodice, bliski prijatelji i rodbina) a tu imamo i snažnu “emocionalnu komponentu”. Ti ljudi su nam dragi i ne bi željeli da ih izgubimo, niti da ih povrijedimo a istovremeno, ni da manipulišemo njihovu “slobodnu” volju. (Bez obzira na to što oni djeluju u skladu sa impulsima koji dolaze izvana)

napadi od strane drugih ljudi iz generalne populacije

napadi od strane 4D OPS sila, koji često ukljucuju i tzv. indirektne napade, ili napade na osobe koje su nam bliske (kao npr. na članove naše porodice); ovdje spada i kvarenje električnih uređaja kao npr. eratično ponašanje kompjutera, sijalica u kući, nestajanje dokumentacije, pa čak i fizičke otmice i likvidacija ljudi. Ovu poslednju opciju oni navodno izbjegavaju koliko god mogu jer u tom slučaju i OPS sile moraju snositi određene konsekvence na svojoj ravni postojanja. S druge strane, one koji su malo više odmakli na tzv. ‘Putu’, nije toliko lako neutralizirati.

***

Što se kojekavih ‘nezgoda’ tiče, one se većinom mogu preduprijediti svjesnošću a kad se dese, prvo pitanje koje si čovjek treba postaviti je: Šta ja mogu naučiti iz toga? Da li je ovo stvarno samo sklop slučajnosti ili sam mogao nešto učiniti da bih to preduprijedio. Postoje i situacije, pogotovo kad se radi o sinhronizovanim slučajevima (pod dejstvom ‘Generalnog Zakona’ – gnostika), da nam jedino preostaje da plivamo niz maticu koja nas je zahvatila i gledamo kako da se održavamo na površini, trudeći se da izbjegavamo stijenje u rijeci ako već ne možemo isplivati odmah na obalu; i istovremeno čekajući na onaj tren kad će nas voda nanjeti na neko zgodno mjesto, odakle ćemo se moći izvući napolje.

Međutim, postoje i slučajevi kad se nezgode u aranžmanu ‘hiperdimenzionalnih sila’ počnu dešavati onima oko nas, kako bi nam odvraćali pažnju, izbacili iz kolosijeka ili nas na neki način ucjenjivali. Tu se mahom radi o veoma perfidnim indirektnim napadima na članove naše porodice.

[Recimo, jedan od primjera bi bio cijeli niz ‘čudnih’ nesreća koji se dešavao djeci Barbare Bartholic kada je istraživala fenomen NLO-a, otmica ljudi i mutilacije životinja zajedno sa Dr K. Turner i Jacques-om Vallee-em. Uz sve to kasnije joj je bilo i prijećeno da će je ‘kancer-izirati’ (kao Karlu Turner, koja je naprasno umrla od raka dojke) ukoliko nastavi s onim što je naumila (pogledaj knjigu: Barbara, the Story of UFO Investigator; Peggy Fielding) Čini se da su oni koji zalaze na ovo područje izloženi najvećem pritisku i manipulacijama, pogotovo ako se nalaze na pravom putu. Međutim, moramo imati na umu da, bez obzira na to, većina tih ljudi su ipak tzv. “vanjski ljudi”, dakle nepovezani sa svojim višim centrima, te odatle lako i ranjivi. ]

**

Kod napada od strane ljudi, moramo imati na umu da SVAKO može poslužiti kao “sprovodnik napada” ili njegovo “sredstvo”. Čak i adamični ljudi (s individualnom dušom) u svom “normalnom” (transpersonalizovanom) stanju. S tim u vezi, osnovni način za preventivu napada predstavlja ono pravilo Gnostike, koje kaže - “kad kreneš na Put ne pričaj nikome o tome”. Naravno, ta tematika se može diskutovati s drugim ljudima koji se njome bave. Krug ljudi s kojima je čovjek u kontaktu treba se suziti na neku normalnu (optimalnu) mjeru i prema njima moramo nastupati s punim korištenjem “vanjske konsideracije”. Dakle, - prilagođavanje drugim ljudima, njihovom razumijevanju i zahtjevima, kako bi se olakšao život i sebi i njima. Ovo ponekad traži ne samo dosta energije i vremena, nego i znanja. Tu energiju i vrijeme moramo da ulažemo čisto za održavanje mira i sklada u našoj životnoj sredini.

To u realnosti često podrazumjeva da se ponekad bukvalno moraš praviti da si ‘lud’ (transpersonalizovan) u istom stepenu kao i oni (“kontrolisana ludost”). Međutim, ni ‘izolacija’ se ne smije bukvalno shvatiti jer ništa od onog “Puta” ako nedostaje “dejstvovanje”, što često podrazumijeva neki vid interakcije s drugima. Znači, čovjek mora na neki način praktično upotrebljavati ono što zna i na adekvatan način, a da se istovremeno ne izloži direktnom napadu ‘generalnog zakona’. Naravno, to nije lako i ne postoji recept šta raditi i kako, to mu dođe nekako kao individualna stvar ili lekcija.

Jedan od ventila je i internet. Na primjer, u interakciji s drugima na forumima imamo priliku da iznesemo svoje mišljenje koje će, naravno, često biti drugačije od mišljenja većine ostalih diskutanata, na šta može uslijediti lavina iracionalnih napada, mahom u smislu poruka koje nemaju mnogo veze sa temom koja se diskutuje. Sada, kad pratimo ovu dinamiku, mi kod svog učešća apliciramo određeno Znanje, često skupljamo dodatne informacije kako bi potkrijepili neke svoje argumente, odnosno, obavljamo skup određenih aktivnosti uz pomoć kojih istovremeno izgrađujemo svoju svijest i biće. Istovremeno, imamo priliku da upotrijebimo i svoje znanje za odbranu od napada. Tako mu ta aktivnost koja na prvi pogled izgleda banalna, na kraju može da igra veliku ulogu u razvoju čovjekovog bića, kao i u potencijalnoj promjeni nabolje u realnosti u kojoj živimo (he, he, od ovog drugog nikad ne treba odustajati, mada se generalna situacija često može da čini beznadežnom).


***

Jedna od najperfidnijih hiperdimenzionalnih zamki koja često ima u sebi elemente sinhroniciteta je tzv. “sindrom padanja u sevdah”. U “pravom” momentu se pojavljuje osoba koja na prvi pogled ima sve one elemente koje smo oduvijek zamišljali. Ljubav na prvi pogled, što bi se reklo. Među prvim impresijama javlja se i ona - da se tu obavezno mora da radi o našoj “srodnoj duši”. Međutim, u realnosti se često radi o uslovljenim procjenama naših nižih centara (predatorovog uma) koje su uveliko bazirane na kemikalijama/hormonima. Situaciju inetrpretiramo na bazi ‘što je babi milo, to joj se i snilo’, ignorišući intuiciju i sve faktore koji ukazuju na suprotno. Znakove koji ukazuju na suprotno ne vidimo a sve rupe krpimo projiciranjem vlastitih deluzija na objektivnu realnost, dajući partneru sve one osobine koje cijenimo a on ih nema. Nakon određenog vremena, tragaoc se pretvara u ‘bateriju’ dok partner služi kao slamčica za crpljenje energije i prosljeđivanje nagore. A uz sve to i - vektor. Nakon određenog vremenskog perioda, tragaoc se nađe u situaciji kad se osjeća prevaren i iscjeđen kao krpa. U praksi, malo ko može izbjeći ovakvu situaciju na osnovu savjeta ili teoretskog znanja. Većini se desi da se moraju sami opržiti, da bi razumjeli lekciju. Na kraju se ispostavi da se tu vjerovatno radilo samo o jednom zgodnom OP-u ili o nekoj “malo kompleksnijoj situaciji” (npr. kao ono što je E. Lorgen predstavila u knjizi Alien Lovebite).

***

Još jedna od mogućih zamki u ezoteričkom razvoju čovjeka može predstavljati neka ‘ezoterička grupa’ ljudi koji naizgled imaju iste cilj i koji su se (sinhronizovano) pojavili u “pravom” momentu. Praksa je pokazala da u našoj realnosti svaka takva grupa neminovno zadobija elemente sekte, gdje se tragaoc pretvara u sljedbenika (onih koji se nalaze na vrhu, u “jezgru” ili “centru” grupe.)
(Nešto više o tome o tome u tekstu ispod na temu: Ezoteričke grupe)

Međutim, imajući na umu onaj Zakon broja 3, svi imamo različite potrebe i svugdje se nešto korisno može naučiti.

Čak i ono “učitelj se pojavi kad je učenik spreman,” moramo uvijek podvrgavati kritičkoj analizi, pogotovo kad pomislimo na smo naišli na nekog učitelja/gurua/naguala (na žalost, i među njima ima dosta psihopata). Ipak se čini da su došla vremena kad svako od nas mora postati svoj vlastiti učenik i učitelj/guru/nagual!?

Prema nekim univerzalnim zakonima, ono što čovjek traži, on to i dobije. Tragaoc poštuje raznolikost prirode i drugih ljudskih bića, on poštuje slobodu drugih, pa stoga ima prirodno pravo i na vlastitu individualnost i slobodu. Bitka za slobodu je bitka za individualnost i obratno. Onaj koji nema individualnost mora biti ovisan o drugima, te tako ne može biti slobodan, ni teoretski a kamoli praktično. Zavisnost i sloboda se međusobno ne podnose. S tim u vezi, kontrolni sistem upravo i pokušava da uništi ljudsku individualnost, koliko god je on to u mogućnosti. Toj vrsti napada smo svi manje više izloženi od samog rođenja. Identifikacija s drugim ljudima a pogotovo GRUPAMA, -- čovjek se identifikuje sa svim i svačim (religija, nacija, rasa, boja kože, ideologija, fudbalski tim…) osim sa čovječanstvom u cjelini ili onim što se podrazumijeva pod individualnim ljudskim bićem.

**

Ovjeravanje deluzija i učršćivanje mentalnih programa

Ovdje se radi o specijalnim “hiperdimenzionalnim efektima” u režiji 4D OPS sila čija je svrha zaplašivanje ili zbunjivanje tragaoca, ovjeravanje pogrešnih koncepata koje je tragaoc tek usvojio s ciljem njegovog održavanja na pogrešnom putu ili njegovog vraćanja nazad u tor. Sinhronizovano susretanje različitih individua koje potvrđuju određene dezinformacije, ukazanja Svete Gospe i kojekakvih svetaca uz pojavu kojekvih religijskih parafernalija, uslišavanje neke molitve, “božja” proviđenja, obično u smislu kojekvih “čuda” koja trebaju da izazovu kod čovjeka neku vrstu strahopoštovanja itd. itd. (Oni koji pate od strahopoštovanja prema bilo kome ili čemu, ne mogu daleko stići).


Pomoć sa strane i odozgo

Pomoć „sa strane“ obično dolazi od strane individua (tragaoca) koje su na sličnim frekvencijama kao i mi. Tu takođe često dolazi do pozitivnih sinhroniciteta kad se neki od njih pojave i pruže nam pomoć u pravi čas. S tim u vezi postoje i neke indikacije da se na planetarnom nivou formira jedna sve veća grupa svjesnih ljudi, individualaca, koji ulaze u međusobnu rezonanciju, koji su kolinearni, te tako i dejstvuju.

Gurdjijev: "Ovi ljudi ne mogu poduzimati radnje koje su u suprotnosti sa njihovim razumijevanjem, niti imati razumijevanje koje nije odraženo u njihovim radnjama.” "U isto vrijeme, među njima ne može da bude nikavih nesloge niti razlike u razumijevanju. Odatle, njihova aktivnost je potpuno ko-ordinisana i vodi ka jednom zajedničkom cilju bez ikakvog posebnog nagona, jer je sve bazirano na jednom zajedničkom i identičnom razumijevanju.”

Naravno, i ovdje se radi o jednoj GRUPI, međutim, toj “grupi” ne treba ime, ne treba joj ni vođa, niti bilo kakvo hijerarhijsko ustrojstvo; ona je sastavljena od individualaca od kojih se većina međusobno ne poznaje, međutim, oni će sinhronizovano da dejstvuju gdje god da se nalaze što podrazumijeva i pomoć jedni drugima.

“Bog” pomaže čovjeku onoliko koliko je ovaj u stanju pomoći samom sebi. To nas ne bi trebalo čuditi, s obzirom da svako od nas predstavlja “jedinku božje manifestacije” sa svim ‘njegovim’ potencijalima u sebi. Međutim, isto kao što mi kao 3D bića ponekad pružamo pomoć jedni drugima i isto kao što mi kao 3D bića ponekad pružamo pomoć bićima 2-og denziteta (životinjama i biljkama), tako će i neki od nas povremeno dobiti i pomoć sa ‘gornjih-D’. Međutim, ta pomoć neće biti nikakav rezultat naših molitvi s glavom okrenutom prema gore, nego će ona stići onda kad entiteti koji je pružaju ocijene da nam je ona stvarno potrebna. Oni će to učiniti na optimalan način a mi u većini slučajeva nećemo čak biti ni svjesni da nam je pružena pomoć, jer bi u drugom slučaju umjesto da koristimo svoje sposobnosti i potencijale – pribjegavali molitvama i gledali prema gore kad god nam malo zapne, kad lupimo nosom o patos ili kad nas neko ili nešto klepi po ušima.

Ukratko rečeno, čovjek se treba uvijek oslanjati samo na samog sebe, a svaka iskrena i ničim uslovljena pomoć je uvijek dobro došla.


***

Šta da se radi?!

(Kažu - “ne pominji neki problem ako nemaš bar 2 rješenja”)

Neki od bitnih elemenata koje treba uvijek imati na umu, razrađivati i pravilno upotrebljavati kad su napadi u pitanju:

1. Kontrola
2. Strpljivost
3. Disciplina
4. Vremensko tempiranje (izbor pravog momenta)

Ovi Kastenedini pojmovi se u praksi međusobno ispreliću, medjutim, prilično su ispravni i otprilike predstavljaju neke od osnovnih alatki koje moramo stalno nositi sa sobom, i - koristiti.

Nadalje:

– 5. ‘samovažnost’, - ukoliko nam uspije na jedan mudar način da ‘neutrališemo’ onu negativnu stranu ove naše komponente – mi tada, kao jedna cjelina, stvarno: POSTAJEMO – NERANJIVI.

Sljedeći bitan elemenat:

- 6. “Sitni mučitelji” (Kastanedin pojam) – tj. ‘apsolviranje psihopata i psihopatije (uključujući narcisoidnost kao “subkriminalnu psihopatiju”) kao uslov za ‘dekontaminaciju’ i “susretanje s nepoznatim”, odnosno, - efikasno suprostavljanje toj vrsti individua. (Od suštinske važnosti je - upoznati neprijatelja!) Radi se o sticanju znanja o tzv. entropičnom (OPS) stanju svijesti i načinima njene manifestacije. Psihopate su reprezentativci “sila mraka” na našem nivou ili “crnih rupa”, na kosmičkom nivou. Oni su primjer jednog jačeg izražajnog stepena tzv. “uma predatora” (čije elemente svi mi donekle posjedujemo u određenoj mjeri). Pojam su krajnjeg stepena “projiciranja” vlastite realnosti (deluzija) na objektivnu realnost, u skladu s njihovim entropičnim porivima.


**

Fizički napadi na tragaoca su rijetkost na 3D nivou jer oni koji su prešli prvi prag prema Putu, biće dovoljno svjesni i ‘intuitivni’, da pravovremeno prepoznaju znakove koji prethode napadu i izbjegnu ga na vrijeme. Naravno, ukoliko nekim slučajem dođe do fizičkog napada u kojem integritet čovjekovog bića, odnosno njegova ‘3D egzistencija’, postane ugrožen, u takvim situacijama je odbrana SVIM sredstvima jedino što se preporučuje. (Dakle, tuči - rukama, nogama, glavom, kao i svim mogućim pomoćnim sredstvima koja nam se nađu pri ruci.)

***

Tzv. ‘hiperdimenzionalni’ psihički napadi mogu takođe biti veoma opasni iako se obično izvode sa distance a danas čak i uz pomoć interneta.

Na žrtvu napada direktno se usmjeravaju misaone forme ili “fragmenti svijesti” nabijeni negativnom energijom. Ukoliko se znakovi napada ne prepoznaju na vrijeme ili ukoliko se zakašnjelo, odnosno, nepravilno reaguje, čovjek može veoma lako ostati bez energije i zapasti u ono stanje meteža njegovih nižih centara. Misli koje nisu potpuno ‘njegove’ (mada mu se one uvijek čine ‘njegovim’), počinju mu nezadrživo navirati a energija isticati. Svako praktično dejstvovanje u takvom magnovenju će imati velike šanse da po svojoj suštini bude destruktivno. U takvim situacijama u gnostici se preporučuje vršenje introspekcije čim se primjete prvi znakovi, odnosno, negativne emocije. (O tome ćemo reći nešto više kasnije). Međutim, u praksi ćemo se zadesiti u situaciji kad nismo počeli s tim na vrijeme, tako da je onda introspekcija teško izvodljiva kad smo se već našli u stanju meteža. Tada bi idealno bi bilo “isključiti” um i preći u ono “prisustvo u sadašnjosti” (E. Tol, Moć sadašnjeg trenutka), međutim, ni to nije lako izvesti u tim momentima. Naše ponašanje postaje eratično usljed haosa koji vlada u donjim centrima. Tada bi jedino što bi moglo biti od pomoći bilo to da se čovjek sjeti one svoje ‘više komponente’, duše/istinskog ja, te da pokuša da usmjeri pažnju na impulse koji dolaze odatle, nakon što postavi pitanje šta da se radi. Odgovor (“B-uticaj”) koji stigne odatle može biti na prvi pogled (ličnosti/donjeg intelektualnog centra) iracionalan, pa čak i bizaran. Međutim, ukoliko ga čovjek prepozna i posluša, (u stanju meteža donjih centara veoma je teško razlikovati A i B uticaje), tek kasnije će uspjeti da primjeti da je to bilo najoptimalnije što je on tada mogao uraditi u svrhu zaštite integriteta svog bića i sprečavanja svakog destruktivnog ponašanja sa svoje strane. [Na primjer, jedan od “čudnih” odgovora može predstavljati gledanje neke glupe komedije (DVD/video) uz par čašica rakije ili vino, pa onda u krevet. Sutradan se čovjek obično probudi u puno boljem stanju, što mu dozvoljava da napravi određene korekcije, odnosno, sanaciju štete.]

Znači, ono što se može prvo uraditi to je - preusmjeravanje pažnje na nešto drugo, - odmor, pa onda - “rekapitulacija” ili introspekcija.

***

Kod malo ‘otvorenijeg’ djelovanja, čovjek se može naći na vjetrometini, pa tako i izložen napadu većeg broja individua koje se nalaze u međusobnoj rezonanciji. To može ići do te mjere da se stvori slična atmosfera kao u onoj poslovici: “kad ti cijelo selo kaže da si svinja, lezi u blato i valjaj se”. Međutim, “cijelo selo” često ne mora da bude u pravu a ni mi ne moramo da se valjamo u blatu. U takvim situacijama ‘nereagovanje’ može biti najoptimalniji način odbrane. Nijedan argument kojeg bi pružili za svoju odbranu ne bi bio dovoljno čvrst. Istina ima osobinu da sama ispliva na površinu, međutim, ponekad to dugo traje. (“Laž optrči pola svijeta prije nego što istina stigne cipele da obuče”.) Češće se desi da vođa napada protumači naše ponašanje defanzivnim, računa da smo ozbiljno ranjeni, te načini grešku i uleti u prazan prostor bez lopte (tzv. ofsajd situacija) pokušavajući da nas dotuče, gdje ga možemo sačekati i klepiti ga po ušima, te tako neutralizirati napad. Tada obično ispušu i oni koji su ga slijedili. Naravno, svaka situacija je specifična, te ne postoji neki jedinstven recept koji važi za sve.Gnostička tehnika odbrane

Na kraju, kako u svemu postoje one tri sile (Zakon broja 3), isto je tako i kad su napadi u pitanju. Iz njih je uvijek moguće izvuči i nešto pozitivno. Negativne emocije u sebi sadrže energiju. (Energija je istinska ‘valuta’ ovog univerzuma). S tim u vezi, u samom početku pojave negativnih emocija, čovjek koji je prešao onaj prvi prag (gnostika), te tako i počeo u sebi formirati ‘magnetni centar’, trebao bi biti u stanju da izvrši jednu ‘introspekcijsku opsevaciju’ tih emocija i razložiti ih tako što će ih “iznjeti na svjetlost dana” (konstatacija ili uvažavanje). Njihovim razlaganjem oslobađa se jedna specifična energija (‘Si-12’) koja pojačava vibracije donjeg emocionalnog centra, te mu omogućava izravnu vezu sa višim emocionalnim centrom, koji će onda ubaciti u sistem jednu novu energiju (‘Sol-12’), koja će u njemu inducirati jedan specificno intenzivan osjecaj zadovoljstva koji ce nadalje izvrsiti transmutaciju energije ‘Si-12’ u ‘Sol-12’ i tako ojačati njegov magnetni centar (koji je u svom začetku.) Svaka pobjeda izvojevana nad negativnim emocijama koje su produkt napada - ubrzava stvaranje “magnetnog centra”, te tako i rast čovjekovog bića.

S tim u vezi, tragaocu (ili ‘ratniku’) koji se nalazi na pravom putu, ‘sitni mučitelji’/psihopate i svi drugi ‘napadači’ mogu biti od najveće pomoći pri izgrađivanju njegovog magnetnog centra i povezivanju sa svojom dušom preko medijuma viših centara. Tragaoc će, dakle, transformisati energiju nižih frekvencija koju mu oni ‘obezbjeđuju” u energiju viših frekvencija, koja mu je potrebna za izgradnju magnetnog centra. Tako čovjek uz pomoć napada na njega može izgrađivati svoje biće.

**

Tako dolazimo i do patokratije koja danas vlada ovom planetom. Nju možemo uzeti kao otjelotvorenje pojma “mučitelja-psihopate” (“neprijatelja”) na grupnom nivou. Dakle, ukoliko nemamo nekog individualnog psihopatu u svojoj neposrednoj blizini, ne moramo ga ni tražiti. Imamo ga pred nosom u obliku patokratije, zajedno sa svim njegovim manifestacijama. Nije problem shvatiti ovo teoretski, koliki je problem kad to čovjek shvati iz dubine svog bića. To je doživljaj kojeg neki nazivaju “teror (spoznaje) situacije” a neki koriste i termin: “the heat-of-the-realisation”. Ne znam s čim to uporediti i kojim riječima?!

Što se više upoznamo sa psihopatijom, utoliko više manifestacija “mučitelja” ćemo uspjeti primjetiti oko sebe i u sebi. Nama valja da joj se suprostavimo koristeći gorenavedene elemente. Ovo na prvi pogled izgleda kao borba između Davida i Golijata, pogotovo ako se shvati suština problema. To su neki elementi koje npr. mnogi ‘tragaoci’ ne razumiju, previđaju ili potcjenjuju. Mi smo SVI transpersonalizovani (“psihopatizirani”), manje ili više, ovdje i sada. Godinama već živimo u sredini koja je transpersonalizovana, među transpersonalizovanim ljudima i neprestano izloženi psiho-patološkom materijalu. Odatle se mora krenuti i toga se mora stalno biti svjestan!

Međutim, kako smo vidjeli, mi imamo i određena sredstva na raspolaganju koja možemo efikasno koristiti.

Na kraju, mislim da moramo biti načisto s tim da će napada i borbe uvijek biti, bilo da se nalazimo u 3D ili višim denzitetima jer i to spada u lekcije.-

50 Comments:

Blogger Небојша said...

Zdravo.

Samo se javljam da pozdravim ovaj vaš rad.Da se čovek sa ovih prostora oduhovi,da lakše spozna samog sebe i da sve nanje bude nesvesna marioneta u rukama raznih "intelektualaca" i političara...

Meditacija je moj put,a postoje naravno i ostali.

To je inače tekst sa mog glavnog bloga na WordPress platformi.


Pozdrav.

10:09 pm  
Anonymous Anonymous said...

zanimljivo i škakljivo štivo... alian lovebite - mit ili realnost?! što ako je zapravo riječ o kozmičkoj igri sa ciljem buđenja?! mislim da ne možemo sa sigurnošću tvrditi o ulozi vektora i kome je ona, zapravo namjenjena. jedini egzaktni pokazatelj je vrijeme, a onaj za kojega mislimo da je samo jedan obični, zgodni OP, može vrlo lako biti i prikriveni tragač. paradoks, zar ne?! KAD KRENEŠ NA PUT, NIKOME O TOME NE GOVORIŠ!!!

1:00 am  
Anonymous Anonymous said...

Text je odličan!Svaka čast!
Prvi korak bi trebao biti prepoznavanje igara našeg uma a onda obračunavanje s njim.
Ne na način kojekakvih 'Silva metoda',meditacija i mantranja...već jednostavnog promatranja te igre uma i načina na koji se on s nama igra.

Magnetski centar...malo nesvakidašnji izraz,no potpuno ispravan.Ne možeš tražiti nešto 'odozgo' ako nešto nisi spreman 'dati' tj. uskladiti se sa tom višom frekvencijom.
Jako je važno biti svjestan,mada nimalo lako.Mislim tu na umor 'od traganja',prepoznati ga i prepustiti se ispraznoj zabavi kao komedija ili kakva utakmica,te prespavati pa sabrati dojmove.

Ne vidim da odgovaraš na komentare pa me zanima da li se s tobom 'može razgovarati' tj. da li možemo ovdje na blogu diskutirati?

Pozdrav!
Green Goblin

9:02 pm  
Blogger axel said...

hiperdimenzionalni napadi, manipulacija, vektori, kao i mnoge zamke na putu spoznaje vrlo se lijepo mogu prikazati u njemačkoj književnosti 18. stoljeća. romantičarski pokret 18. stoljeća je, inače, bio kontradiktorna sociološka pojava u europi. s jedne strane je predstavljao vrhunac oslobođenja srednje klase započetog dobom prosvjećenosti, dok je s druge srane bio reakcija viših klasnih slojeva na subverzivni utjecaj racionalizma i reformatorskih težnji prosvjećenosti. dok je srednja klasa u europi ostala svjesna svoga društvenog položaja zadržavajući nasljeđe prosvjećenosti, njemačka se srednja klasa našla pod utjecajem romantičarskog iracionalizma bez prethodnog apsolviranja škole racionalizma. većina srednje klase i inteligencije u njemačkoj bila je nesposobna shvatiti značaj prosvjećenosti u odnosu na vlastite klasne interese. kada je prosvjećenost postala vodeći pokret u europi, njemačka se inteligencija pokazala nezrelom za sudjelovanje u njemu. živeći pod pritiskom državnog aparata, raskalašenog kneza, te nehumanih državnih službenika, njemački je građanin vodio nedostojanstven život. nemoć srednje klase i njeno isključivanje iz političkog života uvjetovali su pasivizam reflektiran na cjelokupni kulturni život. inteligencija sastavljena od poniznih službenika, učitelja i pjesnika odriče se utjecaja na javni život, nadoknađujući svoj pasivizam pretjeranim idealizmom. ovo odricanje posljedica je, ne samo potpune ravnodušnosti prema naizgled nepromjenjivoj društvenoj zbilji, nego i izraz prezira prema politici. to je uvjetovalo izoliranost njemačke inteligencije iz društvene zbilje, a njeno razmišljanje postajalo je sve više kontemplativno i spekulativno, nestvarno i iracionalno. s pokretom Sturm und Drang njemačka književnost postaje potpuno građanska, iako mladi buntovnici nisu milostivi prema buržoaziji. njihov protest protiv nasilja, oduševljenje idejom slobode, kao i anti-racionalni stav krajnje su iskreni. međutim, svojom nezainteresiranošću za kreiranje društvene i političke zbilje, te borbom protiv racionalizma, Sturm und Drang postaje izvrstan instrument za utvrđivanje vlasti vladajućih klase. svojom koncepcijom razmišljanje potpomogao je nastojanja vladajućih klasa u skretanju pozornosti sa aktualnih društvenih problema. pod utjecajem ovoga opijuma njemačka inteligencija je izgubila osjećaj za racionalnu spoznaju. iako je iracionalizam bio rasprostranjen europski fenomen manifestiran kao izraz emocionalnosti, u njemačkoj je otišao u krajnost razvivši se u filozofiju prezira prema iskustvenoj zbilji. njemački intelektualci nisu shvaćali da su racionalizam i empirizam saveznici društvenog poretka u kojem bi sa ugnjetavanjem prije ili kasnije bilo završeno. urušavanjem jezika zdravog razuma, oligarhiji nije mogla biti učinjena veća usluga. međutim, daljnjim djelovanjem gothea, schillera, herdera i kanta, Sturm und Drang se je uspio razviti u weimarsku klasiku, opisanu kao zakašnjela njemačka renesansa i ekvivalent francuskog klasicizma. ali, glavna razlika između njega i sličnih pokreta izvan njemačke je u tome što je on predstavlja sintezu svih klasicističkih i romantičarskih težnji. njemački klasičari, koji se ne bi mogli zamisliti bez rousseau-og evanđelja prirode, također se odriču njegovog nihilizma i neprijateljstva prema kulturi. oni žive obuzeti manijom kulture i obrazovanja, a civilno društvo, za njih, predstavlja njenog stvarnog nositelja. kroz ovo razdoblje njemačke književnosti možemo pratiti razvoj njemačke inteligencije od buntovnosti Sturm und Drang-a do weimarske klasike koja je, iako pomirljivija, ipak svjesnijeg cilja. ujedno, možemo i vidjeti kako se često, misleći da postupamo ispravno, zapravo, nađemo uhvačeni u zamku vlastitog nazatka.

s poštovanjem,
tiamat

8:38 am  
Anonymous Enigma Kristina said...

Posto Ivo Car nije usao u kucu VELIKOG BRATA, na kucu je pala velika kletva tako da se u buducnosti moze ocekivati da ce ukucani Iva poceti unutra da prividjaju, a da li ce to prividjenje registrovati kamere ostaje da vidimo!

12:35 am  
Anonymous Anonymous said...

[url=http://pittsburghmom.com/members/Pokimon2010/default.aspx/][img]http://i048.radikal.ru/0910/57/9a759e833d4a.jpg[/img][/url]

10607 movies of premium DVD quality

We be subjected to thousands of the hottest movies you've been waiting to ready for! And they're infrequently convenient in Hi-Def!
These movies are playable on most viewing devices including iPod, PDA (HandHelds), PC, DVD & DivX players.
There are indubitably no limits. Download as much as you lack with incredibly treble speeds. No additional software is required!
Unreservedly click on a identify with, download a cinema and watch it on your favorite player.

[size=4][url=http://pittsburghmom.com/members/Pokimon2010/default.aspx]Sign Up[/url] today and forget about buying or renting DVDs offline. [/size]


[url=http://movies.aoaoaxxx.ru/][img]http://i038.radikal.ru/0910/6d/1c3f50e4ddf0.jpg[/img][/url]

[url=http://pittsburghmom.com/members/Pokimon2010/default.aspx][b]TOP 40 BEST Movies:[/b][/url]
Street Fighter
Match Point
Confessions from a Holiday Camp
Palindromes
Recon 2022: The Mezzo Incident
Control
From Dusk Till Dawn
Over the Hedge
Alphabet Killer, The
Just My Luck
Face/Off
Real Genius
Sen to Chihiro no kamikakushi
Alien Raiders
Spencer's Mountain
Godzilla vs. Ghidorah the Three Headed Monster
Samson and Delilah
Final Analysis
Missing Lynx
Hard Luck
Hellmaster
Star Trek
I Am Sam
Streets of Blood
American Zombie
Radio Flyer
Pacific Heights
Blood Diamond
Princess Protection Program
More Dogs Than Bones


[url=http://community.v2home.co.uk/members/rashidaashukin65.aspx]Not Another Teen Movie [/url]
[url=http://airlinemanpower.com/communityserver/members/rustamsavastee.aspx]Garden State [/url]
[url=http://rfidguru.eu/members/nadzhiblozhnikov.aspx]PCU [/url]
[url=http://coredeveloper.net/members/klarissagolutv.aspx]Green Lantern: First Flight [/url]
[url=http://notradical.com/members/aminadimkin51.aspx]Signs [/url]
[url=http://ucnow.ru/members/patrikijamvros.aspx]Finding Forrester [/url]
[url=http://ivoroling.nl/members/abdulvahidgli.aspx]Shanghai Noon [/url]
[url=http://antonietasofia.com/members/pantelejmonste.aspx]Kill Bill: Vol. 2 [/url]
[url=http://ucnow.ru/members/patrikijamvros.aspx]Bones [/url]
[url=http://freewebhostingtipsonline.com/members/nasihzhemchuzhnij.aspx]Hoax, The [/url]

5:10 pm  
Anonymous Anonymous said...

greeksingles connection [url=http://loveepicentre.com/]amarillo texas personals[/url] top singles usa http://loveepicentre.com/ haverhill ma singles

8:37 pm  
Anonymous Anonymous said...

malika syndrome [url=http://usadrugstoretoday.com/categories/montage-packs.htm]montage packs[/url] mobile vehicles drug testing http://usadrugstoretoday.com/products/floxin.htm male enhancement patches http://usadrugstoretoday.com/products/levothroid.htm
aspirin alergy [url=http://usadrugstoretoday.com/products/apcalis-sx.htm]apcalis sx[/url] waioli tea room [url=http://usadrugstoretoday.com/products/viagra.htm]slime forming bacteria cooling tower[/url]

11:25 am  
Anonymous Anonymous said...

http://rxmeds.in/famvir/fda-and-approvals-and-famvir-and-september-11
[url=http://rxmeds.in/depakote/depakote-patient-information]levitra vaagra[/url] prescription drug names [url=http://rxmeds.in/accutane/are-accutane-and-isotretinoin-the-same]are accutane and isotretinoin the same[/url]
chevy chase drugs http://rxmeds.in/acomplia/acomplia-sanofi-aventis-studies
[url=http://rxmeds.in/cytotec/cytotec-hemorrhage-postpartum]drug interaction with benadryl[/url] deppresant drug [url=http://rxmeds.in/cozaar/strength-of-atacand-dosage-vs-cozaar-dosage]strength of atacand dosage vs cozaar dosage[/url]
dangers of drug resistance staph books http://rxmeds.in/aldactone/aldactone-dosing
[url=http://rxmeds.in/depakote/depakote-ammonia]when will drugs become available in generic[/url] horse racing black ice drug [url=http://rxmeds.in/coreg/coreg-side-affects]coreg side affects[/url] cancer drug compendium [url=http://rxmeds.in/actonel/actonel-lawsuits]actonel lawsuits[/url]

9:39 pm  
Anonymous Anonymous said...

medical administrative assistant duties [url=http://usadrugstoretoday.com/products/cozaar.htm]cozaar[/url] cedars saini medical school http://usadrugstoretoday.com/products/toprol-xl.htm animal medical center http://usadrugstoretoday.com/products/celexa.htm
tribal dental ngo dhanbad [url=http://usadrugstoretoday.com/products/clozaril.htm]clozaril[/url] warming vaginal lubricant [url=http://usadrugstoretoday.com/products/roxithromycin.htm]medical claims processing at home[/url]

8:18 pm  
Anonymous Anonymous said...

diet sleeping pills [url=http://usadrugstoretoday.com/products/speman.htm]speman[/url] ems and stress management http://usadrugstoretoday.com/products/naprosyn.htm oprah slimming tea http://usadrugstoretoday.com/products/maxalt.htm
herbs for anxiety [url=http://usadrugstoretoday.com/categories/arthritis.htm]arthritis[/url] will p4p lead to better health status and more access [url=http://usadrugstoretoday.com/catalogue/j.htm]atkins diet protein requirements[/url]

7:55 pm  
Anonymous Anonymous said...

http://alwayshealth.in/heart
[url=http://alwayshealth.in/infection/what-to-do-for-a-yeast-infection]anti drug billboard displays[/url] class v drug [url=http://alwayshealth.in/stop-smoking/quit-smoking-kits]quit smoking kits[/url]
drug name levothyroxine http://alwayshealth.in/the-pill/n357-pill
[url=http://alwayshealth.in/penis-growth/masterbation-effects-on-penis-size]types of psychedelic drugs[/url] no priscription drugstore [url=http://alwayshealth.in/pregnacy/what-to-avoid-eating-and-doing-while-pregnacy]what to avoid eating and doing while pregnacy[/url]
norvasc drug http://alwayshealth.in/oxybutynin/oxybutynin-aricept
[url=http://alwayshealth.in/smoking/girls-smoking-misty-cigarettes]smiths pharmacy toronto[/url] international jobs canada pharmacy [url=http://alwayshealth.in/china-tea/rose-hip-tea]rose hip tea[/url] what enhances levitra [url=http://alwayshealth.in/heart-rate/sacred-heart-of-jesus-screen-saver]sacred heart of jesus screen saver[/url]

2:26 pm  
Anonymous Anonymous said...

craftsman auto tool box http://automotoportal.in/volvo/las-vegas-volvo master cylinder brake reservoir gasket 79 dodge ram 50
[url=http://automotoportal.in/mercury]dodge automobile 1959[/url] insurance auto cheap az [url=http://automotoportal.in/motorcycle/reading-fairgrounds-motorcycle-event]reading fairgrounds motorcycle event[/url]
racing methenol http://automotoportal.in/peugeot
[url=http://automotoportal.in/rover/rover-and-rover]kern auto repair[/url] photos of the uk 2008 dodge calibre [url=http://automotoportal.in/rover/mars-rover-nasa]mars rover nasa[/url]
m2hb semi auto http://automotoportal.in/scooters/oc-scooters
[url=http://automotoportal.in/lamborghini/oem-lamborghini-tailight]automobile distributor service[/url] automobile engines [url=http://automotoportal.in/mini-auto/sherline-mini-lathe]sherline mini lathe[/url]

12:06 pm  
Anonymous Anonymous said...

volkswagen motorcycle http://automoblog.in/rally/rally-for-martin-lee cary auto sales
[url=http://automoblog.in/motor-co/registry-of-motor-vehicles-locations-massachusetts]the future if the automobile[/url] automobile cargo liners [url=http://automoblog.in/motorcycles/motorcycles-for-christ]motorcycles for christ[/url]
dodge code p0034 http://automoblog.in/ford/boulder-champion-ford-and-fire
[url=http://automoblog.in/supermoto/fim-supermoto]purchasing diagnostic software for dodge sprinters[/url] korean manufactured automobile brands [url=http://automoblog.in/top-fuel/above-ground-emergency-diesel-fuel-tank-dimension]above ground emergency diesel fuel tank dimension[/url]
volkswagen in cheshire http://automoblog.in/porsche
[url=http://automoblog.in/suzuki/suzuki-viva]new car lease for mercedes benz[/url] auto custom cincinnati [url=http://automoblog.in/peugeot/peugeot-107-tuning]peugeot 107 tuning[/url]

1:24 pm  
Anonymous Anonymous said...

state of texas automobile dealers licensing http://autoexpress.in/peugeot/peugeot/13/wheel/trim new auto buying guide
[url=http://autoexpress.in/saleen/what/is/a/ford/saleen]shafer auto[/url] mercedes auto service [url=http://autoexpress.in/porsche/porsche/melendez]porsche melendez[/url]
remote car starters for mercedes benz e300td http://autoexpress.in/pontiac/lone/star/pontiac/buick/gmc
[url=http://autoexpress.in/romeo/alfa/romeo/33/coupe]north platte ne auto dealership[/url] types of automobile parts injection moulded [url=http://autoexpress.in/buick/laethem/buick/pontiac]laethem buick pontiac[/url]
mercedes 270 cdi conversion http://autoexpress.in/cadillac/new/cadillac/escalade/columbus
[url=http://autoexpress.in/seat/protek/booster/seat]locking gascap for a 2005 mini cooper automobile[/url] pre owned silver mercedes benz in new jersey [url=http://autoexpress.in/racing/racing/champions/diecast/collections]racing champions diecast collections[/url]

8:40 pm  
Anonymous Anonymous said...

i want to buy wholesale childrens shoes http://topcitystyle.com/men-page83.html converse shoes [url=http://topcitystyle.com/-casual-dolce-amp-gabbana-category30.html]old fashioned microphones[/url] walmart maid clothes
http://topcitystyle.com/christian-audigier-men-brand106.html old fashion weighing scales [url=http://topcitystyle.com/accessories-leather-big-bags-type5.html]china made wholesale womens stone brand shoes[/url]

6:29 pm  
Anonymous Anonymous said...

wd guitar designer http://topcitystyle.com/white-black-underwear-color18.html brand identity gucci [url=http://topcitystyle.com/dark-blue-tank-tops-color11.html]song lyrics to fashionista[/url] late office shoes under desk
http://topcitystyle.com/29-gucci-size16.html denny klein hydrogen technologies [url=http://topcitystyle.com/tommy-hilfiger-men-brand97.html]magna high fashion bicycle[/url]

9:36 pm  
Anonymous Anonymous said...

ohio adult adoptions http://theporncollection.in/gay-video/secretly-gay-couple
[url=http://theporncollection.in/lesbian-sex/latina-xxx-lesbian]florida adult sex toy stores[/url] asian dildo [url=http://theporncollection.in/gay-love/free-gay-tube]free gay tube[/url]
free hairless pussy anal movie http://theporncollection.in/sex-mature/affects-of-acended-testicals-in-mature-males
[url=http://theporncollection.in/lesbian-sex/sexy-lesbian-images]no sew pattern for adult fleece poncho[/url] adult forums picures [url=http://theporncollection.in/best-porn/free-porn-emails]free porn emails[/url]
secret amateur teen http://theporncollection.in/gay-sex/gay-bathhouses-denver
[url=http://theporncollection.in/lesbian-xxx/lesbian-dating-sites-uk]men dildo fucked[/url] free amateur cocks [url=http://theporncollection.in/incest]incest[/url]
mature amateur videos http://theporncollection.in/sex-mature/mature-naked-free-pics
[url=http://theporncollection.in/best-porn/watch-free-porn-movie-fat-girls]deep dark dare bang wife young adult desire your[/url] sexy beach 3 no cd [url=http://theporncollection.in/hentai-porn/doa-hitomi-hentai]doa hitomi hentai[/url]

6:10 am  
Anonymous Anonymous said...

zone 1 travel card http://xwg.in/airline/increase-in-airline-traffic passport laws travel to mexico
[url=http://xwg.in/cruise/packing-light-for-a-cruise]oregan travel guide[/url] calloway black golf travel bag [url=http://xwg.in/cruise/travel-agent-discount-the-world-cruise]travel agent discount the world cruise[/url]
disney hotel travel agent discount htm http://xwg.in/airlines/continental-airlines-arena-tickets
[url=http://xwg.in/tours/concert-tours-2009]used travel trailers for sale washington[/url] punta cana travel opinions [url=http://xwg.in/airlines/cheap-flights-to-washington-dulles-airport-delta-airlines]cheap flights to washington dulles airport delta airlines[/url]
travel deals last minute http://xwg.in/lufthansa/embraer-clothing local travel nursing positions [url=http://xwg.in/tourist/spain-tourist-guide]spain tourist guide[/url]

6:09 am  
Anonymous Anonymous said...

insomnia and anxiety disorder [url=http://usadrugstoretoday.com/products/compazine.htm]compazine[/url] how to build immune system http://usadrugstoretoday.com/products/entocort.htm
stress gestion organisation [url=http://usadrugstoretoday.com/products/nimotop.htm]nimotop[/url] stop smoking patches [url=http://usadrugstoretoday.com/products/viagra.htm ]detox diet and weight loss [/url] wu tang heart
increase kidney function [url=http://usadrugstoretoday.com/products/furosemide.htm]furosemide[/url] list pharmacy visit freeboard http://usadrugstoretoday.com/products/phosphatidylserine.htm
smoking and circulation [url=http://usadrugstoretoday.com/products/imuran.htm]imuran[/url] thorazine blood pressure [url=http://usadrugstoretoday.com/catalogue/z.htm ]kapha diet [/url] will one fatty meal effect cholesterol level

12:36 pm  
Anonymous Anonymous said...

fda approved fibromyalgia medication [url=http://usadrugstoretoday.com/products/cok-n--energy-and-sensory-enhancer-.htm]cok n energy and sensory enhancer[/url] how long does caffeine stay in breast milk http://usadrugstoretoday.com/products/voltaren.htm
which compounds have calcium in them [url=http://usadrugstoretoday.com/products/leukeran.htm]leukeran[/url] recovery time after breast surgery [url=http://usadrugstoretoday.com/products/brand-amoxil.htm ]does alcohol effect weight loss [/url] info on staph infections and symptoms
suzzane hsiao breast [url=http://usadrugstoretoday.com/products/clozaril.htm]clozaril[/url] a z medical conditions http://usadrugstoretoday.com/products/flovent.htm
obstetrix at the medical center of aurora [url=http://usadrugstoretoday.com/products/erexor.htm]erexor[/url] latin american school of medicine scholarship program [url=http://usadrugstoretoday.com/products/rogaine-5-.htm ]bad reaction to dental deadening [/url] value rx cardinal health

5:22 am  
Anonymous Anonymous said...

swiss travel products http://xwl.in/lufthansa/british-airways-phone-number-at-heathrow holiday travel for women
[url=http://xwl.in/tours/overnight-snowmobile-tours-in-colorado]travel cleveland[/url] gay travel hotels [url=http://xwl.in/vacation-packages/florida-golf-vacation-packages]florida golf vacation packages[/url]
berkeley travel http://xwl.in/tours/short-line-bus-tours
[url=http://xwl.in/tours/cario-day-tours-from-alexandria-egypt]travel photos of st andrews golf course[/url] year travel city top countrys [url=http://xwl.in/flight/flight-prices-mpls-to-chicago]flight prices mpls to chicago[/url]
nhs travel vaccinations http://xwl.in/car-rental/car-rental-info-europe air travel polar routes to europe from north america [url=http://xwl.in/adventure/safari-hunting-adventure-south-africa]safari hunting adventure south africa[/url]

9:39 pm  
Anonymous Anonymous said...

discount tap shoes http://www.thefashionhouse.us/pink-gucci-color10.html opinions for best walking shoes [url=http://www.thefashionhouse.us/gucci-dress-shirts-brand12.html]christian dior[/url] hawaiian clothes
http://www.thefashionhouse.us/-flip-flops-men-category83.html character shoes [url=http://www.thefashionhouse.us/?action=products&product_id=1914]designer dress spanish wedding[/url]

3:35 am  
Anonymous Anonymous said...

gambling statistics in south africa http://xwn.in/baccarat_baccarat-crystal-vase pub gambling machine cheats
[url=http://xwn.in/gambling-online_gambling-in-uk]bingo halls in washington[/url] saganing eagle landing casino [url=http://xwn.in/betting_golf-betting-pick]golf betting pick[/url]
laws of online gambling http://xwn.in/baccarat_free-bonus-baccarat-internet-casino-game
[url=http://xwn.in/lottery_ford-gt40-lottery]grand casino hotel tunica[/url] casino online keno net casino [url=http://xwn.in/blackjack_pontoon-blackjack]pontoon blackjack[/url]
samsung blackjack i607 http://xwn.in/online-casinos_face-recognition-casinos jokers nl [url=http://xwn.in/slot_designs-for-slot-car-chassis]designs for slot car chassis[/url]

12:24 pm  
Anonymous Anonymous said...

powerball lottery website http://wqm.in/keno_keno-game-computer-casinos map of casinos in oklahoma
[url=http://wqm.in/roulette_online-casino-games-casino-roulette-game]paracute cord blackjack[/url] free usa visa lottery [url=http://wqm.in/online-casino_basic-casino-rules]basic casino rules[/url]
football betting online http://wqm.in/baccarat_briggs-and-wager-cartoon-slot-machines-baccarat-eg
[url=http://wqm.in/casino-online_casino-party-events]mit blackjack movie[/url] free bingo games to download to play for fun only [url=http://wqm.in/jackpot_lottery-jackpot]lottery jackpot[/url]
heath ledgers joker http://wqm.in/bingo_bingo-forums us gambling news [url=http://wqm.in/betting_new-york-post-and-betting-line-for-nfl-week-7]new york post and betting line for nfl week 7[/url]

4:01 am  
Anonymous Anonymous said...

the thirst movie download [url=http://moviestrawberry.com/films/film_nitrate_kisses/]nitrate kisses[/url] movie program australia http://moviestrawberry.com/easy-downloads/letter_K/?page=3 download movie the 10th kingdom
sicko movie times [url=http://moviestrawberry.com/films/film_along_came_polly/]along came polly[/url] manorama six feet under movie torrent http://moviestrawberry.com/films/film_magic_man/ release date of war the movie
movie composers [url=http://moviestrawberry.com/films/film_per_un_pugno_di_dollari/]per un pugno di dollari[/url] mature sex and movie galleries
charlottes web movie sounds [url=http://moviestrawberry.com/films/film_snow_angels/]snow angels[/url] alabama movie theaters http://moviestrawberry.com/films/film_that_s_impossible/ movie copyright form
gunfight at the ok corral movie [url=http://moviestrawberry.com/films/film_caesar_and_cleopatra/]caesar and cleopatra[/url] original mash movie on dvd http://moviestrawberry.com/films/film_fried_green_tomatoes/ soundtrack to movie sleepover

2:37 pm  
Anonymous Anonymous said...

monster anal free movie [url=http://moviestrawberry.com/films/film_manufacturing_dissent/]manufacturing dissent[/url] the perfect couples movie http://moviestrawberry.com/films/film_killing_down/ halloween movie mask
movie theaters in nh [url=http://moviestrawberry.com/films/film_throttle/]throttle[/url] vintage black sex movie clips http://moviestrawberry.com/films/film_the_stned_age/ mortal kombat movie costumes
lost in space movie [url=http://moviestrawberry.com/films/film_mighty_morphin_power_rangers_the_movie/]mighty morphin power rangers the movie[/url] the invisible movie dvd
who is the actor as jason in the movie lucky you [url=http://moviestrawberry.com/films/film_are_we_there_yet/]are we there yet[/url] sexual movie scenes http://moviestrawberry.com/films/film_muriels_wedding/ review of the movie evening
information movie database [url=http://moviestrawberry.com/films/film_boxing_day/]boxing day[/url] drive inn movie theaters lebabnon tn http://moviestrawberry.com/films/film_princess_protection_program/ nerd chemist thought dead possessed movie

6:34 am  
Anonymous Anonymous said...

shrek 3 movie trailer [url=http://moviestrawberry.com/films/film_dragonslayer/]dragonslayer[/url] born to be bad movie http://moviestrawberry.com/films/film_gladiator/ movie theatre randall road il
lifetime movie normal adolescent behaviour [url=http://moviestrawberry.com/films/film_the_sugarland_express/]the sugarland express[/url] introduction on the 50 first date movie review http://moviestrawberry.com/films/film_la_grotte_de_lascaux/ lesbian sex movie post
psp movie torrents [url=http://moviestrawberry.com/films/film_killer_diller/]killer diller[/url] the color purple movie and book differences
house movie ted dekker [url=http://moviestrawberry.com/films/film_the_evil_that_men_do/]the evil that men do[/url] music from tara road movie http://moviestrawberry.com/films/film_z_p_g/ movie wardrobe
who are the characters ofthe movie harry potter [url=http://moviestrawberry.com/films/film_the_garbage_pail_kids_movie/]the garbage pail kids movie[/url] ricci and jackson movie http://moviestrawberry.com/films/film_bachelor_party/ movie poster icons

12:45 am  
Anonymous Anonymous said...

order of the phoenix movie trailer [url=http://moviestrawberry.com/films/film_wo_hu_cang_long/]wo hu cang long[/url] movie the kingdom http://moviestrawberry.com/hqmoviesbygenres/download-genre_comedy-movies/?page=70 movie sound bites waiting
bob the butler movie [url=http://moviestrawberry.com/films/film_the_man_who_shot_liberty_valance/]the man who shot liberty valance[/url] where can i find the soundtrack to the movie loving annabelle http://moviestrawberry.com/countries/?page=12 council bluffs movie theatre
cream pie sex free movie [url=http://moviestrawberry.com/films/film_the_motel/]the motel[/url] american gangster the movie
imdb it waits movie [url=http://moviestrawberry.com/films/film_shane/]shane[/url] horror movie rear window http://moviestrawberry.com/hqmoviesbyyear/year_2008_high-quality-movies/?page=7 spanish speaking movie distributor
extreme insertions movie clips [url=http://moviestrawberry.com/films/film_rendition/]rendition[/url] movie ocean sounds http://moviestrawberry.com/films/film_dollman/ ameteur movie gallery

5:54 pm  
Anonymous Anonymous said...

valient movie [url=http://moviestrawberry.com/films/film_block_party/]block party[/url] movie theatres in white plains http://moviestrawberry.com/films/film_letters_from_a_killer/ the driven movie
free movie posters [url=http://moviestrawberry.com/films/film_the_gray_man/]the gray man[/url] movie departed http://moviestrawberry.com/films/film_mind_field/ movie theater dallas texas
into the wild movie reviews [url=http://moviestrawberry.com/films/film_don_s_plum/]don s plum[/url] movie mystery men characters
free gay sex movie [url=http://moviestrawberry.com/films/film_cold_mountain/]cold mountain[/url] human anatomy animation movie freedownload http://moviestrawberry.com/films/film_flawless_70/ planet terror movie poster
movie excalibur [url=http://moviestrawberry.com/films/film_wonder_woman/]wonder woman[/url] fall 2008 movie releases http://moviestrawberry.com/films/film_federal_protection/ movie screenplay

3:34 am  
Anonymous Anonymous said...

my left foot movie [url=http://moviestrawberry.com/films/film_better_off_ted/]better off ted[/url] ft dodge mall movie http://moviestrawberry.com/films/film_rendition/ disney movie cars
movie and school and math and california and hispanic [url=http://moviestrawberry.com/films/film_wwe_hall_of_fame/]wwe hall of fame[/url] windows movie maker free downloads split vertical soft http://moviestrawberry.com/films/film_the_guns_of_navarone/ transformers movie for free
victoria zdrok movie [url=http://moviestrawberry.com/films/film_make_mine_music/]make mine music[/url] hot chick movie characters
jacob epstein movie bio [url=http://moviestrawberry.com/films/film_how_she_move/]how she move[/url] cars movie fabric http://moviestrawberry.com/hqmoviesbycountry/country_usa/?page=95 shawshank redemption movie download
costumes in elizabeth the movie [url=http://moviestrawberry.com/films/film_jesus_camp/]jesus camp[/url] transformers movie paramount mountain stars http://moviestrawberry.com/hqmoviesbyyear/year_1922_high-quality-movies/ chunkys movie times

4:32 pm  
Anonymous Anonymous said...

It not a joke!

8:06 pm  
Anonymous Shaman's Journey said...

Super Edukativan web sajt svaka vam cast.
Ubaceni ste u linkove na moj web sajt. Ako zelite ubacite moj web sajt u vase linkove. Hvala...

8:45 am  
Anonymous Anonymous said...

My brother suggested I might like this web site.

He was entirely right. This post truly made my day.
You can not imagine simply how much time I had spent for this info!
Thanks!
My website ... how to download movies

6:04 pm  
Anonymous Anonymous said...

of course like your website however you need to check the spelling on
quite a few of your posts. Several of them are rife with
spelling issues and I to find it very bothersome to tell the truth then
again I will certainly come again again.
My web page > piano lessons

1:41 pm  
Anonymous Anonymous said...

Do you have a spam issue on this blog; I also am a blogger,
and I was wanting to know your situation; many of us have developed some nice methods
and we are looking to trade techniques with
others, please shoot me an e-mail if interested.
My blog post ; samson review

6:13 am  
Anonymous Anonymous said...

I loved as much as you will receive carried out
right here. The sketch is attractive, your authored material stylish.

nonetheless, you command get got an nervousness over that
you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the
same nearly very often inside case you shield
this increase.
my site - Kjøpe hus i Bodrum

2:06 pm  
Anonymous Anonymous said...

Wow, this post is good, my younger sister is analyzing such things,
therefore I am going to convey her.
Also visit my web site : mac baren

5:42 pm  
Anonymous Anonymous said...

I'm impressed, I must say. Rarely do I come across a blog that's equally educative and interesting, and let me tell you, you've hit the nail on the head. The issue is something that not enough men and women are speaking intelligently about. I am very happy that I stumbled across this in my search for something regarding this.
My homepage ... tattoo removal

5:55 am  
Anonymous Anonymous said...

Now I am going away to do my breakfast, when having my breakfast coming again to read further news.
Feel free to visit my site : amber leaf

11:25 am  
Anonymous Anonymous said...

I'm gone to inform my little brother, that he should also pay a visit this webpage on regular basis to get updated from newest gossip.

Here is my web page - Payday Loans
Also visit my homepage : Payday Loan

9:21 am  
Anonymous Anonymous said...

Wonderful, what a webpage it is! This website presents helpful facts to us, keep it up.
my web page > Age Spots on face

11:19 am  
Anonymous Anonymous said...

Your ρoѕt fеaturеs confirmed useful to
me. It’s very infoгmаtіve аnd you really are naturally
vегy expeгienced in this aгea.
You pοssess еxposed ouг
facе foг you to numerouѕ vіews on this spеcifiс matter togetheг with intгiguing
and ѕound contеnt.
My web-site ... buy ativan online

9:13 pm  
Anonymous Anonymous said...

It's a shame you don't have a donate button!
I'd certainly donate to this outstanding blog! I guess for now i'll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account.
I look forward to new updates and will talk about this website with my Facebook
group. Talk soon!

Review my page :: cigarettes

5:47 pm  
Anonymous Anonymous said...

Hmm is anyone else experiencing problems with the images on
this blog loading? I'm trying to determine if its a problem on my end or if it's the blog.

Any feedback would be greatly appreciated.

my web page - smoke stop

7:05 pm  
Anonymous Anonymous said...

You гeаlly maκe it seem rеallу
eaѕy with your ρresentation but I find this mаtter tο be actually one thing that
I think I wοuld by nο meаns unԁеrstаnd.
Іt seems too complex аnd extremely widе for me.
ӏ am tаking а look forward to your subsequеnt put up, I wіll attemρt tο get the hold of it!


Feel free to ѵisit my blog post ... iphone repair bangsar

5:24 am  
Anonymous Anonymous said...

Нi to аll, how іs the ωhole thіng, I
thіnk evеry one is gеtting more from this ѕite, anԁ your views arе faѕtidious fοr neω people.


My blog post ... iphone repair kl

7:46 pm  
Blogger Unknown said...

timberland boots
new balance
adidas soccer cleats
jordan 11
adidas outlet
kate spade
kobe 9
nike air max
rolex
prada outlet
2018.6.14chenlixiang

7:38 pm  
Blogger xjd7410@gmail.com said...

20180627 junda
harden shoes
polo outlet
michael kors outlet
coach outlet
michael kors handbags
mulberry handbags
76ers jerseys
coach canada
diesel jeans
nike pegasus

11:00 am  
Blogger eric yao said...

Coach Factory Coach Factory Outlet Coach Outlet Online Fila Outlet Balenciaga Shoes Cheap Kate Spade Handbag Kate Spade Outlet Air Max Tn Plus Nike Air Max
Victoria Secret Outlet

6:31 pm  

Post a Comment

<< Home