Sunday, December 24, 2006

Epigenetika - percepcija i geni

Percepcija kontroliše ponašanje i aktivnost gena

http://www.greggbraden.com/details_02.php3

Bruce H. Lipton, Ph.D., celularni biolog i pisac, bio je univerzitetski profesor i predavao je na Medicinskom Fakultetu u državi Winsconsin (1973-1982), gdje se takođe bavio istraživanjem mišićne distrofije. Kao viši naučni saradnik na Odjeljenju za patologiju, Medicinskog fakulteta u Stanfordu (1987-1992), objavio je naučni rad na temu kloniranih ljudskih ćelija u kome otkriva kako percepcija kontroliše ponašanje i aktivnost gena. Bruce-ovo trenutno istraživanje na temu biohemijskih puteva koji povezuju um i tijelo, pruža nam jedan uvid u molekularnu bazu svijesti.

Mi nismo žrtve naših gena; naš um utiče na naše ćelije

INSPIRACIJA: Veliki Dar za Svako Dijete Čovječanstva

Piše: Meryl Ann Butler

"Bradenovo i Liptonovo istraživanje u njihovim specifičnim naučnim disciplinama urodilo je dvjema kartama koje vode do jedne te iste riznice u kojoj se krije kovčeg sa duhovnim blagom. Najdublje misterije religije i duhovnosti su do sada većinom izmicale zapadnim tragaocima. Međutim, u iznenađujućoj završnici, nauka je ta koja je pritekla u pomoć.”

- Iz Prvog dijela:

http://www.awarenessmag.com/sepoct06/so06_a_romp_through_the_quantum.htm

IZVOD:kratak rezime

Podsvjesno ponašanje je programirano da radi bez kontrole ili opservacije od strane svjesnog dijela čovjekovog uma. Neurolozi su otkrili da se 95%-99% naših aktivnosti nalazi pod kontrolom podsvijesti. To je razlog zašto mi rijetko primjećujemo naše ponašanje ili gestove.

Nama je nametnuto jedno vjerovanje da korištenjem slobodne volje možemo poništavati negativne programe kojima je programirana naša podsvijest. Na žalost, da bi se to učinilo, čovjek bi morao konstantno bdjeti nad svojim ponašanjem.

"Prenatalni i natalni mozak pretežno radi na delta i theta EEG frekvencijama, tokom prvih šest godina našeg života. Taj niski nivo moždane aktivnosti poznat je kao hipnogogično stanje. Dok se nalazi u tom hipnotičkom transu, dijete ne mora posebno da se obučava kako da se ponaša na određeni način. Ono dobija svoje bihejvioralno programiranje jednostavno uz pomoć posmatranja roditelja, braće ili sestara, svojih vršnjaka i učitelja. Nadalje, podsvjesni um djeteta takođe “daunlodira” u sebe vjerovanja koja su u vezi s njim samim. Kada roditelj ili učitelj kaže nekom malom djetetu da je ono bolesno, glupo, rđavo, da ništa ne zaslužuje…to se takođe zapisuje kao činjenica u podsvjesnom umu mališana.

Veliku većinu naših podsvjesnih programa stićemo za vrijeme našeg ranog razvojnog doba [prvih šest godina]. Ta stečena uvjerenja sačinjavaju onaj centralni glas koji kontroliše sudbinu zajednice ćelija našeg tijela. Kooperacija i zajedništvo su stvarni bazični principi evolucije, kao i osnovni principi ćelijske (ili celularne) biologije. To programiranje za vrijeme našeg djetinjstva, vraća nam se kao neka pošast kad odrastemo i lišava nas svih onih naših “natprirodnih” moći! ... Tako dolazimo i do onog najvažnijeg pitanja, kako se podsvjesni um može reprogramirati?Prvo, mi možemo postati svjesniji samih sebe [svjesni onoga KAKO smo svjesni], i manje se oslanjati na one automatske programe iz podsvijesti. Postajući potpuno svjesni, mi ostajemo vladari nad našom sudbinom, a ne žrtve naših programa. (…)

--------- slijedi izvod iz članka, prenesen sa: spiritualcrossing.org

Od Ludiranja do Kvantnog Polja, sa Gregg Braden-om i Dr. BruceLipton,

Autor: Meryl Ann Butler Objavljeno u magazinu - Awareness.

Mi živimo naše živote na bazi onoga što mislimo o ovom našem svijetu, o sebi, o našim sposobnostima i ograničenjima. Šta ako su ta naša vjerovanja pogrešna? Kakav bi značaj imalo to kad bi otkrili da je sve, od DNA života, pa do budućnosti ovog našeg svijeta, zasnovano na jednom jednostavnom “kodu realnosti” koji se može mijenjati i popravljati prema našem izboru? Gregg Braden, Bruce Lipton i Todd Ovokaitys pozivaju nas na jedan razgovor upravo o tome!

MAB: Bruce, stvarno je iznenađujuće to kako su se vaši i Gregg-ovi istraživački radovi međusobno spojili! Hvala vam što ste voljni da podijelite s nama neke vaše misli.

Dr. Bruce H. Lipton: Hvala, drago mi je što sam ovdje!

MAB: Glavnu osnovu vaše knjige "The Biology of Belief" predstavlja to da mi kao ljudska bića nismo, kako se prije vjerovalo, žrtve naših gena, nego da i naša prirodna okolina ima jedan direktan uticaj na našu DNA. Možete li to malo pojasniti?

BL: Naravno. Donedavno se smatralo da su geni samo-aktualizirajući, što znači da se mogu sami uključivati i isključivati. Kao rezultat toga, mnogi ljudi danas vjeruju da su oni samo genetičke mašine i da im njihovi geni kontrolišu živote.

Međutim, moja istraživanja predstavljaju jedno potpuno novo razumijevanje nauke o ćelijama. Ova nova biologija nam otkriva da mi “kontrolišemo” naš genom a ne da on kontroliše nas. Sada se priznaje da prirodna okolina, a posebno naša percepcija ili interpretacija prirodne okoline direktno upravlja aktivnošću naših gena. To objašnjava zašto ljudi mogu imati tzv. spontane remisije ili oporavljati se od ozljeda za koje se pretpostavljalo da će ih zauvijek onesposobiti.

MAB: Onda se tu stvarno radi o “uticaju uma na materiju"?

BL: Da, ova nova perspektiva ljudske biologije, ne gleda više na tijelo kao na jedan običan mehanički uređaj, nego ona uključuje i ulogu uma i duha. Ovo je jedan fundamentalan proboj u liječenju, zato što on podrazumijeva to da mi možemo promjenom naše percepcije ili vjerovanja slati potpuno drugačije poruke našim ćelijama, i tako izazvati jedno reprogramiranje njihovog oblika izražavanja. Ta nova nauka se naziva epigenetika. Ona postoji već nekih 16 godina ali je tek sada predstavljena široj javnosti. Na primjer, Američko Društvo za Istraživanje Raka je jedna organizacija koja obraća pažnju na gene raka već nekih 50 godina. Međutim, oni su doznali da samo nekih 5% slučajeva raka ima genetsku vezu, ostavljajući 95% slučajeva koji nisu genetski vezani. Ova organizacija je nedavno objavila podatak na osnovu statističkih istraživanja da se 60% slučajeva raka može izbjeći uz pomoć promjene životnog stila i ishrane. Tako, oni nam sada kažu, “Radi se o načinu na koji živite, a ne o vašim genima."

MAB: Tako, ona oduvijek tražena “fontana mladosti” mogla bi da bude upravo u nama samima?

BL: Unutar svakog od naših tijela upravo u ovom momentu postoje milijarde stem-ćelija, embrioničkih ćelija čija je namijena iscjeljenje ili zamjena oštećenih tkiva i organa. Međutim, aktivnost i sudbina ovih regeneratvnih ćelija je epigenetički kontrolisana. To znači da se one nalaze pod jednim snažnim uticajem naših misli i percepcije naše okoline. Odatle, naša uvjerenja o starenju mogu ometati ili potpomagati funkcionisanje stem-ćelija, što će voditi ka našoj fiziološkoj regeneraciji ili degeneraciji.

MAB: Kakvu ulogu u svemu tome igra evolucija?

BL: Ispostavilo se da Darwin nije bio u pravu. Sadašnja nauka poništava Darvinove teorije koje naglašavaju ulogu konkurencije i borbe, međutim, trebaće godine dok ove informacije stignu i u školske knjige. Saradnja i zajedništvo su osnovni i stvarni principi evolucije, kao što su oni i osnovni principi ćelijske biologije. Ljudsko tijelo je izraz kooperativnog truda jedne zajednice od pedeset triliona pojedinačnih ćelija. Zajednica je po svojoj definiciji jedna organizacija individua koje se odlučno zalažu za obezbjeđivanje neke zajedničke vizije.

Jean-Baptiste Lamarck je bio u pravu još 50 godina prije Darwina. U 1809.g. Lamarck je pisao da će problemi koji će zadesiti čovječanstvo u budućnosti biti posljedica odvajanja čovjeka od prirode a to će nadalje voditi ka uništenju društva. Prema njegovom razumijevanju evolucije, organizam i njegova sredina stvaraju jednu kooperativnu interakciju. Ako želite da razumijete sudbinu nekog organizma, onda prvo morate razumjeti njegovu vezu sa prirodnom okolinom. On je spoznao to da nas odvajanje od naše prirodne sredine odsijeca od našeg izvora. Bio je u pravu.

A kad razumijete suštinu epigenetike, onda ćete shvatiti da je njegova teorija sada i naučno poduprta. Lamarck je svojevremeno ispao glup jer nije postojao nikakav mehanizam uz pomoć kojeg bi se mogla razumjeti ova njegova teorija a pogotovo zato što smo progutali koncept neo-darvinijanskih biologa koji su tvrdili da je ljudsko tijelo podvrgnuto genetičkoj upravi. A znate šta, napredna nauka danas pokazuje da je on nakon svega bio u pravu.

MAB: Dobro, kako se to odražava na celularnom nivou?

BL: Informacija iz životne sredine se prenosi do ćelije preko ćelijske membrane. Mi smo mislili da je jedro ćelije njen mozak. Međutim, 1985. godine otkrio sam da je ćelijska ovojnica u stvari mozak ćelije. Jedro je, kako se ispostavilo, njen reproduktivni centar.

Ćelijska membrana prati zbivanja u životnoj sredini, pa onda šalje signale genima da oni mogu upravljati ćelijskim procesima, što omogućava njen opstanak. U ljudskom tijelu, mozak šalje poruke ćelijskoj membrani kako bi kontrolisao njeno ponašanje i genetiču aktivnost. To je način kako um, preko mozga, upravlja našom biologijom. Na primjer, jedna važna grana zdravstvene nauke naziva se psihoneuroimunologija. Bukvano, taj pojam znači: um (psiha-) kontroliše mozak (neuro-) koji onda kontroliše imunološki sistem (imunologija). To je način na koji dolazi i do placebo efekta!

Kada um ocijeni da je prirodna sredina bezbjedna i da ona podržava život, onda se ćelije koncentrišu na rast. Ćelije moraju da rastu kako bi održavale zdravo funkcionisanje tijela.

Međutim, kod stanja stresa ćelije zauzimaju odbrambeni stav kako bi se zaštitile. Kad se to desi, onda se energetske zalihe tijela koje se noralno koriste za podržavanje njegovog rasta, preusmjeravaju ka onim sistemima koji obezbjeđuju zaštitu. To rezultira u ograničavanju ili sprječavanju procesa rasta u sistemu koji je pod stresom.

Dok naši sistemi mogu akomodirati periode akutnog (kratkotrajnog) stresa, produžena ili stanja hroničnog stresa dovode do iznurenja organizma jer potrebe tijela za energijom nisu u skladu s količinom energije potrebne za njegovo održavanje a to je i ono što vodi do narušavanja rada organizma i pojave bolesti.

Na primjer, strah koji se širi u USA nakon 11/9 ima veoma destruktivno dejsvo na zdravlje građana. Kad god vlada izda upozorenje u vezi mogućnosti novih terorističkih napada, sam strah uzrokuje hormone stresa da zatvore ili isključe našu biologiju i otpočnu sa odbrambenim reakcijama.

Od napada na Svjetski trgovinski centar, zdravlje u našoj državi se drastično pogoršalo, dok je profit kojeg ostvaruju farmaceutske kompanije skočio za više od 100%!
Ovaj naš sistem za uzbunjivanje koji je baziran na bojama, takođe je odgovoran i za neke druge ozbiljne posljedice. U stanju straha, hormoni stresa mijenjaju tok krvi u mozgu. U normalnim, zdravim uslovima, tok krvi je većinom orjentisan na prednji mozak, mjesto svjesne kontrole. Međutim, kod stresa, krvni sudovi prednjeg mozga se sužavaju tjerajući krv u njegov zadnji dio, koji predstavlja centar podsvjesne refleksne kontrole. Jednostavno rečeno, u stanju straha mi postajemo više reaktivi a manje inteligentni. (…)


Kraj izvoda

***

(Malo šira verzija ovog teksta biće uskoro dostupna na Planeta stranici vebsajta http://www.galaksija.com/ )

-

Kalibracija percepcije

Podešavanje “instrumenata za mjerenje”

Mnogi su već sigurno primjetili da je često skoro nemoguće doći do nekog “koncenzusa” unutar veće grupe ljudi, bilo o kakvim pitanjima ili temama da se radi. Dakle, moramo poći od toga da svako nas gleda na stvari oko sebe na jedan manje ili više subjektivan način a onda postaviti pitanje - koliko je moguće stvari vidjeti objektivno, odnosno, onakvim kakve one jesu?!

Prema istočnoj gnostici, razlog za nemogućnost objektivnog percipiranja stvari i događaja je taj što ‘vanjski čovjek’ živi u ‘anarhiji’ niža tri centra, koji obrazuju njegovu ličnost i sve što on vidi je na neki način samo reflekcija tih stvari, odnosno, njihov odraz. Znači, figurativno rečeno, kao što u ogledalu vidimo sliku okrenutu naopako, isto se zbiva s manje više svime što čovjek percipira. Kad se slika ‘odbije’ od njegovu ličnost, ona postane - ‘inverzirana’ ili izokrenuta.

Ovdje ću se ponovo vratiti na Gurđijeva, gdje on govori o tzv. ‘vanjskom krugu’ čovječanstva (gdje i mi, naravno, spadamo): Prva karakteristika tog kruga je da među ljudima koji mu pripadaju ne može biti zajedničkog razumijevanja. Svako razumije na svoj način i svako različito. Taj krug se ponekad naziva ‘krugom jezičke zabune’, što znači da u tom krugu svako priča svojim posebnim jezikom, gdje niko ne razumije druge niti se trudi da ih razumije. U tom krugu zajedničko razumijevanje je nemoguće, osim u rijetkim iznimnim momentima u vezi stvari koje nisu od velike važnosti i koje se nalaze u okvirima date osobe. “

***

Do sada je bilo dosta pokušaja formiranja raznih ezoteričkih grupa koje su se pokušavale držati 4-og puta. U većini slučajeva jedan od prvih zadataka za njihove članove bilo je učenje kako da se međusobno KOMUNICIRA.

Tako, komuniciranje u smislu davanja informacija i razumijevanja onoga što je rečeno od strane drugih predstavlja osnovu posla. Čovjek mora postati svjestan ljudske mašine – kako svoje vlastite, tako i tuđe, da bi uopšte otpočeo s radom na savladavanju ovog fundamentalnog problema.

Odatle, kad vidimo da neko nije u stanju da savlada ovaj osnovni zadatak, to nam istovremeno daje sliku i o njegovoj sposobnosti “očitavanja životne sredine”. Ovo naravno vodi ka problemu "podešavanja instrumenata za ‘mjerenje’ ili očitavanje."

Moravjev: “Mi ne možemo dosegnuti objektivno na drugi način osim kroz medijum subjektivnog. To je temeljni razlog ezoteričkih studija: one omogućavaju vanjskom čovjeku da on da validnost svom subjektivnom mentalitetu. On to može ostvariti uz pomoć jedne tehnike koju normalno primjenjujemo kod instrumenata za precizna mjerenja: prije nego što ih počnemo upotrebljavati, prvo moramo odrediti grešku u očitavanju kod svakog od njih. Uzimajući na taj način u obzir “subjektivnost” tih instrumenata, mi dobijamo od njih ispravne podatke uprkos njihovim manama. Da bi mogli promatrati s preciznošću fenomene našeg unutarnjeg svijeta kao i one iz vanjskog svijeta, mi moramo prepoznati i odrediti tu grešku u očitavanju našeg mentalnog instrumenta za opservaciju, što je jedna od glavnih alatki naše Ličnosti. Cjelokupno ezoteričko učenje orjentisano je prema tom cilju, koji se ostvaruje kod ‘drugog rođenja’, kad čovjek stiče jedan novi oblik svijesti i jednu egzistenciju koja je prilično drugačija, koja je objektivna – i koju ‘vanjski čovjek’ može sebi predočavati samo na jedan neodređen i nejasan način.”

S tim u vezi, "Kalibracija ili podešavanje instrumenta za očitavanje” podrazumijeva jedan rad čiji je cilj učenje kako da se pravilno vidi “ono što je nevidljivo”.

***

To je ujedno i mjesto gdje je završavao ezoterički rad većine tragaoca, jer se u istočnoj gnostici smatra da se to jedino može raditi uz pomoć grupe na principu “ogledala”, tj. da čovjek nije u stanju vidjeti svoje lične greške i ‘programe’ sam, nego samo uz pomoć drugih članova grupe. Ako uzmemo za primjer ezoteričke grupe koje je formirao Gurđijev, ova faza njihovog rada obično je podrazumijevala i raspad tih grupa. Razlog je bio taj što je većina učesnika do tog momenta ovladala teoretskim i nekim praktičnim aspektima gnostičkog učenja, tako da su već bili u stanju da vide neke ‘programe’ kod drugih, te su generalno smatrali da nešto znaju, odnosno, da vladaju jednim znanjem na kojeg se mogu osloniti. Međutim, kod svakog ukazivanja na njihove lične programe, dolazilo je do emocionalnih eksplozija, jer – “Zaboga milog, šta to može biti pogrešno kod mene, kad bi svima trebalo biti jasno koliki sam trud uložio u rad ove grupe i promociju ovog učenja”!?!
Tako se čini da samovažnost Uspenskog nije mogla dozvoliti da mu Gurđijev “soli pamet”, pa je tako razlaz bio neminovan. Uspenski je teoretski aspekt učenja 4-Put savladao do tančina, tako da se moglo reći da je on bio ekspert što se toga tiče, međutim, praktični rezultati su izostali.

***

Da nastavimo s ‘ogledalom’. Kod “posmatranja samog sebe”, ono što tu radimo, mi posmatramo sebe kao u ogledalu. Kad gledamo u ogledalo, mi u njemu vidimo sve obrnuto. Percepcija nečega ONAKVOG KAKO ONO JESTE, podrazumijeva sticanje - pronicljivosti. Problem se pogoršava ako imamo na umu da ovdje pokušavamo da odredimo ono što je ISTINSKO uz pomoć Ličnosti, (koja nije ‘istinsko’) i tu onda dolazi do pogrešnog ‘očitavanja’ zato što je slika koju dobijamo obrnuta. To je i razlog zašto je često veoma teško da se razlikuje “istinsko” od “lažnog”. Ono što mi tu radimo, mi gledamo preko ogledala naše Ličnosti. S tim u vezi, bilo bi potrebno imati još jedno ogledalo koje će da ‘vraća’ sliku u “pravu perspektivu”. To drugo ogledalo može da predstavlja samo jedna “povratna sprega” (‘feedback’) koja dolazi iz grupe istinskih tragaoca koji su se složili da budu potpuno iskreni jedan prema drugom. Ono što čovjek ne može vidjeti u samom sebi ili ono što on vidi ‘obrnuto’, može mnogo lakše da bude ispravno viđeno od strane nekog drugog člana grupe. U optimalnom slučaju, grupa bi bila sastavljena od individua sa adekvatnim razvojnim stepenom svijesti a pravilnom upotrebom ove tehnike, svaki član grupe bi napokon postao svjestan onih programa koje su drugi identifikovali u njemu a on to nije bio u stanju sam, te bi on tako mogao i da ih se otrese.

***

Naravno, ovo je bila samo jedna teoretska gnostička postavka koja je u praksi, zbog navedenih razloga, veoma teško izvodljiva.

-